Byla 2S-196-124/2015
Dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria civilinė byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam teismui

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo P. Š. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutarties, kuria civilinė byla perduota nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam teismui, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas P. Š. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu VĮ „Šiaulių regiono keliai“ 2012 m. spalio 29 d. planavimo sąlygų detaliojo plano dokumentui rengti 6.5.3 p., Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2013 m. birželio 12 d. kompleksinio derinimo protokolą Nr. 1, Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2013 m. lapkričio 26 d. kompleksinio derinimo protokolą Nr. 1, leisti pateikti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui tvirtinti žemės sklypo, esančio ( - ) padalinimo į du sklypus ir vieno žemės sklypo paskirties keitimo iš žemės ūkio į kitą statybos ir teritorijos tvarkymo reglamentų nustatymo detaliojo plano projektą, nesuderintą Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijoje (1 t., 1–2, 43–48 b. l.).

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi perdavė civilinę bylą nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam teismui (1 t., 208–210 b. l.).

6Teismas nurodė, kad ieškovas ginčija planavimo sąlygas detaliojo planavimo dokumentams rengti, Joniškio rajono savivaldybės Nuolatinės statybos komisijos 2013-06-12 ir 2013-11-26 kompleksinio derinimo protokolus, prašo leisti tvirtinti nesuderintą detaliojo plano projektą.

7Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį teritorijų planavimas laikytinas viešojo administravimo veikla, kurią detaliai reglamentuoja teisės aktai.

8Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija administracinius aktus dėl planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti, kurie yra priimti detaliojo teritorijų planavimo proceso parengiamojo etapo metu ir yra susiję su specialiųjų teisės aktų reglamentuojamu detaliojo teritorijų planavimo procesu. Taigi, ginčas šiuo atveju kyla iš teritorijų planavimo santykių, kurie patenka į viešojo administravimo sritį, todėl aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai).

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

10Ieškovas P. Š. atskiruoju skundu (2 t., 9–13 b. l.) prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį ir perduoti klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

111. Jeigu apeliacinės instancijos teismas būtų laikęs, kad reikalavimas dėl detaliojo planavimo sąlygų nuginčijimo nagrinėtinas ne civilinio, o administracinio proceso tvarka, tai priimdamas 2014 m. birželio 9 d. nutartį, būtų panaikinęs pirmos instancijos teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutartį ir perdavęs jam spręsti bylos teisėtumo klausimą. Tačiau, apeliacinės instancijos teismas jam CPK 337 str. 2 d. suteikta teise nepasinaudojo, taip netiesiogiai, bet vienareikšmiškai pripažindamas, kad reikalavimas dėl planavimo sąlygų nuginčijimo nagrinėtinas civilinio proceso tvarka.

122. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ iš viso nėra viešojo administravimo subjektas, todėl ginčai dėl veiksmų teisėtumo administraciniuose teismuose iš viso negali būti nagrinėjami.

133. Skundžiamoje nutartyje nėra pagrįsta kokiu konkrečiu įstatymu, tiesiogiai taikomu Europos Sąjungos teisės aktu, ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautine sutartimi, įstatymu įgaliotos valstybės ar savivaldybių institucijos priimtu teisės aktu atsakovui VĮ „Šiaulių regiono keliai“ viešojo administravimo įgaliojimai būtų buvę suteikti. To pagrįsti ir neįmanoma, nes tokie įgaliojimai šiam atsakovui iš viso nėra suteikti.

144. Sprendžiant šio ginčo rūšinio teismingumo klausimą, būtina įvertinti ar planavimo sąlygų išdavimas gali būti laikomas administracinio sprendimo priėmimu ar įstatymų/administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės forma. Planavimo sąlygas išduodančių institucijų veikla neatitinka viešojo administravimo apibrėžimo, todėl ginčai, kylantys dėl tokios veiklos teisėtumo/neteisėtumo, nagrinėtini bendrosios kompetencijos teisme.

155. Reikalavimai dėl Nuolatinės statybos komisijos sprendimų panaikinimo yra išvestiniai iš pagrindinio reikalavimo - panaikinti atitinkamą planavimo sąlygų punktą. Padarius išvadą, kad pagrindinis reikalavimas yra civilinio pobūdžio, darytina išvada, kad šioje byloje vyrauja civilinis teisinis santykis.

16Atsiliepimu į atskirąjį skundą (2 t., 22–25 b. l.) atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, priteisti atsakovui iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodė, kad VĮ „Šiaulių regiono keliai“ vykdė viešojo administravimo funkcijas ir veikė kaip viešojo administravimo subjektas teritorijų planavimo srityje. Įgalinimai vykdyti viešojo administravimo funkcijas minėtoje srityje atsakovui kyla tiek iš Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatų, tiek iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų, tiek iš atsakovo aukščiau minėtų steigimo dokumentų, kurie buvo sudaryti ir patvirtinti biudžetinės įstaigos Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Byloje nėra sprendžiamas atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ turtinių teisių ir pareigų klausimas, o siekiama tikslų, išimtinai susijusių su viešais teritorijų planavimo uždaviniais.

17Atsiliepimu į atskirąjį skundą (2 t., 30–34 b. l.) atsakovas Joniškio rajono savivaldybė prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą, o Šiaulių apylinkės teismo 2014-11-04 nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime nurodė, kad valstybės įmonė „Šiaulių regiono keliai“ yra viešojo administravimo subjektas. Apelianto ginčijamas planavimo sąlygas parengė ir išdavė, realizuodama viešojo administravimo įgaliojimus teritorijų planavimo ir kelių priežiūros srityse. Apelianto reikalavimai byloje yra administracinio pobūdžio, paduotas skundas iš esmės yra susijęs su viešojo administravimo procedūrų vykdymu, todėl ginčas yra priskirtinas administracinių teismų kompetencijai. Šioje civilinėje byloje apeliantas praktiškai su tais pačiais reikalavimais kreipiasi į bendrosios kompetencijos teismą, kai administraciniame teisme bus nagrinėjamos tos pačios faktinės aplinkybės, kuriomis remdamasi Inspekcija pasisakė, kad komisijos sprendimai yra teisėti.

18Atsiliepimu į atskirąjį skundą (2 t., 37–39 b. l.) trečiasis asmuo Nacionalinė Žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos mano, kad Šiaulių apylinkės teismo 2014-11-04 nutartis turėtų likti nepakeista. Nurodo, kad ginčas šiuo atveju kyla iš teritorijų planavimo santykių, kurie patenka į viešojo administravimo sritį, todėl aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme, tokios pozicijos laikosi ir Specialioji teisėjų kolegija 2013 m. vasario 15 d. nutartyje.

19IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

20teisiniai argumentai ir išvados

21Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338, 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, jeigu nenustato CPK 329 str. 2 ir 3 dalyse numatytų nutarties negaliojimo pagrindų. Apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 338, 329 str.).

22Atskirasis skundas atmestinas.

23Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra teisės kreiptis į teismą tinkamo įgyvendinimo sąlyga, todėl svarbu nustatyti, kuriam teismui yra teisminga byla. Jeigu byla teismui neteisminga, tai teisėjas turi atsisakyti priimti ieškininį pareiškimą (LR CPK 137 str. 2 d. 2p., 3d. ).

24Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi perdavė civilinę bylą nagrinėti Šiaulių apygardos administraciniam teismui, ieškovas su šia teismo nutartimi nesutinka (1 t., 208–210 b. l.).

25Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad Šiaulių apygardos teismas, priimdamas 2014 m. birželio 9 d. nutartį dėl Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. balandžio 24 d. nutarties, kuria ieškovui buvo nurodyti ieškinio trūkumai ir nustatytas terminas šiems trūkumams pašalinti, nustatęs, kad civilinė byla negalėjo būti iškelta, būtų panaikinęs pirmosios instancijos teismo nutartį ir perdavęs jam spręsti bylos teisėtumo klausimą. Tačiau apeliacinės instancijos teismas šia teise nepasinaudojo, taip pripažindamas, kad reikalavimas dėl planavimo sąlygų nuginčijimo nagrinėtinas civilinio proceso tvarka.

26Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu ir laiko jį nepagrįstu.

27Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas P. Š., nesutikdamas su Šiaulių apylinkės teismo 2014-04-24 nutartimi, kuria jam buvo skirtas terminas ieškinio trūkumams pašalinti, minėtą nutartį apskundė Šiaulių apygardos teismui. Atskirajame skunde ieškovas nurodė, kad jis yra tinkamai suformavęs ieškinio dalyką, nurodęs, kokiais konkrečiais atsakovo veiksmais pasireiškia ieškovo teisių pažeidimas, bei pateikęs šį teiginį pagrindžiančius įrodymus, o pateikti dokumentą, kurio sąlygas prašo panaikinti ir pateikti duomenis apie nuosavybės teise valdomą žemės sklypą, būtų buvę galima parengiamojo teismo posėdžio metu. Taigi, apeliantas P. Š. atskirąjį skundą grindė argumentais dėl ieškinio trūkumų pašalinimo. Šiaulių apygardos teismas 2014 m. birželio 9 d. nutartyje nurodė, kad apskųstos teismo nutarties teisėtumas ir pagrįstumas tikrinamas tik pagal atskirojo skundo argumentus, neišplečiant skundo argumentų sąrašo, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Taigi, nesant byloje reikalavimo išspręsti teismingumo klausimą, apeliacinės instancijos teismas šio klausimo nenagrinėjo ir dėl jo nepasisakė, todėl apeliantas nepagrįstai teigia, kad apeliacinės instancijos teismas netiesiogiai, bet vienareikšmiškai pripažino, kad reikalavimas dėl planavimo sąlygų nuginčijimo yra nagrinėtinas civilinio proceso tvarka.

28Atskirasis skundas grindžiamas ir tuo argumentu, kad atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ nėra viešojo administravimo subjektas, pirmosios instancijos teismas 2014-11-04 nutartyje nenurodė kokiu teisės aktu atsakovui yra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, be to, planavimo sąlygų išdavimas detaliųjų planų projektams rengti negali būti pripažįstamas viešojo administravimo veikla.

29LR Viešojo administravimo įstatymo (toliau – LR VAD) 2 straipsnio1 punktas numato, kad viešasis administravimas – įstatymų ir kitų teisės aktų reglamentuojama viešojo administravimo subjektų veikla, skirta įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti: administracinių sprendimų priėmimas, įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolė, įstatymų nustatytų administracinių paslaugų teikimas, viešųjų paslaugų teikimo administravimas ir viešojo administravimo subjekto vidaus administravimas.

30LR VAD 41 str. 1 dalies 2 punktas reglamentuoja, kad valstybės institucijoms ar įstaigoms, savivaldybių institucijoms ar įstaigoms, jų valstybės tarnautojams ir pareigūnams, valstybės ar savivaldybės įmonėms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacijoms viešojo administravimo įgaliojimai gali būti suteikti: įstatymų įgaliotos valstybės ar savivaldybių institucijos priimtu teisės aktu, kai tame teisės akte ši institucija, vadovaudamasi įstatymu, reglamentuojančiu bendrą tam tikros visuomenės gyvenimo srities viešojo administravimo subjektų sudarymo ir veiklos tvarką, nurodo veikiantį ar numatomą steigti subjektą (prireikus jo pavadinimą, paskirtį, teisinę formą, santykius su kitais viešojo administravimo subjektais ir kt.) ir nustato šiam subjektui konkrečius viešojo administravimo įgaliojimus.

31Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga, savivaldybės institucija ar įstaiga, pareigūnas, valstybės tarnautojas, valstybės ar savivaldybės įmonė, viešoji įstaiga, kurios savininkė ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, asociacija, šio įstatymo nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą (LR VAD 2 str. 4 p.).

32Iš byloje pateiktų atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ įstatų, 2013-02-05 patvirtintų Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. V-55, matyti, kad atsakovas yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei ir jai perduotą ir jos įgytą turtą valdo, naudoja ir juos disponuoja patikėjimo teise (įstatų 1 str.). Įmonė yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo (2 str.). Įstatų 8 straipsnyje nurodyti įmonės tikslai: teikti viešąsias paslaugas, tarp jų ir rengti planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir prisijungimo sąlygas planuojamiems objektams prie valstybinės reikšmės krašto ir rajoninių kelių juostų ir jų apsaugos zonų (1 t., 98 b. l.). Taigi, iš VĮ „Šiaulių regiono keliai“ įstatų matyti, kad atsakovas yra viešojo administravimo subjektas, kuriam Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu deleguota teisė rengti planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti. Įgalinimai vykdyti viešojo administravimo funkcijas atsakovui kyla tiek iš LR teritorijų planavimo įstatymo nuostatų, tiek iš LR aplinkos ministro įsakymų, tiek ir iš jau minėtų steigimo dokumentų.

33Specialioji teisėjų kolegija 2013-02-15 nutartyje byloje Nr. T-265-2012 nurodė, kad „teritorijų planavimas pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį laikytinas viešojo administravimo veikla, kurią detaliai reglamentuoja teisės aktai. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas ginčija administracinius aktus dėl planavimo sąlygų ir planavimo sąlygų sąvado detaliojo planavimo dokumentui rengti, kurie yra priimti detaliojo teritorijų planavimo proceso parengiamojo etapo metu ir yra susiję su specialiųjų teisės aktų reglamentuojamu detaliojo teritorijų planavimo procesu. Taigi, ginčas šiuo atveju kyla iš teritorijų planavimo santykių, kurie patenka į viešojo administravimo sritį, todėl aptariamas ginčas turi būti nagrinėjamas administraciniame teisme (Administracinių bylų teisenos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis, 15 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktai)“.

34Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad sprendžiant šio ginčo rūšinio teismingumo klausimą, būtina įvertinti ar planavimo sąlygų išdavimas gali būti laikomas administracinio sprendimo priėmimu ar įstatymų/administracinių sprendimų įgyvendinimo kontrolės forma.

35Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 8 punktas numato, kad administracinis sprendimas – tai administracinis aktas ar nustatyta tvarka priimtas kitas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta viešojo administravimo subjekto valia. Iš planavimo sąlygų detaliojo planavimo dokumentui rengti (1 t., 61–62 b. l.) matyti, kad ieškovui P. Š. atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ parengtos planavimo sąlygos atitinka aukščiau nurodyto administracinio sprendimo sąvoką, todėl Sąlygos laikytinos viešojo subjekto administraciniu sprendimu.

36LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1dalies 1 punktas numato, kad bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus, nagrinėja administraciniai teismai. Minėto įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje bei 35 straipsnyje nustatyta, jog apygardos administracinis teismas yra pirmoji instancija administracinėms byloms, nurodytoms šio įstatymo 15 straipsnyje, kai pareiškėjas ar atsakovas yra teritorinis valstybinio administravimo ar savivaldybių administravimo subjektas. Skundas (prašymas) paduodamas tam administraciniam teismui, kurio veikimo teritorijoje yra viešojo administravimo subjekto, kurio teisės aktai ar veiksmai (neveikimas) yra skundžiami, buveinė.

37Vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad atskirojo skundo argumentai yra nepagrįsti, pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas, atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

38Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašo priteisti 108,61 EUR bylinėjimosi išlaidas, patirtas apeliacinės instancijos teisme.

39Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų sumokėjimo į valstybės biudžetą (93 str. 1 d.). Atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ patirtos išlaidos yra pagrįstos rašytiniais įrodymais, neviršija maksimalių dydžių, numatytų LR Teisingumo ministro įsakyme „ Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, todėl prašymas tenkintinas.

40Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

41Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

42Priteisti iš ieškovo P. Š. (a. k. ( - ) atsakovui VĮ „Šiaulių regiono keliai“(į. k.144082929) 108,61 EUR (šimtą aštuonis eurus 61 ct) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas P. Š. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti negaliojančiu... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi perdavė... 6. Teismas nurodė, kad ieškovas ginčija planavimo sąlygas detaliojo planavimo... 7. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 2 straipsnio 1 dalį... 8. Nagrinėjamu atveju ieškovas ginčija administracinius aktus dėl planavimo... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 10. Ieškovas P. Š. atskiruoju skundu (2 t., 9–13 b. l.) prašo panaikinti... 11. 1. Jeigu apeliacinės instancijos teismas būtų laikęs, kad reikalavimas dėl... 12. 2. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ iš viso nėra viešojo... 13. 3. Skundžiamoje nutartyje nėra pagrįsta kokiu konkrečiu įstatymu,... 14. 4. Sprendžiant šio ginčo rūšinio teismingumo klausimą, būtina įvertinti... 15. 5. Reikalavimai dėl Nuolatinės statybos komisijos sprendimų panaikinimo yra... 16. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (2 t., 22–25 b. l.) atsakovas VĮ... 17. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (2 t., 30–34 b. l.) atsakovas Joniškio... 18. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (2 t., 37–39 b. l.) trečiasis asmuo... 19. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 20. teisiniai argumentai ir išvados... 21. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 22. Atskirasis skundas atmestinas.... 23. Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra teisės kreiptis į... 24. Šiaulių apylinkės teismas 2014 m. lapkričio 4 d. nutartimi perdavė... 25. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad Šiaulių apygardos... 26. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiuo atskirojo skundo argumentu... 27. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovas P. Š., nesutikdamas su Šiaulių... 28. Atskirasis skundas grindžiamas ir tuo argumentu, kad atsakovas VĮ... 29. LR Viešojo administravimo įstatymo (toliau – LR VAD) 2 straipsnio1 punktas... 30. LR VAD 41 str. 1 dalies 2 punktas reglamentuoja, kad valstybės institucijoms... 31. Viešojo administravimo subjektas – valstybės institucija ar įstaiga,... 32. Iš byloje pateiktų atsakovo VĮ „Šiaulių regiono keliai“ įstatų,... 33. Specialioji teisėjų kolegija 2013-02-15 nutartyje byloje Nr. T-265-2012... 34. Atskirajame skunde apeliantas nurodo, kad sprendžiant šio ginčo rūšinio... 35. Viešojo administravimo įstatymo 2 straipsnio 8 punktas numato, kad... 36. LR Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio 1dalies 1 punktas... 37. Vadovaudamasis aukščiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos... 38. Atsakovas VĮ „Šiaulių regiono keliai“ atsiliepime į atskirąjį skundą... 39. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 40. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 41. Šiaulių apylinkės teismo 2014 m. lapkričio 4 d. nutartį palikti... 42. Priteisti iš ieškovo P. Š. (a. k. ( - ) atsakovui VĮ „Šiaulių regiono...