Byla eB2-2096-577/2018
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ekologija visiems“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos (toliau VMI) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Ekologija visiems“,

Nustatė

2ieškovė VMI prašo iškelti atsakovei UAB „Ekologija visiems“ bankroto bylą motyvuodama tuo, kad atsakovė yra nemoki; jos įsiskolinimas valstybės (savivaldybės) biudžetui 2017 m. spalio 6 d. duomenimis yra 3 344,82 Eur; paskutinis bendrovės balansas pateiktas už 2015 metus, kuriame turto deklaruota už 7 451 Eur, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 7 301 Eur; įmonėje apdraustų asmenų nėra, nekilnojamojo turto, transporto priemonių įmonė taip pat neturi; taikomi priverstinio išieškojimo veiksmai nerezultatyvūs.

3Atsakovė atsiliepimo į pareiškimus bei reikalaujamų dokumentų teismui nepateikė.

4Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9 straipsnio 7 dalies reikalavimus bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Viena iš šių sąlygų – įmonės nemokumas, yra apibrėžta ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje, kur nurodyta, kad įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Atsakovė UAB „Ekologija visiems“ (į. k. 303557922) Juridinių asmenų registre įregistruota 2015 m. sausio 28 d., finansinės atskaitomybės dokumentus juridinių asmenų registro tvarkytojui paskutinį kartą įmonė pateikė už 2015 metų laikotarpį. Balanso duomenimis, įmonės turto vertė siekė 7 451 Eur (iš jo ilgalaikis materialus turtas – 380 Eur; trumpalaikis turtas – 7 071 Eur), o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 7 301 Eur. Tačiau remiantis šiais duomenimis įmonės mokumo vertinti negalima, kadangi jie nėra aktualūs. Atsakovės vadovui nepateikus teismui atsiliepimo ir reikalaujamų dokumentų, aktualių duomenų apie įmonės finansinę būklę, turtą bei vykdomą veiklą teismas neturi. Iš byloje esančių įrodymų nustatyta, kad bendrovės mokestinė nepriemoka siekia 3 344,82 Eur, viešųjų registrų duomenimis, nekilnojamojo turto, transporto priemonių atsakovė neturi. Byloje nėra duomenų, kad įmonė gautų pajamas, valdytų nuosavybės teise kokį nors kitą materialų turtą, turėtų lėšų banko sąskaitoje ar kasoje. Apdraustųjų asmenų įmonėje nėra. Šios aplinkybės sudaro pagrindą daryti išvadą, kad įmonė veiklos nevykdo ir negali bei neketina vykdyti įsipareigojimų kreditoriams.

7Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovės teismui pateiktus argumentus ir duomenis, iš viešųjų registrų gautus duomenis, teismas daro išvadą, kad įmonė yra nemoki, todėl jai keltina bankroto byla (ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktai, 2 straipsnio 8 punktas).

8ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, bankroto administratorių teismas parenka naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa. Pastarąja atrinktas bankroto administratorius UAB „Framas LT“, kuris pareiškė sutikimą teikti atsakovei bankroto administravimo paslaugas. Duomenų, kad administratoriaus kandidatūra prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 6 dalies normoms, teismas neturi. Teismo nutartis paskirti administratorių neskundžiama ir neprivalo būti motyvuota (IBĮ 11 straipsnio 4 dalis).

9Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

10iškelti UAB „Ekologija visiems“ (įm. kodas 303557922, reg. buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Ž. g. 39-77) bankroto bylą.

11Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Framas LT“ (bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA228).

12Uždėti bankrutuojančios UAB „Ekologija visiems“ (įm. kodas 303557922, reg. buveinės adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. S. Ž. g. 39-77) nekilnojamajam turtui ir kitam ilgalaikiam materialiniam turtui areštą, galiosiantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

13Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

14Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:

151) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7 dalies 8 punkte nurodytus veiksmus;

162) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui įmonės lėšų sąmatą sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti;

173) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą įsiteisėjimo dienos sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą;

18Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas bylas ar antstoliams pateiktus vykdomuosius dokumentus dėl išieškojimo iš įmonės kuriai iškelta bankroto byla, nedelsiant apie tai raštu informuoti teismą.

19Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

20Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto arešto vykdyti skubiai.

21Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių asmenų registrui.

22Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Jadvyga Mardosevič, rašytinio proceso... 2. ieškovė VMI prašo iškelti atsakovei UAB „Ekologija visiems“ bankroto... 3. Atsakovė atsiliepimo į pareiškimus bei reikalaujamų dokumentų teismui... 4. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas. ... 5. Pagal Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 9... 6. Atsakovė UAB „Ekologija visiems“ (į. k. 303557922) Juridinių asmenų... 7. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, įvertinus ieškovės teismui... 8. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 9. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsniu, Lietuvos Respublikos Civilinio... 10. iškelti UAB „Ekologija visiems“ (įm. kodas 303557922, reg. buveinės... 11. Įmonės administratoriumi paskirti UAB „Framas LT“ (bankroto... 12. Uždėti bankrutuojančios UAB „Ekologija visiems“ (įm. kodas 303557922,... 13. Nustatyti 45 dienų nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo... 14. Pavesti paskirtam bankroto administratoriui:... 15. 1) atlikti Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte ir 7... 16. 2) ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą... 17. 3) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo nutarties patvirtinti kreditorių ir jų... 18. Įpareigoti paskirtą bankroto administratorių, sužinojus apie iškeltas... 19. Įpareigoti bankrutuojančios įmonės valdymo organus per 15 dienų nuo... 20. Nutarties dalį dėl nekilnojamo turto ir kito ilgalaikio materialaus turto... 21. Išsiųsti nutarties nuorašą Turto arešto aktų registrui ir Juridinių... 22. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...