Byla e2A-1365-614/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Henricho Jaglinskio, Eglės Surgailienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Aldonos Tilindienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo IĮ „Jonas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. galutinio sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo IĮ „Jonas“ ieškinį atsakovui BĮ „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą ir dokumentinio proceso tvarka prašė priimti preliminarų sprendimą, priteisiant iš atsakovo 32.345,62 Eur skolą, 1.164,60 Eur delspinigius, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodo, jog šalys 2012-11-16 sudarė rangos sutartį Nr. 80, pagal kurią susitarė, kad ieškovas savo jėgomis ir rizika paruoš „Lietuvos olimpinio sporto centro stadiono „Vingis“, Vilniaus mieste, modernizavimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimas“ darbo projektą bei atliks stadiono „Vingis“ kapitalinio remonto darbus. 2014-12-31 dėl atliktų darbų šalys sudarė dešimt atliktų darbų aktų, kuriuos atsakovas priėmė, jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kiekio, kokybės ar darbų atlikimo terminų nepareiškė. Perduotų atliktų darbų aktų pagrindu ieškovas atsakovui 2014-12-31 išrašė ir pateikė sąskaitą faktūrą Nr. 2014/21 32 345,62 Eur sumai, pagal sutarties 8.2 p. atsakovas privalėjo atsiskaityti per 30 d. Ieškovas nurodo, jog atsakovas su juo neatsiskaitė ir liko skolingas 32 345,62 Eur. Ieškovas, remdamasis sutarties 10.1 p., prašo priteisti iš atsakovo 0,02 proc. dydžio delspinigius, kurie už 180 d. sudaro 1 164,60 Eur. Ieškovas, remdamasis Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 2 str. 5 d., taip pat prašo priteisti iš atsakovo 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-04 preliminariu sprendimu ieškinį nusprendė patenkinti ir priteisti iš atsakovo BĮ Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinio sporto centro 32 345,62 Eur skolą, 1 164,60 Eur delspinigius, 8,05 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (33 510,22 Eur) nuo bylos išlėkimo teisme dienos (2015-09-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 360 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovui IĮ Jokūbausko įmonei „JONAS“.

7Atsakovas pateikė prieštaravimus, prašė ieškinio netenkinti. Atsakovas nurodė, jog pagal 2012-11-16 rangos sutartį yra visiškai atsiskaitęs, ką patvirtina 6 valstybės iždo mokėjimo pavedimai. Teigia, kad sutartyje buvo numatyta konkreti darbų atlikimo kaina, t.y. 2 649 169,81 Lt. Nurodo, kad pagal 2013-10-31 rangos sutartį dėl stadiono „Vingis“ sklypo sutvarkymo darbų taip pat buvo nustatyta konkreti darbų atlikimo kaina, t.y. 545 000 Lt. Pasak atsakovo, ieškovas nepateikė 2013-09-11 priedo Nr. 2 prie 2012-11-16 sutarties, naujos objektinės sąmatos, šiais dokumentais šalys nustatė naują sutarties kainą, t.y. 2 649 069,82 Lt. Atsakovo teigimu, jis pagal abi sutartis yra pervedęs 3 204 427,88 Lt sumą. Nors ieškovas gavo pinigus, tačiau neperdavė atsakovui pažymų apie atliktų darbų vertę ir išlaidas, sutarties baigimo dokumentų. Nurodo, kad ieškovo 2014-12-31 PVM sąskaita faktūra už atliktus pagal 2012-11-16 rangos sutartį darbus viršija sutarties kainą, todėl atsakovas šios sąskaitos neapmokėjo. Nurodo, kad pagal sutarties 3.5 p. ieškovas neturi teisės reikalauti padengti jokių kitų išlaidų, viršijančių darbų kainą. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai reikalauja didesnės sumos, nei numatyta sutartyje, kad atliktų darbų aktas nėra dokumentas, kuris keičia sutarties sąlygas, tarp jų ir kainą, jei sutartyje šalys to nenumatė. Nurodo, kad užsakovui priėmus atliktus darbus, perduotus priėmimo aktu, atsiranda prievolė už juos atsiskaityti sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (LAT 2009-01-22 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-19-2009). Sutartyje buvo nurodyta konkreti darbų kaina, ieškovas negali reikalauti didesnės sumos (LAT 2009-01-27 nutartis civ. b. Nr. 3K-3-52/2009). Pasak atsakovo, darbams atlikti buvo pasirinktas viešasis konkursas, tad ieškovas žinojo darbų kiekius ir numatytą pinigų sumą.

8Atsiliepimu į prieštaravimus ieškovas prašo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą, atmesti atsakovo prieštaravimus, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pasak ieškovo, tai, kad atsakovas nėra atsiskaitęs, patvirtina 2014-12-31 šalių pasirašyti atliktų darbų aktai. Ieškovas pateikia papildomai lokalines sąmatas prie sutarties bei sankaupinius prie jų, šie duomenys patvirtina, kad juose numatyti darbai sutampa. Nurodo, kad visi pavadinimai, darbų kodai ir atliktų darbų pavadinimai sutampa tiek atliktų darbų aktuose, tiek ir lokalinėse sąmatose. Teigia, kad už tinkamai ir laiku atliktus ir užsakovo priimtus darbus, kurie buvo suderinti lokalinėmis sąmatomis, atsakovas turi atsiskaityti.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 4 d. galutiniu sprendimu 2015 m. rugsėjo 4 d. preliminarų sprendimą panaikinimo ir ieškinį atmetė. Ieškovas su ieškiniu pateikė dešimt 2014-12-31 atliktų darbų aktų, pagal kuriuos ir prašo apmokėjimo pagal 2014-12-31 sąskaitą faktūrą Nr. 2014/21 32 345,62 Eur sumai. Pats ieškovas savo atsiliepime į prieštaravimus patvirtino, kad visi atlikti darbai yra ne papildomi, o sutartiniai, numatyti sąmatoje. Atsakovui teigiant, kad atlikti tik sutartiniai darbai, t.y. neatlikti nei papildomi, nei nenumatyti darbai, nesant duomenų apie šalių sutarimą dėl kainų pakeitimo, kaip tai numato sutarties 3.5 punktas ir kt., įvertinęs pasirašytos rangos sutarties, jos priedo Nr. 2 sąlygas, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti 32 345,62 Eur skolą pagal 2014-12-31 sąskaitą faktūrą Nr. 2014/21, kuri viršija bendrą sutarties kainą, kaip to neneigia ir pats ieškovas, yra nepagrįstas. Įvertinęs, kad byloje pateikti duomenys (mokėjimai, 53-58 l.) patvirtina, kad 2012-11-16 rangos sutarties Nr. 80 priede Nr. 2 numatyta suma ieškovui yra sumokėta, teismas daro išvadą, kad atsakovo atsisakymas apmokėti pateiktą sąskaitą yra pagrįstas sutarties nuostatomis. Vien tai, kad atliktų darbų aktas yra pasirašytas, sąskaita priimta, dar nereiškia, kad atsakovui kyla sutartinė pareiga juos apmokėti. Teismas pažymi, kad, ieškovui teigiant, kad jis atliko sutartinius darbus, kurie jam turi būti visiškai apmokėti, svarbu įvertinti sutarties nuostatas, pagal kurias sutarties kaina negali būti keičiama be atskiro susitarimo, tad ieškovas turi teisę tik į rangos sutarties priede Nr. 2 numatytą sumą už sutartyje sulygtų darbų atlikimą. Ieškovas neneigė, kad 2012-11-16 rangos sutarties Nr. 80 priede nurodyta sumą jis yra gavęs, ginčo dėl to byloje nebuvo. Todėl teismas sprendė, kad ieškinys nepagrįstas.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Ieškovas IĮ „Jonas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti, o teis apeliacinės instancijos teismas nenustatytų pakankamai pagrindų sprendimui panaikinti ir ieškiniui patenkinti, vadovaujantis CPK 326 str. 1 d. 4 d., apeliantas prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti nutartį perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

13Apeliantas nurodė, kad nesutinka su teismo padarytomis išvadomis ir teikia naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui, kurie, anot apelianto, negalėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, nes teismas išvadą apie susitarimo dėl papildomų darbų nebuvimo padarė jau išėjęs sprendimo priimti. Bylos nagrinėjimo metu buvo vertinami tik sutartiniai darbai ir jų atlikimas, ieškovas nematė būtinybės teismui teikti dokumentų, įrodančių šalių susitarimą apie papildomus darbus, todėl būtinybė pateikti naujus įrodymus iškilo tik po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Apeliantas teikia PVM sąskaitos-faktūros Nr. J0A2014/18, JOA 2013/032, JOA 2013/033 ir JOA 2013/052 patvirtintas kopijas. Prie atsakovo priimtų, pasirašytų ir apmokėtų sąskaitų yra pridėti ir atliktų darbų aktai, kurie taip pat yra priimti ir pasirašyti atsakovo atstovo. Visuose trijuose atliktų darbų aktuose buvo nurodyta, kad atliekami papildomi darbai tai įvardijant. Apelianto teigimu, šie įrodymai patvirtina, kad ginčo šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, jog ieškovas atlieka papildomus darbus pagal Sutartį, kurie nepatenka į bendrą objektinę sąmatą, kuri ginčo šalių taip pat buvo suderinta. Papildomai atlikti darbai buvo priimti ir už juos buvo sumokėta.

14Kadangi ieškovas ieškinį grindė atliktų darbų aktais už sutartinius darbus, susitarimų dėl papildomai atliktų darbų teismui tuo metu neteikė. Visos sąskaitos ir aktai pasirašyti aukštų ir kompetentingų atsakovo atstovų, galinčių įvertinti ir atskirti, jog pastariesiems yra perduodami atlikti papildomi darbai, o ne darbai, aptarti objektinėje sąmatoje prie Sutarties.

15Teismas nesiaiškino, už kokius darbus buvo atlikti mokėjimai. Atsakovas, mokėdamas už ieškovo atliktus papildomus darbus, nesumokėjo už prie Sutarties pateiktoje objektinėje sąmatoje nurodytus darbus. Vien tai, kad nebuvo sudarytas rašytinis susitarimas, nereiškia, kad šalys nebuvo susitarusios dėl papildomų darbų atlikimo. Darbų priėmimo - perdavimo aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims teises ir pareigas, jis raštiškai įformina ir fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą. Tada rangovas įgyja teisę reikalauti, kad užsakovas vykdytų priešpriešinę prievolę - sumokėtų už atliktus darbus.

16Apeliantas nesutinka su teismo teiginiu, jog vien tai, kad atliktų darbų aktas yra pasirašytas, sąskaita priimta, dar nereiškia, kad atsakovui kyla sutartinė pareiga juos apmokėti. Teismas nepateikė jokio šio teiginio teisinio pagrindimo ir netyrė ar tarp šalių buvo susitarimai dėl papildomų darbų atlikimo. Aplinkybė, kad atsakovas atsiskaitė su ieškovu už papildomus darbus, neatleidžia atsakovo nuo pareigos atsikaityti su ieškovu už faktiškai pagal Sutartį atliktus darbus. Apeliantas siekia prisiteisti skolą tik už Sutartimi sulygtus ir atliktus darbus, atsakovas iki šiol nėra atsiskaitęs pagal 2014 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą-faktūrą Nr. JOA 2014/21 ir yra skolingas ieškovui 32.345,62 Eur sumą.

17Atsakovas BĮ „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras“ atsiliepimu su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti bei Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą; nepriimti naujų ieškovo įrodymų; apeliacinį skundą nagrinėti bendrąja ginčo teisenos tvarka; taip pat priteisti bylinėjimosi išlaidas, jei tokios bus patirtos. Atsakovo teismui pateiktas 2013 m. rugsėjo 11 d. priedas Nr. 2 prie 2012 m. lapkričio 16 d. rangos sutarties Nr. 80 yra vienintelis šalių pasirašytas susitarimas, keičiantis Sutarties sąlygas. Jokių kitokių rašytinių susitarimų dėl Sutarties kainos keitimo pasirašyta nebuvo. Ieškovo teiginį, esą teismas netyrė ir nesiaiškino, ar šalys buvo sudariusios papildomus susitarimus, paneigia teismo nustatyta aplinkybė, jog Sutartis buvo papildyta priedu. Be to, teismas konstatavo, kad ieškovas turi teisę tik į Sutarties priede numatytą sumą už Sutartyje sulygtų darbų atlikimą. Darbus priėmę darbuotojai nebuvo įgalioti keisti sutarties kainą. Atsakovas remiasi kasacinio teismo praktika, kurioje nurodyta, kad atliktų darbų priėmimo aktas nėra dokumentas, kuriuo keičiamos sutarties sąlygos, tarp jų ir sutarties kaina, jeigu rangos sutartyje šalys to nenumatė. Atsakovo nuomone, teismui priėmus ieškovui nepalankų sprendimą, jis pakeitė savo poziciją, apeliaciniame skunde nurodydamas, jog jam turi būti sumokėta ir už papildomus darbus, ir tokiu būdu siekia iš atsakovo gauti daugiau pinigų nei buvo sulygta sutartimi. Atsakovo teigimu, naujų įrodymų ieškovas pirmosios instancijos teismui nepateikė, nes tai buvo neparanku jo gynybinei pozicijai, todėl šių įrodymų apeliacinės instancijos teismas priimti neturėtų.

18IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas atmestinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl nagrinėtinas apeliacinio skundo teisinis ir faktinis pagrindas.

21Byloje nustatyta, jog apeliantas IĮ „Jonas“ ir atsakovas BĮ „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras“ 2012 m. lapkričio mėn. 16 d. sudarė viešojo pirkimo rangos sutartį Nr. 80, pagal kurią apeliantas savo jėgomis ir rizika įsipareigojo paruošti „Lietuvos olimpinio sporto centro stadiono „Vingis“, Vilniaus mieste, modernizavimo darbo projekto parengimo ir rangos darbų pirkimas“ darbo projektą bei atlikti stadiono „Vingis“ kapitalinio remonto darbus taip pat kitus darbus, numatytus konkurso sąlygose pagal sutarties 17.1.3. punktą (priedas) pateiktą rangovo pasiūlymą (darbų kiekių žiniaraščiuose) ir perduoti darbų rezultatą užsakovui sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka (Sutarties 2.1. p.), o atsakovas (užsakovas) įsipareigoja sumokėti rangovui už atliktus darbus

22Bendra projekto ir rekonstrukcijos darbų kaina sutarties 3.1. punkte nurodyta 2.649.169,81 Lt (iš jų PVM 450.323,27 Lt), iš jų 2.594.719,81 Lt statybos darbai, 54.450,00 Lt darbo projektas. Šios sumos atitinka rangovo pateiktam pasiūlymui viešojo pirkimo konkurso metu (3.2.2. punktas).

23Sutarties 3.5. punktu Šalys susitarė, kad į sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio šalių susitarimo sutartyje ar konkurso sąlygose nustatyta tvarka.

24Sutarties 3.4. punkte numatyta, jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant šią sutartį, bet turėjo ir galėjo juos numatyti, pagal užsakovo pateiktą dokumentaciją, ir jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos arbus rangovas atlieka savo rizika ir sąskaita.

25Byloje taip pat nustatyta, kad apeliantas IĮ „Jonas“ ir atsakovas BĮ „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras“ buvo sudariusios kitą sutartį.

262013 m. rugsėjo 11 d. šalys sudarė 2012 m. lapkričio 16 d. sutarties Nr. 80 papildymą (el.bl. 72), kuriuo šalys papildė ir pakeitė sudarytos rangos sutarties nuostatas. Šiuo sutarties priedu rangovas (apeliantas) įsipareigojo darbus atlikti pagal šalių naujai suderintą ir aptartą naują techninį projektąTP-01, šalys taip pat susitarė, kad anksčiau galioję sutarties darbų kiekių žiniaraščiai galioja tol, kol jų nepakeičia nauja techninio projekto laida TP-01. Šio sutartie papildymo (pavadinto Priedas prie 2012 m. lapkričio 16 d. sutarties Nr. 2) 1.6. punktu šalys nustatė naują sutarties kainą, kuri yra 2.649.062,82 Lt / 767.221,62 Eur.

27Kartu su atsiliepimu į ieškinį atsakovas pateikė šalių 2013 m. spalio 31 d. sutartį Nr.71 kuria apeliantas įsipareigojo atlikti projektą „Stadiono „Vingis“ sklypo sutvarkymo darbai“, o taip pat atlikti šiuos darbus, taip pat kitus darbus, numatytus konkurso sąlygose. Darbų kaina sutarties 3.1. punkte nurodyta 545.000,00 Lt / Eur (su PVM) suma. Šioje sutarties 3.5 p. taip pat numatyta, jog į sutarties kainą įtrauktas visas už darbų atlikimą numatytas užmokestis ir rangovas neturi teisės reikalauti padengti jokių išlaidų, viršijančių darbų kainą, jeigu dėl to nebuvo atskiro rašytinio šalių susitarimo sutartyje ar konkurso sąlygose nustatyta tvarka.

28Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, viso apeliantui pagal abi sutartis atsakovas įsipareigojo sumokėti apeliantui 3.194.062,82 Lt.

29Tarp šalių nekilo ginčas, kad rangovas (apeliantas) darbus atliko, juos perdavė, o užsakovas darbus priėmė. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, iš atsakovo pateiktų buhalterinių dokumentų, esančių elektroninės bylos lapuose 53-59 matyti, kad atsakovas pagal abi sutartis sumokėjo apeliantui iš viso 3.204.427,88 Lt sumą.

30Taigi, ginčas tarp bylos šalių kilo iš statybos rangos materialinių teisinių santykių.

31CK 6.644 straipsnis, 6.681 straipsnis numato, jog rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti sutartyje nustatytą kainą. Pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalyje pateiktą statybos rangos sutarties sampratą, rangovo teisė gauti atlyginimą už atliktą darbą susijusi su jo pareiga darbus atlikti tinkamai ir laiku.

32Apeliantas teisingai nurodo, jog pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį, darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas abiejų šalių pasirašomu aktu. Šis abiejų sutarties šalių pasirašomas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Atliktų darbų priėmimo aktas, kaip dokumentas, nurodytą sandorį įforminantis raštiškai, fiksuoja tam tikrą sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapą, o taip pat pagrindas rangovui reikalauti, kad užsakovą vykdytų jo priešpriešinę prievolę – sumokėtų už darbus sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Tačiau atsakovas pateikė įrodymus, jog sutartyje sutartą kainą už darbus jis sumokėjo.

33Nagrinėjamoje byloje kilo šalių ginčas dėl statybos darbų kainos vertinimo ir šios kainos keitimo pagrindų buvimo. Pirmosios instancijos teismas šioje byloje pagrįstai nustatė, kad šalys buvo susitarusios dėl konkrečios darbų kainos, o ieškovas neįrodė, jog egzistavo rašytinis susitarimas dėl sutarties kainos keitimo didinimo linkme.

34Statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme nenustatyta galimybės jos keisti nei didinant, nei mažinant. CK 6.685 straipsnio (Sutarties dokumentų pakeitimas) 2 dalis numato, jog rangovas turi teisę reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių aplinkybių faktiška statybos darbų kaina padidėjo daugiau kaip penkiolika procentų (šio kodekso 6.204 straipsnis), tačiau tokių aplinkybių apeliantas pirmosios instancijos teisme neįrodinėjo, todėl teismas pagrįstai sprendė, kad ieškovas pagal CK 6.653 straipsnio 6 dalį, 6.684 straipsnio 4 dalį ir 6.685 straipsnį prisiėmė sau didesnių nei šalių sulygta statybos kaina kaštų riziką. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme ieškovas neįrodinėjo aplinkybės, jog šalys raštu buvo susitarusios dėl papildomų darbų atlikimo ir šią versiją iškėlė tik apeliacinės instancijos teisme.

35CPK 306 straipsnio 2 dalis nustato, jog apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme. Pirmosios instancijos teisme apeliantas nekėlė argumentų, jog šalys buvo susitarusios dėl papildomų darbų atlikimo.

36Be to, CPK 314 straipsnis nustato, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais, jog būtinybė pateikti naujus įrodymus atsirado tik po pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo. Bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia ieškovo ieškinio faktinis pagrindas ir dalykas, bei atsakovo atsiliepimas. Akivaizdu, kad pateikdamas ieškinį dokumentinio proceso tvarka, ieškovas sąmoningai neatskleidė visų faktinių aplinkybių ir visų sutarties šalių teisinių santykių. Atsiliepime į ieškinį atsakovas nurodė, jog šalis siejo ne viena, o dvi statybos rangos sutartys ir abiejose sutartyse šalys buvo susitarusios dėl konkrečios darbų kainos. Nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme byloje buvo pateikta atsakovo pozicija ir rašytiniai dokumentai, kurie patvirtino, jog sutarties šalis siejo dvi rangos sutartys dėl atskirų stadiono rekonstravimo (pirmas etapas) ir stadiono aplinkos tvarkymo darbų (antras etapas) projektų sukūrimo bei darbų atlikimo. Atsakovas taip pat pateikė mokėjimo dokumentus. Reaguodamas į tai ieškovas galėjo teikti į bylą visus argumentus ir pageidaujamus įrodymus, tačiau nusprendęs sąmoningai informaciją dozuoti, apeliantas turi prisiimti nesąžiningo bylinėjimosi procesines pasekmes. Šiais argumentais apeliacinio teismo teisėjų kolegija atsisako priimti naujus apelianto įrodymus ir nenagrinėja apelianto skunde dėstomų argumentų dėl papildomų darbų, kurie nebuvo apimti 2012 m. lapkričio 16 sutartimi Nr. 80 ir 2013 m. spalio 31 d. sutartimi Nr.71 bei šias sutartis lydinčiuose dokumentuose ir nepasisako apie tai ar atsakovas pasirašydamas atliktų darbų priėmimo aktus, kartu prisiėmė pareigą sumokėti šiuose aktuose nurodytas pinigų sumas.

37Kolegija taip pat pažymi, kad apelianto cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 29 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.3K-3-322-611/2015 faktinės bylos aplinkybės skiriasi, todėl apelianto argumentai atmetami.

38Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šias apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisėtai, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes bylai išspręsti, tinkamai pritaikęs materialinės ir proceso teisės normas, reglamentuojančias statybos rangos teisnius santykius, ieškovo ieškinį atmetė, todėl naikinti ar keisti teismo sprendimo nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., 331 str., teisėjų kolegija

Nutarė

39Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą ir dokumentinio proceso tvarka prašė priimti... 5. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog šalys 2012-11-16 sudarė rangos sutartį Nr.... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015-09-04 preliminariu sprendimu ieškinį... 7. Atsakovas pateikė prieštaravimus, prašė ieškinio netenkinti. Atsakovas... 8. Atsiliepimu į prieštaravimus ieškovas prašo preliminarų sprendimą palikti... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gruodžio 4 d. galutiniu sprendimu... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Ieškovas IĮ „Jonas“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus miesto apylinkės... 13. Apeliantas nurodė, kad nesutinka su teismo padarytomis išvadomis ir teikia... 14. Kadangi ieškovas ieškinį grindė atliktų darbų aktais už sutartinius... 15. Teismas nesiaiškino, už kokius darbus buvo atlikti mokėjimai. Atsakovas,... 16. Apeliantas nesutinka su teismo teiginiu, jog vien tai, kad atliktų darbų... 17. Atsakovas BĮ „Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos... 18. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 19. Apeliacinis skundas atmestinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 21. Byloje nustatyta, jog apeliantas IĮ „Jonas“ ir atsakovas BĮ „Kūno... 22. Bendra projekto ir rekonstrukcijos darbų kaina sutarties 3.1. punkte nurodyta... 23. Sutarties 3.5. punktu Šalys susitarė, kad į sutarties kainą įtrauktas... 24. Sutarties 3.4. punkte numatyta, jeigu siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti... 25. Byloje taip pat nustatyta, kad apeliantas IĮ „Jonas“ ir atsakovas BĮ... 26. 2013 m. rugsėjo 11 d. šalys sudarė 2012 m. lapkričio 16 d. sutarties Nr. 80... 27. Kartu su atsiliepimu į ieškinį atsakovas pateikė šalių 2013 m. spalio 31... 28. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, viso apeliantui pagal... 29. Tarp šalių nekilo ginčas, kad rangovas (apeliantas) darbus atliko, juos... 30. Taigi, ginčas tarp bylos šalių kilo iš statybos rangos materialinių... 31. CK 6.644 straipsnis, 6.681 straipsnis numato, jog rangos sutartimi viena šalis... 32. Apeliantas teisingai nurodo, jog pagal CK 6.694 straipsnio 4 dalį, darbų... 33. Nagrinėjamoje byloje kilo šalių ginčas dėl statybos darbų kainos... 34. Statybos rangos sutartyje nustačius konkrečią kainą, įstatyme nenustatyta... 35. CPK 306 straipsnio 2 dalis nustato, jog apeliacinis skundas negali būti... 36. Be to, CPK 314 straipsnis nustato, jog apeliacinės instancijos teismas... 37. Kolegija taip pat pažymi, kad apelianto cituojamoje Lietuvos Aukščiausiojo... 38. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šias... 39. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. gruodžio 4 d. galutinį sprendimą...