Byla PK-56-272/2012

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, sekretoriaujant Agnijai Lukaševič, dalyvaujant nukentėjusiajai ir civilinei ieškovei V. I., nukentėjusiosios atstovui advokato padėjėjui Sergejui Milovui, kaltinamajam A. K., gynėjai advokatei Virginijai Žukienei, vertėjai Olgai Boguševičienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje A. K. (A. K.), a. k. ( - ) gim. ( - ), Vilniuje, Lietuvos Respublikos pilietis, lenkas, aukštesniojo išsilavinimo, išsituokęs, dirbantis ( - ) kėbulininku-šaltkalviu, gyv. ( - ), deklaruojama gyvenamoji vieta – ( - ), neteistas,- kaltinimas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., ir

Nustatė

2ši privataus kaltinimo byla iškelta Trakų rajono apylinkės teismo 2011-10-10 nutartimi pagal nukentėjusiosios V. I. skundą dėl to, kad 2011 m. liepos 7 d., apie 21.30 val. jų namuose adresu ( - ) jos sugyventinis A. K., būdamas girtas, be jokios priežasties ją užsipuolė, sudavė 1 smūgį ranka į veidą, po to pargriovęs ant grindų jai gulinčiai kniūbsčia rankomis sudavė 5-6 smūgius į įvairias kūno vietas, t.y. į galvą, kaklą, nugarą, pečius, rankas, tokiais savo veiksmais padarydamas jai odos nubrozdinimus abiejose alkūnėse, kairiame dilbyje, poodinę kraujosruvą kairėje krūtyje, tuo padarydamas V. I. nežymų sveikatos sutrikdymą, t. y. nusikalstamą veiką, numatytą BK 140 str. 1 d.

3Nagrinėjant bylą teisiamajame posėdyje nukentėjusioji ir privatus kaltintojas V. I. pareiškė, kad susitaikė su kaltinamuoju A. K., sudarė sutartį dėl jai padarytos neturtinės žalos atlyginimo, kurią prašo prijungti prie bylos, ir bylą nutraukti bei patvirtinti jos ir kaltinamojo sudarytą sutartį dėl neturtinės žalos atlyginimo. To prašo ir kaltinamasis.

4Nukentėjusiosios atstovas ir gynėja prašo nukentėjusiosios prašymą patenkinti.

5Bylos procesas nutrauktinas.

6BPK 416 str. 1 d. nustato, kad privatus kaltintojas turi teisę iki baigiamųjų kalbų pabaigos atsisakyti kaltinimo arba susitaikyti su kaltinamuoju.

7Kaip matyti iš nukentėjusiosios ir privataus kaltintojo V. I. teismui pateiktos sutarties, ji susitaikė su kaltinamuoju A. K., sudarė sutartį dėl nukentėjusiajai padarytos neturtinės žalos atlyginimo, ir abu prašo baudžiamąjį procesą nutraukti.

8BPK 416 str. 3 d. nustato, kad jei privatus kaltintojas atsisakė kaltinimo arba su kaltinamuoju susitaikė, bylos procesas teismo nutartimi nutraukiamas.

9Todėl, privačiam kaltintojui susitaikius su kaltinamuoju, šios bylos procesas nutrauktinas.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 3 str. 1 d. 5 p., 416 str. 3 d., teismas

Nutarė

11privataus kaltinimo baudžiamosios bylos, kurioje A. K. kaltinamas pagal Lietuvos Respublikos BK 140 str. 1 d., procesą, privačiam kaltintojui susitaikius su kaltinamuoju, nutraukti.

12Patvirtinti nukentėjusiosios ir civilinės ieškovės V. I. ir kaltinamojo A. K. 2012 m. vasario 23 d. sudarytą sutartį dėl V. I. 2011-07-07 padarytu sveikatos sutrikdymu neturtinės žalos atlyginimo tokiomis sąlygomis:

  1. Kaltinamasis A. K. (A. K.) pripažįsta kaltę ir atsiprašo nukentėjusiosios V. I..
  2. A. K. neturtinės žalos atlyginimui sumoka nukentėjusiajai V. I. 4000 Lt 00 ct (keturis tūkstančius litų 00 ct) per 12 mėnesių iki 2013 m. kovo 1 d., mokėdamas 11 mėnesių kas mėnesį po 333,00 Lt ir paskutinį – 2013 m. vasario mėnesį sumokėdamas 337,00 Lt.
  3. Vadovaujantis LR BPK 416 str. 3 d., nukentėjusiajai ir kaltinamajam susitaikius, prašo baudžiamąjį procesą nutraukti.

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai