Byla 2S-2151-553/2016
Dėl antstolės D. K. veiksmų

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aldona Tilindienė

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Fontas LT“ atskirąjį skundą dėl Širvintų rajono apylinkės teismo 2016-07-08 nutarties pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Fontas LT“ skundą dėl antstolės D. K. veiksmų.

3Teisėja,

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėja uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Fontas LT“ skundu dėl antstolės veiksmų prašė panaikinti 2016-05-30 patvarkymą Nr. S-16-95-2716/1715 dėl vykdymo išlaidų išieškojimo ir 2016-05-30 patvarkymą Nr. S-16-95-2701-1715 areštuoti lėšas. Nurodė, kad antstolės D. K. kontoroje buvo pradėta vykdomoji byla Nr. 0095/16/00379 pagal Zarasų rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį dokumentą, sprendimo už akių pagrindu civilinėje byloje Nr. e2-162-731/2016 pagal išieškotojos UAB „GM agro“ ieškinį UAB „Fontas LT“ atžvilgiu dėl 7 863,18 EUR negrąžintos paskolos, 453,46 EUR nesumokėtų palūkanų bei 6 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų. Priimtas sprendimas už akių, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas, yra nepagrįsti bei neteisėti, kadangi UAB „Fontas LT“ nėra skolinga UAB „GM agro“. 2015-05-27 UAB „GM agro“ buvo iškelta bankroto byla. Ieškinys pareiškėjai buvo pateiktas bankroto administratoriaus remiantis UAB „GM agro“ bankroto administratoriui pateiktais dokumentais. Bankroto administratoriui buvo perduoti ne visi dokumentai. UAB „GM agro“ ieškiniu reikalaujama priteisti skolą pagal dvi paskolos sutartis: pagal 2011-03-25 paskolos sutartį pareiškėja yra pilnai atsiskaičiusi su UAB „GM agro“, o pagal 2013-02-20 paskolos sutartį 2014-07-08 buvo sudarytas susitarimas dėl teisių ir pareigų perleidimo, kuriuo šalys susitarė dėl UAB „Fontas LT“ teisių ir pareigų perleidimo UAB „Tisma“. Nei civilinės, nei vykdomosios bylos iškėlimo metu pareiškėja nebuvo ir negalėjo būti skolinga ir jokie išieškojimai UAB „GM agro“ naudai negalėjo būti atlikti, kadangi tam nėra teisėto ir pagrįsto pagrindo. Antstolės veiksmais yra pažeidžiamos pareiškėjos turtinės teisės, kadangi vykdomoji byla yra vykdoma netinkamos skolininkės atžvilgiu. UAB „GM agro“ yra bankrutuojanti bendrovė, todėl pervedus iš pareiškėjos nurašytas lėšas bus grubiai pažeisti pareiškėjos interesai, o teisė į žalos atlyginimą iš bankrutavusio subjekto bus visiškai apribota.
 1. Antstolė D. K. skundo netenkino. Nurodė, kad skolininkei 2016-04-19 buvo išsiųstas patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimas įvykdyti sprendimą, vykdymo išlaidų paskaičiavimas. Dokumentai grįžo neįteikti, todėl pradėtos taikyti priverstinio išieškojimo procedūros. 2016-05-30 buvo areštuotos skolininkės piniginių lėšų sąskaitos ir įmonei priklausančios transporto priemonės. 2016-05-31 skolininkei susisiekus su antstolės kontora, elektroniniu paštu jai buvo išsiųsti 2016-04-19 siųsti dokumentai. 2016-05-31 gavus visą reikalavimo sumą iš AB Swedbank sąskaitos, areštai įmonės sąskaitoms ir transporto priemonėms buvo panaikinti. Skolininkei buvo pasiūlyta susimokėti palūkanas, po ko ji informavo antstolę, kad nėra skolinga ir pateiks atsiskaitymą patvirtinančius dokumentus, todėl pinigai išieškotojai nebuvo pervesti. Pateiktame skunde ir jo prieduose nurodoma, kad skola yra sumokėta, tačiau iš jų negalima nustatyti, ar sumokėta skola pagal 2016-02-26 Zarasų raj. apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-162-731/2016. Išieškotoja tinkamai pateikė vykdomąjį dokumentą, jis atitinka reikalavimus, todėl antstolė pagrįstai nukreipė išieškojimą į skolininkės pinigines lėšas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Širvintų rajono apylinkės teismas 2016-07-08 skundo dėl antstolės D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0095/16/00379 netenkino.
 2. Teismas pažymėjo, kad vien ta aplinkybė, kad pareiškėja nesutinka su įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nesuteikia pareiškėjai teisės vengti vykdyti tokį teismo sprendimą. Skunde keliami klausimai (dėl pareiškėjos ir išieškotojos paskolų sutarčių vykdymo) nesusiję su vykdomojoje byloje antstolės atliktais procesiniais veiksmais, todėl teismas juos atmetė. Teismas taip pat atmetė pareiškėjos argumentus, kuriais buvo grindžiamas vykdomojo rašto neteisėtumas.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Atskiruoju skundu pareiškėja prašo panaikinti Širvintų rajono apylinkės teismo 2016-07-08 nutartį. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

5Byloje yra pateikti įrodymai, pagrindžiantys, kad pareiškėja yra neabejotinai atsiskaičiusi su išieškotoja, tačiau nei antstolė D. K., nei teismas šių įrodymų visumos neįvertino. Teigia, kad vykdomasis dokumentas yra įvykdytas, todėl vykdomasis procesas pareiškėjos atžvilgiu yra vykdomas nepagrįstai ir neteisėtai. Skundo dėl antstolės veiksmų pagrindas buvo įrodymai, patvirtinantys, kad pareiškėja yra neskolinga išieškotojai, dėl ko antstolė turėjo imtis visų įmanomų veiksmų užbaigti vykdomąją bylą. Pareiškėja 2016-06-01 skundu neginčijo vykdomojo dokumento teisėtumo, pareiškėja dėl vykdomojo dokumento panaikinimo ir civilinės bylos, kurios pagrindu šis dokumentas išduotas, atnaujinimo yra kreipusis į Zarasų rajono apylinkės teismą (nors 2016-07-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2-162-731/2016 pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo buvo atmestas, ši nutartis yra neįsiteisėjusi, kadangi įstatymų nustatyta tvarka yra pateiktas atskirasis skundas).

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 ir 3 d., 338 str.).
 2. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai 2016-07-08 nutartimi nutarė atmesti pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, sprendžia, jog atskirasis skundas dėl 2016-07-08 nutarties yra iš esmės nepagrįstas dėl žemiau nurodytų motyvų.
 3. Civilinio proceso kodekso 586 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas yra CPK XLI skyriuje nustatyta tvarka pateiktas vykdyti vykdomasis dokumentas; nesant tokio dokumento atlikti vykdomuosius veiksmus draudžiama.
 4. Vadovaujantis CPK 651 straipsnio 2 dalimi, antstolis, priimdamas vykdomąjį dokumentą vykdymui, privalo patikrinti: 1) ar vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti tam teisę turintis asmuo; 2) ar vykdomasis dokumentas vykdytinas to antstolio; 3) ar vykdomojo dokumento turinys atitinka CPK 648 straipsnio reikalavimus, ar prie vykdomojo rašto pridėti reikalingi priedai; 4) ar vykdomasis dokumentas pateiktas vykdyti nepraleidus pateikimo vykdyti senaties termino; 5) jeigu išieškotojui ar skolininkui mirus vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikia įpėdinis, – ar po išieškotojo ar skolininko mirties atsirado teisių ir pareigų perėmimas; 6) jeigu išieškotoją ar skolininką juridinį asmenį likvidavus ar reorganizavus vykdomąjį dokumentą pateikia vykdyti jo teisių perėmėjas, – ar atsirado juridinio asmens teisių ir pareigų perėmimas; 7) ar išieškotojas, institucija ar pareigūnai administracinių teisės pažeidimų bylose tiek, kiek jos susijusios su turtinio pobūdžio išieškojimais, kitos institucijos ir pareigūnai, kurių sprendimų vykdymą civilinio proceso tvarka nustato įstatymai, patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka; 8) ar nėra kitokių akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.
 5. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad pareiškėja (skolininkė) yra įvykdžiusi prievolę išieškotojai (kreditorei), todėl vykdomoji byla turėtų būti nutraukta CPK 632 straipsnio 1 dalies 1 punkto pagrindu, t.y. visiškai įvykdžius vykdomąjį dokumentą.
 6. Pagal CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punktą, sprendžiant, ar nėra akivaizdžių kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą ir pradėti vykdymo veiksmus, patikrinama, ar išieškotojas patikrino, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka.
 7. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog vykdomieji dokumentai yra vykdomieji raštai, išduoti teismo sprendimų, nuosprendžių, nutarimų, nutarčių pagrindu (CPK 587 str. 1 p.). Teismo sprendimai, nuosprendžiai, nutartys, nutarimai ir įsakymai vykdomi po to, kai jie įsiteisėja, išskyrus atvejus, kai teismas nutaria juos vykdyti skubiai (CPK 588 str. 1 d.). Byloje nustatyta, kad antstolė vykdo 2016-03-31 Zarasų rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-162-731/2016 išieškoti iš UAB „Fontas LT“ 7 863,18 EUR skolą, 453,46 EUR palūkanų ir 6 proc. dydžio metines palūkanas BUAB „GM agro“ naudai. 2016-04-18 pateiktas vykdomasis raštas patvirtina, kad antstolis, remdamasis juo, turėjo teisinį pagrindą pradėti vykdymo veiksmus (CPK 586, 587 str. 1 p.). Vykdomojo rašto priėmimo metu antstolio veiksmai atitiko vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų reikalavimus ir pirmosios instancijos teismas tai įvertino teisingai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad antstolis, priimdamas vykdyti vykdomąjį dokumentą, turi pareigą tik patikrinti, kad pateikiamas vykdomasis dokumentas nėra įvykdytas ir turi būti vykdomas priverstine tvarka, antstolis neturi teisės revizuoti priimto sprendimo teisėtumo, vykdomojo rašto išdavimo pagrįstumo ir aplinkybių, ar per laikotarpį iki buvo priimtas teismo sprendimas ir jo pagrindu išrašytas vykdytinas dokumentas skolininkė vienokiu ar kitokiu būdu yra sumokėjusi skolą. Nagrinėjamuoju atveju nėra jokių įrodymų, patvirtinančių, kad skolininkė, vykdydama 2016-03-31 Zarasų rajono apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. e2-162-731/2016, įvykdė teismo sprendimą. Todėl pareiškėjos nurodomos aplinkybės apie galimą atsiskaitymą ar skolos nebuvimą bet kuriuo atveju skundžiamų antstolės veiksmų nedaro neteisėtais. Net ir nustačius, jog skolininkė yra atsiskaičiusi iki išieškotoja antstolei pateikė vykdyti vykdomąjį raštą ir pastarajai pradėjus vykdymo veiksmus, nebūtų pagrindo pripažinti skundžiamus antstolio veiksmus neteisėtais (CPK 629 str. 1 d. 9 p., 651 str. 2 d. 7 p.), jeigu antstolė yra įvykdžiusi CPK 651 straipsnio 2 dalies 7 punkto reikalavimą.
 8. Apeliantės atskirojo skundo argumentai dėl atsiskaitymo su išieškotoja iki vykdomojo dokumento priėmimo vykdyti nėra susiję su antstolio veiksmų neteisėtumu, todėl teismas dėl jų plačiau nepasisako. Šie apeliantės argumentai yra reikšmingi sprendimo už akių peržiūrėjimui.
 9. Vadovaudamasis anksčiau išdėstytais motyvais, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, todėl ji paliekama nepakeista.

6Teismas, vadovaudamasis CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

7Atskirojo skundo netenkinti.

8Širvintų rajono apylinkės teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai