Byla e2-1211-479/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Archiplanas“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB ‚Kelvista“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „Archiplanas“ 2016-05-10 kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo. Ieškovė nurodė, kad atsakovė paskelbė viešąjį pirkimą atviro konkurso būdu „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų techninės priežiūros paslaugos“. Ieškovė paaiškino, kad 2016-01-06 perkančiajai organizacijai pateikė pasiūlymą, kuriuo įsipareigojo už 6 466 Eur kainą atlikti konkurso pirkimo objekte nurodytus techninės priežiūros darbus ir 2016-01-18 gavo perkančiosios organizacijos patvirtinimą, kad ieškovės pasiūlymas atitinka konkurso sąlygose numatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Ieškinyje nurodoma, kad 2016-02-03,

32016-03-01 ir 2016-03-18 atsakovė nurodė ieškovei pagrįsti neįprastai mažą pateikto pasiūlymo kainą, todėl ieškovė atitinkamais pranešimais pateikė atsakovei savo pasiūlytos kainos pagrindimą. Perkančioji organizacija 2016-04-12 pranešimu informavo ieškovę, kad jos pasiūlymas yra atmetamas, nes ieškovės pasiūlyme nurodytas 14 mėnesių darbo laikas nėra pakankamas tinkamai įvykdyti sutartį ir neatitinka konkurso sąlygose numatyto galimo 22 mėnesių paslaugų teikimo termino, todėl pasiūlymo kaina yra neįprastai, maža. Be to, ieškovė nenurodė, kaip buvo įvertintos laikinųjų patalpų statybvietėje išlaikymo išlaidos. 2016-04-21 ieškovė pateikė perkančiajai organizacijai pretenziją, kurią atsakovė atmetė. Atsakovė viešojo konkurso laimėtoja pripažino UAB „Kelvista“, kurios pasiūlymo kaina buvo 8 674,01 Eur. Ieškovė ieškinyje teigė, kad atmesdama ieškovės pasiūlymą atsakovė pažeidė LR viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 1 d. numatytus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, taip pat 3 str. 2 d. numatytą pareigą sudaryti pirkimo sutartį, užtikrinančią racionalų lėšų panaudojimą bei netinkamai taikė LR viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. nuostatas. Dėl to ieškovė teismo prašo panaikinti Klaipėdos miesto savivaldybės 2016-04-12 administracijos sprendimą atmesti UAB „Archiplanas“ pasiūlymą atviro konkurso būdu vykdomame viešajame pirkime „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų techninės priežiūros paslaugos“.

4Atsiliepime į ieškinį atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija nurodė, kad pirkimo sąlygų 82 p. yra aiškiai nurodyta, jog techninės priežiūros paslaugos turės būti teikiamos ne trumpiau kaip 14 mėnesių, bet ne ilgiau kaip 22 mėnesius. Dėl to ieškovė privalėjo pateikti pasiūlymą ir jo sudedamąsias dalis maksimaliam sutarties vykdymo laikotarpiui. Kadangi ieškovė nurodė išlaidas trumpiausiam laikotarpiui, tai ir ieškovo pasiūlyta kaina yra neįprastai maža. Dėl to atsakovė turėjo teisę nuspręsti, jog ieškovė pasiūlė neįprastai mažą kainą. Pagal techninės specifikacijos 2.2. p. nuostatas ieškovė privalėjo nurodyti išlaidas patalpoms, kuriose vyktų susirinkimai. Atsakovė įvertino tai, kad ieškovė nepateikė konkrečių įrodymų nei apie patalpoms reikalingų išlaidų dydį, nei duomenų apie patalpų įrengimo aplinkybes.

5Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Kelvista“ nurodė, kad atsakovė pagrįstai konstatavo, jog ieškovė negalėjo pagrįsti paslaugų suteikimo už pasiūlyme nurodytą kainą. Ieškovei buvo nurodyta pagrįsti pasiūlyme nurodytos kainos sudedamąsias dalis, tačiau ieškovė tokių įrodymų nepateikė. Ieškovė be teisėto pagrindo konstatavo, jog ir trečiojo asmens pasiūlymas neatitinka konkurso sąlygų.

6Ieškinys atmestinas.

7Ieškovė byloje įrodinėja tai, kad ieškovės pasiūlymas atitiko konkurso sąlygas ir atsakovė neteisėtai ieškovės pasiūlymo nevertino. Su šia ieškovės nuostata sutikti negalima. Atsakovės skelbime dėl atviro konkurso paskelbimo II.3 p. yra aiškiai nurodyta, kad sutarties trukmė yra 23 mėnesiai (b. l. 26, t.1). Be to, Klaipėdos miesto baseino su sveikatingumo centru statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų aprašymo 82 p. yra nustatyta, jog paslaugos turės būti teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto pasirašymo, bet ne ilgiau nei 22 mėnesius (b. l. 42).

8Konkurso sąlygų aprašo 2 priedo 2.2 p. nurodyta ir tai, jog vykdant statybos priežiūros darbų sutartį, paslaugos tiekėjas privalės vieną kartą per savaitę organizuoti statybos dalyvių susirinkimus, jiems vadovauti ir juos protokoluoti (b. l. 48).

9Tai patvirtina, jog ieškovės pasiūlymas privalėjo atitikti paskelbtas konkurso sąlygas. Teismas atsižvelgia ir į tai, jog ieškovė nurodytų konkurso sąlygų neskundė įstatymo nustatyta tvarka. Taigi ieškovei skelbimas apie atvirą konkursą bei konkurso sąlygų reikalavimai buvo aiškūs.

10Teismas atsižvelgia į aplinkybę, jog pagal konkurso sąlygų 64 p. atsakovė turėjo teisę paprašyti tiekėjo pagrįsti neįprastai mažą kainą bei nurodyti kainos sudedamąsias dalis (b. l. 39).

11Nors atsakovė 2016-01-18 ir nurodė apie ieškovės pasiūlymo atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams, ši aplinkybė nepašalino atsakovės teisės paprašyti duomenų dėl neįprastai mažos kainos. Tokią išvadą galima padaryti, nes pagal konkurso sąlygų 61 p. atsakovė privalėjo pranešti konkurso dalyviams apie pasiūlymų atitikimą minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams. Byloje nėra ginčo, jog ieškovės pasiūlymas minimalius reikalavimus atitiko ir atsakovė turėjo teisę tolesnėse pirkimo procedūrose spręsti dėl pasiūlymų turinio atitikimo konkurso sąlygų reikalavimams.

12Akivaizdu ir tai, jog atsakovė 2016-02-03, 2016-03-01, 2016-03-18 paprašė ieškovę pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą. Ieškovė pateikė jos pasiūlymo sudedamąsias dalis (b. l. 64). Atsakovė, įvertinusi ieškovės pateiktus duomenis, 2016-04-12 sprendimu atmetė ieškovės pasiūlymą dėl to, kad pasiūlymo sudedamosiose dalyse nurodytas per trumpas, tai yra 14 mėnesių paslaugų tiekimo laikotarpis, bei tinkamai neįvertintos patalpų statybvietėje išlaikymo išlaidos (b. l. 57).

13Ieškovė ieškinyje nurodė, jog ieškovės nurodyta paslaugų kaina yra objektyvi bei faktiškai pagrįsta. Atsakovė su šia ieškovės nuostata pagrįstai nesutinka. Ieškovės pasiūlymo sudedamosiose dalyse yra nurodyta, kad ieškovė yra apskaičiavusi išlaidas statybos techninės priežiūros vadovo darbo užmokesčiui 14 mėnesių laikotarpiui. Tai reiškia, jog ieškovė neįvertino aplinkybės, jog atsakovės skelbime dėl atviro konkurso paskelbimo II.3 p. yra aiškiai nurodyta, kad sutarties trukmė yra 23 mėnesiai (b. l. 26, t.1). Be to, Klaipėdos miesto baseino su sveikatingumo centru statybos darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimo atviro konkurso būdu sąlygų aprašymo 82 p. nustatyta, jog paslaugos turės būti teikiamos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto pasirašymo, bet ne ilgiau nei 22 mėnesius (b. l. 42). Šios aplinkybės įrodo, kad ieškovė nurodė išlaidas, kurios neatitiko konkurso sąlygų, šių išlaidų negalima pripažinti objektyviomis. LR viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 d. yra nustatyta, jog konkurso dalyvis privalo pateikti tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus. Taigi konkurso sąlygų neatitinkantis sutarties vykdymo išlaidų nurodymas patvirtina, jog ieškovės nurodyta paslaugų kaina yra nepagrįsta ir neobjektyvi.

14Ieškovė pasiūlymo sudedamosiose dalyse nurodė ir tai, jog patalpų susirinkimams surengti išlaidos sudarys 40 eurų. Ieškovė nenurodė laikotarpio, per kurį ji patirs tokias išlaidas. Taigi tokios išlaidos per konkurso sąlygose nurodytą 22 mėnesių laikotarpį sudarytų mažiau nei 2 eurus per mėnesį. Ši aplinkybė patvirtina, jog tokios išlaidos yra itin mažos ir neobjektyvios. Būtina įvertinti ir tai, jog ieškovei buvo kelis kartus siūloma pagrįsti pasiūlyme nurodytą išlaidų dydį. Taigi ieškovė turėjo teisę pateikti išlaidų patalpoms pagrindimą, o atsakovė privalėjo tai įvertinti (LR viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 2 d.). Bylos medžiaga patvirtina, jog ieškovė nepagrindė išlaidų patalpoms dydžio (LR CPK 178 str.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyje Nr. 3K-3-216/2010 taip pat nurodyta, jog pasiūlymas gali būti atmestas tik nustačius aplinkybes, jog už pasiūlytą kainą sutartis negalės būti tinkamai įvykdyta. Dėl to galima padaryti išvadą, jog atsakovė turėjo teisę atmesti ieškovės pasiūlymą ir ieškovės teisių atsakovė nepažeidė.

15Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, jog atsakovė nepagrįstai pripažino laimėtoja UAB „Kelvista“. Ieškovės įsitikinimu trečiojo asmens UAB „Kelvista“ pasiūlymas taip pat neatitiko konkurso sąlygų. Su šia ieškovės nuostata atsakovė bei trečiasis asmuo pagrįstai nesutinka. Trečiasis asmuo UAB „Kelvista“ taip pat pateikė pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis (b. l. 138). Trečiojo asmens nurodytos pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių duomenys patvirtina, jog trečiasis asmuo paslaugų teikimą susiejo su sutarties vykdymo terminu, tai yra 22 mėnesiais. Trečiojo asmens nurodytos patalpų nuomos, draudimo ir kitos biuro išlaidos sutarties vykdymo laikotarpiu sudarys 1 500 eurų. Ieškovė nurodė 40 eurų dydžio biuro išlaidų dydį sutarties vykdymo laikotarpiu. Šios aplinkybės patvirtina, jog trečiasis asmuo UAB „Kelvista“ nurodė pasiūlyme objektyviai galimas faktines išlaidas ir atsakovė pagrįstai sprendė, jog trečiojo asmens pasiūlymas gali būti pripažintas laimėjusiu.

16Įvertinęs bylos aplinkybes teismas konstatuoja, jog ieškovės ieškinys yra neįrodytas bei atmestinas (LR CPK 178 str.).

17Atmetus ieškinį, iš ieškovės atsakovei priteisiamos atsakovės atstovavimo išlaidos 1 275,04 eurų, kurios neviršija rekomenduojamų dydžių atstovavimo išlaidoms apmokėti (LR CPK 98 str.).

18Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270, 423-9 str.,

Nutarė

19atmesti ieškovės UAB „Archiplanas“ ieškinį.

20Priteisti iš ieškovės UAB „Archiplanas“ 1 275,04 eurų atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai atstovavimo išlaidoms atlyginti.

21Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas... 2. ieškovė UAB „Archiplanas“ 2016-05-10 kreipėsi į teismą su ieškiniu... 3. 2016-03-01 ir 2016-03-18 atsakovė nurodė ieškovei pagrįsti neįprastai... 4. Atsiliepime į ieškinį atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės... 5. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Kelvista“ nurodė, kad... 6. Ieškinys atmestinas.... 7. Ieškovė byloje įrodinėja tai, kad ieškovės pasiūlymas atitiko konkurso... 8. Konkurso sąlygų aprašo 2 priedo 2.2 p. nurodyta ir tai, jog vykdant statybos... 9. Tai patvirtina, jog ieškovės pasiūlymas privalėjo atitikti paskelbtas... 10. Teismas atsižvelgia į aplinkybę, jog pagal konkurso sąlygų 64 p. atsakovė... 11. Nors atsakovė 2016-01-18 ir nurodė apie ieškovės pasiūlymo atitikimą... 12. Akivaizdu ir tai, jog atsakovė 2016-02-03, 2016-03-01, 2016-03-18 paprašė... 13. Ieškovė ieškinyje nurodė, jog ieškovės nurodyta paslaugų kaina yra... 14. Ieškovė pasiūlymo sudedamosiose dalyse nurodė ir tai, jog patalpų... 15. Ieškovė ieškinyje nurodė ir tai, jog atsakovė nepagrįstai pripažino... 16. Įvertinęs bylos aplinkybes teismas konstatuoja, jog ieškovės ieškinys yra... 17. Atmetus ieškinį, iš ieškovės atsakovei priteisiamos atsakovės atstovavimo... 18. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270, 423-9 str.,... 19. atmesti ieškovės UAB „Archiplanas“ ieškinį.... 20. Priteisti iš ieškovės UAB „Archiplanas“ 1 275,04 eurų atsakovei... 21. Sprendimas per 14 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...