Byla eB2-1678-924/2019
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ABLT“

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „REMI INVEST“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ABLT“,

Nustatė

2Ieškovė UAB „REMI INVEST“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama iškelti bankroto bylą atsakovei UAB „ABLT“. Ieškovė nurodo, kad UAB „PLIUS“ ir UAB „REMI INVEST“ sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, kurios pagrindu ieškovė įgijo pradinio kreditoriaus turėtą reikalavimo teisę išieškoti iš atsakovės 276,05 Eur įsiskolinimą ir kitas su perleidžiamu reikalavimu susijusias mokėtinas sumas. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 12 d. sprendimu priteisė iš atsakovės ieškovei 276,05 Eur skolą, 19,80 Eur delspinigius, 57,92 Eur nuostolius ir 165,29 Euur bylinėjimosi išlaidas, viso 519,06 Eur, taip pat 6 procentų metines palūkanas už priteistą 353,77 Eur sumą nuo 2015-03-02 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Įsiteisėjusi teismo sprendimą ieškovė pateikė vykdyti antstoliui, kuris 2019-05-17 atsiuntė ieškovei Patvarkymą dėl vykdomosios bylos užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo bei Išieškojimo negalimumo aktą.

3Atsakovės vadovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą bei įmonės finansinių dokumentų, reikalingų įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę, nepateikė.

4Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

5LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti savo įsipareigojimų. Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje įmonės nemokumas apibrėžiamas kaip jos būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

6Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos teismas 2019 m. gegužės 28 d. nutartimi įpareigojo atsakovės vadovą per 7 dienas nuo šios nutarties įteikimo dienos pateikti Kauno apygardos teismui nutartyje nurodytus dokumentus, reikalingus įvertinti įmonės turtą bei finansinę ir ūkinę būklę. Teismo procesiniai dokumentai, siųsti įmonės registracijos adresu, grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Procesiniai dokumentai taip pat siųsti įmonės vadovo G. S. deklaruotos gyvenamosios vietos adresu, taip pat grįžo neįteikti, nurodant neįteikimo priežastį – „neatsiėmė pašte per siuntos saugojimo terminą“. Kauno apygardos teismas 2019 m. birželio 10 d. pakartotinai procesinius dokumentus išsiuntė atsakovės buveinės adresu, todėl pagal CPK 123 straipsnio 4 dalį procesiniai dokumentai laikomi įteikti tinkamai. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „ABLT“ spręstinas vadovaujantis šioje civilinėje byloje pateiktais ir teismo iniciatyva išreikalautais rašytiniais įrodymais.

7Pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „ABLT“ įregistruota 2011 m. birželio 14 d., bendrovės vadovas nuo įmonės įregistravimo yra G. S.. VĮ Registrų centro duomenimis bendrovė šiai įstaigai neteikia metinės finansinės atskaitomybės dokumentų nuo 2013 m. Atsakovės skola ieškovei UAB „REMI INVEST“ 519,06 Eur. Atsakovės skolos Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos viešai skelbiamais duomenimis neturi, įmonėje apdraustų asmenų nėra. VĮ Registrų centro duomenimis atsakovė UAB „ABLT“ nekilnojamojo turto neturi. VĮ „Regitra“ duomenimis atsakovė registruotų transporto priemonių neturi. Minėti duomenys pagrindžia, jog UAB „ABLT“ yra nemoki, pradelsti įmonės finansiniai įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, įmonė negali įvykdyti savo finansinių prievolių kreditoriams, tikėtina, veiklos nevykdo. Tai sudaro pagrindą tenkinti ieškovės pareiškimą ir iškelti UAB „ABLT“ bankroto bylą Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nenustatyta (ĮBĮ 10 str. 3 d.).

8Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį, administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Iš Bankroto administratorių atrankos kompiuterinės programos duomenų nustatyta, jog pagal Bankroto administratorių atrankos taisykles šios įmonės administratoriumi atrinkta MB „Elandas“, kuri skirtina UAB „ABLT“ bankroto administratoriumi (ĮBĮ 11 st. 2 d., 4 d.).

9Iškėlus UAB „ABLT“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

10Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punktu, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu,

Nutarė

11Iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ABLT“ (j. a. k. 302637835, registracijos adresas: Plytinės g. 52, Kaunas) bankroto bylą.

12Paskirti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ABLT“ bankroto administratoriumi MB „Elandas“ (Įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA392, adresas: Viršuliškių g. 31-62, Vilnius; tel.: ( - )).

13Uždėti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ABLT“ (j. a. k. 302637835, registracijos adresas: Plytinės g. 52, Kaunas) nekilnojamajam ir kitam ilgalaikiam materialiam turtui areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos.

14Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos.

15Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ABLT“ vadovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

16Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą terminą perduoti administratoriui turtą ir visus dokumentus, turto ir dokumentų neperduoda arba perduoda ne visą turtą ir (ar) ne visus dokumentus, teismas arba teisėjas gali skirti jam iki 2.896,00 Eur baudą.

17Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų registrui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie LR FM, ieškovui, atsakovei, administratoriui. Taip pat informaciją apie bankroto bylos iškėlimą pateikti antstoliams adresu antstoliai@antstoliai.lt

18Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte nustatytus veiksmus. Jam taip pat pavesti sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytu terminu.

19Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro tvarkytojui ir bylos šalims.

20Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Edvardas Paliokas,... 2. Ieškovė UAB „REMI INVEST“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama... 3. Atsakovės vadovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą... 4. Prašymas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 5. LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad bankroto... 6. Siekiant pasiruošti bankroto bylos teisminiam nagrinėjimui, Kauno apygardos... 7. Pagal VĮ Registrų centro duomenis UAB „ABLT“ įregistruota 2011 m.... 8. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 9. Iškėlus UAB „ABLT“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 10. Teismas, vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1... 11. Iškelti atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „ABLT“ (j. a. k. 302637835,... 12. Paskirti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ABLT“ bankroto... 13. Uždėti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ABLT“ (j. a. k.... 14. Nustatyti 30 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos terminą, per... 15. Nustatyti, kad atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „ABLT“ vadovas ne... 16. Išaiškinti, kad, jeigu asmuo, kurį teismas įpareigojo per jo nustatytą... 17. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti juridinių asmenų... 18. Pavesti administratoriui atlikti kitus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7... 19. Nutarties kopiją nedelsiant išsiųsti turto arešto aktų registro... 20. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...