Byla A2.2.-313-455/2012
Dėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (ATPK 272 str. 2 d.)

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėjas Gytis Stasevičius, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam V. S., išnagrinėjęs V. S., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), lietuvio, Lietuvos Respublikos piliečio, gyv. ( - ), administracinio teisės pažeidimo pagal LR ATPK (toliau – ATPK) bylą,

Nustatė

2V. S., 2012-02-28, apie 17.00 val., iš prekybos centro ,,Vyturiai“, esančio J. Basanavičiaus g. 93B, Utena, savitarnos salės pagrobė keturis pakelius kavos ,,Dallmayr“ po 500 g., kurių vieno vertė – 24,99 Lt, iš viso prekių už 99,96 Lt.

3Administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta pažeidėjui nedalyvaujant, kadangi jis, būdamas pasirašytinai informuotas apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, į bylos nagrinėjimą neatvyko, neatvykimo priežasčių teismui nenurodė, todėl darytina išvada, kad jis vengia atvykti į teismą (ATPK 272 str. 2 d.).

4V. S. kaltu dėl padaryto teisės prisipažino, nurodė, kad nuoširdžiai gailisi. Be jo prisipažinimo, V. S. kaltė padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str., yra įrodyta: administracinio teisės pažeidimo protokolu, UAB ,,Utenos prekyba“ pareiškimu ir poėmio aktu, pažyma – pakvitavimu, L. S. rašytiniu paaiškinimu, įtariamų, kaltinamų ir teistų asmenų žinybinio registro duomenimis apie fizinį asmenį ir kitais byloje esančiais duomenimis.

5Nutarime aptarti įrodymai pakankami ir patvirtina, kad V. S. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 50 str.

6V. S. atsakomybę lengvinanti aplinkybė ta, kad kaltininkas nuoširdžiai gailisi (ATPK 31 str. 1 d. 1 p.). Jo atsakomybę sunkinančiomis aplinkybėmis pripažintina, tai, kad pakartotinai per metus padarytas tokios pačios rūšies teisės pažeidimą, už kurį asmeniui jau buvo paskirta administracinė nuobauda ir teisės pažeidimas padarytas asmens, kuris pirmiau buvo padaręs nusikaltimą (ATPK 32 str. 1 d. 5 ir 6 p.).

7Skiriant V. S. administracinę nuobaudą atsižvelgtina į atsakomybę lengvinančią ir sunkinančias aplinkybes, į pažeidėjo asmenybę apibūdinančius duomenis, t.y. į tai, kad pažeidėjas praeityje yra 5 kartus baustas administracine tvarka už smulkaus svetimo turto pagrobimą, 2 kartus teistas už vagystės padarymą ir 2 kartus už pasikėsinimą padaryti vagystę, bei atsižvelgiant į tai, kad administracinės nuobaudos turi padėti pasiekti, kad tiek administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo, tiek kiti asmenys nedarytų naujų pažeidimų, taip pat atsižvelgiant į administracinės nuobaudos tikslus (ATPK 20 str.), jam už pažeidimo numatyto ATPK 50 str. padarymą skirtina administracinė nuobauda – bauda nedidesnė nei sankcijoje numatytas baudos vidurkis (ATPK 29 str.).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 224 str., 287 str. 1 d. 1 p., teismas,

Nutarė

9V. S., asmens kodas ( - ), pripažinti kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą numatytą ATPK 50 str. paskirti jam administracinę nuobaudą– keturių šimtų litų baudą, kurią patrauktas administracinėn atsakomybėn asmuo per 40 dienų nuo šio nutarimo įteikimo dienos, o apskundus nutarimą – ne vėliau kaip per 40 nuo pranešimo apie skundą nepatenkinimo dienos, privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, „Swedbank“ AB, įmokos kodas 6030.

10Išaiškinti administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui, kad laiku nesumokėta bauda išieškoma LR ATPK 314 str. nustatyta priverstine tvarka, išieškant ir vykdymo išlaidas. Vadovaujantis LR ATPK 313 str. 3 d. pažeidėjas ne vėliau kaip per keturiasdešimt dienų nuo nutarimo priėmimo dienos turi teisę kreiptis į baudą paskyrusį teismą dėl baudos mokėjimo išdėstymo.

11Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai