Byla 2-377-793/2019
Dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras Mineikis, sekretoriaujant Agnei Baranauskaitei, dalyvaujant ieškovei G. L., ieškovės atstovui advokatui Kęstučiui Kanišauskui, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Anželai Šumauskienei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės G. L. ieškinį atsakovui B. P., institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, atstovaujama Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Klaipėdos mieste, dėl tėvystės nustatymo, vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

41.

5ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti tėvystę, pripažįstant, kad vaiko H. L., gimusio ( - ), biologinis tėvas yra B. P., gimęs ( - ), o H. L. yra B. P. biologinis sūnus, tuo būdu, įrašant vaiko gimimo (dokumente) liudijime įrašą duomenis apie biologinį tėvą B. P. ir suteikiant sūnui H. tėvo pavardę P.; nustatyti nuolatinę sūnaus gyvenamąją vietą su ieškove – motina G. L. jos gyvenamojoje vietoje; priteisti iš atsakovo sūnui H. L. išlaikymą kas mėnesį mokėti periodines išmokas po 200,00 Eur nuo ieškinio padavimo į teismą dienos iki sueis sūnui pilnametystė, atsižvelgus į infliaciją priteisto išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka ir pavedant išlaikymo lėšų tvarkymą uzufrukto teise ieškovei; priteisti iš atsakovo B. P. nepilnamečiui vaikui H. L. 2 000,00 Eur išlaikymo įsiskolinimą už 10 mėnesių, t. y. už laikotarpį nuo vaiko gimimo ( - ) iki 2018 m. liepos mėn. įskaitytinai (iki ieškinio teismui pareiškimo dienos); priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas valstybei. Nurodo, kad su atsakovu susipažino 2016 m. rugpjūčio mėn. Didžiojoje Britanijoje ir, nors santuokos su B. P. nebuvo sudarę, tačiau kartu gyveno kaip faktinė šeima. Prieš gimstant vaikui, ieškovė viena grįžo gyventi į Lietuvą, o atsakovas pasiliko užsienyje, todėl gimus vaikui ( - ), sūnaus gimimo dokumente nebuvos įrašyti duomenys apie vaiko tėvą. Nurodo, jog vaiko nuolatinė gyvenamoji vieta turi būti nustatyta su ieškove, kadangi tai labiausiai atitiktų sūnaus interesus ir lūkesčius. Nurodo, jog viena išlaiko nepilnametį sūnų, kas sukelia didelę finansinę naštą, ypatingai atsižvelgiant į aplinkybę, jog ieškovės finansinė padėtis yra sunki. Kadangi pastaruoju metu yra užimta mažamečio vaiko auginimu, todėl darbinių ar kitokių pajamų neturi. Teigia, kad abu tėvai turi prisidėti prie vaiko išlaikymo, todėl atsakovas kas mėnesį sūnaus išlaikymui turėtų skirti po 200,00 Eur (b. l. 2-6).

62.

7Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė.

83.

9Ieškovė G. L. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė. Patvirtino, kad su atsakovu kartu apsigyveno 2017 m. pradžioje, planavo ateitį kartu. Atsakovas, sužinojęs, jog ji yra nėščia, džiaugėsi ir buvo dėmesingas. Būdama Anglijoje, įsidarbino fabrike, tačiau nuo 2017 m. birželio 15 d. nebedirbo, tačiau užsiregistravo darbo biržoje, kad galėtų gauti išmokas. Su atsakovu buvo sutarę, jog gimdymas vyks Lietuvoje, ir B. P. įrengs vaiko kambarį, kad po to ji kartu su vaiku galėtų grįžti į Angliją. Gimus vaikui, apie tai pranešė atsakovui. Paaiškino, jog iki vaiko gimimo ir po to, kurį laiką atsakovas siuntė pinigus vaiko išlaikymui. Gimus vaikui, B. P. jo išlaikymui iš viso atsiuntė 731,00 Eur. Patvirtino, kad 2017 m. gruodžio 23 d. atvyko su vaiku į Angliją, ir visas šventes praleido kartu su atsakovu. B. P. nebesiunčiant pinigų vaiko išlaikymui, atsakovas kelis kartus atsiuntė siuntinius su daiktais, reikalingais vaiko išlaikymui. Paskutinis siuntinys iš atsakovo buvo gautas 2018 m. spalio mėn. Paskutinį kartą su atsakovu bendravo per socialinį tinklą, pokalbio metu B. P. klausė apie vaiko ūgį, svorį. Paaiškino, kad kas mėnesį gauna 50,00 Eur vaiko pinigus, o visą kitą pinigų sumą, reikalingą vaiko išlaikymui, skiria mama. Patikslino ieškinio reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo, prašydama prašomą išlaikymo įsiskolinimą sumažinti atsakovo skirta suma vaiko išlaikymui. Patvirtino, kad B. P. vis keisdavo darbus ir pastovaus darbo neturėjo. Paskutinėje darbovietėje per savaitę jis gaudavo 400,00 svarų.

104.

11Liudytoja S. J. patvirtino, jog asmeniškai B. P. nepažįsta, tačiau iš pokalbių su ieškove žinojo, kad jie kartu gyveno Anglijoje. Tai, kad atsakovas yra vaiko tėvas, taip pat sužinojo iš ieškovės pasakojimų.

125.

13Ieškovės atstovas advokatas Kęstutis Kanišauskas prašė ieškinį tenkinti. Teigia, nors ekspertizės tėvystės nustatymui šiuo atveju nebuvo galimybės atlikti, tačiau atkreipė dėmesį, jog įstatymas leidžia tėvystę nustatyti ir kitomis įrodinėjimo priemonėmis. Byloje esantys įrodymai, pačios ieškovės paaiškinimai ir liudytojos parodymai patvirtina, jog atsakovas yra nepilnamečio vaiko H. biologinis tėvas. Nustačius tėvystę, prašo priteisti iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui vaikui po 200,00 Eur, mokamo kas mėnesį iki jo pilnametystės, bei išlaikymo įsiskolinimą, atsižvelgiant į ieškovės nurodytus patikslinimus.

146.

15Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovė Anžela Šumauskienė prašė ieškinį tenkinti. Nurodo, kad atsakovas elgiasi pasyviai, todėl toks jo elgesys turi būti vertintinas kaip sutikimas su ieškiniu. B. P. atlikti pavedimai G. L., mokėjimo paskirtyje nurodant „pampersams“, „šeimai“ patvirtina, kad atsakovas laiko save vaiko tėvu. Ieškovės prašomas išlaikymo dydis yra protingas ir pakankamas, todėl turi būti priteistas iš atsakovo.

167.

17Atsakovas B. P. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką pranešta tinkamai.

18Teismas konstatuoja:

19ieškinys tenkintinas visiškai.

20Dėl tėvystės nustatymo.

218.

22Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.146 straipsnio 1 dalį, jei vaikas gimė nesusituokusiai motinai ir tėvystė nepripažinta, tėvystę gali nustatyti teismas. Pagrindas tėvystei nustatyti yra moksliniai įrodymai ir kitos įrodymų priemonės. Pagrindu tėvystei nustatyti gali būti įrodomieji faktai, patikimai patvirtinantys tėvystę – bendras vaiko motinos ir spėjamo vaiko tėvo gyvenimas, bendras vaiko auklėjimas, išlaikymas, taip pat ir kiti įrodymai (CK 3.148 straipsnio 1 dalis). Vaiko teisė žinoti savo kilmę yra vienas iš tarptautiniais ir nacionaliniais teisės aktais saugomų ir ginamų vaiko interesų. 1975 m. Europos konvencija dėl nesantuokinių vaikų teisinio statuso, kuri ratifikuota 1995 m. rugsėjo 17 d. įstatymu Nr. 1519, buvo priimta siekiant sumažinti skirtumus tarp nesantuokinių ir santuokinių vaikų teisinio statuso, kuris teisiškai ir socialiai yra nepalankus pirmiesiems. Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos 7 straipsnio 1 dalyje tiesiogiai įtvirtinta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę, kiek tai įmanoma, žinoti savo tėvus ir būti jų globojamas. Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vaikas nuo gimimo momento turi teisę į vardą, pavardę, tautybę ir pilietybę, teisę į šeimos bei kitus giminystės, emocinius ir socialinius ryšius bei jų išsaugojimą. Už vaiko teisių įgyvendinimą yra atsakingi jo tėvai (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnis, CK 3.155 straipsnis), todėl vaiko kilmės nustatymas yra pagrindas nustatyti už vaiko teisių įgyvendinimą atsakingus asmenis.

239.

24Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei G. L. ( - ) gimė sūnus H. L., tuo tarpu duomenų apie vaiko tėvą gimimo įraše įrašytų nėra (b. l. 8). Vadovaujantis teismo posėdžio metu pateiktais ieškovės G. L. paaiškinimais, liudytojos S. J. parodymais nustatyta, kad ieškovė su atsakovu susipažino 2016 m. Anglijoje, o nuo 2017 m. pradžios pradėjo kartu gyventi. Šalims gyvenant kartu, G. L. tapo nėščia, ir ( - ) gimė sūnus H. L. Likus keliems mėnesiams iki gimdymo, ieškovė grįžo į Lietuvą, o atsakovas ir toliau pasiliko Anglijoje. Kaip teismo posėdžio metu nurodė ieškovė, B. P. sužinojęs apie jos nėštumą labai džiaugėsi, kartu planavo, jog gimus vaikui, atsakovas įrengs vaikui kambarį, ir G. L. kartu su sūnumi galės grįžti į Angliją. 2017 m. gruodžio 23 d. ieškovė kartu su sūnumi nuvyko į Angliją pas atsakovą. Iš byloje esančių fotonuotraukų matyti, jog B. P. laiko rankose H. L., taip pat veža jį vežimėlyje (b. l. 10-12). Be to, iš ieškovės pateiktų banko sąskaitos išrašų matyti, kad atsakovas tiek iki vaiko gimimo, tiek kurį laiką po jo gimimo pervesdavo ieškovei atitinkamas pinigų sumas, skirtas vaiko išlaikymui (mokėjimo paskirtyje būdavo nurodyta „H.“, „Pampersam“, „Šeimynai“) (b. l. 87-96). Taip pat iš G. L. paaiškinimų nustatyta, jog tuo metu, kai B. P. nustojo pervedinėti pinigus vaiko išlaikymui, jis ieškovei atsiuntė keletą siuntinių su reikmėms, reikalingoms vaiko priežiūrai. Atsižvelgiant į ieškovės paaiškinimus, duotus teismo posėdžio metu, liudytojos parodymus, institucijos pateiktą išvadą, rašytinę bylos medžiagą bei pateiktas nuotraukas, teismas, daro išvadą, kad yra pagrįstas pagrindas laikyti nustatytu faktą, kad atsakovas B. P. yra biologinis H. L. tėvas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 178 straipsnis, 185 straipsnis, CK 3.146 straipsnio 1 dalis).

2510.

26Esant šioms aplinkybėms nustatytina, kad atsakovas B. P. yra H. L., gimusio ( - ), biologinis tėvas, o H. L., gimęs ( - ), yra biologinis atsakovo B. P. sūnus.

2711.

28Nustačius tėvystę, nepilnamečio H. L., gimusio ( - ), gimimo įraše įrašytini duomenys apie tėvą „B. P.“, pakeičiant H. L. pavardę į „P.“.

29Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.

3012.

31Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas susituokusiems ar nesusituokusiems tėvams (CK 3.156 straipsnio 2 dalis). Tėvai negyvendami kartu privalo susitarti dėl tėvų valdžios įgyvendinimo savo vaikams sąlygų, yra vienodai atsakingi už vaikų auklėjimą ir tinkamų jų raidos sąlygų sudarymą. Visi su vaikų auklėjimu susiję klausimai sprendžiami bendru tėvų sutarimu. Tik tuo atveju, jeigu tėvai nesusitaria, ginčą sprendžia teismas (CK 3.165 straipsnio 3 dalis). Teismas, spręsdamas vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimą, turi vadovautis išimtinai vaiko interesais (CK 3.174 straipsnio 2 dalis).

3213.

33Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nepilnametis H. L. gyvena su ieškove. Atsakovas jokių prieštaravimų dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo teismui nepateikė.

3414.

35Esant nustatytoms aplinkybėms, įvertinus byloje esančius duomenis, byloje nesant kitų duomenų, jog ieškovė negalėtų tinkamai pasirūpinti vaiku, darytina išvada, kad ieškovė G. L. turi tinkamas galimybes ir sąlygas užtikrinti nepilnamečio vaiko gyvenimo, auklėjimo ir vystymosi sąlygas, todėl H. L., gimusio ( - ), gyvenamoji vieta nustatytina su ieškove G. L.

36Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

3715.

38Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo nepilnamečio vaiko išlaikymui po 200,00 Eur kas mėnesį mokamų periodinių išmokų nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymui skirtas lėšas indeksuojant kasmet Vyriausybės nustatyta tvarka ir pavesti išlaikymo lėšų tvarkymą uzufrukto teise ieškovei.

3916.

40Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 38 straipsnio 6 dalyje ir detalizuota Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.192 straipsnyje, kurio 2 dalyje numatyta, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. Būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti turi būti patenkinti vaiko poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaikų poreikių ir tėvų turtinės padėties proporcingumo principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties. Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu tai objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, teismas privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį, t. y. visas jų gaunamas pajamas, turtą, būtinas išlaidas ir vaiko poreikius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-77/2008, 2010 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-278/2010 ir kt.).

4117.

42Vertinant priteistino išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydį būtina nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus – konkretaus vaiko poreikius ir abiejų tėvų turtinę padėtį.

4318.

44Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė šiuo metu yra vaiko priežiūros atostogose ir jokių pajamų, išskyrus 50,00 Eur išmoką vaikui, negauna. Iš 2018 m. kovo 8 d. metinės pajamų ir turto deklaracijos matyti, kad laikotarpiu nuo 2017 m. vasario 1 d. iki 2018 m. sausio 28 d. G. L. jokių pajamų negavo. Nekilnojamojo turto ar kito turto ieškovė neturi (b. l. 13-15). Kadangi atsakovas yra užsienio valstybėje, todėl teismas neturi žinių apie tikslias jo gaunamas pajamas, tačiau teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, jog B. P. dirbant paskutinėje darbovietėje, jis kas savaitę gaudavo apie 400,00 svarų (per mėnesį apie 1 600,00 svarų). Iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rašto apie asmenų draudžiamąsias pajamas už laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. matyti, kad B. P. jokių pajamų negavo (b. l. 72-73). VĮ „Regitra“ duomenimis B. P. vardu įregistruotų transporto priemonių nėra (b. l. 75). Iš VĮ „Registrų centras“ rašto matyti, jog atsakovas nuosavybės teise įregistruotų nekilnojamųjų daiktų, esančių Lietuvos Respublikoje, neturi (b. l. 77).

4519.

46Įvertinus bylos medžiagą bei teismo posėdžio metu duotus ieškovės paaiškinimus darytina išvada, kad atsakovo turtinė padėtis yra kiek geresnė nei ieškovės. Nors abi šalys jokio nekilnojamojo ar registruotino kilnojamojo turto neturi (Lietuvos Respublikoje), tačiau pažymėtina, jog B. P. gyvena užsienio valstybėje, todėl akivaizdu, kad ten dirbdamas gauna darbines pajamas. Sprendimo 18 punkte jau minėta, kad atsakovo darbo užmokestis, ieškovės žiniomis, paskutiniu metu buvo apie 1 600,00 svarų per mėnesį. Duomenų apie kitus išlaikomus šalių nepilnamečius vaikus teismas neturi. Vadovaujantis išdėstytu darytina išvada, kad atsakovas turėtų didesne dalimi prisidėti prie išlaikymo nepilnamečiui sūnui.

4720.

48Nustačius šalių turtinę padėtį spręstinas klausimas dėl lėšų sumos, reikalingos nepilnamečio vaiko išlaikymui.

4921.

50Iš ieškovės teismui pateiktos vaiko poreikių tenkinimo lentelės matyti, kad H. L. išlaikymui per mėnesį reikalinga 392,00 Eur suma (b. l. 110), iš kurios 200,00 Eur maistui, 40,00 Eur rūbams, 30,00 Eur avalynei, 20,00 Eur higienos priemonėms, 20,00 Eur žaislams, 20,00 Eur buičiai, 14,00 Eur vaistams, nosies purškalui, 48,00 Eur laisvalaikiui (baseinas ir kt.). Įvertinus nepilnamečio vaiko poreikių lentelėje nurodytas sumas, teismo vertinimu, jos yra pagrįstos ir pakankamos patenkinti nepilnamečio vaiko poreikius.

5122.

52Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į vaiko poreikius, ieškovės ir atsakovo turtinę padėtį, teisingumo, protingumo bei proporcingumo principus, konstatuotina, jog yra pagrindas ieškovės ieškinį dalyje dėl išlaikymo priteisimo tenkinti visiškai ir iš atsakovo B. P. nepilnamečio H. L. išlaikymui priteisti po 200,00 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškovės kreipimosi į teismą dienos - 2018 m. liepos 30 d. iki vaiko pilnametystės, šią sumą indeksuojant Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis).

5323.

54Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina skubiai. Skubiai vykdytinų sprendimų apskundimas jų vykdymo nesustabdo (CPK 282 straipsnio 1 dalis).

5524.

56Ieškovė G. L. skirtina lėšų, skirtų nepilnamečio vaiko H. L. išlaikymui, tvarkytoja uzufrukto teise.

5725.

58Šalims išaiškintina, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jei po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis (CK 3.201 straipsnis).

59Dėl išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo.

6026.

61Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2 000,00 Eur išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo vaiko gimimo ( - ) iki ieškinio teismui pateikimo teismui dienos 2018 m. liepos mėn. (už 10 mėnesių), skaičiuojant kas po mėnesį po 200,00 Eur. Teismo posėdžio metu G. L. patikslino, jog atsižvelgiant į tai, jog atsakovas vaiko išlaikymui yra pervedęs 731,00 Eur, todėl prašomą priteisti išlaikymo įsiskolinimo sumą sumažina iki 1 270,00 Eur.

6227.

63Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.200 straipsnis numato, kad išlaikymas priteisiamas nuo teisės į išlaikymą atsiradimo dienos. Taigi, išlaikymas priteisiamas nuo tos dienos, kai atsirado teisė jo reikalauti, t. y. kai vaiko tėvas ar motina nevykdo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Reikalavimas dėl išlaikymo įsiskolinimo yra retroaktyvaus pobūdžio, todėl nustatant teisiškai reikšmingus faktus dėl CK 3.200 straipsnio taikymo turi būti remiamasi tuo metu egzistavusiomis faktinėmis aplinkybėmis, atsižvelgiant į prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą bei į protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus (CK 3.3 straipsnis, 1.5 straipsnis). Kasacinis teismas yra pažymėjęs, kad paprastai preziumuojama, jog šią teisę turi užtikrinti tėvai, iš kurių vaikas gimė, t. y. prigimtinė vaiko biologinių tėvų pareiga išlaikyti savo vaiką, tačiau teisinė prievolė teikti išlaikymą ir materialiai rūpintis savo vaiku atsiranda tik tiems tėvams, kurių tėvystė (motinystė) yra įforminta įstatyme nustatyta tvarka, t. y. tiems, kurie vaiko gimimo įraše nurodyti kaip vaiko tėvas (motina). Tai reiškia, kad tiek motina, tiek tėvas, jeigu pagal įstatymą nustatyta vaiko kilmė iš jų, yra asmeniškai (individualiai) atsakingi už išlaikymo savo nepilnamečiams vaikams teikimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos 10 d. nutartis, civilinėje byloje Nr. 3K-3-239/2009). Tais atvejais, kai nustatoma tėvystė, sprendžiant vaiko išlaikymo klausimą svarbu nustatyti, ar iki nustatant tėvystę vaiko teisė į išlaikymą buvo užtikrinta tinkamai.

6428.

65Nagrinėjamu atveju įvertinus bylos rašytinius įrodymus, konstatuotina, jog iki šiol vaiko gimimo įraše duomenų apie tėvą nėra. Tuo tarpu išklausius teismo posėdžio metu duotus ieškovės paaiškinimus nustatyta, kad atsakovas iš esmės visą laiką žinojo, kad yra H. L. tėvas, t. y. šalims gyvenant kartu, ieškovė tapo nėščia, atsakovas tą žinojo ir šia žinia džiaugėsi. Be to, sprendimo 9 punkte jau nustatyta, kad B. P. pervesdavo G. L. atitinkamas pinigų sumas, skirtas vaiko išlaikymui.

6629.

67Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, jog yra pagrindas ieškovės reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo tenkinti visiškai. Kadangi B. P. vaiko išlaikymui skyrė 731,00 Eur, o šiuo teismo sprendimu H. L. išlaikymui kas mėnesį priteista po 200,00 Eur, todėl iš atsakovo priteistinas 1 270,00 Eur (2 000,00 Eur – 730,00 Eur) išlaikymo įsiskolinimas už laikotarpį nuo 2017 m. spalio 4 d. iki 2018 m. liepos 30 d. (10 dešimt mėnesių), kas mėnesį skaičiuojant po 127,00 Eur (127,00 Eur x 10 mėn.).

68Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.

6930.

70Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d).

7131.

72Ieškovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriaus 2018 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 2.3-(NTP-2)-18-T-517-4615 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų. Kadangi ieškovės ieškinys patenkintas visiškai, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas 310,00 Eur žyminis mokestis (už reikalavimą dėl tėvystės nustatymo 100,00 Eur, už reikalavimą dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo 100,00 Eur, už reikalavimą dėl išlaikymo priteisimo 72,00 Eur ((200,00 Eur x 12 mėn.) x 3 procentai), už reikalavimą dėl išlaikymo įsiskolinimo priteisimo 38,00 Eur (1 270,00 Eur x 3 procentai) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 6 punktas, 85 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

7332.

74Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrius pateikė pažymą „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“ Nr. NTP-7-184 iš kurios matyti, kad už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą buvo patirta 361,78 Eur bylinėjimosi išlaidų (b. l. 58). Patenkinus G. L. ieškinį visiškai, iš atsakovo valstybės naudai priteistinas 361,78 Eur antrinės teisinės pagalbos teikimo išlaidų (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 96 straipsnio 1 dalis).

75Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 265 straipsniu, 268 straipsniu, 270 straipsniu, teismas

Nutarė

76ieškinį tenkinti visiškai.

77Nustatyti, kad atsakovas B. P., asmens kodas ( - ) yra H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) biologinis tėvas, o H. L. yra biologinis B. P. sūnus.

78Nepilnamečio H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gimimo įraše Nr. 1844, įrašyti duomenis apie tėvą „B. P., asmens kodas ( - ) gimęs ( - )“.

79Pakeisti H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) pavardę į „P.“ ir šią pavardę įrašyti vaiko gimimo įraše.

80Nepilnamečio H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą nustatyti su ieškove G. L., asmens kodas ( - ).

81Priteisti iš atsakovo B. P., asmens kodas ( - ) nepilnamečio vaiko H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) išlaikymui po 200,00 Eur (du šimtus Eur 00 ct) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo kreipimosi į teismą dienos – 2018 m. liepos 30 d. iki vaiko pilnametystės, išlaikymą indeksuojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka.

82Priteisti iš atsakovo B. P., asmens kodas ( - ) nepilnamečiui vaikui H. L., gimusiam ( - ), asmens kodas ( - ) 1 270,00 Eur (vieno tūkstančio dviejų šimtų septyniasdešimties Eur 00 ct) išlaikymo įsiskolinimą.

83Ieškovę G. L., asmens kodas ( - ) paskirti nepilnamečiui vaikui išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise.

84Priteisti iš atsakovo B. P., asmens kodas ( - ) 310,00 Eur (tris šimtus dešimt Eur 00 ct) žyminio mokesčio į valstybės biudžetą, sumokant jį į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5660, mokėjimo paskirtį – žyminis mokestis.

85Priteisti iš atsakovo B. P., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 361,78 Eur (tris šimtus šešiasdešimt vieną Eur 78 ct) bylinėjimosi išlaidų už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą, sumokant jas į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, nurodant juridinio asmens kodą – 188659752, įmokos kodą – 5630, mokėjimo paskirtį – įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

86Sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

87Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo kopiją Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriui, kad įregistruotų tėvystės nustatymą.

88Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėjas Petras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. 1.... 5. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama nustatyti tėvystę, pripažįstant,... 6. 2.... 7. Atsakovas per teismo nustatytą terminą atsiliepimo nepateikė.... 8. 3.... 9. Ieškovė G. L. teismo posėdžio metu ieškinį palaikė. Patvirtino, kad su... 10. 4.... 11. Liudytoja S. J. patvirtino, jog asmeniškai B. P. nepažįsta, tačiau iš... 12. 5.... 13. Ieškovės atstovas advokatas Kęstutis Kanišauskas prašė ieškinį... 14. 6.... 15. Institucijos, teikiančios išvadą byloje, atstovė Anžela Šumauskienė... 16. 7.... 17. Atsakovas B. P. į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio datą,... 18. Teismas konstatuoja:... 19. ieškinys tenkintinas visiškai.... 20. Dėl tėvystės nustatymo.... 21. 8.... 22. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 3.146 straipsnio 1... 23. 9.... 24. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovei G. L. ( - ) gimė sūnus H. L., tuo... 25. 10.... 26. Esant šioms aplinkybėms nustatytina, kad atsakovas B. P. yra H. L., gimusio (... 27. 11.... 28. Nustačius tėvystę, nepilnamečio H. L., gimusio ( - ), gimimo įraše... 29. Dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo.... 30. 12.... 31. Tėvai turi lygias teises ir pareigas savo vaikams, nesvarbu, gimė vaikas... 32. 13.... 33. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nepilnametis H. L. gyvena su ieškove.... 34. 14.... 35. Esant nustatytoms aplinkybėms, įvertinus byloje esančius duomenis, byloje... 36. Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo.... 37. 15.... 38. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo nepilnamečio vaiko... 39. 16.... 40. Tėvų pareiga materialiai išlaikyti savo vaikus įtvirtinta Lietuvos... 41. 17.... 42. Vertinant priteistino išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydį būtina nustatyti... 43. 18.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovė šiuo metu yra vaiko priežiūros... 45. 19.... 46. Įvertinus bylos medžiagą bei teismo posėdžio metu duotus ieškovės... 47. 20.... 48. Nustačius šalių turtinę padėtį spręstinas klausimas dėl lėšų sumos,... 49. 21.... 50. Iš ieškovės teismui pateiktos vaiko poreikių tenkinimo lentelės matyti,... 51. 22.... 52. Esant išdėstytoms aplinkybėms, atsižvelgiant į vaiko poreikius, ieškovės... 53. 23.... 54. Sprendimo dalis dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdytina... 55. 24.... 56. Ieškovė G. L. skirtina lėšų, skirtų nepilnamečio vaiko H. L.... 57. 25.... 58. Šalims išaiškintina, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos)... 59. Dėl išlaikymo įsiskolinimo nepilnamečiui vaikui priteisimo.... 60. 26.... 61. Ieškovė ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 2 000,00 Eur išlaikymo... 62. 27.... 63. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.200 straipsnis numato, kad išlaikymas... 64. 28.... 65. Nagrinėjamu atveju įvertinus bylos rašytinius įrodymus, konstatuotina, jog... 66. 29.... 67. Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, jog yra pagrindas ieškovės... 68. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo.... 69. 30.... 70. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 71. 31.... 72. Ieškovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos... 73. 32.... 74. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyrius... 75. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu,... 76. ieškinį tenkinti visiškai.... 77. Nustatyti, kad atsakovas B. P., asmens kodas ( - ) yra H. L., gimusio ( - ),... 78. Nepilnamečio H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gimimo įraše Nr. 1844,... 79. Pakeisti H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) pavardę į „P.“ ir šią... 80. Nepilnamečio H. L., gimusio ( - ), asmens kodas ( - ) gyvenamąją vietą... 81. Priteisti iš atsakovo B. P., asmens kodas ( - ) nepilnamečio vaiko H. L.,... 82. Priteisti iš atsakovo B. P., asmens kodas ( - ) nepilnamečiui vaikui H. L.,... 83. Ieškovę G. L., asmens kodas ( - ) paskirti nepilnamečiui vaikui išlaikymui... 84. Priteisti iš atsakovo B. P., asmens kodas ( - ) 310,00 Eur (tris šimtus... 85. Priteisti iš atsakovo B. P., asmens kodas ( - ) valstybės naudai 361,78 Eur... 86. Sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti... 87. Per 3 darbo dienas po sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo... 88. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu...