Byla 2A-982-567/2013
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Rūtos Veniulytės - Jankūnienės ir Alvydo Barkausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „IGNALINOS STATYBA“ apeliacinį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-128-271/2012 pagal ieškovo AB „VILNIAUS LYTAGRA“ ieškinį atsakovui UAB „IGNALINOS STATYBA“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB „VILNIAUS LYTAGRA“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo 5425,17 Lt skolą, 303,70 Lt palūkanų ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad pagal 2010-03-03 sudarytą Sutartį Nr.33 atsakovui 2011-06-06 ir 2011-08-03 pardavė prekių už 8643,17 Lt. Pagal sutarties 4.1 punktą atsakovas už prekes turėjo sumokėti per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, bet sumokėjo tik 3218 Lt, liko skolingas 5425,17 Lt. Pagal sutarties 4.4 punktą už pavėlavimą sumokėti kainą atsakovas privalo mokėti palūkanas (LR CK 6.37 str., 6.38 str., 6.317 str., 6.344 str.).

5Atsakovas UAB „IGNALINOS STATYBA“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškovo reikalavimą dėl palūkanų priteisimo atmesti, reikalavimą dėl 5425,17 Lt skolos priteisimo tenkinti ir išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą, nustatant, kad atsakovas priteistą sumą sumokėtų ieškovui per 30 dienų po teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-365-280/2012, nagrinėjamoje Panevėžio apygardos teisme, pagal UAB „IGNALINOS STATYBA“ ieškinį UAB „VIA UNICA“, įsiteisėjimo. Nurodė, kad atsakovo finansinę padėtį apsunkino nesąžiningi vieno iš didžiausių užsakovų UAB „VIA UNICA“ veiksmai. Atsakovas neturi turto, kurį galėtų parduoti, nes turtas reikalingas pajamoms uždirbti. Jei atsakovas parduotų turtą, jis toliau negalėtų vykdyti veiklos, o atsiskaitydamas su vienu kreditoriumi, pažeistų kitų kreditorių interesus. Atsakovas pilnai atsiskaitys su ieškovu, kai su atsakovu atsiskaitys UAB „VIA UNICA“, todėl vadovaujantis protingumo ir teisingumo principais, prašė nepriteisti palūkanų arba jas sumažinti iki už banko indėlius mokamų palūkanų sumos 2 proc. metinių palūkanų.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Ignalinos rajono apylinkės teismas 2012-04-06 sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti. Priteisti iš UAB „IGNALINOS STATYBA“, AB „VILNIAUS LYTAGRA“ naudai 5425,17 Lt skolą, 303,70 Lt palūkanų ir 172 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš viso 5900,87 Lt. Teismas nurodė, jog pateikti dokumentai ir šalių paaiškinimai patvirtina, kad pagal šalių 2010-03-03 sudarytą sutartį ieškovas 2011-06-06 ir 2011-08-03 pardavė atsakovui prekių už 8643,17 Lt. Pagal sutarties 4.1 punktą atsakovas už prekes turėjo sumokėti per 30 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos, bet iki 2012-01-19 sumokėjo tik 3218 Lt ir yra skolingas 5425,17 Lt. Pagal LR CK 6.38 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdo ar netinkamai vykdo prievolę, taip pat kai praleidžia jos įvykdymo terminą. Už pavėlavimą sumokėti kainą pirkėjas privalo mokėti palūkanas (CK 6.344 str. 2 d.). Palūkanų dydį šalys nustatė sutarties 4.4 punkte, pagal kurį atsakovas, nesumokėjęs sutartyje numatytais terminais ilgiau kaip mėnesį, įsipareigojo mokėti 12 procentų dydžio metines palūkanas nuo nesumokėtos sumos. Teismas konstatavo, jog atsakovas nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų – sutartyje nustatytu terminu nesumokėjo visos kainos už įsigytas prekes, todėl tikslinga iš atsakovo priteisti ieškovui 5425,17 Lt skolą ir sutartyje numatyto dydžio ieškovo iki 2012-01-19 priskaičiuotas palūkanas – 303,70 Lt (b.l. 18). Teismas kritiškai vertino atsakovo teiginį, kad ieškovo prašomos 12 procentų dydžio metinės palūkanos yra labai didelės ir nesąžiningos, nes palūkanų dydis nustatytas sutartimi, o jų dydis nėra toks, kad palūkanas galima būtų pripažinti nesąžiningomis, todėl atsakovo prašymą netenkinti ieškovo reikalavimo dėl palūkanų priteisimo arba jas sumažinti iki 2 procentų teismas atmetė. Teismas nurodė, jog atsakovo prašymas sprendimo įvykdymą išdėstyti, nustatant, kad priteistą sumą turi sumokėti per 30 dienų po Panevėžio apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-365-280/2012 pagal UAB „IGNALINOS STATYBA“ ieškinį UAB VIA UNICA įsiteisėjimo atmetamas, nes tenkinti jį nėra pagrindo (LR CK 6.59 str., 6.344 str.).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Atsakovas UAB „IGNALINOS STATYBA“ pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti 2012-04-06 Ignalinos rajono apylinkės teismo sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės, priimti naują sprendimą, kuriuo būtų nustatyta, kad teismo priteista suma turi būti sumokėta per 30 dienų po teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-365-280/2012, nagrinėjamojoje Panevėžio apygardos teisme, pagal UAB „IGNALINOS STATYBA“ ieškinį UAB „VIA UNICA“, įsiteisėjimo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas sprendimą, nesiaiškino, ar yra pagrindas taikyti LR CPK 284 str. 1 d. įtvirtintą teisės normą ir atidėti sprendimo įvykdymą minėtu pagrindu. Apeliantas teigia, jog šios normos tikslas užtikrinti interesų pusiausvyrą, kad nė viena šalis nebūtų sužlugdyta. Apeliantas pažymėjo, jog jeigu dėl priteistų sumų, atsakovui bus iškelta bankroto byla, tikėtina, kad kreditoriaus reikalavimai nebus patenkinti, nes dėl išeitinių išmokų išaugs darbuotojų reikalavimai, kurie bus patenkinti pirmąja eile, taip pat dėl to, kad didelė dalis surinktų lėšų bus skiriama bankroto administravimo išlaidoms padengti. Atsakovo bankrotas pažeistų paties ieškovo teises bei prieštarautų viešajam interesui. Vilniaus apygardos teismas 2012-04-04 nutartimi civilinėje byloje priėmė atsakovo direktoriaus pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „IGNALINOS STATYBA“. Tai patvirtina, kad atsakovas yra susidūręs su laikinais finansiniais sunkumais ir yra būtinas laikas atstatyti nuolatinį mokumą. Ieškovas nepateikė į bylą duomenų apie savo turtinę padėtį, kurie patvirtintų, kad ieškovo turtinė padėtis neleistų palaukti atidėto sprendimo įvykdymo. Pirmosios instancijos teismas, vertindamas abiejų šalių turtinę padėtį, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, turėjo padaryti išvadą, kad šalių turtinė padėtis yra tokia, jog teismo sprendimo įvykdymo atidėjimas išlaikytų šalių interesų pusiausvyrą (LR CPK 284 str. 1 d.).

10Ieškovas AB „VILNIAUS LYTAGRA“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012-04-06 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, jog nesutinka, kad atsakovas priteistą skolą sumokėtų per 30 dienų po teismo sprendimo įsiteisėjimo pagal UAB „IGNALINOS STATYBA“ ieškinį UAB „VIA UNICA“.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas atmestinas. Teisėjų kolegija pažymi, kad byla nagrinėjama apeliacinio skundo ribose. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką (CPK 284 str. 1 d.).

13Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotoje praktikoje tokios kategorijos bylose ne kartą pažymėta, kad sprendimo vykdymo atidėjimas ar sprendimo išdėstymas reiškia nukrypimą nuo bendrosios sprendimo vykdymo tvarkos, todėl toks sprendimo įvykdymo atidėjimas gali būti priimtas tik išimtinais atvejais, dėl socialiai reikšmingų aplinkybių. Teismas, spręsdamas klausimą dėl teismo sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, turi atsižvelgti į abiejų šalių turtinę padėtį – tiek į atsakovo, kaip skolininko, sunkią turtinę padėtį ar susidariusias nepalankias aplinkybes, dėl kurių skolininkui sunku įvykdyti sprendimą, tiek į teisėtus ieškovo, kaip kreditoriaus, interesus. Teismas turi vadovautis teisingumo, protingumo, procesinio lygiateisiškumo principais bei siekti šalių interesų pusiausvyros. Svarbu įvertinti tai, ar atidėjus sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises, jas gerbti ir ginti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-11-07 nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. 3K-3-1113/2001).

14Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog civiliniame procese galioja dispozityvumo principas, kuris reiškia, jog šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus, išskyrus aplinkybes, kurių nereikia įrodinėti (CPK 178 str.). Nors atsakovas paaiškinimais įrodinėja, kad jo turtinė padėtis yra sunki, dėl ko jis negali sumokėti ieškovui visos skolos iš karto, tačiau apsiriboja tik teiginiais, nepateikdamas dabartinio balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos, bei informacijos apie atsakovo valdomą turtą, debitorius, kasos likučius. Be to, atsakovas apeliaciniame skunde nurodydamas, kad jo turtinė padėtis yra sunki, nepateikė įrodymų, paneigiančių pirmosios instancijos teismo padarytą išvadą dėl to, kad atsakovo prašymas sprendimo įvykdymą išdėstyti, nustatant, kad priteistą sumą turi sumokėti per 30 dienų po Panevėžio apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr.2-365-280/2012 pagal UAB „IGNALINOS STATYBA“ ieškinį UAB VIA UNICA įsiteisėjimo, yra nepagrįstas.

15Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog atsakovas nepateikė teismui įrodymų, patvirtinančių, nuo kada ir dėl kokių priežasčių atsakovo turtinė padėtis pablogėjo, kokių aktyvių veiksmų atsakovas ėmėsi turtinei padėčiai pagerinti, pažymint, jog atsakovo pateikta įsiteisėjusi Vilniaus apygardos teismo 2012-04-04 nutartis priimti UAB „IGNALINOS STATYBA“ direktoriaus V. M. pareiškimą dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo sustabdė UAB „IGNALINOS STATYBA“ turto, turtinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus, išduotus pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus, tuo sudarant galimybę užtikrinti UAB „IGNALINOS STATYBA“ teises ir teisėtus interesus. Byloje nėra duomenų, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-04-04 nutartis sustabdyti UAB „IGNALINOS STATYBA“ turto, turinių teisių ir piniginių lėšų realizavimą ir išieškojimą pagal vykdomuosius dokumentus yra panaikinta įstatymų nustatyta tvarka, todėl šiuo metu nėra teisinio pagrindo taikyti apelianto prašomą papildomą Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimo vykdymo atidėjimą, nustatant, kad teismo priteista suma turi būti sumokėta per 30 dienų po Panevėžio apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-365-280/2012 pagal UAB „IGNALINOS STATYBA“ ieškinį UAB „VIA UNICA“ įsiteisėjimo, nes tai pažeistų nagrinėjamos bylos šalių interesų pusiausvyrą. Pažymėtina, kad apeliantas nepateikė teismui jokių duomenų dėl turtinės padėties analizės, patvirtinančios, kad atsakovas galės įvykdyti teismo sprendimą jo nurodyta tvarka po Panevėžio apygardos teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-365-280/2012 pagal UAB „IGNALINOS STATYBA“ ieškinį UAB „VIA UNICA“ įsiteisėjimo.

16Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog su ekonominio sunkmečio sukeltomis finansinėmis problemomis susiduria ne tik atsakovas, bet ir ieškovas. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir apeliacinio skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo pakeisti ar panaikinti skundžiamą sprendimo dalį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų esminių pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiamas sprendimas paliktina nepakeistas, nes klausimas išspręstas teisingai (LR CPK 2 str., 5 str., 7 str., 18 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 284 str., 320 str., 328 str.). Atmetus apeliacinį skundą, apeliantas įgijo pareigą atlyginti valstybei 100 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl žyminio mokesčio, kurio sumokėjimas apeliantui buvo atidėtas 2012-05-09 pirmosios instancijos teismo nutartimi iki apeliacinės instancijos teismo procesinio sprendimo priėmimo (CPK 84 str., 93 str.).

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 1 p., teisėjų kolegija

Nutarė

18Palikti Ignalinos rajono apylinkės teismo 2012 m. balandžio 6 d. sprendimą nepakeistą.

19Priteisti iš atsakovo UAB „IGNALINOS STATYBA“ 100 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą valstybės naudai.

Proceso dalyviai