Byla 2A-916-798/2012
Dėl savavališkai rekonstruoto statinio nugriovimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Antano Rudzinsko (pranešėjas),

2kolegijos teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Jūratės Varanauskaitės,

3apeliacine tvarka išnagrinėję atsakovo A. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį atsakovams A. D. ir Z. D. (tretieji asmenys – UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Medalplast Vilnius“) dėl savavališkai rekonstruoto statinio nugriovimo,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams A. D. ir Z. D., prašydamas įpareigoti atsakovus per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t. y. nugriauti naujai pastatytas pastato, esančio ( - ) konstrukcijas ir sutvarkyti teritoriją. Nurodė, kad atsakovai, Lietuvos Respublikos nuosavybės teise valdomame žemės sklype, esančiame ( - ), pažeisdami LR Statybos įstatymo 12 str. 1 d., 23 str. 1 d., Statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ V skyriaus ir VI skyriaus reikalavimus, neturėdami nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto bei leidimo rekonstrukcijai, savavališkai rekonstravo kontrolinį punktą. Patalpa kontrolinis punktas nuosavybės teise valdomas atsakovų. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausiasis specialistas 2004-12-29 reikalavimu nurodė atsakovams sustabdyti statinio rekonstravimo darbus, 2005-09-13 surašė Savavališkos statybos aktą, 2005-09-14 – administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. (101)11.12-240, 2005-09-19 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje paskyrė pažeidėjui administracinę nuobaudą – 1000 Lt. Nurodė, kad kontrolinio punkto rekonstrukcijos darbai vykdomi be statybos leidimo. Atsakovams buvo nustatytas 4 mėnesių laikotarpis parengti kontrolinio punkto rekonstrukcijos paketą ir gauti statybos leidimą arba nugriauti naujai pastatytas pastato rekonstrukcijas, tačiau atsakovai neįvykdė šių reikalavimų.

6Atsakovai A. D. ir Z. D. pateikė atsiliepimą, prašydami netenkinti ieškinio. Nurodė, kad rekonstrukcijos darbai buvo atlikti pagal patvirtintą ir suderintą projektą, todėl negalima šios rekonstrukcijos laikyti savavališka. Statybos leidimas vykdyti darbus buvo gautas, tačiau jis yra pasibaigęs. Nurodė, kad kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentą, tačiau ši institucija iki šiol nepateikė jokio atsakymo, pagal kurį galėtų sužinoti kokių dokumentų trūksta, siekiant pratęsti statybos leidimo galiojimo laiką, nes reikalaujamas rekonstrukcijos projektas yra parengtas ir nustatyta tvarka suderintas.

7Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos ieškinį tenkino ir įpareigojo atsakovus A. D. bei Z. D. per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, t. y. nugriauti naujai pastatytas pastato, esančio ( - ) rekonstrukcijas ir sutvarkyti teritoriją, priteisė iš atsakovų lygiomis dalimis po 62,90 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai, 2000 Lt advokato išlaidų trečiojo asmens UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“ naudai.

8Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 31 d. nutartimi panaikino Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimą ir perdavė bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, grąžino A. D. 130 Lt žyminį mokestį už apeliacinio skundo padavimą.

9II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2011 m. sausio 21 d. sprendimu ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį tenkino visiškai ir įpareigojo atsakovus Z. D. ir A. D. per 2 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos pasekmes, nurodytas Vilniaus apskrities Viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. rugsėjo 13 d. savavališkos statybos akte Nr. (101)11.11-86, t. y. nugriauti sumontuotas išorines sienas tarp ašių 1-4, sumūrytas pertvaras, garažų boksų įrengimo darbus, atliktus kontrolinio punkto, adresu ( - ), stoginėje ir sutvarkyti statybvietę; priteisė iš atsakovų valstybės naudai 128,95 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų. Teismas konstatavo, kad atsakovai neatitiko nei vienos LR Statybų įstatymo 3 str. 2 d. nustatytų sąlygų, būtinų statytojo teisei realizuoti. Atsakovei neįrodė, jog jie kreipėsi dėl statybos leidimo pratęsimo įstatymų nustatyta tvarka. Teismas taip pat konstatavo, kad atsakovai neperėmė pradinio statytojo teisių ir pareigų bei vykdė patalpų rekonstrukciją savavališkai, t. y. neturėdami nustatyta tvarka parengto ir suderinto projekto bei leidimo statybos darbams.

11III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai

12Atsakovas A. D. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimą ir ieškinį atmesti. Nurodė, kad ši byla jau buvo nagrinėta apeliacine tvarka, sprendimas buvo panaikintas ir byla perduota nagrinėti iš naujo. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje buvo detaliai išanalizuoti byloje esantys įrodymai ir patikrintas teisės normų taikymo laike teisėtumo reikalavimas, kuriais remiantis paneigtas ieškovo reikalavimo pagrindą sudarantis statinio rekonstrukcijos neteisėtumo motyvas bei atskleistos priežastys, dėl kurių pats tuometinis ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pripažintas iš dalies kaltu dėl susidariusios dviprasmiškos faktinės situacijos. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas yra saistomas apeliacinės instancijos teismo konstatuotų faktų ir byloje esančių įrodymų atlikto vertinimo bei privalo vadovautis apeliacinės instancijos teismo nurodymais, į ką turi būti atkreiptas dėmesys iš naujo nagrinėjant bylą. Apeliacinės instancijos teismo nutartyje akcentuota, jog teismas iš naujo nagrinėdamas bylą turėtų atkreipti dėmesį į tai, jog (1) atsakovai pastatą rekonstravo jau turėdami tinkamai patvirtintą tokiai rekonstrukcijai projektą, (2) tuometiniams ieškovų teisių pirmtakui konstatavus, jog atsakovai rekonstrukciją vykdo neturėdami leidimo statybos darbams, atsakovai iškart kreipėsi dėl tokio leidimo gavimo, tačiau (3) leidimas nebuvo išduotas dėl nebuvimo žemės sklypo naudotojais ar nuomininkais, t. y. dėl priežasties, kurią iš esmės nulėmė savo nepagrįstu neveikimu pats tuometinis ieškovas ir susijusios institucijos be pakankamo pagrindo netenkindami atsakovų 1998-05-27 ir 2005-05-27 prašymų dėl žemės sklypo po pastatu pardavimo arba nuomos. Ieškovui 2006-04-10 raštu nustačius atsakovams 4 mėnesių terminą statybos leidimui gauti, bet niekaip nesprendus pastato eksploatacijai reikalingo žemės sklypo skyrimo klausimo, pats tuometinis ieškovas faktiškai sukūrė curicullus vitiosus, savo reikalavimą dėl statybos leidimo padarydamas neįmanomu. Pirmosios instancijos teismo sprendime nėra pasisakyta dėl svarbaus įrodymo – Vilniaus apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento blanke surašyto ir atsakingų asmenų parašais bei antspaudais patvirtinto 2009-09-11 pripažinimo tinkamu naudoti akto Nr. (101)-11.4-1819, kuriuo atsakovams priklausantį ginčo statinį – kontrolinį punktą, esantį ( - ) komisija pripažįsta tinkamu naudoti. Teismas nepasisakė kokiu būdu neva neteisėtai rekonstruotas pastatas gali būti pripažįstamas tinkamu naudoti.

13Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pateikė paaiškinimus, nurodydamas, kad atsakovo apeliaciniame skunde minimas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas yra priimtas po savavališkai atliktos ginčo statinio rekonstrukcijos, pažeidžiant imperatyvias teisės aktų nuostatas. Dėl šios priežasties Inspekcija kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą su prašymu panaikinti 2009-09-11 aktą Nr. (101)-11.4-1819. Vilniaus apygardos administracinis teismas prašymą tenkino ir minėta aktą panaikino. Teismas konstatavo, kad Z. D. ir A. D. neturint galiojančio statybos leidimo rekonstrukcijai vykdyti, ginčijamas teisės aktas negalėjo būti priimtas. Atsižvelgiant į tai, atsakovų apeliacinio skundo argumentas dėl būtinybės vertini 2009-09-11 kontrolinio punkto pripažinimo tinkamu naudoti aktą tapo nereikšmingu. Kitais apeliacinio skundo argumentais atsakovas nepaneigia Vilniaus m. 3 apylinkės teismo padarytų išvadų.

14IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

15teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas bylą nagrinėja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str. 2 d.).

18Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir surinktais įrodymais, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias savavališkos statybos padarinius, neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, kas sudaro pagrindą priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti (CPK 326 str. 1 d. 2 p.).

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl savavališkos statybos padarinių, t. y. dėl atsakovams A. D. ir Z. D. priklausančio kontrolinio punkto rekonstrukcijos darbų.

20Nustatyta, kad atsakovai A. D. ir Z. D. 1997 m. liepos 18 d. ir 1997 m. lapkričio 21 d. pirkimo-pardavimo sutartimis įsigijo iš AB „Vilniaus taksi“ kontrolinio punkto patalpas (unikalus Nr. ( - )), esančias ( - ). Kartu su parduotomis patalpomis AB „Vilniaus taksi“ perdavė atsakovams patalpų rekonstrukcijos projektą (t. 1, b.l. 122-123) ir 1997 m. lapkričio 18 d. statybos leidimą (t. 1, b.l. 11) šias patalpas rekonstruoti į mašinų stovėjimo boksus. Atsakovai, nuosavybės teise įgiję pastatą, pradėjo jį rekonstruoti. Iš byloje esančio 1997 m. lapkričio 18 d. leidimo vykdyti statybos darbus matyti, kad jis galiojo iki 1998-11-01, vėliau buvo pratęstas iki 2003-11-01 (t. 1, b.l. 29). Tai, kad leidimas vykdyti statybos darbus galiojo iki 2003-11-01 taip pat nustatyta įsiteisėjusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. vasario 13 d. sprendimu (CPK 182 str. 2 p.).

21Nustatyta, kad 2003-11-01 pasibaigus 1997 m. lapkričio 18 d. statybos leidimui, atsakovai ir toliau vykdė kontrolinio punkto rekonstrukcijos darbus. Pažymėtina, kad nagrinėjamoje byloje iš esmės nekilo ginčo dėl to, kad leidimas vykdyti statybos darbus buvo pasibaigęs. Tačiau tiek atsiliepimas į ieškinį, tiek apeliacinis skundas iš esmės grindžiami tuo, kad pats tuometinis ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija yra iš dalies kaltas dėl susidariusios situacijos, jog atsakovai negalėjo gauti leidimo, todėl negalima rekonstrukcijos laikyti savavališka. Bylos medžiaga nustatyta, kad atsakovai, ieškovui konstatavus, jog rekonstrukcijos darbai vykdomi be leidimo (t. 1, b.l. 10), kreipėsi dėl tokio leidimo gavimo (t. 1, b.l. 108), tačiau leidimas jiems nebuvo išduotas, nes jie nebuvo žemės sklypo, kuriame yra pastatas, savininkai, naudotojai ar nuomininkai (t. 1, b.l. 118, 120). Nustatyta, kad atsakovai dėl žemės sklypo nuomos ar pirkimo buvo kreipęsi tiek 1998-05-27 (t. 1, b.l. 102-102), tiek 2005-05-27 (t. 1, b.l. 109-112, 104-107), tačiau leidimo negalėjo gauti, nes nėra nustatytos žemės sklypo, ant kurio stovi atsakovams priklausantis pastatas, ribos, kaip to reikalauja LR Statybos įstatymo 23 str. 6 d. nuostatos. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas sutinka su skundo argumentu, kad šiuo atveju pats ieškovas nesprendęs pastato eksploatacijai reikalingo žemės sklypo skyrimo klausimo, faktiškai padarė leidimo gavimą neįmanomu.

22CK 4.103 str. 1 d. numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai statytojas neturi teisės tokiu statiniu naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.). CK 4.103 str. (2010 m. liepos 2 d. redakcija, įsigaliojusi 2011 m. sausio 1 d.) nereglamentuoja, kokį sprendimą gali priimti teismas, nagrinėdamas bylą dėl statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinių teisinių padarinių. Minėto straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą sprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Pagrindinis įstatymas, reglamentuojantis statybos teisinius santykius – LR Statybos įstatymas. LR Statybos įstatymo 2 str. 71 d. (2010 m. liepos 2 d. redakcija) savavališka statyba apibrėžiama kaip statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Pažymėtina, kad pagal LR Statybos įstatymo 23 str. 1 d., leidimas vykdyti statinio rekonstrukciją yra būtinas. Taigi apeliantas, po 1997-11-18 išduoto leidimo vykdyti statybos darbus galiojimo pabaigos (2003-11-01) toliau vykdydamas rekonstrukcijos darbus, pažeidė statybos tvarką reglamentuojančius teisės aktus. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pripažino, jog A. D. ir Z. D. kontrolinio punkto rekonstravimą vykdė neteisėtai, kadangi neturėjo galiojančio leidimo. Kokie rekonstrukcijos darbai atlikti savavališkai, nustatyta Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. rugsėjo 13 d. savavališkame statybos akte Nr. (101)11.11-86, kuriame nurodyti šie savavališki darbai: sumontuotos išorinės sienos tarp ašių 1-4, sumūrytos pertvaros, vykdomi garažų boksų įrengimo darbai (t. 1, b.l. 11).

23Kita vertus, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas formaliai taikė ginčo santykius reglamentuojančią teisę, neatsižvelgė į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo bei taikymo praktiką dėl savavališkos statybos padarinių. Kaip matyti iš 2010-12-08 posėdžio protokolo, atsakovų A. D. ir Z. D. atstovas posėdžio metu buvo pareiškęs prašymą atidėti parengiamąjį posėdį, siekiant taikiai išspręsti ginčą dėl žemės, pasinaudojant LR Statybos įstatymo įsigaliojusia redakcija, leidžiančia įsiteisinti savavališkas statybas. Su tokiu prašymu sutiko ir ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovė (t. 2, b.l. 45). Tačiau apylinkės teismas tokį prašymą atmetė. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apylinkės teismas, prieš įpareigodamas atsakovą nugriauti rekonstruotą statinį, turėjo svarstyti atsakovo argumentus dėl galimybės parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą (rekonstrukciją) leidžiantį dokumentą. Pažymėtina, kad CK 4.103 straipsnio normos, nustatančios statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinius teisinius padarinius, pagal suformuotą teismų praktiką turi būti taikomos kartu su viešosios teisės normomis, reglamentuojančiomis savavališkos statybos padarinių šalinimą, bei Civilinio kodekso normomis, reglamentuojančiomis savininko teisių gynimo bei bendrosios nuosavybės įgyvendinimo teisinius santykius; teisiniai neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi atsižvelgiant į interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-46/2007, 2008 m. sausio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-58/2008, 2011 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-538/2011).

24LR Statybos įstatymo 28 str. (2010 m. liepos 2 d. redakcija) nustatyta ne tik teismo teisė įpareigoti statytoją per nustatytą terminą nugriauti savavališkai statomą (pastatytą) statinį arba jį reikiamai pertvarkyti (dalį statinio nugriauti, perstatyti ar pan.), bet ir tam tikrais įstatyme nustatytais atvejais, leisti nustatyta tvarka statytojui per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą.

25Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kontrolinio punkto rekonstrukcijos darbus atsakovai pradėjo vykdyti turėdami galiojantį leidimą, taip pat į tai, kad leidimas vėliau nebuvo išduotas ir dėl paties ieškovo kaltės, sprendžia, jog yra pagrindas taikyti LR Statybų įstatymo 28 str. 7 d. 1 d. nurodytą įpareigojimą, t. y. leisti atsakovams savo lėšomis per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Pažymėtina, kad jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas nevykdomas, savavališkai pastatytas statinys ar savavališkai pastatyta jo dalis nugriaunami, išardomi ar atstatomi į buvusią padėtį statytojo lėšomis (LR Statybos įstatymo 28 str. 9 d.).

26Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325-330 str.,

Nutarė

27Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovams A. D. ir Z. D. (tretieji asmenys – UAB „Vilniaus žemės grupės komercija“, UAB „Medalplast Vilnius“) dėl savavališkai rekonstruoto statinio nugriovimo atmesti.

28Leisti atsakovams A. D. ir Z. D. savo lėšomis per pusantrų metų (18 mėn.) nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo reikalavimo, įpareigoti atsakovus A. D. ir Z. D. per du mėnesius savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos pasekmes, nurodytas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento 2005 m. rugsėjo 13 d. savavališkos statybos akte Nr. (101)11.11-86, t. y. nugriauti sumontuotas išorines sienas tarp ašių 1-4, sumūrytas pertvaras, garažų boksų įrengimo darbus, atliktus kontrolinio punkto, adresu ( - ), stoginėje ir sutvarkyti statybvietę.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. kolegijos teisėjų Laimos Gerasičkinienės, Jūratės Varanauskaitės,... 3. apeliacine tvarka išnagrinėję atsakovo A. D. apeliacinį skundą dėl... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas Vilniaus apskrities viršininko administracija kreipėsi į teismą... 6. Atsakovai A. D. ir Z. D. pateikė atsiliepimą, prašydami netenkinti... 7. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2007 m. gruodžio 13 d. sprendimu ieškovo... 8. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. kovo 31 d. nutartimi panaikino Vilniaus m. 3... 9. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus m. 3 apylinkės teismas 2011 m. sausio 21 d. sprendimu ieškovo... 11. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą argumentai... 12. Atsakovas A. D. pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus... 13. Ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 14. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 15. teisiniai argumentai ir išvados... 16. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 18. Teisėjų kolegija, remdamasi byloje nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis ir... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas dėl savavališkos statybos... 20. Nustatyta, kad atsakovai A. D. ir Z. D. 1997 m. liepos 18 d. ir 1997 m.... 21. Nustatyta, kad 2003-11-01 pasibaigus 1997 m. lapkričio 18 d. statybos... 22. CK 4.103 str. 1 d. numato, kad jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar... 23. Kita vertus, nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas formaliai... 24. LR Statybos įstatymo 28 str. (2010 m. liepos 2 d. redakcija) nustatyta ne tik... 25. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad kontrolinio... 26. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325-330 str.,... 27. Vilniaus m. 3 apylinkės teismo 2011 m. sausio 21 d. sprendimą panaikinti ir... 28. Leisti atsakovams A. D. ir Z. D. savo lėšomis per pusantrų metų (18 mėn.)...