Byla 2-3079-565/2015
Dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,

2sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,

3dalyvaujant ieškovo BUAB „Ortuva“ atstovui adv. pad. R. L.,

4teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Ortuva“ ieškinį atsakovui UAB „SIV statyba“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo,

Nustatė

5ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti iš atsakovo 71 119,15 Eur (245 560,20 Lt) skolą už atliktus statybos rangos darbus, 13 625,60 Eur (47 046,48 Lt) delspinigius, 1 296,14 Eur (4 475,32 Lt) palūkanas, 6 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą ir bylinėjimosi išlaidas.

6Ieškovas nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2014-02-20 sudarė rangos sutartį Nr.1026-W002, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti pastato, esančio Molėtų pl. 5, Vilniuje, vidaus vandentiekio, priešgaisrinio vandentiekio, automatinės gaisrų gesinimo sistemos, buities ir lietaus nuotekynės, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus, o atsakovas įsipareigojo šiuos darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Atsakovas be jokių pastatų priėmė 2014 m. kovo – rugsėjo mėn. ieškovo atliktus darbus, tuo pripažindamas, kad darbai atlikti kokybiškai ir atitinka sutarties reikalavimus. 2014 m. kovo – rugsėjo mėn. atliktų darbų vertė – 504 891,87 Lt. Atsakovas už šiuos darbus sumokėjo 104 960,75 Lt. Dalis atliktų darbų kainos buvo padengta 133 726 Lt avansu, kurį ieškovui sumokėjo UAB „Sicor Biotech“ pagal 2014-05-09 tarp šalių ir UAB „Sicor Biotech“ sudarytą trišalę pirkimo-pardavimo sutartį. Taip pat atsakovo skola už atliktus darbus abipusių šalių susitarimu buvo sumažinta 2 920,75 Lt, be to, ieškovas yra perleidęs tretiesiems asmenims reikalavimo teises į 17 724,17 Lt atsakovo skolos dalį. Tokiu būdu, likusi atsakovo nesumokėta suma už ieškovo atliktus darbus yra 245 560,20 Lt.

7Atsakovas pažeidė rangos sutartyje nustatytus atsiskaitymo už ieškovo atliktus darbus terminus, todėl pagal rangos sutarties 10.3. p. nuostatas turi mokėti 0,02 proc. delspinigius per dieną už laiku nesumokėtas sumas. Mokėtinų delspinigių suma pagal ieškinyje pateiktą apskaičiavimą yra 47 046,48 Lt. Iš atsakovo taip pat turi būti priteistos 6 procentų metinės įstatyminės palūkanos už termino atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus praleidimą pagal CK 6.210 str. nuostatas. Šių palūkanų suma už 2014 m. birželio – rugpjūčio mėn. atliktus darbus pagal ieškinyje pateiktą apskaičiavimą yra 4 475,32 Lt. Atsakovas turi sumokėti ieškovui ir 6 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.).

8Atsakovas su ieškiniu nesutiko.

9Atsakovas nurodė, kad yra atsiskaitęs už ieškovo atliktus darbus. Tą įrodo ieškovo pateiktas 2014 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų aktas Nr.6, kuriame atsakovo mokėtina suma nurodyta su minuso ženklu (- 8 740,53 Lt).

10Be to, ieškovas yra pažeidęs darbų atlikimo terminus. Pagal rangos sutartį ir jos priedą Nr.8 Kokybės užtikrinimo planas ieškovas darbus įsipareigojo atlikti iki 2014-06-09. Ieškovas šiuos terminus pažeidė: iki 2014-06-09 ieškovas buvo atlikęs darbų už 123 113,37 Lt, kai visų pagal rangos sutartį atliktinų darbų vertė yra 753 969,59 Lt. Rangos sutarties vykdymo metu neatsirado nei rangos sutarties 6.2.6 p. nustatytos, nei kitos aplinkybės, dėl kurių ieškovas turėjo teisę sustabdyti darbų vykdymą. Rangos sutarties pažeidimai atsakovui sukėlė neigiamų padarinių: atsakovas turėjo samdyti naujus subrangovus atlikti darbus, kurių neatliko ieškovas, ir mokėti šiems subrangovams brangiau, nei turėjo sumokėti ieškovui pagal rangos sutartį, taip pat mokėti pagrindiniam darbų užsakovui netesybas už vėlavimą laiku atlikti darbus.

11Ieškinys tenkintinas iš dalies.

12Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2014-02-20 sudarė rangos sutartį Nr.1026-W002, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti pastato, esančio Molėtų pl. 5, Vilniuje, vidaus vandentiekio, priešgaisrinio vandentiekio, automatinės gaisrų gesinimo sistemos, buities ir lietaus nuotekynės, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimo darbus, o atsakovas įsipareigojo šiuos darbus priimti ir už juos sumokėti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (6-11, 12-24 b.l.). Atliktų darbų aktais ieškovas perdavė atsakovui 2014 m. kovo – rugsėjo mėn. atliktus darbus, šiuos darbus atsakovas priėmė nepareikšdamas jokių pastabų (26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 b.l.). Už atliktus darbus ieškovas išrašė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras bendrai 504 891,87 Lt sumai, šias sąskaitas atsakovas priėmė (25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 b.l.).

13Iš ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, atsiskaitymų žiniaraščio (39 b.l.), 2013-06-25 trišalio skolos užskaitymo akto Nr.TRAKT/20130625-1 (139 b.l.) matyti, kad ieškovą ir atsakovą siejo teisiniai santykiai ne tik pagal 2014-02-20 rangos sutartį, bet ir pagal ankščiau sudarytus susitarimus, ir kad iki 2014-02-20 rangos sutarties sudarymo atsakovas buvo skolingas ieškovui pagal šiuos susitarimus. Todėl atsakovo atlikti mokėjimai visų pirma buvo skiriami seniausioms skoloms padengti, nes atsakovas, atlikdamas mokėjimus, nenurodė, kokias skolas jis dengia (138 b.l., CK 6.55 str. 2 d.). Iš ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, ieškovo pateikto atsiskaitymų žiniaraščio ir kitų įrodymų matyti, kad, įvertinus atsakovo skolą ieškovui iki 2014-02-20 rangos sutarties sudarymo, 2014-02-20 rangos sutarties pagrindu ieškovo atliktų ir atsakovo be pastabų priimtų darbų vertę, atsakovo atliktus mokėjimus, 137 726 Lt avansą, reikalavimo teisių perleidimą (61 b.l.), kitus ieškovo ir atsakovo susitarimus, mažinančius atsakovo skolą, atsakovas nėra sumokėjęs ieškovui už atliktus darbus 245 560,20 Lt. Atsakovas nepateikė paaiškinimų ir įrodymų, kurie leistų padaryti kitokias išvadas (CPK 178, 185 str.). Nebuvo pagrindo tenkinti atsakovo prašymo atidėti bylos nagrinėjimą iki atsakovui bus iškelta bankroto byla ir paskirtas administratorius, kuris, atsakovo teigimu, galės kvalifikuotai atstovauti atsakovą šioje byloje. Bylą buvo pasiruošta nagrinėti paruošiamųjų dokumentų būdu, atsakovą pasirengimo nagrinėti bylą metu atstovavo advokatas, kuris parengė atsiliepimą į ieškinį, tripliką, teikė papildomus įrodymus, taigi pasiruošimo nagrinėti bylą metu atsakovas turėjo galimybę kvalifikuotai atsikirsti į ieškovo reikalavimus, teikti įrodymus ir paaiškinimus visais reikšmingais bylai klausimais, atsakovas nėra pateikęs įrodymų, kad atstovavimo sutartis su advokatu yra nutraukta. Be to, į teismo posėdį turėjo galimybę atvykti atsakovo vadovas ir teikti papildomus paaiškinimus.

14Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad 2014 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų aktas (38 b.l.) patvirtina, jog atsakovas yra atsiskaitęs su ieškovu už atliktus darbus ir net permokėjęs 8 740,53 Lt, nes šiame akte atsakovo mokėtina suma nurodyta su minuso ženklu (- 8 740,53 Lt). Iš ieškovo atstovo paaiškinimų, 2014-05-09 trišalės pirkimo-pardavimo sutarties Nr.S 02/2014 05 09 (41-45 b.l.), panaudotų medžiagų žiniaraščių (46-55 b.l.), 2014 m. kovo – rugsėjo mėn. atliktų darbų aktų (26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 b.l.) matyti, kad pagrindinio užsakovo UAB Sicor Biotech“ ieškovui pervestas 133 726 Lt avansas buvo skirtas konkrečiai trišalėje pirkimo-pardavimo sutartyje nurodytoms ir darbams atlikti reikalingoms prekėms įsigyti. Avansas buvo įskaitytas padengti išlaidas už 2014 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėn. įsigytas prekes (32, 34, 38 b.l.). Įskaičius 45 269,37 Lt avanso dalį į 28 451,41 Lt sumą, mokėtiną už 2014 m. rugsėjo mėn. atliktus darbus, tapo neigiamas tik to mėnesio atsiskaitymų balansas.

15Iš atsiskaitymų žiniaraščio ir kitų byloje esančių įrodymų matyti, kad 2014 m. kovo mėn. sąskaitą Nr.ORT 000175 atsakovas pradėjo apmokėti tik 2014 m. liepos mėn., kai pagal 2014-02-20 rangos sutarties 8.4.p. atsakovas privalėjo atsiskaityti su ieškovu už priimtus darbus per 30 dienų po sąskaitos gavimo. Kitos sąskaitos taip pat buvo apmokamos vėluojant daugiau kaip kelis mėnesius. Todėl atsakovas, vadovaudamasis rangos sutarties 6.2.6. p., turėjo teisę sustabdyti darbų vykdymą iki kol atsakovas įvykdys savo mokestinius įsipareigojimus; tokiu atveju rangos sutartyje nustatytas darbų atlikimo terminas perkeliamas tokiam dienų skaičiui, kiek atsakovas neįvykdė savo mokestinių įsipareigojimų ieškovui.

16Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 71 119,15 Eur (245 560,20 Lt) skola už atliktus darbus pagal 2014-02-20 rangos sutartį (CK 6.681 str. 1 d.).

17Atsakovas taip pat turi sumokėti ieškovui 13 625,60 Eur (47 046,48 Lt) delspinigius už vėlavimą atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus sutartyje nustatytais terminais (sutarties 10.3 p., CK 6.71 str.). Priteistinų delspinigių suma nelaikytina per didele ir nemažintina, nes prašomi priteisti delspinigiai sudaro apie 20 procentų skolos sumos, su ieškovu uždelsta atsiskaityti ilgą laiką, abi šalys yra verslininkai, todėl atsakovas turėjo vienodas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tame tarpe ir dėl delspinigių dydžio, ir įvertinti galimų mokėti delspinigių sumą (CK 6.73 str. 2 d.).

18Ieškovo reikalavimas priteisti 1 296,14 Eur (4 475,32 Lt) įstatymines palūkanas už termino atsiskaityti su ieškovu už atliktus darbus praleidimą atmestinas, nes už šį sutartinių įsipareigojimų pažeidimą iš atsakovo ieškovo naudai priteisiami 13 625,60 Eur delspinigiai. Už tą patį pažeidimą priteisus ir delspinigius, ir palūkanas, atsakovui būtų taikoma dviguba civilinė atsakomybė.

19Iš atsakovo ieškovo naudai už priteistą sumą priteistinos 6 procentų metinės procesinės palūkanos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo (2014-12-16) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CPK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 2 d.).

20Iš dalies patenkinus ieškinio reikalavimus (patenkinta 84 proc. ieškinio reikalavimų), iš ieškovo atsakovo naudai priteistinas 1 688,77 Eur (5 830,98 Lt) žyminis mokestis (CPK str. 2 d.). Ieškovas už advokato pagalbą sumokėjo 520 Eur, todėl iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 436,80 Eur šių išlaidų (CPK 98 str. 1 d.). Valstybė šioje byloje turėjo 9,53 Eur bylinėjimosi išlaidas. Iš atsakovo valstybės naudai priteisina 8 Eur šių išlaidų (CPK 96 str. 1 d.). Iš ieškovo šios išlaidos nepriteistinos, nes jos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr.1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos.

21Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,

Nutarė

22ieškinį patenkinti iš dalies.

23Priteisti iš atsakovo UAB „SIV statyba“ ieškovo BUAB „Ortuva“ naudai 71 119,15 Eur skolą už statybos rangos darbus, 13 625,60 Eur delspinigius, 6 procentų metines procesines palūkanas už priteistą sumą už laikotarpį nuo 2014-12-16 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 2 125,57 Eur bylinėjimosi išlaidas. Kitą ieškinio dalį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo BUAB „Ortuva“ valstybės naudai 8 Eur bylinėjimosi išlaidas.

25Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Burdulienė,... 2. sekretoriaujant Jurgitai Loginovienei,... 3. dalyvaujant ieškovo BUAB „Ortuva“ atstovui adv. pad. R. L.,... 4. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 5. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui, prašydamas priteisti... 6. Ieškovas nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2014-02-20 sudarė rangos... 7. Atsakovas pažeidė rangos sutartyje nustatytus atsiskaitymo už ieškovo... 8. Atsakovas su ieškiniu nesutiko.... 9. Atsakovas nurodė, kad yra atsiskaitęs už ieškovo atliktus darbus. Tą... 10. Be to, ieškovas yra pažeidęs darbų atlikimo terminus. Pagal rangos sutartį... 11. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 12. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2014-02-20... 13. Iš ieškovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, atsiskaitymų... 14. Nepagrįstas atsakovo teiginys, kad 2014 m. rugsėjo mėn. atliktų darbų... 15. Iš atsiskaitymų žiniaraščio ir kitų byloje esančių įrodymų matyti,... 16. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, iš atsakovo ieškovo naudai... 17. Atsakovas taip pat turi sumokėti ieškovui 13 625,60 Eur (47 046,48 Lt)... 18. Ieškovo reikalavimas priteisti 1 296,14 Eur (4 475,32 Lt) įstatymines... 19. Iš atsakovo ieškovo naudai už priteistą sumą priteistinos 6 procentų... 20. Iš dalies patenkinus ieškinio reikalavimus (patenkinta 84 proc. ieškinio... 21. Vadovaudamasi CPK 259 str., 270 str.,... 22. ieškinį patenkinti iš dalies.... 23. Priteisti iš atsakovo UAB „SIV statyba“ ieškovo BUAB „Ortuva“ naudai... 24. Priteisti iš ieškovo BUAB „Ortuva“ valstybės naudai 8 Eur bylinėjimosi... 25. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos...