Byla P-469-189-07
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas), Sigitos Rudėnaitės (pranešėja) ir Algirdo Taminsko, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V.Z. prašymą atnaujinti procesą administracinėse bylose Nr. I-3-31/2005 bei Nr. I-966-353/2005 pagal pareiškėjo V.Z. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Marijampolės apskrities viršininko administracijos, dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su prašymu priteisti jam padarytos žalos atlyginimą bei su teismo procesu susijusias išlaidas. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui 2005 m. gegužės 27 d. nutartimi panaikinus Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. vasario 2 d. sprendimą ir perdavus bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, pareiškėjas 2005 m. lapkričio 16 d. pareiškimu patikslino savo reikalavimus ir prašė priteisti iš atsakovės 155 479,27 Lt turtinės žalos, 6 000 Lt neturtinės žalos atlyginimą, 504,48 Lt bylinėjimosi išlaidų bei dienpinigius (10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną).

5II.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimu pareiškėjo skundą patenkino iš dalies ir priteisė iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Marijampolės apskrities viršininko administracijos, 1025,15 Lt turtinės žalos atlyginimo, 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo, 50 Lt teismo išlaidų bei 50 Lt dienpinigių. Teismas nurodė, kad pareiškėjo nurodomų išlaidų, turėtų ryšium su bylos Nr. I(44)-53/2003 ir civilinės bylos Nr.2-468-09/2003 nagrinėjimu, negalima prilyginti žalos ar nuostolių sąvokai pagal jų atsiradimo metu galiojusias civilinės teisės normas. Šių išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnis ir 1964 m. Civilinio proceso kodeksas. Teismas konstatavo, kad patikslintame pareiškime išdėstyti prašymai dėl žalos atlyginimo priteisimo laikytini prašymu priteisti proceso išlaidas, jie yra iš dalies pagrįsti. Teismas, įvertinęs pareiškėjo pateiktų reikalavimų pagrįstumą, priteistinos turtinės ir neturtinės žalos dydį, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsniu, priteisė pareiškėjui 50 Lt dienpinigių. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. birželio 27 d. nutartimi Kauno apygardos administracinio teismo 2005 m. gruodžio 19 d. sprendimą paliko nepakeistą, o pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė.

7III.

82006 m. spalio 6 d. Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme gautas V.Z. prašymas, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 2 dalies 8 ir 10 punktais, atnaujinti procesą administracinėse bylose Nr. I-3-31-05 ir Nr. I-966-353/2005, realiai įvertinant teismo išlaidų dydį. Pareiškėjas paaiškina, jog Kauno apygardos administraciniam teismui administracinėje byloje Nr. I-3-31-05 2005 m. sausio 20 d. buvo nurodytos šios su bylos nagrinėjimu susijusios teismo išlaidos: 50 Lt - telefono skambučiai, miesto transportas, dokumentų dauginimas, tekstų rinkimas; 186 Lt - sugaištas dalyvavimui byloje laikas (6 dienos * 31 Lt - 186 Lt); 84,20 Lt - kelionės išlaidos pagal pateiktus bilietus (iš viso 320,20 Lt). Tačiau šis teismas, byloje priimdamas sprendimą, teismo išlaidas pripažino tik iš dalies pagrįstomis. Apeliacine tvarka apskundęs žemesnės instancijos teismo sprendimą, jis pateikė ir atvykimo į teismo sprendimo priėmimą bilietus (2005 m. vasario 2 d. už 13,95 Lt). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas jo apeliacinį skundą iš dalies patenkino, akcentuodamas tai, kad pirmosios instancijos teismas, priteisdamas teismo išlaidas, nepagrįstai prijungė jas kaip žalos atlyginimą, kad teismas, nustatydamas iš atsakovo priteistinų išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, dydį, neatsižvelgė į patenkintų skundo reikalavimų dalį. Tačiau Kauno apygardos administracinis teismas, nagrinėdamas bylą iš naujo (bylos Nr. I-966-353/2005), pareiškėjo teigimu, neatkreipė dėmesio į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pareikštas pastabas, vėl neprileisdamas visų bylinėjimosi išlaidų, nors bilietai buvo pateikti. Pareiškėjas nurodo, jog teismo išlaidas sudarė: 3,58 Lt - 2005 m. vasario 11 d. registruotu laišku išsiųstas apeliacinis skundas; 3,40 Lt - 2005 m. rugsėjo 22 d. išsiųstas atsiliepimas; 32,50 Lt - 2005 m. rugsėjo 30 d. kelionė į Kauną ir atgal dalyvauti bylos nagrinėjime; 30,50 Lt - 2005 m. lapkričio 11 d. kelionė į Kauną ir atgal dalyvauti bylos nagrinėjime; 32,20 Lt - 2005 m. gruodžio 9 d. kelionė į Kauną ir atgal dalyvauti bylos nagrinėjime; 33,20 Lt - 2005 m. gruodžio 19 d. kelionė į Kauną ir atgal dalyvauti bylos nagrinėjime (iš viso nagrinėjant bylą Nr. I-966-353/2005 kelionės išlaidos sudarė 135,38 Lt, tačiau teismas priteisė tik 50 Lt). Pareiškėjas paaiškina, jog priimdamas nutartį administracinėje byloje Nr. I-966-353/2005 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas teismo išlaidų dydžio nenagrinėjo, neatsižvelgta į pastabas dėl išlaidų administracinėje byloje Nr. I-3-31-05. Pareiškėjas nurodo su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje susipažinęs 2006 m. liepos mėnesio antroje pusėje. Pareiškėjo teigimu, Kauno apygardos administracinio teismo pirmininkas pripažįsta, kad padaryta grubių klaidų, priteisiant teismo išlaidas ir jas apjungiant prie materialinės žalos. Pareiškėjas pažymi, jog administracinėje byloje Nr. I-3-31-05 teismo išlaidos sudaro 234,15 Lt, o administracinėje byloje Nr. I-966-353/2005 -135,38 Lt (iš viso 369,53 Lt). Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9IV.

10Prašymas dėl proceso atnaujinimo atmestinas. Administracinių bylų teisenos įstatymas numato, kad procesas byloje, užbaigtoje įsiteisėjusiu teismo sprendimu, nutarimu ar nutartimi, gali būti atnaujintas šio įstatymo 153 straipsnyje nustatytais pagrindais. Kadangi teismo sprendimas byloje Nr. I-3-31-05 neįsiteisėjo, buvo panaikintas apeliacinės instancijos teismo, procesas šioje byloje negali būti atnaujintas. Prašymas dėl proceso atnaujinimo pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 156 straipsnio 1 dalį gali būti paduodamas per tris mėnesius nuo tos dienos, kai jį padavęs subjektas sužinojo arba turėjo sužinoti apie aplinkybes, kurios yra proceso atnaujinimo pagrindas. Šiuo atveju pareiškėjas apie tokias aplinkybes (teismo sprendimo nemotyvuotumą bei materialinės teisės normų pažeidimą, jį priimant) turėjo sužinoti nuo susipažinimo su teismo byloje priimtu sprendimu. Kadangi administracinės bylos nagrinėjime apeliacinės instancijos teisme jis nedalyvavo (b.l. 125), bylos medžiagoje duomenų apie tai, kad jam buvo išsiųstas Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutarties nuorašas, nėra, o pareiškėjas nurodo su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartimi administracinėje byloje susipažinęs 2006 m. liepos mėnesio antroje pusėje, laikytina, jog prašymo dėl proceso atnaujinimo byloje, užbaigtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 27 d. nutartimi, padavimo termino jis nepraleido (prašymas dėl proceso atnaujinimo pateiktas 2006 m. spalio 6 d.). Pareiškėjas prašo atnaujinti procesą byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 8 punkte nurodytu pagrindu, tokiu būdu teigdamas, kad teismo priimta byloje nutartis yra be motyvų, tačiau iš Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. birželio 27 d. nutarties teksto matyti, kad joje yra išdėstyti pareiškėjo apeliacinio skundo atmetimo motyvai, nurodyti įstatymai, kuriais teismas rėmėsi, todėl pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 8 punkte nurodytu pagrindu atmestinas. Pareiškėjo prašyme dėl proceso atnaujinimo remiamasi ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 10 punktu, nurodant jog Kauno apygardos administracinis teismas jo prašymą dėl teismo išlaidų priteisimo pripažino pagrįstu tik iš dalies, o Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas dėl teismo išlaidų apskritai nepasisakė, kad padaryta grubių klaidų, priteisiant teismo išlaidas ir jas apjungiant prie materialinės žalos. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Kauno apygardos administracinis teismas dalį pareiškėjo patirtų teismo išlaidų nepagrįstai priteisė kaip žalos atlyginimą tik nagrinėdamas bylą pirmą kartą, nagrinėjant bylą tame pačiame teisme antrą kartą (2005 m. gruodžio 19 d. sprendimas), ši klaida buvo ištaisyta, priteisiant pareiškėjui atskirai patirtas teismo išlaidas bei dienpinigius (50 Lt teismo išlaidų bei 50 Lt dienpinigių). Sutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo nutartyje dėl teismo išlaidų priteisimo pagrįstumo atskirai nepasisakė. Pažymėtina, kad pareiškėjo byloje patirtos teismo išlaidos priteisiamos proporcingai patenkintų jo reikalavimų daliai, visos patirtos teismo išlaidos priteisiamos tik tuomet, kai pareiškėjo reikalavimai patenkinami pilnai. Be to, teismo išlaidų priteisimo klausimus reglamentuoja ne materialinės, o procesinės teisės normos. Nenustačius teismo nagrinėjant bylą padaryto esminio materialinės teisės normų pažeidimo, pareiškėjo prašymas atnaujinti procesą byloje Administracinių bylų teisenos įstatymo 153 straipsnio 10 punkte nurodytu pagrindu atmestinas taip pat. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 159 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

Nutarė

11Pareiškėjo V.Z. prašymą atnaujinti procesą administracinėse bylose Nr. I-3-31/2005 bei Nr. I-966-353/2005 pagal pareiškėjo V.Z. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Marijampolės apskrities viršininko administracijos, dėl žalos atlyginimo atmesti.

12Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai