Byla 2-350/2007

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audronės Jarackaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijos Čekanauskaitės ir Vinco Versecko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Vevira“ direktoriaus R. S. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutarties, kuria atmestas UAB „Vevira“ direktoriaus prašymas dėl teismo skirtos baudos panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-765-28/2007 pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) ,,Revi“ ieškinį atsakovams UAB ,,Vevira“, UAB ,,NORD/LB Lietuva“, ir

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 6 d. nutartimi ieškovo BUAB „Revi“ prašymu paskyrė byloje ekspertinį tyrimą, kurį pavedė atlikti UAB „Alvigdos auditas“, įpareigodamas atsakovo UAB „Vevira“ administracijos vadovą sudaryti galimybes ekspertinį tyrimą atliekančiam asmeniui susipažinti su UAB „Vevira“ buhalteriniais dokumentais už 2003 – 2004 metų laikotarpį, sudaryti galimybę atlikti reikiamų dokumentų nuorašus bei patvirtinti šių dokumentų atitikimą originalui (1 t., b. l. 182, 183, 204, 205). Tačiau teismo paskirtas ekspertas neatsakė į pateiktus klausimus, nurodydamas, jog visapusiškam ekspertizės atlikimui būtina pateikti atsakovo buhalterinės apskaitos dokumentus (2 t., b. l. 36-40).

3Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 11 d. protokoline nutartimi įpareigojo atsakovą per 20 dienų pateikti teismui ieškovo 2007 m. sausio 10 d. prašyme išvardintus dokumentus (2 t., b.l. 135 - 138).

4Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 14 d. nutartimi, paskyrė atsakovo UAB „Vevira“ administracijos vadovui R. S. 1000 Lt baudą už įrodymų nepateikimą (2 t., b. l. 181-182). Teismas nurodė, kad atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo ir nenustačius svarbių jo neįvykdymo priežasčių, teismas atsakovo administracijos vadovui 2007 m. vasario 19 d. nutartimi buvo paskyręs baudą už įrodymų nepateikimą ir nustatęs naują 10 dienų procesinį terminą reikiamiems įrodymams pateikti (2 t., b.l. 173 - 174).

5UAB ,,Vevira“ direktorius R. S. kreipėsi į teismą su prašymu (2 t., b. l. 192-194) panaikinti 2007 m. kovo 14 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi paskirtą 1000 Lt baudą už teismo įpareigojimo (2007-01-11 protokolinė nutartis) pateikti įrodymus per nustatytą terminą neįvykdymą, o netenkinus prašymo, paskirtą 1000 Lt baudą sumažinti iki 200 Lt. Prašyme pareiškėjas nurodė, jog 2007-03-14 nutartimi jam pakartotinai paskirta 1000 Lt bauda, tačiau atsakovas UAB „Vevira“ 2007-03-14 dieną teismo įpareigojimą iš dalies įvykdė, o 2007-03-23 visiškai įvykdė teismo nustatytus įpareigojimus. Todėl skirti pakartotinę 1000 Lt baudą asmeniui, kuris vėliau įvykdė teismo įpareigojimą pateikti rašytinius įrodymus, netikslinga.

6Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 11 d. nutartimi atmetė pareiškėjo prašymą dėl baudos panaikinimo ar sumažinimo. Teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė per nustatytą terminą reikalaujamų įrodymų, o teismo posėdžio metu pateikė tik įrodymus, išvardintus ieškovo pateikto sąrašo (2 t., b. l. 135) 1-ame ir 3-iame punktuose. Teismo teigimu, kadangi R. S. tik po antrą kartą paskirtos baudos įvykdė teismo įpareigojimus, be to, beveik metus laiko, t.y. nuo 2006 m. gegužės mėnesio iki 2007 m. kovo mėnesio, nuolat nevykdė teismo įpareigojimų pateikti reikalaujamus rašytinius įrodymus, piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, vilkino bylos nagrinėjimą bei tokiu būdu rodė nepagarbą teismui ir kitiems proceso dalyviams, todėl atsakovo atstovo prašymas panaikinti jam skirtą teismo baudą arba sumažinti ją iki 200 Lt atmestinas (CPK 107 str.).

7UAB „Vevira“ direktorius R. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutartį ir Vilniaus apygardos teismo 2007 m. kovo 14 d. nutartimi paskirtą baudą, o šio prašymo netenkinus, sumažinti paskirtą baudą iki 200 Lt. Atskirąjį skundą apeliantas motyvuoja tuo, kad:

81. R. S. už to paties įpareigojimo nevykdymą Vilniaus apygardos teismas 2007-02-19 nutartimi jau buvo skyręs 1000 Lt baudą. Todėl per trumpą laikotarpį apeliantas turi sumokėti 2000 Lt baudos, kas, atsižvelgiant į nubaustojo, kurio vidutinės mėnesinės pajamos sudaro tik 580,72 Lt, turtinę padėtį, nebūtų teisinga.

92. Teismas nepasisakė dėl R. S. 2007-03-27 prašyme nurodyto argumento, jog netikslinga pareiškėją bausti pakartotinai 1000 Lt bauda dėl to, kad atsakovas UAB ,,Vevira“ 2007-03-14 iš dalies įvykdė, o 2007-03-23 visiškai įvykdė teismo nustatytus įpareigojimus.

103. R. S. dėl objektyvių priežasčių - dėl buhalterės pasikeitimo įmonėje ir didelio kiekio reikalautų pateikti dokumentų nesugebėjo laiku įvykdyti teismo įpareigojimo.

114. Nepagrįstas teismo argumentas, jog atsakovas piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis, vilkino bylos nagrinėjimą bei tokiu būdu rodė nepagarbą teismui ir kitiems proceso dalyviams, beveik metus laiko sistemingai nevykdydamas teismo įpareigojimų pateikti reikalaujamus įrodymus. Teismas tik 2007-01-11 protokoline nutartimi įpareigojo atsakovą pateikti dokumentus.

12Bankrutavusios UAB ,,Revi“ administratorius UAB ,,Būrai“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atskirąjį skundą atmesti, motyvuodamas tuo, kad:

131. Teismas 2006 m. birželio 6 d. nutartimi paskyrė byloje ekspertizę ir įpareigojo atsakovo UAB ,,Vevira“ administracijos vadovą sudaryti galimybes ekspertinį tyrimą atliekančiam asmeniui (UAB ,,Alvigdos auditas“ įgaliotam asmeniui) atvykti į UAB ,,Vevira“ ir susipažinti su šios įmonės buhalteriniais dokumentais už 2003-2004 metų laikotarpį, sudaryti galimybę atlikti jų nuorašus bei, reikalui esant, patvirtinti šių dokumentų atitikimą originalui. Tačiau atsakovas UAB ,,Vevira“ neįvykdė šio teismo įpareigojimo.

14Teismas 2006 m. spalio 11 d. išdavė liudijimą ieškovo BUAB ,,Revi“ bankroto administratoriaus įgaliotam asmeniui Rimantui Žiemeliui ir ieškovą atstovaujančiam advokatui Igoriui Romaškevičiui, suteikiantį teisę susipažinti su atsakovo UAB ,,Vevira“ buhalteriniais 2003-2004 metų dokumentais, įpareigojantį atsakovą UAB ,,Vevira“ leisti daryti minėtiems asmenims dokumentų kopijas, jas tvirtinti. Siekiant susipažinti su atsakovo UAB ,,Vevira“ buhalteriniais dokumentais, reikalingais ekspertizei atlikti, į UAB ,,Vevira“ buvo kreiptasi tris kartus, pranešimai UAB ,,Vevira“ buvo teikiami per antstolius, tačiau visais atvejais UAB ,,Vevira“ atsisakė vykdyti ieškovo prašymus, ir nesuteikė galimybės ieškovui ir jo atstovams susipažinti su UAB ,,Vevira“ buhalteriniais dokumentais. Vien tik už dokumentų įteikimą UAB ,,Vevira“ per antstolius ieškovo BUAB ,,Revi“ bankroto administratorius UAB ,,Būrai“ antstoliams sumokėjo 400,00 Lt.

15Teismas 2007 m. sausio 11 d. panaikino ieškovui BUAB ,,Revi“ išduotą liudijimą ir ieškovo prašymu įpareigojo atsakovą UAB ,,Vevira“ per 20 dienų pateikti teismui UAB ,,Vevira“ 2003-2004 metų buhalterinius dokumentus, reikalingus byloje paskirtai ekspertizei atlikti. Tačiau UAB ,,Vevira“ šio įpareigojimo neįvykdė ir 2007 m. sausio 30 d. pateikė teismui raštą, kuriame nurodė, jog 2006 m. liepos 3 d. sudarė apskaitos tvarkymo sutartį Nr. 52 su UAB ,,Amirtekas“, kuri 2007 m. sausio 1 d. abipusiu šalių susitarimu buvo nutraukta, bet iki 2007 m. sausio 30 d. UAB ,,Amirtekas“ negrąžino UAB ,,Vevira“ buhalterinių dokumentų, tad UAB ,,Vevira“ jų negali pateikti teismui, todėl prašė teismo reikalavimą pateikti buhalterinius dokumentus atidėti iki 2007 m. kovo 20 d. UAB ,,Amirtekas“ 2007 m. vasario 6 d. patvirtino, jog remiantis 2006 m. liepos 3 d. tarp UAB ,,Amirtekas“ ir UAB ,,Vevira“ pasirašyta buhalterinės apskaitos tvarkymo sutartimi Nr. 52, UAB ,,Vevira“ teikė pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus už laikotarpį nuo 2006 m. liepos 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d., tarp kurių nėra UAB ,,Vevira“ 2003-2004 metų buhalterinių dokumentų. Be to, teismo posėdžiuose dalyvavę UAB ,,Vevira“ atstovai (direktorius R. S. ir advokatas Tadas Kelpšas) 2007 m. vasario 14 d. vykusio posėdžio metu nuolat keitė parodymus apie buhalterinius dokumentus, klaidindami apygardos teismą ir byloje dalyvaujančius asmenis, vilkino bylą, trukdė įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principą, nepagrįstai eikvojo dalyvaujančių byloje asmenų bei teismo lėšas ir laiką, tuo padarė nuostolių ieškovui, kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims ir valstybei.

162. Minėti UAB ,,Vevira“ veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis teisėmis. Todėl, nors teismas atsakovo atstovui skyrė baudą CPK 199 straipsnio šeštosios dalies pagrindu, tačiau jis turėjo teisę skirti atsakovui baudą ir už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, galėjusią siekti 20000 Lt.

173. R. S. veiksmai, skirti bylai vilkinti, ir ta aplinkybė, kad jis naudojasi advokato Tado Kelpšo teisine pagalba, rodo, jog apelianto argumentai dėl jo neteisėtai suvaržytų turtinių interesų yra nepagrįsti.

184. R. S. atskiruoju skundu siekia vilkinti bylą ir išvengti atsakovo UAB ,,Vevira“ teisinės atsakomybės pagal ieškovo BUAB ,,Revi“ pareikštą ieškinį. Ieškinio suma yra didelė, be to, teismo posėdis pirmosios instancijos teisme galėtų būti paskirtas tik tada, kai Lietuvos apeliaciniame teisme bus išnagrinėtas atskirasis skundas, o civilinė byla grąžinta Vilniaus apygardos teismui.

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

21Pagal CPK 103 straipsnio pirmosios dalies 3 punktą, 106 straipsnio pirmąją bei trečiąją dalį, 199 straipsnio šeštąją dalį, jeigu per nustatytą terminą teismo reikalavimas pateikti rašytinį įrodymą neįvykdytas ir teismas įrodymų nepateikimo priežastis pripažino nesvarbiomis, kaltam juridinio asmens vadovui gali būti skiriama iki 1000 Lt bauda, o baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos pateikti teismo reikalaujamų rašytinių įrodymų.

22Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 11 d. protokoline nutartimi įpareigojo atsakovą per 20 dienų pateikti teismui UAB ,,Alvigdos auditas“ 2007 m. sausio 10 d. prašyme išvardintus dokumentus (2 t., b. l. 135 - 138). Atsakovui UAB ,,Vevira“ (atstovas - vadovas R. S. ) neįvykdžius minėto teismo įpareigojimo nustatytu terminu, teismas 2007-02-19 nutartimi paskyrė R. S. 1000 Lt baudą ir nustatė atsakovui UAB ,,Vevira“ 10 dienų terminą teismo 2007-01-11 protokoline nutartimi reikalautiems įrodymams pateikti. Be to, pažymėtina, kad Vilniaus apygardos teismas dar 2006-06-06 nutartimi įpareigojo atsakovo UAB ,,Vevira“ administracijos vadovą sudaryti galimybes ekspertinį tyrimą atliekančiam asmeniui atvykti į įmonę ir susipažinti su UAB ,,Vevira“ buhalteriniais dokumentais, atlikti reikiamų dokumentų nuorašus bei, reikalui esant, patvirtinti šių dokumentų atitikimą originalui. Tačiau, iš bylos medžiagos matyti, kad UAB ,,Vevira“ administracijos vadovas R. S. šio įpareigojimo neįvykdė (2 t., b. l. 36, 133, 134), o 2007-01-11 teismo įpareigojimą pateikti buhalterinius dokumentais UAB ,,Vevira“ vadovas pavėlavo įvykdyti daugiau nei 50 kalendorinių dienų. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą teigti apie UAB ,,Vevira“ administracijos vadovo R. S. nesąžiningumą, kliudymą teismui įgyvendinti proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus, tinkamai išnagrinėti bylą (CPK 7 str.).

23Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo nuomone, Vilniaus apygardos teismas turėjo pagrindą 2007 m. kovo 14 d. nutartimi paskirti UAB ,,Vevira“ vadovui R. S. 1000 Lt baudą, o 2007 m. balandžio 11 d. nutartimi pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą dėl baudos panaikinimo (2 t., b. l. 181, 182, 196, 197) (CPK 103 str. 1 d. 3 p., 106 str. 1 d. bei 3 d., 199 str. 6 d.). Juolab, kad Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 19 d. nutartimi (2 t., b. l. 173, 174) paskirta piniginė bauda UAB ,,Vevira“ vadovui nebuvo veiksminga, o teismo įpareigojimas buvo įvykdytas tik po to, kai atsakovo atstovui teismas 2007-03-14 nutartimi antrą kartą paskyrė 1000 Lt baudą.

24Teisėjų kolegija taip pat nenustatė pagrindų, dėl kurių minėta nuobauda turėtų būti sumažinta. Atsižvelgiant į bylos nagrinėjimo eigą ir kitas ankščiau nurodytas aplinkybes, į tai, jog R. S. įvykdė teismo įpareigojimus tik po antrą kartą paskirtos baudos (Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 19 d. nutartis, 2 t., b. l. 173, 174), pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą atmesti ir atsakovo atstovo prašymą sumažinti iki 200 Lt jam paskirtą teismo baudą (CPK 107 str.). Nesudaro pagrindo patenkinti apelianto prašymą ir jo argumentai, jog 2007-03-14 jis iš dalies įvykdė, o 2007-03-23 visiškai įvykdė teismo įpareigojimus. Kaip minėta, baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos pateikti teismo reikalaujamų rašytinių įrodymų (CPK 199 str. 6 d.).

25Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apelianto argumentai dėl gaunamų pajamų dydžio taip pat nesuteikia teisės jam piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis ir nesudaro pagrindo sumažinti teismo paskirtą baudą (CPK 7 str. 2 d.).

26Dėl nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą apygardos teismo nutartį (CPK 329 str., 338 str.).

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

28Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d. nutartį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Vilniaus apygardos teismas 2006 m. birželio 6 d. nutartimi ieškovo BUAB... 3. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 11 d. protokoline nutartimi... 4. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. kovo 14 d. nutartimi, paskyrė atsakovo UAB... 5. UAB ,,Vevira“ direktorius R. S. kreipėsi į teismą su prašymu (2 t., b. l.... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. balandžio 11 d. nutartimi atmetė... 7. UAB „Vevira“ direktorius R. S. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 8. 1. R. S. už to paties įpareigojimo nevykdymą Vilniaus apygardos teismas... 9. 2. Teismas nepasisakė dėl R. S. 2007-03-27 prašyme nurodyto argumento, jog... 10. 3. R. S. dėl objektyvių priežasčių - dėl buhalterės pasikeitimo... 11. 4. Nepagrįstas teismo argumentas, jog atsakovas piktnaudžiavo savo... 12. Bankrutavusios UAB ,,Revi“ administratorius UAB ,,Būrai“ atsiliepimu į... 13. 1. Teismas 2006 m. birželio 6 d. nutartimi paskyrė byloje ekspertizę ir... 14. Teismas 2006 m. spalio 11 d. išdavė liudijimą ieškovo BUAB ,,Revi“... 15. Teismas 2007 m. sausio 11 d. panaikino ieškovui BUAB ,,Revi“ išduotą... 16. 2. Minėti UAB ,,Vevira“ veiksmai laikytini piktnaudžiavimu procesinėmis... 17. 3. R. S. veiksmai, skirti bylai vilkinti, ir ta aplinkybė, kad jis naudojasi... 18. 4. R. S. atskiruoju skundu siekia vilkinti bylą ir išvengti atsakovo UAB... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 21. Pagal CPK 103 straipsnio pirmosios dalies 3 punktą, 106 straipsnio pirmąją... 22. Vilniaus apygardos teismas 2007 m. sausio 11 d. protokoline nutartimi... 23. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismo... 24. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė pagrindų, dėl kurių minėta nuobauda... 25. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, apelianto argumentai dėl gaunamų... 26. Dėl nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2007 m. balandžio 11 d....