Byla 2-1331-210/2011
Dėl prievolės įvykdymo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vytautas Kursevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fire experts“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Vėtrūna“ dėl prievolės įvykdymo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Fire experts“ ieškiniu prašo: 1) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 235459,45 Lt skolos; 2) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 3037,24 Lt delspinigių; 3) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 4) priteisti iš atsakovo ieškovo naudai bylinėjimosi išlaidas - 5770 Lt žyminio mokesčio. Ieškinyje nurodoma, jog 2009-08-31 ieškovas ir atsakovas sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 830-62, pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo jėgomis ir priemonėmis atlikti santvarų ir kitų stogo elementų priešgaisrinio ir apdailinio dažymo darbus ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. 2009-08-31 šalys pasirašė tris Papildomus susitarimus (Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3) prie Statybos rangos sutarties Nr. 830-62. Ieškovas atliko Sutartyje numatytus darbus, 2011-03-21 šalys pasirašė Subrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras 195055,98 Lt sumai, kurias atsakovas privalėjo pilnai apmokėti iki 2011-04-20. Tačiau atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 9752,80 Lt už pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 830-62 atliktus darbus. 2010-07-20 ieškovas ir atsakovas sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 860-44, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti subrangos darbus ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. 2011-02-28 šalys pasirašė Susitarimą dėl sutarties sąlygų pakeitimo prie Statybos rangos sutarties Nr. 860-44. Ieškovas atliko Sutartyje numatytus darbus, šalys pasirašė atliktų darbų aktus ir Subrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras 321630,60 Lt sumai, kurias atsakovas privalėjo pilnai apmokėti iki 2011-08-29. Tačiau atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 3179,08 Lt už pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 860-44 atliktus darbus. 2010-05-10 ieškovas ir atsakovas sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 860-66, pagal kurią ieškovas įsipareigojo savo rizika, iš savo medžiagų atlikti subrangos darbus ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. 2011-06-22, 2011-08-08 ir 2011-09-07 šalys pasirašė tris Papildomus susitarimus (Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3) prie Statybos rangos sutarties Nr. 860-66. Ieškovas atliko Sutartyje ir Papildomuose susitarimuose numatytus darbus, šalys pasirašė atliktų darbų aktus. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras 94720,81 Lt sumai, už kurias atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 35178,87 Lt už pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 860-66 atliktus darbus. 2011-01-27 ieškovas ir atsakovas sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 830-149, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti gaisrinių atitvarų ir perdangų komunikacinių angų priešgaisrinį sandarinimą ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. 2011-04-12 ir 2011-06-30 šalys pasirašė du Papildomus susitarimus (Nr. 1 ir Nr. 2) prie Statybos rangos sutarties Nr. 830-149. Ieškovas atliko Sutartyje ir Papildomuose susitarimuose numatytus darbus, šalys pasirašė atliktų darbų aktus ir Subrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras 1902294,71 Lt sumai, kurias atsakovas privalėjo pilnai apmokėti iki 2011-09-16. Tačiau atsakovas pilnai neatsiskaitė ir liko skolingas ieškovui 38384,39 Lt už pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 830-149 atliktus darbus. 2011-02-03 ieškovas ir atsakovas sudarė Statybos subrangos sutartį Nr. 830-148, pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti priešgaisrinių durų įrengimą ( - ), o atsakovas įsipareigojo sumokėti už atliktus darbus. 2011-03-08 šalys pasirašė Papildomą susitarimą Nr. 1 prie Statybos rangos sutarties Nr. 830-148. Ieškovas atliko Sutartyje ir Papildomame susitarime numatytus darbus, šalys pasirašė atliktų darbų aktus ir Subrangovo atliktų darbų galutinį darbų perdavimo-priėmimo aktą. Ieškovas pateikė atsakovui PVM sąskaitas – faktūras 110579,93 Lt sumai, kurią atsakovas privalėjo apmokėti iki 2011-08-22. Ieškovas iki šiol nesulaukė net dalinio atsakovo mokėjimo, todėl atsakovas yra skolingas ieškovui 110579,93 Lt už pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 830-148 atliktus darbus. Ieškovas nėra gavęs atsakovo pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės.

3Atsakovui ieškinys įteiktas tinkamai, tačiau atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė (b. l. 178), yra ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių, todėl atsakovo atžvilgiu priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, ieškinys tenkintinas.

5Teismui pateikti rašytiniai įrodymai (Statybos subrangos sutartys, Papildomi susitarimai prie Statybos subrangos sutarčių, atliktų darbų aktai, pažymos apie atliktus darbus, Subrangovo atliktų darbų galutiniai darbų perdavimo-priėmimo aktai, Laidavimo raštas pagal Statybos subrangos sutartį Nr. 830-148, PVM sąskaitos – faktūros, b. l. 10 - 160), kurių pagrindu nustatyta, kad atsakovas UAB „Vėtrūna“ nėra atsiskaitęs už atliktus ir priimtus subrangos darbus bei yra skolingas ieškovui 235459,45 Lt. Prievolės turi būti vykdomos tinkamai, sąžiningai, nustatytais terminais pagal įstatymų ir sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d., 6.200 str. 1 d.). CK 6.59 str. draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus. CK 6.62 str. 2 d. numatyta, kad jeigu viena šalis prievolės pagal dvišalę sutartį nebegali įvykdyti dėl tokios aplinkybės, už kurią ji atsako, o kitko nenumato įstatymai ar sutartis, antra šalis turi teisę atsisakyti sutarties ir reikalauti grąžinti visa, ką ji įvykdė, taip pat atlyginti dėl sutarties neįvykdymo patirtus nuostolius. Bet koks iš sutarties atsiradusios prievolės nevykdymas, įskaitant įvykdymo termino praleidimą, laikomas sutarties nevykdymu (CK 6.63 str.1 d. 2 p., 6.205 str.). Nustatytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad atsakovas ieškovui privalo sumokėti 235459,45 Lt skolą.

6CK 6.71 str. 1 d. numatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Tarp šalių pasirašytose Sutartyse numatyta, kad atsakovas privalo mokėti ieškovui 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėti dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo nesumokėtos ieškovui sumos dalies. Todėl iš atsakovo ieškovui priteistina 3037,24 Lt delspinigių. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 3 str. 4 d. galioja palūkanų norma to metų pusmečio, kurį skolininkui atsirado pareiga mokėti palūkanas, o pareiga mokėti procesines palūkanas atsakovui iškyla nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos, šiuo atveju 2011-11-03. Kadangi spalio mėnuo patenka į antrąjį metų pusmetį, todėl galioja paskutinė palūkanų norma, paskelbta prieš antrojo metų pusmečio pirmąją kalendorinę dieną, šiuo atveju 2011-06-30 galiojusi palūkanų norma, kuri buvo 1,49 procento. Pagal to paties įstatymo 2 str. 3 d. palūkanų norma yra vieno mėnesio VILIBOR palūkanų norma, padidinta 7 procentiniais punktais. Iš viso 7 + 1,49 = 8,49 procentai.

7Ieškinį patenkinus, iš atsakovo priteistina 5770 Lt sumokėto žyminio mokesčio ieškovui, pagrįsto teismui pateiktais dokumentais (CPK 93 str. 1 d. 3 p., b. l. 9).

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 263, 286 str., teismas,

Nutarė

9Ieškinį patenkinti.

10Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ (įmonės kodas 180315137, adresas Telšių g. 2K, Rainių kaimas, Telšių raj., a. s. Nr. ( - )) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fire experts“ (įmonės kodas 300622635, adresas Laisvės pr. 60, (15 aukštas) Vilnius, a. s. Nr. ( - )) naudai 235459,45 Lt (du šimtus trisdešimt penkis tūkstančius keturis šimtus penkiasdešimt devynis litus ir 45 centus) skolos, 3037,24 Lt (tris tūkstančius trisdešimt septynis litus ir 24 centus) delspinigių ir 8,49 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2011-11-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Vėtrūna“ (įmonės kodas 180315137, adresas Telšių g. 2K, Rainių kaimas, Telšių raj., a. s. Nr. ( - )) ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Fire experts“ (įmonės kodas 300622635, adresas Laisvės pr. 60, (15 aukštas) Vilnius, a. s. Nr. ( - )) naudai 5770 Lt (penkis tūkstančius septynis šimtus septyniasdešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

12Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apygardos teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

13Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai