Byla 2-15-266/2011

1Anykščių rajono apylinkės teismo teisėja Zita Gavėnienė, sekretoriaujant Jūratei Kaušylienei, dalyvaujant ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Kristinai Grižaitei , atsakovui T. L. , trečiojo asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovei Zitai Karaliūnienei, nedalyvaujant trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovui , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą, pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui T. L., tretiesiems asmenims Anykščių rajono savivaldybės administracijai ir Anykščių regioninio parko direkcijai dėl neteisėtos statybos padarinių šalinimo, ir ,-

Nustatė

2ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas paaiškino, kad atsakovas T. L. žemės sklype, esančiame ( - ), neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka parengto ir supaprastinto statinio projekto ir reikalingo raštiško valstybės tarnautojo pritarimo, vykdė ūkio paskirties nesudėtingo statinio statybą. Tuo metu galiojęs Statybos įstatymą nenumatė galimybės asmeniui įteisinti savavališkos statybos padarinius. Inspekcijos pareigūnai konstatavo savavališkos statybos faktą ir 2009-06-08 atsakovui surašė savavališkos statybos aktą, taip pat statybos sustabdymo aktą . Nurodė, jog atsakovas neteisėtai vykdė nesudėtingo statinio (ūkio pastato) statybos darbus, .y. vietoje klėties statė ūkio pastatą, iš blokelių sumūrijo pamatus. Ieškovo atstovas nurodė, jog nuo 2010-10-01 įsigaliojęs naujas Statybos įstatymas numato galimybę atsakovui savo lėšomis pasirūpinti dokumentais, kad galėtų įteisinti savavališką statybą , todėl ieškovas ir prašo įpareigoti atsakovą per 6 mėnesius, nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos , savo lėšomis teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus. Be to, ieškovas prašo nurodyti, jog jei atsakovas per teismo paskirtą laiką neįvykdys įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti leidimą, tai suteikti teisę ieškovui atsakovo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius bei sutvarkyti statybvietę . Taip pat prašė priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas ieškinį grindė Statybos įstatymo reikalavimais.

3Atsakovas su ieškinio reikalavimais sutiko. Paaiškino, jog 2009 metais neturėdamas projekto ir leidimo, nuosavame žemes sklype vietoj buvusios klėties , padėjo pamatus naujam ūkiniam pastatui. Taip padarė be projekto ir leidimo, nes neturėjo laiko tuo pasirūpinti. Dėl tokių jo veiksmų statybos inspektorius surašė savavališkos statybos aktą, sustabdė statybas. Šiuo metu jis jau rengia ūkio pastato projektą, todėl per ieškovo prašomą 6 mėnesių terminą, jis visiškai parengs dokumentaciją ir gaus leidimą statybai. Įpareigojimo neįvykdymo pasekmės jam žinomos.

4Trečiojo asmens Anykščių rajono savivaldybės administracijos atstovė su ieškiniu sutiko ir paaiškino , kad atsakovas, pradėdamas statyti ūkinį pastatą, nebuvo parengęs projekto ir neturėjo leidimo statybai. Nuo 2010-10-01 įsigaliojęs naujas Statybos įstatymas, kurio normos leidžia įteisinti nelegalias statybas , parengti dokumentaciją ir gauti statybos leidimą , todėl atsakovas jau tuo rūpinasi yra pateikęs savivaldybės atitinkamiems specialistams prašymus. Savivaldybė nedarys jokių kliūčių neišduoti atsakovui leidimo statybai

5Trečiojo asmens Anykščių regioninio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teismui atsiuntė atsiliepimą į ieškovo ieškinį ir jame nurodo, jog Anykščių regioninio parko direkcija neprieštarauja , kas atsakovas nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, parengęs statinio projektinę dokumentaciją ir gavęs rašytinį regioninio parko direkcijos pritarimą, vykdytų pagalbinio ūkinio pastato statybą.

6Ieškinys tenkintinas.

7Bylos medžiaga, šalių , trečiojo asmens paaiškinimais nustatyta, kad atsakovas T. L. 2009 metais žemės sklype , esančiame ( - ), neturėdamas įstatymų nustatyta tvarka išduoto statybos leidimo bei nustatyta tvarka parengto bei suderinto statinio projekto vykdė ūkinio pastato statybą.. Dėl atsakovo vykdytos statybos, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės inspekcijos inspektorius 2009-06-08 atsakovui surašė savavališkos statybos aktą . (b.l.15-19) ir kitu aktu statybas sustabdė. (b.l. 21) Be to, ieškovas atsakovui surašė administracinio teisė pažeidimo protokolą , o 2006-06-29 nutarimu atsakovui už ATPK 159/2 str. 1 dalyje numatyto pažeidimo padarymą paskyrė baudą 5000litų. (b.l. 23) Kadangi įsigaliojus naujam Statybos įstatymui, atsakovas iki šiol nepasinaudojo galimybę parengti projektinę dokumentaciją ūkinio pastato statybai, tai ieškovas su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašo atsakovą įpareigoti per nustatytą terminą parengti dokumentaciją pastato statybai ir gauti statybą leidžiančius dokumentus.

8Tokiu būdu konstatuotina, kad atsakovo veiksmai – pradėta ūkinio pastato statyba be suderinto projekto ir negavus statybai leidimo , iš esmės pažeidė Statybos įstatymo ir statybos techninių reglamentų reikalavimus.

9Lietuvos Respublikos Statybos įstatymas, įsigaliojęs 2010m. spalio 1d., (toliau tekste – Statybos įstatymas) įtvirtino galimybę teismui savo sprendimu įpareigoti statytoją savo lėšomis , per nustatytą terminą , teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą , tai atvejais , kai žemės sklype, kuriame nustatyta savavališka statyba tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus, taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos , paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. (Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies 1 punktas.) Kaip nustatyta pareigūnai, atliekantys statybos valstybinę priežiūrą, konstatavo atsakovo padarytus pažeidimus, kad jis ūkinio pastato statybą vykdė be reikiamos dokumentacijos ir be leidimo . Ieškovas iki naujojo Statybos įstatymo įsigaliojimo, ieškiniu prašė įpareigoti atsakovą pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau įsiteisėjus naujam Statybos įstatymui, ieškovas pakeitė savo reikalavimą ir prašo atsakovą įpareigoti susitvarkyti dokumentaciją, gauti leidimą ir tokiu būdu įteisinti nelegalią statybą. Toks ieškovo reikalavimas visiškai pagrįstas ir atitinka Statybos įstatymo reikalavimus.

10LR CK 4.103 straipsnio 3 dalyje numatyta, jog teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka. Iš bylos medžiagos , ieškovo atstovo paaiškinimų, matyti, jog atsakovui nėra kliūčių toliau tęsti ūkinio pastato statybą, tik reikia pasirūpinti projektine dokumentacija ir gauti leidimą. Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies nuostatos leidžia teismui savo sprendimu įpareigoti atsakovą per tam tikrą laiką parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą , todėl ieškovo ieškinys tenkintinas ir atsakovas per 6 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, įpareigotinas parengti projektinę dokumentaciją ir gauti leidimą nelegaliai statybai įteisinti.

11Vadovaujantis Statybos įstatymo 28 straipsnio 9 dalies nuostata , teismo sprendime nurodytina, kad jei atsakovas per nustatytą laiką neįvykdys teismo įpareigojimo, tai ieškovui suteiktina teisė , atsakovo lėšomis, pašalinti savavališkos statybos padarinius bei sutvarkyti statybvietę. (LR CPK 273 str. 1d.).

12Iš atsakovo į valstybės biudžetą išieškotinas žyminis mokestis , nuo kurio sumokėjimo ieškovas yra įstatymu atleistas , ir teismo turėtos pašto išlaidos.

13Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 270 str., 273 str.,

Nutarė

14ieškinį tenkinti .

15Įpareigoti atsakovą T. L. per šešis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis teisė aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus ūkinio pastato , esančio ( - ) statybai įteisinti.

16Atsakovui T. L. per teismo nustatytą terminą neįvykdžius įpareigojimo parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiančius dokumentus, suteikti teisę Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos T. L. lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius bei sutvarkyti statybvietę.

17Išieškoti iš T. L. į valstybės biudžetą 133 litus žyminio mokesčio ir 23,70Lt teismo turėtų pašto išlaidų. (sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

18Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Anykščių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai