Byla e2-5822-1119/2020
Dėl skolos priteisimo ir šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga Žulpė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „Ignitis“ ieškinį atsakovams M. S., R. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Mano Būstas Šiauliai“ dėl skolos priteisimo ir šalių prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo, ir

Nustatė

3Šiaulių apylinkės teisme pradėta civilinė byla pagal ieškovės UAB „Ignitis“ ieškinį atsakovams M. S., R. S., trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų, UAB „Mano Būstas Šiauliai“ dėl skolos priteisimo.

4Teisme gautas šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir civilinės bylos nutraukimo. Taikos sutartį šalys prašo patvirtinti rašytinio proceso tvarka.

5Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bylą tenkintinas.

6Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 140 str. 3 d.). Atsižvelgiant į tai, kad šalys, sudarydamos taikos sutartį, išreiškė suderintą valią, jų sudaryta taikos sutartis atitinka šalių interesus, neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui (CPK 42 str. 2 d.), šalių sudaryta taikos sutartis tvirtintina, civilinė byla nutrauktina.

7Šalims išaiškintina, kad sutinkamai su CPK 294 straipsnio 2 dalimi, bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.985 str.). Tvirtinamos sutarties tekstas išdėstomas rezoliucinėje nutarties dalyje.

8Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį šalims sudarius taikos sutartį gražinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio.

9Ieškovė prašo grąžinti jai 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio (taikos sutarties 9. punktas). Ieškovė pateikdama pareiškimą dėl teismo įsakymo pareiškime nurodė, jog jos vardu už pareiškimą 8,00 Eur žyminį mokestį sumokėjo UAB „Sergel“. Teismui priėmus skolininko prieštaravimus, ieškovė pateikė teismui ieškinį, ir likusią 7,00 Eur žyminio mokesčio dalį sumokėjo pati. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, ieškovės prašymas grąžinti 75 proc. žyminio mokesčio tenkintinas, ir ieškovei bei žyminio mokesčio mokėtojui grąžintinos 75 proc. dalys jų sumokėto žyminio mokesčio.

10Šalys taikos sutartyje susitarė, kad teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, atlygina atsakovai (taikos sutarties 7. punktas). Atsižvelgiant į tai, kad kiekvienam atsakovui tenka 3,80 Eur suma, t. y., iš kiekvieno atsakovo priteistina bylinėjimosi išlaidų suma neviršija minimalios (5,00 Eur) sumos, todėl šios išlaidos nepriteistinos valstybei (Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ su vėlesniais papildymais ir pakeitimais nustatytos sumos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.)).

11Atšauktinas 2020-09-04 9.30 val. teismo posėdis.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 294-295 straipsniais, teismas

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Patvirtinti ieškovės UAB „Ignitis“ ir atsakovų M. S. ir R. S. 2020 m. liepos 27 d. taikos sutartį šiomis sąlygomis:

15„Ieškovas - UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės adresas Žvejų g. 14, 09310 Vilnius, atstovaujamas teisininkės Editos Bernotavičienės, veikiančios pagal 2020 m. sausio 2 d. UAB „Ignitis“ Generalinio direktoriaus Dariaus Montvilos įgaliojimą Nr. ĮG-2020/2 ir Atsakovai - M. S., asmens kodas ( - ) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), ir R. S., asmens kodas ( - ) deklaruotos gyvenamosios vietos adresas ( - ), kartu toliau vadinamos Šalimis, nusprendė išspręsti kilusį teisminį ginčą taikiai ir sudarė šią Taikos sutartį (toliau tekste -Sutartis) civilinėje byloje Nr. e2-5822-1119/2020 (toliau - Civilinė byla), nagrinėjamoje Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose (toliau - Teismas) pagal Ieškovo ieškinį Atsakovams dėl 133,34 Eur skolos, 5 procentų metinių palūkanų nuo teismo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo įsakymo visiško įvykdymo, 15,00 EUR žyminio mokesčio, susitarė:

161.

17Šalys vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 ir 6.985 straipsniais bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsnio ir 140 straipsnio 3 dalimi, susitaria Civilinę bylą baigti Taikos sutartimi ir ją teikti Teismui tvirtinti.

182.

19Atsakovai sutinka ir įsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais sumokėti Ieškovui 133,34 Eur skolos, 3,75 Eur žyminio mokesčio, likusioje dalyje Ieškovas atsisako savo reikalavimų Atsakovams.

203.

21Šios Sutarties 2 punkte nurodytą skolą kiekvienas Atsakovas po 66,67 Eur skolos ir 1,87 Eur žyminio mokesčio (viso 68,54 Eur) įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2020-09-15.

224.

23Šalys susitaria, kad nors vienam Atsakovui vėluojant sumokėti ar nesumokant 2 punkte nurodytos sumos, Ieškovas įgyja teisę kreiptis į šią Sutartį patvirtinusį teismą dėl vykdomojo rašto išdavimo. Šios Sutarties 2 punkte nurodyta suma turi būti mokama į Ieškovo banko sąskaitą Nr. ( - ) Swedbank, AB bankas.

245.

25Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šia Sutartimi visiškai išsprendžiamas Šalių ginčas Civilinėje byloje, Šalys daugiau neturi viena kitai jokių pretenzijų, susijusių su pareikštais reikalavimais.

266.

27Šalys susitaria, kad visas kitas, neaptartas šioje Sutartyje, kiekvienos iš jų Civilinėje byloje turėtas bylinėjimosi išlaidas jos padengia savo sąskaita ir tokių išlaidų atlyginimo viena iš kitos nereikalauja.

287.

29Šalys susitaria, kad visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, padengia Atsakovai.

308.

31Ši Sutartis yra pasirašoma nuotoliniu būdu ir Šalys prašo teismo Sutartį patvirtinti, Civilinę bylą nutraukti bei pareiškia, kad Šalims yra žinomos visos taikos sutarties sudarymo procesinės pasekmės, CK 6.985 straipsnio, CPK 294 straipsnio 2 dalies, CPK 584 straipsnio 1 dalies 4 punkto turinys.

329.

33Nutraukus Civilinę bylą, vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., Ieškovas teismo prašo grąžinti 75 proc. Ieškovo sumokėtos žyminio mokesčio sumos.

3410.

35Šalys prašo Teismo prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėti rašytinio proceso tvarka.“

36Atšaukti 2020-09-04 9.30 val. teismo posėdį.

37Civilinę bylą Nr. e2-5822-1119/2020 nutraukti.

38Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko, tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

39Grąžinti ieškovei UAB „Ignitis“, į. k. 303383884, valstybei sumokėto žyminio mokesčio dalį, t. y., 5,25 Eur (penkių eurų, 25 ct) žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2020-04-24 SEPA mokėjimo orderiu Nr. 1437 Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

40Grąžinti žyminio mokesčio mokėtojui UAB „Sergel“, į. k. 125026242, valstybei sumokėto žyminio mokesčio dalį, t. y., 6,00 Eur (šešių eurų) žyminio mokesčio dalį, sumokėtą 2020-03-19 (dokumento Nr. 4) Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

41Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR finansų ministerijos.

42Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Jurga Žulpė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB... 3. Šiaulių apylinkės teisme pradėta civilinė byla pagal ieškovės UAB... 4. Teisme gautas šalių prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo ir... 5. Šalių prašymas patvirtinti taikos sutartį ir nutraukti bylą tenkintinas. ... 6. Bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi... 7. Šalims išaiškintina, kad sutinkamai su CPK 294 straipsnio 2 dalimi, bylą... 8. Pagal CPK 87 straipsnio 2 dalį šalims sudarius taikos sutartį gražinama 75... 9. Ieškovė prašo grąžinti jai 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio... 10. Šalys taikos sutartyje susitarė, kad teismo išlaidas, susijusias su... 11. Atšauktinas 2020-09-04 9.30 val. teismo posėdis.... 12. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2... 13. prašymą tenkinti.... 14. Patvirtinti ieškovės UAB „Ignitis“ ir atsakovų M. S. ir R. S. 2020 m.... 15. „Ieškovas - UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, buveinės... 16. 1.... 17. Šalys vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983... 18. 2.... 19. Atsakovai sutinka ir įsipareigoja šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir... 20. 3.... 21. Šios Sutarties 2 punkte nurodytą skolą kiekvienas Atsakovas po 66,67 Eur... 22. 4.... 23. Šalys susitaria, kad nors vienam Atsakovui vėluojant sumokėti ar nesumokant... 24. 5.... 25. Šalys pareiškia ir patvirtina, kad šia Sutartimi visiškai išsprendžiamas... 26. 6.... 27. Šalys susitaria, kad visas kitas, neaptartas šioje Sutartyje, kiekvienos iš... 28. 7.... 29. Šalys susitaria, kad visas teismo išlaidas, susijusias su procesinių... 30. 8.... 31. Ši Sutartis yra pasirašoma nuotoliniu būdu ir Šalys prašo teismo Sutartį... 32. 9.... 33. Nutraukus Civilinę bylą, vadovaujantis CPK 87 str. 2 d., Ieškovas teismo... 34. 10.... 35. Šalys prašo Teismo prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo nagrinėti... 36. Atšaukti 2020-09-04 9.30 val. teismo posėdį.... 37. Civilinę bylą Nr. e2-5822-1119/2020 nutraukti.... 38. Išaiškinti šalims, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo... 39. Grąžinti ieškovei UAB „Ignitis“, į. k. 303383884, valstybei sumokėto... 40. Grąžinti žyminio mokesčio mokėtojui UAB „Sergel“, į. k. 125026242,... 41. Nutarties dalį dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 42. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali...