Byla 2-2665-336/2012
Dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Audra Kriščiūnienė, dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Š.“ ieškinį atsakovui UAB „L.“ dėl skolos už atliktus statybos rangos darbus priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Š.“ ieškiniu (b. l. 1- 4) prašo priteisti iš atsakovo UAB „L.“ 125650,92 Lt skolą, 12,57 Lt delspinigius, 350,00 Lt nuostolius, 7,75 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Bylą prašoma nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

3Ieškinys tenkintinas.

4Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad 2012-03-08 tarp ieškovo ir atsakovo buvo pasirašyta prekių pirkimo- pardavimo sutartis Nr. SR2/12/04/K2015, kurios pagrindu ieškovas įsipareigojo pagaminti ir perduoti atsakovui gaminių specifikacijose nurodytas metalines konstrukcijas, o atsakovas įsipareigojo jas priimti pasirašydamas PVM sąskaitas faktūras ir už jas sumokėti per 30 dienų po prekių atsiėmimo (b. l. 14- 22) 2012-04-20 tarp šalių buvo sudarytas papildomas susitarimas Nr. 1 dėl metalo konstrukcijų padengimo cinku, jas karštai galvanizuojant (b. l. 23). Sutarčių pagrindu ieškovas atsakovui už prekes išrašė PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0541, 65693,93 Lt sumai, PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0546, 60491,23 Lt sumai, PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0550, 56221,26 Lt sumai, PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0552, 33170,40 Lt sumai, PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0555, 26361,97 Lt sumai, PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0560, 25954,14 Lt sumai, PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0573, 34123,55 Lt sumai, PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0579, 32235,08 Lt sumai, PVM sąskaitą faktūrą SE Nr. P0586, 2341,35 Lt sumai, viso sąskaitų faktūrų už bendrą 336592,91 Lt sumą (b. l. 24, 25- 26, 27- 28, 29- 30, 31, 32, 33- 34, 35- 36, 37). Atsakovas pranešimais ir pretenzijomis buvo raginamas vykdyti prisiimtus įsipareigojimus- sumokėti susidariusį įsiskolinimą (b. l. 38, 39, 40- 42), tačiau byloje duomenų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu už pagamintas ir jam perduotas prekes pagal išrašytas PVM sąskaitas faktūras, byloje nėra- byloje esanti pažyma apie skolą ir delspinigius (b. l. 13) patvirtina, kad atsakovas ieškovui 2012-04-11 sumokėjo 50000,00 Lt sumą, 2012-06-01 sumokėjo 32235,08 Lt sumą, 2012-07-13 įskaityta 13520,09 Lt suma, 2012-07-19 sumokėjo 50000,00 Lt sumą, 2012-09-13 sumokėjo 20000,00 Lt sumą, 2012-10-09 sumokėjo 48000,00 Lt sumą, viso atsakovas ieškovui sumokėjo 213755,17 Lt sumą, likusi pradelsta skola yra 125650,92 Lt.

5Tarp šalių susiklostė statybos rangos santykiai (CK 6. 6.681 str. 1 d.). Vadovaujantis CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.), skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą (CK 6.63 str.). Užsakovas, priėmęs darbų rezultatą, privalo apmokėti už priimtus darbus sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 str. 1 d.). Įmokų paskirstymo eiliškumą numato CK 6.54 str., pagal kurį paskutine eile įmokos skiriamos pagrindinei prievolei įvykdyti, prieš tai gautos įmokos skiriamos kreditoriaus išlaidoms, susijusioms su reikalavimo įvykdyti prievolę pareiškimu, palūkanoms ir netesyboms mokėti. Šaliai nevykdant savo piniginės prievolės, kita šalis turi teisę reikalauti ją įvykdyti natūra (CCK 6. 213 str. 1 d.). Atsižvelgus į išdėstytą bei tai, kad atsakovas šalių sudarytoje sutartyje numatytais terminais už jam perduotas prekes su ieškovu neatsiskaitė, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas pagrįstas, iš atsakovo ieškovui priteistina 125650,92 Lt skola už atliktus darbus.

6CK 6.256 str. 2 d. numatyta, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuotolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Šalių sudarytos sutarties 7 p. numatant 0,01 proc. dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną, ieškovui iš atsakovo priteistini 12,57 Lt delspinigiai (b. l. 13).

7Konstatavus, kad atsakovas praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, iš atsakovo ieškovui priteistinos 7,75 procentų dydžio metinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2012-10-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., Mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 str. 2 d., 2 str. 3 d., 3 str. 4 d.).

8Iš atsakovo ieškovui priteistini 350,00 Lt nuostoliai (b.l.47,48), susiję su jų išieškojimu ne teismo tvarka (CK 6.249 str. 4 d. 3 p.).

9Ieškinį patenkinus visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos- 1760,00 Lt žyminis mokestis ir 1000,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (b. l. 5, 7, 10, 11, 12)- Lietuvos Respublikos CPK 79 str., 80 str. 1 d. 7 p., 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 98 str.

10Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 1 d., 424 str., 428 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB „L.“, į. k. ( - ), 125650,92 Lt (vieną šimtą dvidešimt penkis tūkstančius šešis šimtus penkiasdešimt litų 92 ct) skolos, 12,57 Lt (dvylika litų 57 ct) delspinigių, 350,00 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų 00 ct) nuostolių, 7,75 (septynių ir septyniasdešimt penkių šimtųjų) proc. dydžio metines palūkanas nuo teismo priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme 2012-10-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 2760,00 Lt (du tūkstančius septynis šimtus šešiasdešimt litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovui UAB „Š.“, į. k. ( - ).

13Reikalavimas atsakovui: per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo dienos įvykdyti sprendimą ir pateikti teismui tai patvirtinančius įrodymus arba sprendimą priėmusiam teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

14Informuoti atsakovą:

15- jeigu per dvidešimt (20) dienų nuo sprendimo įteikimo prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovui gali būti išduotas vykdomasis raštas,

16- jeigu prievolė bus neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai, atsakovas pagal CK privalės mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Preliminarus sprendimas apeliacinė ir kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai