Byla 3K-3-505/2006

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Antano Simniškio ir Algimanto Spiečiaus (pranešėjas),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos kasacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 4 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos ieškinį atsakovams individualiai įmonei – Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvei ,,Gamta, medžioklė, žūklė”, K. B. dėl įmonės steigimo ir įregistravimo pripažinimo iš dalies negaliojančiais; tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų: Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija, valstybės įmonė Registrų centras.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas 2003 m. lapkričio 28 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą ir nurodė, kad Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija 2002 m. gegužės 31 d. ir 2003 m. birželio 25 d. sprendimais nutarė ne ginčo tvarka išieškoti iš Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” (toliau – parduotuvė) 47 273,84 Lt ir 98 106,42 Lt, nes, patikrinus ūkinę finansinę veiklą, buvo nustatyta, kad ji per savo veiklos laikotarpį 1991–2000 metais valstybei ir fiziniams ir juridiniams asmenims liko skolinga tam tikras pinigų sumas. 2000 m. rugpjūčio 29 d. buvo surašytas turto arešto aktas, kuriuo buvo areštuota Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai (toliau – Draugija) priklausančių 1/4 dalis patalpų, įvertintų 180 000 Lt. Valstybinė mokesčių inspekcija, laikydama Draugiją parduotuvės savininke ir steigėja, nukreipė išieškojimą į Draugijai priklausantį turtą. Ieškovo teigimu, jis nėra parduotuvės steigėjas ir savininkas, todėl išieškojimo nukreipimas į Draugijos turtą pažeidžia jos interesus. Ieškovas nurodė, kad nuo 1960–1970 metų parduotuvė veikė kaip savarankiškas Draugijos padalinys, turėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke, antspaudą, įmonės kodą; atsakovė K. B. pati save pasiskyrė į direktorės pareigas, priimdavo į darbą ir atleisdavo darbuotojus, nustatinėjo sau ir darbuotojams atlyginimus. Atsakovė K. B., neturėdama Draugijos tarybos sprendimo steigti įmonę ir įgaliojimo atlikti veiksmus Draugijos vardu, nepateikusi visų įmonei įsteigti reikalingų dokumentų, 1991 metais savo iniciatyva įsteigė ir įregistravo individualią įmonę – Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvę ,,Gamta, medžioklė, žūklė“. Nuo 1991 metų parduotuvė nebuvo pavaldi Draugijai, neatsiskaitinėjo jai už savo veiklą, veikė kaip akcinė bendrovė. Draugija, kaip visuomeninė organizacija, pagal įstatymus neturėjo teisės užsiimti ūkine–komercine veikla, todėl neturi atsakyti už įmonės, turinčios juridinio asmens teises, prievoles, o įmonė neturi atsakyti už visuomeninės organizacijos prievoles. Ieškovas, remdamasis CK 2.59, 2.60 straipsniais, 2.68 straipsnio 1 dalies 1, 3, 4 punktais ir 3 dalimi, prašė teismo pripažinti iš dalies negaliojančiu individualios įmonės – Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų Draugijos respublikinės tarybos parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” 1991 m. rugsėjo 3 d. steigimą ir įregistravimą ir laikyti, kad buvo įsteigta K. B. individuali įmonė „Gamta, medžioklė, žūklė”.

6II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

7Vilniaus miesto 3–iasis apylinkės teismas 2005 m. spalio 4 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nurodė, kad ieškovas, ieškinio reikalavimą grįsdamas aplinkybėmis, jog Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvė „Gamta, medžioklė, žūklė” buvo įsteigta neteisėtai, pagal CPK 178 straipsnį turėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus bei atsikirtimus.

8Teismas, ištyręs ir įvertinęs šalių atstovų, trečiojo asmens atstovės paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, Vilniaus administracinio apygardos teismo administracinės bylos Nr.12–36/2001 medžiagą, Vilniaus apygardos prokuratūros medžiagą, kuria atsisakyta kelti baudžiamąją bylą pagal ieškovo pareiškimą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos medžiagą, kuria atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, Revizijų departamento prie Finansų ministerijos parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” dokumentinės revizijos medžiagą, nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės Rejestro tarnyboje 1991 m. rugsėjo 3 d. buvo įregistruota individuali įmonė – Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvė „Gamta, medžioklė, žūklė”, įmonės įregistravimo pažymėjime įmonės pavadinimas nurodytas Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvė „Gamta, medžioklė, žūklė”, savininkas – Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinė taryba, įgaliotinis – įmonės direktorė K. B., todėl konstatavo, jog ieškovas neįrodė aplinkybių, kuriomis grindė savo reikalavimus. Be to, teismas įvertinęs Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. birželio 11 d. nutarimą „Dėl uždarų akcinių bendrovių įsteigimo”, kuriuo buvo nutarta vietoje Draugijos pelno siekiančių įmonių (taip pat ir parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė”) įsteigti uždaras akcines bendroves, įvertinęs nurodytą nutarimą papildžiusį Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. nutarimą „Dėl individualių įmonių steigimo”, kuriuo buvo nutarta Draugijos parduotuves perregistruoti į Draugijos individualias įmones (taip pat ir parduotuvę „Gamta, medžioklė, žūklė”), Draugijos 1998 m. sausio 5 d. prašymą Vidaus reikalų ministerijai išduoti licenciją prekiauti šaunamaisiais ginklais Draugijos parduotuvei „Gamta, medžioklė, žūklė”, Draugijos tarybos 1998 m. lapkričio 5 d., 1999 m. sausio 22 d. ir 1999 m. vasario 1 d. raštus Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybai dėl patalpų, kuriose yra parduotuvė, nuomos teisinių santykių, atsižvelgęs į tai, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo pirmininkas 1991 m. rugsėjo 10 d. nutarimu patvirtino parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” nuostatus, remdamasis 1990 m. gegužės 8 d. Įmonių įstatymo 21 straipsniu, pagal kurį kiekviena įmonė, prieš pradėdama ūkinę veiklą, turėjo būti privalomai registruojama, teismas padarė išvadą, kad Draugija atliko parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” savininko funkcijas: įsteigė individualią įmonę, patvirtino jos nuostatus, tvirtino parduotuvės etatų sąrašą, skyrė ir atleidinėjo parduotuvės direktorių, nustatė atlyginimą parduotuvės direktorei ir vyriausiajai buhalterei, nustatė privalomus atskaitymus valdybai, kontroliavo parduotuvės ūkinę veiklą ir nuo 1991 metų vadovavo parduotuvei. Teismas nepripažino svarbia aplinkybės, kad byloje nebuvo pateiktas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo „Dėl individualių įmonių steigimo” originalas, kurį pasirašė prezidiumo pirmininko pavaduotojas J. Č.; motyvavo, kad Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus medžiagoje Nr. 25/1/11–47–00 dėl parduotuvės veiklos yra nurodyto nutarimo nuorašas, patvirtintas Draugijos pirmininko J. V. Be to, teismas, ištyręs Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros pateiktą medžiagą Nr. 04-08-870, nustatė, kad nurodyto nutarimo originalas turi būti Draugijos archyve.

9Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo apeliacinį skundą, 2006 m. vasario 13 d. nutartimi jį atmetė ir paliko nepakeistą pirmosios instancijos teismo sprendimą. Kolegija nurodė, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, taip pat ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. individualios įmonės parduotuvės ,,Gamta, medžioklė, žūklė“ steigimo nutarimo nuorašą, motyvavo, kad teismo išvada apie tai, įrodyta ar neįrodyta byloje tam tikra aplinkybė, grindžiama įrodymų visuma, visų jų tarpusavio ryšiu ir sąsajumu su byloje įrodinėtomis faktinėmis aplinkybėmis, o ne kokiu nors vienu įrodymu ar tokio įrodymo nebuvimu. Dėl to kolegija pripažino, kad Lietuvos Medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. individualios įmonės parduotuvės ,,Gamta, medžioklė, žūklė“ steigimo nutarimo originalo nebuvimas nepaneigia teismo išvadų, pagrįstų kitais rašytiniais įrodymais. Be to, nurodyto dokumento nuorašas, patvirtintas Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininko J. V., yra Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus medžiagoje, todėl kolegija padarė išvadą, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas ,,Dėl individualių įmonių steigimo“ buvo priimtas ir jis buvo būtent tokio turinio, koks yra nurodytoje kopijoje. Juolab kad tokio nutarimo buvimą patvirtino šį nutarimą pasirašęs Draugijos prezidiumo pirmininko pavaduotojas J. Č. (Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros medžiaga Nr. 04–08–870), Draugijos pirmininkas J. V. taip pat paaiškino, kad minėtas nutarimas iš tikrųjų buvo priimtas. Kolegija, atsižvelgdama į šias aplinkybes, sutiko su pirmosios instancijos teismo išvada, kad parduotuvės ,,Gamta, medžioklė, žūklė“ steigėjas buvo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija.

10III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, atsiliepimo į kasacinį skundą esmė

11Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 3–iojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 4 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutartį ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

121.

13Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai neteisingai vertino įrodymus, pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias procesinės teisės normas. Teismai nepagrįstai rašytiniu įrodymu pripažino Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo „Dėl individualių įmonių steigimo” nuorašą, nes, kasatoriaus manymu, tik šio dokumento originalas galėjo būti tinkamas ir pakankamas įrodymas, darant išvadas apie individualios įmonės steigimo ir įregistravimo teisėtumą. Juolab kad šio dokumento originalas nebuvo pateiktas ir Vilniaus miesto savivaldybės Rejestrų tarnybai.

142.

15Bylą nagrinėję teismai nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad atsakovė K. B., įregistruodama įmonę, neturėjo įmonės steigimo akto, įgaliojimo atlikti tam tikrus veiksmus Draugijos vardu. Teismai taip pat neįvertino aplinkybės, kad nuo 1964 metų parduotuvė ,,Gamta, medžioklė, žūklė“ veikė kaip savarankiškas Draugijos padalinys, turėjo juridinio asmens statusą, sąskaitą banke; be to, 1991 m. rugsėjo 3 d. ši įmonė Juridinių asmenų registre buvo įregistruota kaip juridinis asmuo.

163.

17Bylą nagrinėję teismai nepagrįstai pripažino svarbia aplinkybę, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo pirmininkas 1991 m. rugsėjo 10 d. nutarimu patvirtino parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” nuostatus, t. y. pritarė šios įmonės įregistravimui. Kasatoriaus teigimu, šis dokumentas patvirtino tik aplinkybę, kad parduotuvė veikė kaip savarankiškas ūkio subjektas, ji Valstybinėje mokesčių inspekcijoje buvo įregistruota kaip PVM mokėtoja, todėl tokiu būdu individualios įmonės ūkinė–komercinė veikla buvo atribota nuo Draugijos visuomeninių funkcijų, tačiau kasatorius, tvirtindamas ginčijamos įmonės nuostatus, nežinojo, jog prieš 20 dienų iki nuostatų patvirtinimo jau buvo įregistruota individuali įmonė.

184.

19Bylą nagrinėję teismai neatsižvelgė į prie šios civilinės bylos pridėtoje teisėsaugos institucijų medžiagoje esančias išvadas apie tai, kad Vilniaus miesto savivaldybės Teisės departamento Rejestro tarnyba, įregistruodama Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvę „Gamta, medžioklė, žūklė”, pažeidė įstatymuose nustatytą įmonių registravimo tvarką. Be to, atsakovės K. B. veiksmuose buvo nustatyti neteisėti tiek baudžiamąja, tiek administracine prasme veiksmai.

205.

21Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į įmonės steigimo metu galiojusio 1990 m. gegužės 8 d. Įmonių įstatymo 1 straipsnio 3 dalį, pagal kurią šis įstatymas negalėjo būti taikomas fiziniams ir juridiniams asmenims, užsiimantiems nekomercine veikla.

22Atsakovė K. B. atsiliepimu į ieškovo kasacinį skundą prašo jį atmesti ir palikti nepakeistus skundžiamus teismų priimtus procesinius dokumentus. Ji nurodo, kad bylą nagrinėję teismai teisingai įvertino įrodymus. Pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, kad Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. individualios įmonės parduotuvės ,,Gamta, medžioklė, žūklė" steigimo nutarimo originalas yra Draugijos archyve, todėl pagrįstai vertino šio nutarimo nuorašą kaip svarbią reikšmę byloje turintį įrodymą. Atsakovė pažymėjo, kad ieškovas nagrinėjamoje civilinėje byloje ieškiniu prašo panaikinti Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” registravimo pažymėjimo 1 ir 5 punktus. Tuo tarpu Vilniaus apygardos administracinis teismas 2001 m. sausio 8 d. administracinėje byloje Nr. I2–3 /2001 jau yra priėmęs nutartį dėl šio klausimo, todėl pagal CPK 279 straipsnio 4 dalį ieškovas nebegali vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu.

23Teisėjų kolegija

konstatuoja:

24IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės

25Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai sprendimais nutarus ne ginčo tvarka išieškoti iš Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” tam tikras pinigų sumas, buvo areštuota Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijai priklausančių 1/4 dalis patalpų. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad Vilniaus miesto savivaldybės Rejestro tarnyboje 1991 m. rugsėjo 3 d. buvo įregistruota individuali įmonė – Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvė „Gamta, medžioklė, žūklė”, įmonės įregistravimo pažymėjime įmonės pavadinimas nurodytas Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvė „Gamta, medžioklė, žūklė”, savininkas – Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinė taryba, įgaliotinis – įmonės direktorė K. B., todėl konstatavo, jog parduotuvės ,,Gamta, medžioklė, žūklė“ steigėjas buvo Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Teismai, darydami šią išvadą, tyrė ir vertino byloje esančius įrodymus, tarp jų ir Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo „Dėl individualių įmonių steigimo” nuorašą. Nepaisant to, kad byloje nepateiktas šio dokumento originalas, teismai pripažino, kad dokumento nuorašas buvo prie šios civilinės bylos pridėtoje Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus medžiagoje, o dokumento originalas yra Draugijos archyve, todėl konstatavo, jog Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. individualios įmonės parduotuvės ,,Gamta, medžioklė, žūklė" steigimo nutarimo originalo nebuvimas nagrinėjamoje civilinėje byloje nepaneigia teismo išvadų, pagrįstų ir kitais rašytiniais įrodymais.

27V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

28

29Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje tiria, ar pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai nepažeidė įrodymų įvertinimo taisyklių, nustatytų CPK 185 straipsnyje (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

30CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas, vadovaudamasis įstatymu, įvertina įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku, pilnutiniu ir objektyviu visų bylos aplinkybių viseto išnagrinėjimu teismo posėdyje; jokie įrodymai teismui neturi iš anksto nustatytos galios. Teismo pareiga užtikrinti visapusišką ir objektyvų bylos aplinkybių ištyrimą ir nustatyti objektyvią tiesą reiškia pareigą vertinti ne atskirus, bet visus byloje esančius įrodymus. Kasatorius skunde nurodo, kad bylą nagrinėję teismai ištyrė ne visus byloje esančius įrodymus, nepagrįstai vienus įrodymus pripažino svarbesniais už kitus. Teisėjų kolegija vertina, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai tyrė ir vertino tiek nagrinėjamoje civilinėje byloje esančius rašytinius ir kitus įrodymus, tiek prie šios bylos pridėtoje medžiagoje esančius įrodymus, t. y. Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. birželio 11 d. nutarimą „Dėl uždarų akcinių bendrovių įsteigimo”, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. nutarimą „Dėl individualių įmonių steigimo”, Draugijos 1998 m. sausio 5 d. prašymą Vidaus reikalų ministerijai išduoti licenciją prekiauti šaunamaisiais ginklais Draugijos parduotuvei „Gamta, medžioklė, žūklė”, Draugijos tarybos 1998 m. lapkričio 5 d., 1999 m. sausio 22 d. ir 1999 m. vasario 1 d. raštus Vilniaus arkivyskupijos ekonomo tarnybai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo pirmininko 1991 m. rugsėjo 10 d. nutarimu patvirtintus parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” nuostatus. Kasatorius skunde nurodo iš esmės vieną pagrindinį įrodymų įvertinimą reglamentuojančių procesinės teisės normų pažeidimą – teismai pripažino tinkamu įrodymu Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo „Dėl individualių įmonių steigimo” kopiją, nors teismui nebuvo pateiktas šio dokumento originalas. Teisėjų kolegija atmeta šį kasacinio skundo argumentą ir pažymi, kad pagal CPK 177 straipsnio 1 dalį įrodymai civilinėje byloje yra bet kokie faktiniai duomenys, kuriais remdamasis teismas įstatymo nustatyta tvarka konstatuoja esant aplinkybes, pagrindžiančias šalių reikalavimus bei atsikirtimus, ir kitokias aplinkybes, turinčias reikšmės bylai spręsti, arba jų nesant. Civiliniame procese įrodinėjimas turi tą specifiką, kad teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tik tada, kai dėl jų egzistavimo nėra absoliučiai jokių abejonių; išvadą apie faktų buvimą teismas civiliniame procese gali daryti ir tada, kai tam tikrų abejonių dėl fakto buvimo išlieka, tačiau byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti esant labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus. Bylą nagrinėję teismai nustatė, kad byloje esantys rašytiniai įrodymai, Vilniaus administracinio apygardos teismo administracinės bylos Nr.12–36/2001 medžiaga, Vilniaus apygardos prokuratūros medžiaga, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos medžiaga, Revizijų departamento prie Finansų ministerijos parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė” dokumentinės revizijos medžiaga patvirtino aplinkybę, jog Vilniaus miesto savivaldybės Rejestro tarnyboje 1991 m. rugsėjo 3 d. buvo įregistruota individuali įmonė – Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvė „Gamta, medžioklė, žūklė”, įmonės savininkas įrašytas Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinė taryba. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai teisingai įvertino visus įrodymus, o vien tik ta aplinkybė, kad nagrinėjamoje civilinėje byloje nebuvo pateiktas ginčijamo nutarimo originalas dar neleidžia daryti prielaidos, jog ieškovas įrodė aplinkybes, kuriomis grindė savo reikalavimus, ar kad tik įvertinus šio dokumento originalą, šalių ginčas būtų buvęs išspręstas kitaip, nes pirmiau minėti visi kiti įrodymai patvirtino aplinkybę apie ginčo individualios įmonės įsteigimą. Juolab kad pirmosios instancijos teismas nustatė, jog Mokesčių policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus apskrities skyriaus medžiagoje Nr. 25/1/11–47–00 dėl parduotuvės veiklos yra nurodyto nutarimo nuorašas, patvirtintas Draugijos pirmininko J. V. Kasacinis teismas peržiūri žemesniųjų instancijų teismų sprendimus teisės taikymo aspektu, netiria faktų. Tuo tarpu aplinkybės, ar dokumento originalas yra vienoje ar kitoje prie šios civilinės bylos pridėtoje medžiagoje, nustatymas yra fakto klausimas, kurio teisėjų kolegija netiria, o tik pasisako, ar bylą nagrinėję teismai nepažeidė įrodymų įvertinimą reglamentuojančių procesinės teisės normų. Nagrinėjamoje civilinėje byloje pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai, vertindami tiek visus byloje esančius įrodymus, tiek Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 27 d. nutarimo „Dėl individualių įmonių steigimo” kopiją, vadovavosi laisvo įrodymų vertinimo principu, patikrino kiekvieno vertinamo įrodymo tikrumą, sąsajumą, leistinumą ir pakankamumą, visų įrodymų tarpusavio ryšį, todėl padarė pagrįstą ir teisingą išvadą, kad Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinės tarybos parduotuvės „Gamta, medžioklė, žūklė”, savininkas yra Lietuvos Respublikos medžiotojų ir žvejų draugijos respublikinė taryba (dabar – Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija).

31Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai teisingai įvertino byloje esančius įrodymus, nepažeidė procesinės teisės normų dėl įrodymų vertinimo, todėl naikinti skundžiamus žemesnių instancijų teismų procesinius dokumentus nėra pagrindo. Kiti kasacinio skundo argumentai yra teisiškai nereikšmingi, neturi įtakos skundžiamų pirmosios ir apeliacinės instancijų teismų procesinių dokumentų teisėtumui, todėl jie taip pat nesudaro pagrindo naikinti teismų sprendimus kasacine tvarka (CPK 346 straipsnio 2 dalis).

32Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

34Vilniaus miesto 3–ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 4 d. sprendimą ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. vasario 13 d. nutartį palikti nepakeistus.

35Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas 2003 m. lapkričio 28 d. kreipėsi su ieškiniu į teismą ir... 6. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 7. Vilniaus miesto 3–iasis apylinkės teismas 2005 m. spalio 4 d. sprendimu... 8. Teismas, ištyręs ir įvertinęs šalių atstovų, trečiojo asmens atstovės... 9. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 10. III. Kasacinio skundo teisiniai argumentai, atsiliepimo į kasacinį skundą... 11. Kasaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto 3–iojo... 12. 1.... 13. Pirmosios ir apeliacinės instancijų teismai neteisingai vertino įrodymus,... 14. 2.... 15. Bylą nagrinėję teismai nepagrįstai neatsižvelgė į tai, kad atsakovė K.... 16. 3.... 17. Bylą nagrinėję teismai nepagrįstai pripažino svarbia aplinkybę, kad... 18. 4.... 19. Bylą nagrinėję teismai neatsižvelgė į prie šios civilinės bylos... 20. 5.... 21. Pirmosios instancijos teismas neatsižvelgė į įmonės steigimo metu... 22. Atsakovė K. B. atsiliepimu į ieškovo kasacinį skundą prašo jį atmesti ir... 23. Teisėjų kolegija... 24. IV. Byloje teismų nustatytos aplinkybės... 25. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcijai sprendimais nutarus ne... 27. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 28. ... 29. Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje tiria, ar pirmosios ir apeliacinės... 30. CPK 185 straipsnyje nustatyta, kad teismas, vadovaudamasis įstatymu, įvertina... 31. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į išdėstytus argumentus, konstatuoja, kad... 32. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Vilniaus miesto 3–ojo apylinkės teismo 2005 m. spalio 4 d. sprendimą ir... 35. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...