Byla e2-622-227/2018
Dėl transporto priemonės gražinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė,

2sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,

3dalyvaujant ieškovui V. B., ieškovės UAB „Automera“ atstovui A. P. ir ieškovų atstovui advokato padėjėjui J. P.,

4atsakovės Panevėžio apskrities VPK atstovei K. Z.

5žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. B., gim ( - ) (gyv. v. ( - )) ir UAB „Automera“, juridinio asmens kodas 148040272 (buveinės vieta: Smėlynės g. 106 B, Panevėžys) ieškinį atsakovams UAB „Tomadas“, juridinio asmens kodas 302308932 (buveinės vieta: V.Krėvės pr.64-84, Kaunas) ir Panevėžio apskrities VPK, juridinio asmens kodas 291008610 (buveinės vieta: Tulpių g. 60, Panevėžys) dėl transporto priemonės gražinimo ir sutarties pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

6Ieškovas V. B. patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę UAB “Tomadas“ gražinti ieškovui V. B. nuosavybės teise priklausančią transporto priemonę ( - ), valst. Nr. ( - ) ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

7Ieškovė UAB „Automera“ prašė pripažinti negaliojančia 2016-12-02 priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų sutartį Nr.50-ST2-140, sudarytą tarp Panevėžio apskrities VPK ir UAB „Tomadas“. Prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Ieškovas V. B. ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovė UAB „Tomadas“ 2018-03-05 negražino priverstinai 2018-03-04 nuvežtos jo mašinos į saugojimo aikštelę, nors jis pateikė Komisariato išduotą Leidimą ją atsiimti. Tuo atsakovė pažeidė ginčijamos sutarties 2.2.1.11punktus. Tokia ir Komisariato pozicija analogiškose bylose (civ.byla Nr.e2-4681-924/2017, Kauno apygardos teismo 2017-12-06 nutartis). Priverstinai nuvežtų transporto priemonių sulaikymas ir negražinimas savininkui Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo 2013-12-20 nutarimu „Dėl transporto priemonės priverstinio nuvežimo ir saugojimo išlaidų atlyginimo“ pripažintas prieštaraujantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms. Atsakovė neteisėtai valdo svetimą daiktą, todėl jis išreikalautinas. Transporto priemonės atsiėmimas nesiejamas su paslaugų (nuvežimas ir saugojimas aikštelėje) apmokėjimu.

9Teismo posėdžiuose ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Aplinkybes, susijusias su apmokėjimo atsiimant mašiną- aiškino diametraliai priešingai. Laikėsi pozicijos, kad mokėjimas už paslaugas nesusijęs su mašinos grąžinimu turint Leidimą.

10Ieškovė UAB „Automera“ ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovė UAB „Tomadas“ laimėjo atsakovės Panevėžio apskrities VPK organizuotą viešąjį konkursą dėl priverstinio transporto priemonių nutempimo, pervežimo ir saugojimo Panevėžio mieste ir rajone. Atsakovė nesilaiko ginčijamos Sutarties, nes įsipareigotus atlikti darbus paveda atlikti tretiesiems asmenims, nors nei pasiūlyme nei Sutartyje nenurodyta, kad ji Sutartį vykdys subrangovų pagalba. Dėl šių aplinkybių atsakovei sudarytos išskirtinės sąlygos teikti sutarties objektą sudarančias paslaugas ne pagal Konkurso sąlygas, jos pasiūlymą o iš esmės kitomis faktinėmis sąlygomis. Analogiškoje byloje Apeliacinės instancijos teismas 2018-01-16 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr.2A-517-178/2018, konstatavo, kad buvo pažeistos sutarties sąlygos, kuomet 2014-10 mėnesį transporto priemonių pervežimui pasitelkė ne išviešintą subtiekėją, o pašalines įmones.

11Teigė, kad sutartis negalioja, nes: a) jos vykdymui atsakovė UAB “Tomadas“ nuolatinai pasitelkia neišviešintus trečiuosius asmenis UAB „Autosita“ ir A. P. individualią įmonę „KADEX“, bei naudoja ne pasiūlyme nurodytą turimą techninę įrangą; b) reikalauja sumokėti ne sutartyje nustatytus paslaugų įkainius, dėl kurių atsakovė laimėjo konkursą, o didesnius, vienašališkai nustatytus įkainius.

12Pažymėjo, kad atsakovė sutarties vykdymui pasitelkia A. P. individualią įmonę „KADEX“, nes pati faktiškai neturi techninių priemonių nutempti ir pervežti sunkiasvorių transporto priemonių. Pridėjo sąrašą subtiekėjų vykdytų paslaugų. Priverstinai sulaikytų automobilių negražina savininkams pagal turimus Leidimus, reikalauja atlyginti už paslaugas ir taiko didesnius įkainius, nei numatyta Sutartyje.

13Nurodė, kad turi teisę reikšti ieškinį, nes pripažinus sutartį negaliojančia, ieškovė įgyja teisę pretenduoti į sutarties objektą sudarančių paslaugų teikimą. Ieškinio senaties termino ginčyti Sutartį nepraleido.

14Ieškovės atstovai teismo posėdžiuose ieškinį palaikė ir prašė jį tenkinti.

15Atsakovas Panevėžio apskrities VPK atsiliepime prašė atmesti reikalavimą dėl Sutarties pripažinimo negaliojančia, nes jis atliko visus veiksmus dėl transporto priemonės gražinimo jos savininkui- išdavė Leidimą. Kiti reikalavimai susiję su atsakove UAB „Tomadas“, prašė V. B. ieškinį tenkinti.

16Atsakovo atstovės teismo posėdyje pripažino, kad atsakovė tinkamai vykdo sutartį. Pagal sutarties sąlygas transporto priemonės atsiėmimui pakanka Komisariato išduoto leidimo ir neprivalomas apmokėjimas iki jos pasiėmimo . Visam saugojimo laikui taikytini Sutartyje nurodyti įkainiai.

17Atsakovė UAB “Tomadas“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti.

18Nurodė, kad ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis siekdami jai pakenkti. Dėl sutarties :ieškovė neturi reikalavimo teisės atstovauti valstybės interesus, nes ji nėra tiekėjas viešųjų pirkimų prasme ir, kaip nustatyta Lietuvos apeliacinio teismo sprendimu(2A-1147-180/2016), ieškovė, teikdama pasiūlymą konkursui laimėti pažeidė sąžiningos konkurencijos principą, lygiateisiškumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principus, t.y. buvo nesąžininga bei, susitarusi su dviem konkurso dalyviais: UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ siekė apgaulės būdu laimėti viešąjį konkursą. Leidime atsiimti automobilį aiškiai nurodyta, jog iki automobilio atsiėmimo privalo sumokėti jo saugojimo išlaidas. Analogiškai nustatyta Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalis (nuo 2018-05-22). Kadangi už paslaugas nesutiko apmokėti, automobilis nebuvo gražintas ieškovui. Be to, ieškovas reikalauja grąžinti transporto priemonę neatlygintinai. Nurodyta ieškovų teismų praktika netaikytina, nes skiriasi faktinės aplinkybės. Taip Kauno apygardos teisme nagrinėtoje byloje KET pažeidimas nebuvo padarytas, priešingai nei ginčo atveju. Konstitucinis teismas nurodė, kad išlaidos turi būti atlyginamos iki transporto priemonės paėmimo iš saugojimo aikštelės ir tai neprieštarauja Konstitucijai jeigu sudaryta galimybė susigražinti transporto priemonę užtikrinus prievolės atlyginti išlaidas įvykdymą.

19Teigė, kad ieškovė praleido 6 mėn ieškinio senaties terminą ginčyti Sutartį, skaičiuojamą nuo jos sudarymo dienos (VPĮ 94 str.3 d) ir atsakovė prašo taikyti senatį.

20Paaiškino, kad už transporto priemonės saugojimą iki Leidimo išdavimo taiko sutartinį įkainį- po 4,84 €/parą, o nuo Leidimo išdavimo, bet transporto priemonės neatsiėmimo- pagal „Tomadas“ patvirtintą įkainį- po 24,40 € / parą. Analogiškai savo įkainius taiko kitos įmonės (UAB“Goldas“, UAB“Sauda“).

21Teigė, kad nėra kliūčių naudotis kitų asmenų transporto priemonėmis, nes ji 2016-06-06 pažymoje apie turimas transporto priemones Komisariatui nurodė, kad esant reikalui gali keisti pajėgumus. Sutartį tinkamai vykdo.

22Prašė skirti ieškovams baudą už nepagrįstą ieškinį-piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

23Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė ieškinį atmesti

24V. B. ir UAB „Automera“ ieškinys atmestinas

25Dėl V. B. ieškinio.

26Byloje nustatyta: atsakovė UAB „Tomadas“, laimėjusi viešą konkursą, pasirašė su Panevėžio apskrities VPK 2016-12-02 Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo Paslaugų sutartį Nr.5D-ST2-140 (toliau- Sutartis). Sutarties 2.1 11 punktu UAB „Tomadas“ įsipareigojo grąžinti transporto priemonę asmenims, pateikusiems jiems išduotą leidimą, patvirtintą įgalioto policijos pareigūno parašu arba teismo, prokuroro ar ikiteisminį tyrimą atliekančio pareigūno sprendimą grąžinti transporto priemonė ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Sutarties 2.2.1punktu jai suteikta teisė už suteiktą paslaugą (už priverstinį transporto priemonių nuvežimą ir saugojimą pagal ATPK normas) gauti atlygį iš administracine tvarka baudžiamų asmenų pagal įkainius, nustatytus 1 priedo 1 lentelėje (sutarties 4.4p).

272018-03-04 ieškovui V. B. priklausanti transporto priemonė ( - ) v.n ( - ) Panevėžio PK nurodymu buvo atgabenta saugojimui į UAB „Tomadas“ transporto priemonių saugojimo aikštelę (priverstinio transporto priemonės nuvežimo aktas) .

282018-03-05 išduotas V. B. Leidimas atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę. Leidime nurodyta ir su priverstinai nuvežtos transporto priemonės grąžinimu susijusi informacija. Tarp kitos informacijos nurodyta: „kad priverstinai nuvežtos transporto priemonės savininkas(valdytojas) atsiimti transporto priemonė gali pateikęs galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar vairuotojo pažymėjimą ir transporto priemonės registracijos liudijimą. Priverstinai nuvežtos transporto priemonės 1 paros saugojimo kaina (neužpildyta). Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str. 6 d., išlaidos, susijusios su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę ir saugojimas, kai transporto priemonė buvo nuvežta dėl teisės pažeidimo, turi būti atlygintos ūkio subjektui“.

29Dėl teisės taikymo

30Nėra ginčo dėl to, kad automobilis teisėtai buvo priverstinai nuvežtas ir saugomas UAB “Tomadas“ dėl ieškovo V. B. padaryto ATPK normų pažeidimo ir kad jo atsiėmimui buvo išduotas 2018-03-05 Leidimas atsiimti priverstinai nuvežtą transporto priemonę. Ginčas dėl to, kad ieškovui, pateikus Leidimą atsiimti automobilį, jis nebuvo gražintas.

31Patikslintame ieškinyje ieškovas teigia, kad turint Leidimą automobilis jam turėjo būti grąžintas, o apmokėjimas sprendžiamas pagal CK nuostatas. Teismo posėdžiuose vienu metu jis teigia, kad atsakovė be pagrindo reikalavo apmokėti už saugojimą ir transportavimą atsiimant automobilį, kitu- kad iš jo nepagrįstai reikalavo apmokėti daugiau, nei pagal įkainius.

32Atsakovo teigimu – dėl to, kad ieškovas reikalavo grąžinti be užmokesčio, automobilis jam nebuvo grąžintas.

33Ieškovas V. B. šioje byloje pareiškė vindikacinį ieškinį dėl savo, kaip savininko, nuosavybės teisės gynimo. Teigia, kad yra visos aplinkybės tokiam reikalavimui.

34Civilinio kodekso 4.95 straipsnyje numatyta, jog savininkas turi teisę išreikalauti savo daiktą iš svetimo neteisėto valdymo. Vindikacinis ieškinys yra daiktinis savininko teisių gynimo būdas ir jis reiškiamas asmeniui, su kuriuo savininko nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai, susiję su reikalaujamu grąžinti turtu. Šis reikalavimas pareiškiamas asmeniui, neteisėtai valdančiam svetimą turtą, t. y. tam asmeniui, pas kurį šis turtas yra. Sprendžiant vindikacinius reikalavimus, vadovaujamasi prezumpcija, kad asmuo, valdantis turtą, yra teisėtas valdytojas. Todėl ieškovas, reikšdamas vindikacinį ieškinį, privalo įrodyti šias faktinį ieškinio pagrindą sudarančias aplinkybes: 1) ieškovas turėjo ir turi nuosavybės (valdymo) teisę į daiktą ieškinio pareiškimo momentu ir iki daiktą neteisėtai užvaldant atsakovui, iš kurio reikalaujama grąžinti daiktą; 2) savininkas daikto valdymo teisę prarado be savo valios; 3) daiktą valdo atsakovas; 4) daiktą atsakovas valdo neteisėtai; 6) daiktas yra natūra; 7) bylos šalių nesiejo ir nesieja prievoliniai santykiai.

35Minėta, ieškovo transporto priemonė pagrįstai buvo priverstinai nuvežta ir saugojama pas atsakovę UAB ”Tomadas” ieškovui pažeidus ATPK normas. Todėl nėra visų pirmiau išvardintų sąlygų vindikaciniam ieškiniui: 2 -os , nes už ATPK pažeidimą V. B. kilo pagal įstatymo nuostatas neigiamos pasekmės, 4-os, nes UAB „Tomadas“ saugo Sutarties su PK pagrindu ir 7-os, nes V. B. padarius administracinį teisės pažeidimą ir priverstinai nuvežus jo automobilį bei patalpinus į saugojimo aikštelę, tarp jo ir UAB „Tomadas“ atsirado prievoliniai teisiniais santykiai pagal Sutartį, nepriklausomai nuo to, kad jos nepasirašęs. Todėl ieškovo teisės negali būti ginamos CK 4.95 straipsnio pagrindu.

36Ieškovas byloje aiškino ir įrodinėjo, kad atsakovė UAB „Tomadas“ turi pareigą grąžinti jam transporto priemonę, nes jis pagal Sutarties tarp UAB „Tomadas“ ir Komisariato sąlygas pateikė atsakovei Komisariato išduotą Leidimą atsiimti transporto priemonę ir to pakanka.

37Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. kovo 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-140-219/2016 aiškino ir be kitų norminių aktų taikė Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalį. Joje be kita ko, konstatuota, kad: pasaugos sutarties dėl priverstinai nuvežtos transporto priemonės saugojimo, sudarytos tarp policijos komisariato ir saugotojo, ypatybė ta, kad pareiga sumokėti už suteiktas saugojimo paslaugas kyla ne ją sudariusiai šaliai arba ne tik ją sudariusiai šaliai, priklausomai nuo konkrečios sutarties nuostatų; pareiga atlyginti saugojimo išlaidas atsiranda transporto priemonės savininkui specialios viešosios teisės normos SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalies pagrindu.

38Pirmiau minėtos Sutarties bei SEAK 33 straipsnio 6 dalies

39pagrindu atsirado ne tik pasaugos teisiniai santykiai tarp UAB „Tomadas“ ir Panevėžio apskrities VPK, bet ir automobilio savininko/naudotojo pareiga sumokėti už automobilio transportavimą ir saugojimą 2016-12-02 Sutartyje Nr. 50-ST2-140 „ Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir saugojimo“ nustatyta tvarka, neatsižvelgiant į tai, kad ieškovas V. B. nėra šios sutarties šalimi.

40Teismas daro išvadą, kad nuo automobilio nuvežimo į „Tomadas“ automobilių saugojimo aikštelę tarp ieškovo V. B. ir atsakovės UAB „Tomadas“ susiklostė pasaugos teisiniai santykiai (CK 6.830 str.) ir iš to kylančios saugotojo ir daikto savininko teisės ir pareigos (CK 6.832 str., 6.841 str.). Todėl ginčo išsprendimui taikytinos pasaugos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos.

41Dėl a/m atsiėmimo sąlygų.

42Ieškovas V. B. teigia, kad atsakovė privalėjo gražinti jam automobilį, nes jis pateikė asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Leidimą, o to nepadariusi pažeidė prisiimtą įsipareigojimą pagal sutarties 2.1.11 punktą.

43Atsakovas Panevėžio apskrities VPK prašo ieškinį tenkinti, atsakovė UAB „Tomadas“- atmesti.

44Teismas sprendžia, kad šios bylos ginčo išsprendimui taikoma ir aiškinama visa Sutartis kaip vienuma, priedas prie sutarties, specialus įstatymas- SEAK 33 straipsnio 6 dalis, CK 6.70 straipsnis ir CK normos, reglamentuojančios Pasaugą .

45Byloje nustatyta: pirmiau minėtos Sutarties 1 bei 2 punktų nuostatomis atsakovė UAB „Tomadas“ įsipareigojo teikti priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo bei, atitinkamai, priverstinai nuvežtų (paimtų) transporto priemonių saugojimo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka. Susitarė dėl transporto priemonių gražinimo, apmokėjimo ir dydžio/įkainių už suteiktas paslaugas ir asmens, privalančio tą padaryti (sutarties 2.2.1p, 2.1.11p, 4.4p, priedas Nr.1).

46Ieškovui V. B. priklausanti transporto priemonė buvo pagrįstai priverstinai nuvežta ir saugoma pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso normas. Todėl jam tenka pareiga: 1) už tokias paslaugas apmokėti / garantuoti apmokėjimą pagal Sutarties 2.2.1 ir 4.4 punktus ir SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalį; 2) tą privalo padaryti iki transporto priemonės atsiėmimo pagal specialios viešosios teisės normas- SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalį ir 3) apmokėti pagal įkainius, nustatytus 1 priede prie Sutarties.

47Tam neprieštarauja Sutarties 2.1.11 punktas, numatantis, kad automobilio atsiėmimui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir Leidimą. Pažymėtina, kad Leidime taip pat nurodyta apmokėjimo už suteiktas paslaugas pareiga. Ta pati nuostata pakartota Sutarties 2.2.1 punkte, o įkainiai -4 punkte ir 1 priede prie sutarties. Apmokėjimo už suteiktas paslaugas pareiga ir momentas iki kada ji turi būti įvykdyta aiškiai nurodyta Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

48Minėto įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Šios išlaidos atlyginamos arba adekvatus prievolės atlyginti išlaidas įvykdymo užtikrinimas Civiliniame kodekse nustatytais būdais ir tvarka pateikiamas iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės.

49Taigi, transporto priemonės savininko pareiga atlyginti priverstinio transporto priemonės nuvežimo ir saugojimo stovėjimo aikštelėje išlaidas arba pateikti atsiskaitymo garantiją- užtikrinantį prievolės atlyginti išlaidas įvykdymą iki atsiimant transporto priemonę yra tiesiogiai įtvirtinta įstatyme. Būtent SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad tuo atveju, jei iki atsiėmimo transporto priemonės neapmokama už suteiktas paslaugas, galima jas atsiimti pateikus atsiskaitymo garantiją-kuri yra unikali paslauga, skirta pašalinti atsiskaitymo riziką ir kuri yra numatyta CK 6.70 straipsnyje.

50Ieškovas teigia, kad SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalies nuoroda į CK normas reiškia, kad saugotojas turi teisę reikalauti apmokėjimo už suteiktas paslaugas pagal CK nuostatas (jų neįvardina) tačiau tik po to, kai transporto priemonė gražinta ir kad neapmokėjimas nėra kliūtis transporto priemonės atsiėmimui turint Leidimą. Toks teiginys atmestinas, nes minėtą įstatymo normą ieškovas aiškina priešingai, nei jame įtvirtinta ir sau naudinga linkme.

51Iš pirmiau nurodytų aplinkybių visumos darytina išvada, kad atsakovė UAB „Tomadas“ pagrįstai reikalavo, kad ieškovas apmokėtų pagal Sutartį už automobilio nuvežimą ir saugojimą, o neapmokėjus ir nepateikus apmokėjimo garantijos, pagrįstai negražino automobilio vien Liudijimo jį atsiimti pagrindu.

52Teismas sprendžia, kad ieškovui V. B. buvo žinoma/turėjo būti žinoma, jog už suteiktas paslaugas jis turi apmokėti „Tomadui“ iki transporto priemonės pasiėmimo iš saugojimo aikštelės, nes tai įtvirtinta pirmiau minėtame įstatyme. .

53Pažymėtina, kad jis pats 2018-03-05 pretenzijoje nurodė, kad mašina jam negražinama motyvuojant tuo, kad pirmiausia turi susimokėti už nuvežimą ir saugojimą. Taip pat Pretenzijoje nurodė, kad toks sprendimas prieštarauja Konstitucinio teismo 2013-12-20 nutarimui. Ieškinyje ir patikslintame ieškinyje jis taip pat tvirtina, kad atsakovas savo veiksmais pažeidžia Konstituciją, nes, jo teigimu, Konstitucinis teismas 2013-12-20 nutarimu nustatė, kad „priverstinai nuvežtų transporto priemonių sulaikymas ir negražinimas savininkui pripažintinas prieštaraujančiu Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatoms“.

54Šis argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Priešingai ieškovui, pirmiau minėtu nutarimu Konstitucinis teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalies nuostata, jog „Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės“ tiek, kiek ja nesudaryta galimybė susigražinti transporto priemonė adekvačiai užtikrinus prievolės atlyginti išlaidas, įvykdymą, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1, 2 dalims, konstituciniam teisinės valstybės principui“. Tai reiškia, kad priverstinai nuvežtos ir saugomos transporto priemonės negražinimas be apmokėjimo prieštarautų Konstitucijai tik tuo atveju, jeigu nebūtų sudaryta galimybė transporto priemonės savininkui(valdytojui) ją susigrąžinti užtikrinus prievolės atlyginti išlaidas įvykdymą. Ginčo dėl to, kad ieškovas nesumokėjo ir tokios garantijos nepateikė, nėra.

55Aptartais argumentais negali būti tenkinamas ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą UAB „Tomadas“ gražinti jam priklausančią transporto priemonę, nes jis už transportavimą ir saugojimą nesumokėjo ir nepateikė šių išlaidų apmokėjimo garantijos.

56Dėl saugojimo įkainių

57Ieškovas v.B byloje faktines aplinkybes aiškino skirtingai. Ieškinyje ir teismo posėdyje vienu metu jis aiškino, kad neturi pareigos apmokėti prieš atsiimant automobilį , vėliau aiškino, kad jis turėjo pasiskolinęs pinigų tik už jo automobilio nuvežimą į stovėjimo aikštelę, o ne už saugojimą ir dėl kainos ginčo nebuvo, paskutiniame posėdyje- kad turėjo 100 €, tačiau iš jo paprašė sumokėti 160 € , t.y. ne pagal sutartį ir todėl jis už paslaugas nesumokėjo. Jokių įrodymų, pagrindžiančių šiuos teiginius, byloje nėra ir tokių nepateikė ieškovas (CPK 12 str.). Atsakovė UAB „Tomadas“ kategoriškai nesutiko, kad pateikus Leidimą reikalavo už paslaugas apmokėti ne pagal sutartį.

58Pažymėtina, kad ieškovas 2018-03-08 Pretenzijoje atsakovei nurodė, jog jam automobilis negražinamas nesutinkant apmokėti už transportavimo ir saugojimo paslaugas. Kad reikalauta apmokėti daugiau, nei nustatyta Sutartyje- neteigiama. Į teismą su ieškiniu jis kreipėsi po trijų mėnesių ( 2018-06-08) ir reikalavimą grindė tik tuo, kad reikalaujama apmokėjimo iki mašinos pasiėmimo. Tik teismo posėdžiuose iškėlė versijas apie reikalautas nesutartines kainas.

59Įvertinus šalių paaiškinimus, byloje esančius įrodymus, teismas sprendžia, esant labiau tikėtinu tai, jog pateikus Leidimą buvo pareikalauta apmokėti už suteiktas paslaugas , skaičiuojamas Sutartyje ir jos priede nurodytais įkainiais už transportavimą ir saugojimą, atitinkamai :84,70 € (įskaitant PVM)ir po 4,84 €./parą. To nepadarius ir nepateikus garantijos, pagrįstai automobilis nebuvo gražintas ieškovui (sutarties 2.1.11p, 2.2.1p, 4.4 p., 1 priedas prie sutarties, SEAKĮ 33 str. 6 d., CK 6.70 str.).

60Aptartais argumentais atmestinas ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą UAB „Tomadas“ gražinti jam priklausančią transporto priemonę be apmokėjimo už jos transportavimą, saugojimą ar nepateikus šių išlaidų atlyginimo garantijos vien Leidimo pagrindu.

61Atmetus šį reikalavimą kaip nepagrįstą, teismas šioje dalyje nenagrinėja ir nepasisako dėl atsakovės UAB „Tomadas“ taikytų įkainių po Leidimo išdavimo , teisėtumo ir pagrįstumo, kaip nesusijusių su ieškovo V. B. ieškinio reikalavimu.

62Dėl ieškovės UAB „Automera“ ieškinio.

63Dėl teisės ginčyti sutartį ir senaties termino

64Atsakovė UAB „Tomadas“ tvirtina, kad ieškovė neturi teisės ginčyti Sutarties ir praleido ieškinio senaties terminą, kurį prašo taikyti. Su tuo nesutinka ieškovė UAB „Automera“ nes, pripažinus sutartį negaliojančia, ji įgytų teisę pretenduoti į sutarties objektą sudarančių paslaugų teikimą.

65Teismas sprendžia, kad ieškovė UAB „Automera“ turi teisę ginčyti Sutartį, nes ją panaikinus Panevėžio apskrities VPK privalėtų skelbti naują viešąjį konkursą „Dėl priverstinio transporto priemonių nutempimo, pervežimo ir saugojimo paslaugų teikimo paslaugų pirkimo“, o ji įgytų teisę dalyvauti konkurse. Ieškinio senatis nepraleista, nes byloje ginčijama sutartis, o ne konkurso rezultatai ir todėl, priešingai atsakovei, netaikytinos VPĮ įtvirtintos ieškinio senaties normos.

66Dėl Sutarties

67Ieškovės UAB „Automera“ tvirtinimu atsakovė pažeidė konkurso sąlygas ir Sutartį, nes, vykdydama Sutartį: 1) taiko ne sutartinius įkainius; 2) sutarčiai vykdyti nuolatinai pasitelkia trečiuosius asmenis, kurie nebuvo nurodyti pasiūlyme, t.y. neišviešinti ir tai rodo, kad ji neturi techninių pajėgumų pačiai vykdyti sutartį.

68Dėl Sutarties vykdymo -taikomų įkainių .

69Šį teiginį ieškovė UAB „Automera“ įrodinėja pirmiau aptartu ieškovo V. B. atveju. Šioje byloje nenustatyta, kad pateikus Leidimą iš A. B. būtų reikalauta apmokėti už suteiktas paslaugas ne sutartinę kainą.

70Ieškovė UAB „Automera“ teiginį, jog „Tomadas“ už paslaugas taiko kitus ne sutartinius įkainius grindžia atsakovės 2018-05-10 Pranešimo turiniu apie nurodytą skolos dydį ieškinyje Pranešimo dalį cituodamas: „...kiekviena papildoma diena iki tol, kol Jūs atsiimsite transporto priemonė ir padengsite įsiskolinimą kainuos papildomai 24,20 EUR įskaitant PVM“.

71Atsakovė „Tomadas“ pripažįsta, kad pateikus Leidimą, bet nesumokėjus už transportavimą ir saugojimą ir dėl tos priežasties negražinus mašinos V. B., ji pradėjo taikyti savo įmonės patvirtintus įkainius- po 24,20 €/parą. Pateikė teismui 2016-12-05 UAB „Tomadas“ direktorės įsakymą Nr.08012 „Dėl priverstinai nuvežtų ir saugomų transporto priemonių grąžinimo tvarkos“ , kuriame nustatyti transporto priemonių saugojimo tarifai/įkainiai, atitinkamai iki Leidimo pateikimo- po 4, 84 €/parą, o neatsiėmus -po 24,20 €/parą. Tikėtina atsakove, kad tuo siekiama, jog transporto priemonės būtų kuo greičiau atsiimamos/atlaisvinama aikštelė ir tik nuo pačių mašinų savininkų/naudotojų veiksmų tiesiogiai priklauso mokesčio už saugojimą dydis. Pateikė duomenis apie analogiškomis sąlygomis kitų juridinių asmenų taikomus analogiškus įkainius.

72Ginčo dėl to, kad atsakovė UAB „Tomadas“ -pelno siekianti įmonė ir kad jos veikla- automobilių techninė pagalba kelyje, automobilių buksyravimo paslaugas bei, kad ji šias paslaugas teikia ne tik ginčijamos Sutarties pagrindu, bet ir tretiesiems asmenims, nėra.

73Esant pirmiau nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad Sutarties sąlygos dėl įkainių dydžio baigėsi išdavus Leidimą ir jį pateikus „Tomadui“. Ieškovui nesumokėjus už suteiktas paslaugas/ nepateikus apmokėjimo garantijos ir pagrįstai dėl tos priežasties jam negražinus mašinos, atsakovė „Tomadas“ pagrįstai už saugojimą pradėjo taikyti pačios patvirtintus tarifus. Todėl ieškovės UAB “Automera“ argumentas, kad atsakovė UAB „Tomadas“ netinkamai vykdo Sutartį nustatydama savo įkainius po Leidimo išdavimo, atmestinas kaip nepagrįstas.

74Padarius išvadą apie pagrįstą savo nustatytų tarifų taikymą po Leidimo išdavimo ir nesant ieškinio reikalavimo, teismas nepasisako dėl atsakovės nustatyto įkainio už saugojimą (po 24,20 €/parą) dydžio .

75Pažymėtina, kad atsakovė pateikė įrodymus- viešoje erdvėje skelbiamą informaciją apie analogiškas paslaugas teikiančias vykdant viešojo pirkimo sutartis UAB „Goldas“ ir UAB „Sauda“ taikomas transporto priemonių priverstinio saugojimo kainas, kurios diferencijuotos ir po Leidimo jas atsiimti taikomi ženkliai didesni įkainiai – iki 25€/parą nei iki Leidimo išdavimo.

76Dėl pasitelkimo kitų subjektų sutarties vykdymui ir paslaugų teikimo tik pasiūlyme nurodytomis transporto priemonėmis

77Ieškovo tvirtinimu Sutartis sudaryta viešojo konkurso būdu. Pasiūlyme atsakovas nenurodė remsiantis subrangovais ir įsipareigojo sutartį vykdyti transporto priemonėmis, nurodytomis kartu su pasiūlymu pateiktuose dokumentuose, patvirtinančiais transporto priemonių atitiktį Komisariato nustatytiems jų paslaugų tiekimui privalomiems reikalavimams.

78Nustatyta, kad ieškovė UAB „Automera“ ir atsakovė UAB „Tomadas“ teikia analogiškas paslaugas. Ginčo dėl to, kad jos dalyvavo konkurse, nėra. Ieškovė tvirtina, kad jos pasiūlymas buvo atmestas. Tačiau bylos duomenimis ji buvo išbraukta iš pasiūlymų eilės teismine tvarka nustačius, kad konkurso dalyvių: jos (UAB „Automera“) ,UAB „Irolanas“ ir UAB „Svalex“ pasiūlymai realiai nekonkuravo tarpusavyje ir tuo buvo pažeistas sąžiningos konkurencijos apsaugos imperatyvas, numatytas Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1 punkte (Lietuvos apeliacinio teismo 2016-10-18 nutartis civilinėje byloje Nr.2A-1117-180/2016).

79Su Pasiūlymu konkursui UAB „Tomadas“ pateikė 2016-04-06 pažymą, kuria pagrindė atitiktį pirkimo sąlygų 8.7 punkto 2 dalies minimaliam reikalavimui- dėl privalomo specialiųjų transporto priemonių kiekio. Joje išvardintos nuosavybės teise turimos konkrečios transporto priemonės, jų našumai. Pažymėjo, kad įmonės autoparką sudaro 15 skirtingų pajėgumų techniškai tvarkingų ir tinkamų eksploatacijai techninės pagalbos autovežių, kurių skaičius gali būti didinamas, pajėgumai keistini.

80Tai reiškia, kad UAB „Tomadas“ jau pasiūlyme nurodė, kad esant reikalui ji didins techninius pajėgumus ir su tuo sutiko Komisariatas, pripažinęs pasiūlymą tinkamu bei sudaręs Sutartį.

81Apeliacinis teismas įvertino ir 2017-03-23 sprendime padarė išvadą, kad UAB „Tomadas“ pateiktų su pasiūlymu transporto priemonių (VW-MAN/8.185 ;VW-MAN/8.163 ir RENAULT MAGNUM AE 500.19) registracijos dokumentai įrodo, jog jos atitinka Pirkimo sąlygų 8.7 punkto 2 dalyje nustatytų specialiųjų transporto priemonių kategorijai.

82Ginčo Sutartimi atsakovė UAB „Tomadas“ įsipareigojo 24 val per parą kokybišką ir saugų transporto priemonių nuvežimą bei saugojimą bei transporto priemonių nuvežimą iš vienos vietos į nurodytą kitą vietą vykdyti specialiai tam skirtomis transporto priemonėmis (toliau vilkikais), turinčiomis: hidraulinius įrenginius (kranus), skirtus saugiai užkelti vežamą transporto priemonė ant vilkiko platformos (2.1.1.1p) , hidraulinius įrenginius (gerves), skirtus saugiai ištraukti už kelio ribų esančią transporto priemonę ant kelio ir užvilkti (užkelti) ją ant vilkiko platformos, galimybę vežti (vilkti) didelių gabaritų komercinės paskirties transporto priemones ar jų priekabas, taip pat turinčias hidraulinės ar orinės sistemos gedimų (2.1.1.3), galimybę užkelti (užvilkti) eismo įvykiuose sugadintas (sudaužytas) transporto priemones, kitas transporto priemones ant vilkiko platformos (jų papildomai nepažeidžiant (2.1.1.4), esant būtinumui, užtikrinti ne mažiau kaip 25 t keliamos galios krano atvykimą .

83Taigi, ji įsipareigojo nepertraukimą paslaugos teikimą technikai tvarkingais ir tam pritaikytomis techninėmis priemonėmis /įrenginiais ir kaip nurodė Pasiūlyme- reikalui esant padidinti pajėgumus, o paslaugų gavėjas tinkamos sutarties vykdymui- sudaryti paslaugų tiekėjui visas sąlygas.(3.4 p).

84Atsakovė Panevėžio apskrities VPK neturi priekaištų Tomadui“ dėl Sutarties vykdymo.

85Priešingai ieškovei, Sutartyje nėra nustatytas reikalavimas, kad ieškovė UAB „Tomadas“, vykdydama Sutartį, turi pareigą naudotis tik jai nuosavybės teise priklausančiomis techninėmis priemonėmis ir/ ar įrenginiais.

86Ieškovė UAB „Automera“ netinkamą sutarties vykdymą grindžia pateikdama 18 faktų apie eismo įvykius, kurių metu , ieškovės tvirtinimu, Sutartį vykdė ne atsakovė UAB „Tomadas“ , o jos neišviešinti tretieji asmenys. Teigia, kad atsakovė tą daro nuolatinai bei naudoja ne pasiūlyme nurodytą techniką, nes savos neturi ir už suteiktas paslaugas apmokėjimui taiko kitus nei Sutartyje nustatytus įkainius. Teiginį įrodinėja pridėtais įrodymais.

87Atsakovės UAB „Tomadas“ paaiškinimu ji ne tik vykdo Sutartį, tačiau teikia tretiesiems asmenims nuvežimo/transportavimo bei transporto priemonių saugojimo paslaugas. Veiklos vykdymui naudojasi ne tik savo, bet ir trečiųjų asmenų transportu (nuomos, panaudos ir kitais pagrindais). Nurodo, kad sudaryta 2016-11-29 technikos nuomos sutartis Nr.16/29 su UAB „Autosita“ dėl transporto priemonių nuomos. Be to, naudojasi ir A. P. įmonės „Kadex“ transportu, nes savo veiklą vykdo ne tik ginčo sutarties pagrindu, bet ir individualių asmenų užsakymu (fizinių ar juridinių) teikdama techninę pagalbą kelyje ir pan. Pastaroji teikia melagingus duomenis, nes ilgą laiką bendradarbiavo su ieškove, iki šiol palaiko gerus santykius ir stengiasi su ja solidarizuotis. Ant UAB „Autosita“ transporto priemonės nurodytas UAB „Tomadas“ logotipas tik patvirtina, kad atsakovė nuomoja ne vieną transporto priemonę . UAB „Autosita“ vykdo analogišką veiklą, bendradarbiauja ir su draudimo kompanijomis bei vyksta į individualius iškvietimus. Dėl pateiktų nuotraukų iš portalo „15 min“- nėra įrodymų kas, kokiu pagrindu ir kur nuvežė transporto priemones.

88Atsakovė Panevėžio A VPK paaiškino, kad neturi informacijos kiek tiksliai įvyko eismo įvykių, kurių metu buvo pasinaudota „Tomadas‘ paslaugomis, tačiau jos įvyksta kasdien ir pretenzijų „Tomadui“ dėl Sutarties vykdymo neturi.

89Ieškovės pateiktos ištraukos iš portalo „15 min“ su nuotraukomis patvirtina, kad ne kartą tuo pačiu metu įvyko eismo įvykiai, kad eismo įvykyje būna apgadintos ne viena transporto priemonė dėl ko jas tenka išgabenti techninės pagalbos automobiliais .

90Dėl A. P. įmonės „Kadex“.

91Ieškovės teigimu ją nuolatinai pasitelkia vilkikų ir kitų sunkiasvorių transporto priemonių nutempimui ir pervežimui.

92Atsakovė pripažįsta, kad naudojasi šios įmonės paslaugomis, tačiau ne ginčijamos Sutarties vykdymui.

93Byloje pateiktas A. P. įmonės „KADEX“ 2017-08-14 raštas „Teikiamų paslaugų UAB „Tomadas“ užsakymu“ atsakant į ieškovės atstovo prašymą. Jame nurodo, kad atskirais UAB „Tomadas“ užsakymais teikia transporto priemonių nuvežimo ir pervežimo paslaugas Panevėžio mieste. Daro išvadą, kad paslaugos patenka į ginčo 2016-12-02 Sutarties objektą. Paslaugų pagrindu bendrovė savo turima įranga bei techninėmis priemonėmis (tralais) priverstinai nuveža/perveža UAB „Tomadas“ nurodytas tretiesiems asmenims priklausančias transporto priemones į UAB „Tomadas“ nurodytą vietą.

94Pridėtos A. P. įmonės „Kadex“ išrašytos „Tomadui“ 5 sąskaitos: 2016-12-05, 2016-12-05, 2016-12-19 , 2017-09-18 ir 2018-01-28. Jose nurodytas prekės (paslaugos) pavadinimas- „ Transporto priemonės gelbėjimo paslaugos“. Dėl pastarosios pateikta 2018-01-28 Paraiška- sutartis, iškvietimo Nr.1085, kuriame nurodytas užsakovas UAB „Tomadas“ „Dėl nuslydusio nuo kelio vilkiko su puspriekabe ištraukimo ant kelio, puspriekabės atkabinimo ir transportavimo“ .

95Šie įrodymai patvirtina, kad nuo 2016-12-02 atsakovė atskirais užsakymais 5 kartus pasinaudojo A. P. įmonės „Kadex“ transporto priemonėmis, iš kurių 2016-12-05 net dėl dviejų eismo įvykių. Įrodymų, kad tai susiję su ginčo Sutarties vykdymu, ieškovė nepateikė (CPK 12, 178 str.).

96Dėl UAB „Autosita“

97Ieškovės teigimu ją „Tomadas“ pasitelkia lengvųjų transporto priemonių nutempimui ir pervežimui. Įrodinėja Transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktu, ištraukomis iš Naujienų portalo „15min“ su nuotraukomis, VĮ „ Regitra“ pažyma.

98Atsakovė UAB „Tomadas“ atsikerta 2016-11-29 technikos nuomos sutartimi Nr.16/29 su UAB „Autosita“ „Dėl transporto priemonių nuomos“. Teigia, kad, jos žiniomis, UAB „Autosita“ bendradarbiauja ir su draudimo kompanijomis, o taip pat vyksta ir į individualius iškvietimus. Ieškovė nepateikė įrodymų, jog visos nufotografuotos transporto priemonės tikrai buvo nuvežtos pagal Sutartį. Nėra jokių objektyvių duomenų nei kas nuvežė transporto priemonę, nei kokiu pagrindu, nei juo labiau į kurią vietą.

99Iš 2016-12-07 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto matyti, kad dėl KET pažeidimo transporto priemonė Mersedes Benz buvo priverstinai nuvežta vilkiku MAM ( - ) kuris VĮ „Regitra“ duomenimis priklauso UAB „Autosita“.

100Iš ieškovės pateiktų Naujienų portalo „15 min“ ištraukų iš eismo įvykių su nuotraukomis:

1012017-05-25 publikacijoje ir nuotraukose nėra duomenų, patvirtinančių ieškovės teiginį.

1022017-08-25 nuotraukose UAB „Autosita“ priklausantis pakrautas sudaužytu lengvuoju automobiliu vilkikas, ant kurio įrašai“ Autosita“, techninė pagalba, ( - ) Tomadas“.

1032017-09-07 publikacijoje nurodyta, kad tą dieną ne kartą teko vykti į eismo įvykius. Net dvi avarijos įvyko tokioje pačioje situacijoje, jų baigtys skirtingos. Nuotraukose matyti dvi mašinos keliamos ant techninės pagalbos priemonių platformų, iš kurios ant vienos įrašas matyti telefono numeris (jis viešai skelbiamais duomenimis priklauso „Autositai“) , o kitos - neįžiūrimas.

1042017-09-15 nuotraukos ir publikacija tik dėl į griovį nuvažiavusio vilkiko su priekaba. Įrodymų, kas ištraukė iš griovio, kokiu pagrindu- nėra.

1052017-11-21 publikacija- susidūrus dviem automobiliams, abu buvo apgadinti itin smarkiai. Jas abi išgabeno techninės pagalbos automobilis. Nuotraukoje ant platformos „Autositos“ tel. numeris.

1062017-11-29 publikacijoje apie moters, vairavusios „Peugeot“ automobilį sukeltas 2 avarijas ir jos mašinos išgabenimą techninės pagalbos automobiliu į policijos sulaikytų transporto priemonių saugojimo aikštelę. Nuotraukoje automobiliai ir platforma su „Autositos“ telefono numeriu.

1072017-12-06- platforma su „Autositos“ telefono numeriu.

1082017-12-27 publikacijoje -2 eismo įvykiai, nukentėjo 4 automobiliai, iš jų 2 priverstinai nuvežti į aikštelę saugojimui. Matyti platformos su „Autositos“ telefono numeriu.

1092018-01-03- priverstinai nuvežti į aikštelę saugojimui. Matyti platformos su „Autositos“ telefono numeriu.

1102018-02-05 UAB „Autosita“ priklausantis pakrautas sudaužytu lengvuoju automobiliu vilkikas, ant kurio įrašai“ Autosita“, techninė pagalba, ( - ) Tomadas“.

111Facebook „Autosita“ techninė pagalba kelyje. Įrašas apie tai, jog du automobiliai išskubėjo į avariją aplinkkelyje.

1122018-04-20- platformos su „Autositos“ telefono numeriu.

1132018-04-27- automobilis išvežtas į saugojimo aukštelę

1142018-05-21-nuotraukoje telefono numeris, kuris neįžiūrimas. Publikuota- keliamos tuo pat metu net dvi transporto priemones techninės pagalbos priemonėmis išgabentos į policijos sulaikytų transporto priemonių saugojimo aikštelę.

1152016-11-29 technikos nuomos sutartimi Nr.16/29 Dėl transporto priemonės nuomos, sutarties šalys UAB „Autosita“ ir UAB „Tomadas“ susitarė dėl transporto priemonės nuomos.

116Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus, viešai skelbiamą informaciją, kad UAB „Tomadas“ ir UAB „Autosita“ teikia techninę pagalbą kelyje, nuomos sutartį, iš Naujienų portalo „15 min“ ištraukas iš eismo įvykių su nuotraukomis, nuomos sutartį, mano esant labiau tikėtiną, kad ant „Autositai“ priklausančio vilkiko užrašas : “ Autosita, techninė pagalba, ( - ) Tomadas“ patvirtina transporto priemonės nuomos sutarties vykdymo faktą.

117Pateiktos nuotraukos neįrodo, kas nuvežė transporto priemones, kokiu pagrindu ir kad būtent PK nurodymu jos buvo priverstinai nuvežtos vykdant ginčijamą Sutartį. Kitų įrodymų, išskyrus ieškovės teiginį, nėra ir to nepripažįsta atsakovė UAB “Tomadas“. Minėta, atsakovė Panevėžio apskrities VPK nepateikė jokių duomenų apie jų iškvietimu priverstinai „Tomado“ nuvežtas transporto priemones bei jų saugojimus. Jis tik tvirtino, jog „Tomadui“ dėl Sutarties vykdymo pretenzijų neturi. Tokių duomenų nepateikė ir ieškovė (CPK 12 str.).

118Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, įvertinus tai, jog eismo įvykiai- ganėtinai dažni, juose dalyvauja ne vienas eismo dalyvis, ką patvirtina šalys, ieškovės pateiktos nuotraukos tik patvirtina, kad dėl to sutarties vykdymui kartais reikalinga pasitelkti ne vieną transporto priemonę. Be to transporto priemonės taip pat genda/lūžta. Esant nestandartinėms aplinkybėms tikėtina, kad atsakovui dėl to kartais tenka nuomotis transporto priemones iš trečiųjų asmenų.

119Įvertinus visų byloje esančių įrodymų visumą teismas sprendžia, kad tam, jog atsakovė galėtų tinkamai vykdytų Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus Panevėžio A VPK- kokybišką ir saugų transporto priemonių nuvežimą ir saugojimą užtikrinti 24 val per parą bei transporto priemonių nuvežimą iš vienos vietos į nurodytą kitą vietą vykdyti specialiai tam skirtomis transporto priemonėmis (toliau vilkikais), turinčiomis: hidraulinius įrenginius (kranus)...., iškvietus atvykti į nurodytą vietą nuvežti transporto priemones Panevėžio mieste ne vėliau kaip per 30 min, rajone- ne vėliau kaip per 60 min, atsakovė pagrįstai kai kuriais atvejais pasinaudojo kitų asmenų transportu. Tai nelaikytina Sutarties pažeidimu, nes Sutarties vykdymui ji nesinaudojo trečiųjų asmenų paslaugomis, o tik jų techninėmis priemonėmis panaudos/nuomos kiekvienu atskiru atveju sutarties pagrindu ir tą daro nenuolatiniai, nes priešingų įrodymų, išskyrus ieškovės „Automeros“ paaiškinimą, į bylą nepateikta.

120Pažymėtina, kad Apeliacinis teismas pirmiau minėtame 2017-03-23 sprendime nurodė, kad pirkimo sąlygų 8.7 punkto reikalavimas turėti specialiųjų konkrečių kategorijų transporto priemones , priešingai ieškovo (juo buvo UAB „Automera“ )teiginiui, nesusijęs su tiekėjo pareiga išviešinti visus asmenis, iš kurių sutarties vykdymo metu galimai bus nuomojamos techninės priemonės, nes tokie nelaikytini subtiekėjais VPĮ prasme. Pažymėjo, kad sprendžiant dėl subtiekimo(partnerystės) atskyrimo nuo paprasto priemonių, priklausančių kitiems subjektams, naudojimo vykdant viešojo pirkimo sutartį, pagrindiniu kriterijumi pripažįstami tokie subjekto veiksmai dėl pirkimo objekto: jei subjektas veikia aktyviai, savo veiksmais prisideda prie perkančiosios organizacijos poreikio pirkimo objektu tenkinimo, t.y. teikia ar vykdo dalį paslaugų ir darbų, toks subjektas gali būti pripažįstamas subtiekėju ar partneriu, išviešinamu teikiant pasiūlymą; tuo tarpu, jeigu vykdant viešojo pirkimo sutartį tokio subjekto veikla apsiriboja tik prievoliniais santykiais su tiekėju- kontrahentu dėl tam tikrų įrenginių, patalpų, tai nepripažįstama viešojo pirkimo sutarties vykdymu, t.y subranga, partneryste.

121Nustatyta, kad atsakovė UAB „Tomadas“ tinkamos Sutarties vykdymui kartais pasinaudojo techninėmis priemonėmis ir /ar įrenginiais, priklausančiais A. P. įmonei „KADEX“ ir UAB „Autosita“ ir dėl to tarp jų atsiranda atskiri prievoliniai teisiniai santykiai.

122Iš aptartų įrodymų visumos ir nustatytų faktinių aplinkybių nėra pagrindo išvadai, kad atsakovė UAB „Tomadas“ netinkamai vykdo Sutartį, t.y kad ją vykdo ne savomis jėgomis, o pasitelkdama trečiuosius neišviešintus asmenis, naudoja ne savo asmenines, o kitų asmenų technines priemones, bei taiko kitus įkainius, nei numatyta sutartyje.

123Todėl UAB „Automera“ ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

124Dėl piktnaudžiavimo procesu

125Atsakovė UAB “Tomadas” prašo skirti 5000 € baudą ieškovams už piktnaudžiavimą procesu, iš kurios 50 procentų- atsakovei. Prašymą grindžia tuo, jog ieškovai pareiškė ieškinį aiškiai suvokdami jo nepagrįstumą, nes automobilį sutinka gražinti atlyginus išlaidas, o Sutartį atsakovė vykdo tinkamai. Su tuo nesutinka ieškovai.

126CPK 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. To paties straipsnio 2 dalios numato, kad teismas, nustatęs piktnaudžiavimo proceso teisėmis atvejus, gali skirti baudą. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia naudojimąsi procesine teise ne pagal jos paskirtį. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis yra objektyvus elgesys, kuris nustatomas remiantis objektyviais išoriniais jo pasireiškimo požymiais.

127Ieškovai, įgyvendindami įstatymu įtvirtintą teisę kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynimo, kreipėsi į teismą su ieškiniu (CPK 5 str.1 d)

128Teismų praktikoje laikomasi vieningos pozicijos, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtinais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasis ne pagal paskirtį. Paprastai ieškinio pagrįstumas ar nepagrįstumas paaiškėja teismui ištyrus visas bylos aplinkybes ir priėmus atitinkamą sprendimą. Asmuo, manantis, kad jo teisės pažeistos, turi teisę kreiptis į teismą ir negali būti baudžiamas, jeigu bylos rezultatas būtų jam nepalankus ir paaiškėtų, kad jo ieškinys buvo nepagrįstas. Piktnaudžiavimas procesinėmis teisėmis reiškia, kad asmuo suvokia, jog jo ieškinys yra nepagrįstas, tačiau vis tiek pareiškia tokį ieškinį. Todėl ne bet koks, o tik nesąžiningas tokio ieškinio pareiškimas gali būti pagrindas skirti baudą.

129Šioje byloje nenustatyta, kad ieškovai naudojosi savo procesinėmis teisės normomis nesąžiningai. Tai, jog ieškinys buvo atmestas pilna apimtimi neduoda pagrindo išvadai, jog jau ieškinio pateikimo metu ieškovai žinojo jo nepagrįstumą. Nenustačius piktnaudžiavimo procesu, nėra pagrindo skirti baudą ieškovams.

130Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 -291 straipsniais, teismas

Nutarė

131Ieškovo V. B. ir ieškovės UAB „Automera“ ieškinį atmesti.

132Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita... 2. sekretoriaujant Vilmai Daukšienei,... 3. dalyvaujant ieškovui V. B., ieškovės UAB „Automera“ atstovui A. P. ir... 4. atsakovės Panevėžio apskrities VPK atstovei K. Z.... 5. žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų V. B.,... 6. Ieškovas V. B. patikslintu ieškiniu prašė įpareigoti atsakovę UAB... 7. Ieškovė UAB „Automera“ prašė pripažinti negaliojančia 2016-12-02... 8. Ieškovas V. B. ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė, kad atsakovė... 9. Teismo posėdžiuose ieškinį palaikė ir prašė tenkinti. Aplinkybes,... 10. Ieškovė UAB „Automera“ ieškinyje ir patikslintame ieškinyje nurodė,... 11. Teigė, kad sutartis negalioja, nes: a) jos vykdymui atsakovė UAB... 12. Pažymėjo, kad atsakovė sutarties vykdymui pasitelkia A. P. individualią... 13. Nurodė, kad turi teisę reikšti ieškinį, nes pripažinus sutartį... 14. Ieškovės atstovai teismo posėdžiuose ieškinį palaikė ir prašė jį... 15. Atsakovas Panevėžio apskrities VPK atsiliepime prašė atmesti reikalavimą... 16. Atsakovo atstovės teismo posėdyje pripažino, kad atsakovė tinkamai vykdo... 17. Atsakovė UAB “Tomadas“ atsiliepime į ieškinį prašė ieškinį atmesti.... 18. Nurodė, kad ieškovai piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis siekdami jai... 19. Teigė, kad ieškovė praleido 6 mėn ieškinio senaties terminą ginčyti... 20. Paaiškino, kad už transporto priemonės saugojimą iki Leidimo išdavimo... 21. Teigė, kad nėra kliūčių naudotis kitų asmenų transporto priemonėmis,... 22. Prašė skirti ieškovams baudą už nepagrįstą ieškinį-piktnaudžiavimą... 23. Teismo posėdyje atstovas palaikė atsiliepimą ir prašė ieškinį atmesti... 24. V. B. ir UAB „Automera“ ieškinys atmestinas... 25. Dėl V. B. ieškinio. ... 26. Byloje nustatyta: atsakovė UAB „Tomadas“, laimėjusi viešą konkursą,... 27. 2018-03-04 ieškovui V. B. priklausanti transporto priemonė ( - ) v.n ( - )... 28. 2018-03-05 išduotas V. B. Leidimas atsiimti priverstinai nuvežtą transporto... 29. Dėl teisės taikymo... 30. Nėra ginčo dėl to, kad automobilis teisėtai buvo priverstinai nuvežtas ir... 31. Patikslintame ieškinyje ieškovas teigia, kad turint Leidimą automobilis jam... 32. Atsakovo teigimu – dėl to, kad ieškovas reikalavo grąžinti be... 33. Ieškovas V. B. šioje byloje pareiškė vindikacinį ieškinį dėl savo, kaip... 34. Civilinio kodekso 4.95 straipsnyje numatyta, jog savininkas turi teisę... 35. Minėta, ieškovo transporto priemonė pagrįstai buvo priverstinai nuvežta ir... 36. Ieškovas byloje aiškino ir įrodinėjo, kad atsakovė UAB „Tomadas“ turi... 37. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2016 m. kovo 10 d. nutartyje civilinėje... 38. Pirmiau minėtos Sutarties bei SEAK 33 straipsnio 6 dalies... 39. pagrindu atsirado ne tik pasaugos teisiniai santykiai tarp UAB „Tomadas“ ir... 40. Teismas daro išvadą, kad nuo automobilio nuvežimo į „Tomadas“... 41. Dėl a/m atsiėmimo sąlygų.... 42. Ieškovas V. B. teigia, kad atsakovė privalėjo gražinti jam automobilį, nes... 43. Atsakovas Panevėžio apskrities VPK prašo ieškinį tenkinti, atsakovė UAB... 44. Teismas sprendžia, kad šios bylos ginčo išsprendimui taikoma ir aiškinama... 45. Byloje nustatyta: pirmiau minėtos Sutarties 1 bei 2 punktų nuostatomis... 46. Ieškovui V. B. priklausanti transporto priemonė buvo pagrįstai priverstinai... 47. Tam neprieštarauja Sutarties 2.1.11 punktas, numatantis, kad automobilio... 48. Minėto įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje įtvirtinta, kad išlaidas, susijusias... 49. Taigi, transporto priemonės savininko pareiga atlyginti priverstinio... 50. Ieškovas teigia, kad SEAKĮ 33 straipsnio 6 dalies nuoroda į CK normas... 51. Iš pirmiau nurodytų aplinkybių visumos darytina išvada, kad atsakovė UAB... 52. Teismas sprendžia, kad ieškovui V. B. buvo žinoma/turėjo būti žinoma, jog... 53. Pažymėtina, kad jis pats 2018-03-05 pretenzijoje nurodė, kad mašina jam... 54. Šis argumentas atmestinas kaip nepagrįstas. Priešingai ieškovui, pirmiau... 55. Aptartais argumentais negali būti tenkinamas ieškinio reikalavimas... 56. Dėl saugojimo įkainių... 57. Ieškovas v.B byloje faktines aplinkybes aiškino skirtingai. Ieškinyje ir... 58. Pažymėtina, kad ieškovas 2018-03-08 Pretenzijoje atsakovei nurodė, jog jam... 59. Įvertinus šalių paaiškinimus, byloje esančius įrodymus, teismas... 60. Aptartais argumentais atmestinas ieškinio reikalavimas įpareigoti atsakovą... 61. Atmetus šį reikalavimą kaip nepagrįstą, teismas šioje dalyje nenagrinėja... 62. Dėl ieškovės UAB „Automera“ ieškinio. ... 63. Dėl teisės ginčyti sutartį ir senaties termino... 64. Atsakovė UAB „Tomadas“ tvirtina, kad ieškovė neturi teisės ginčyti... 65. Teismas sprendžia, kad ieškovė UAB „Automera“ turi teisę ginčyti... 66. Dėl Sutarties... 67. Ieškovės UAB „Automera“ tvirtinimu atsakovė pažeidė konkurso sąlygas... 68. Dėl Sutarties vykdymo -taikomų įkainių .... 69. Šį teiginį ieškovė UAB „Automera“ įrodinėja pirmiau aptartu ieškovo... 70. Ieškovė UAB „Automera“ teiginį, jog „Tomadas“ už paslaugas taiko... 71. Atsakovė „Tomadas“ pripažįsta, kad pateikus Leidimą, bet nesumokėjus... 72. Ginčo dėl to, kad atsakovė UAB „Tomadas“ -pelno siekianti įmonė ir kad... 73. Esant pirmiau nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad Sutarties... 74. Padarius išvadą apie pagrįstą savo nustatytų tarifų taikymą po Leidimo... 75. Pažymėtina, kad atsakovė pateikė įrodymus- viešoje erdvėje skelbiamą... 76. Dėl pasitelkimo kitų subjektų sutarties vykdymui ir paslaugų teikimo tik... 77. Ieškovo tvirtinimu Sutartis sudaryta viešojo konkurso būdu. Pasiūlyme... 78. Nustatyta, kad ieškovė UAB „Automera“ ir atsakovė UAB „Tomadas“... 79. Su Pasiūlymu konkursui UAB „Tomadas“ pateikė 2016-04-06 pažymą, kuria... 80. Tai reiškia, kad UAB „Tomadas“ jau pasiūlyme nurodė, kad esant reikalui... 81. Apeliacinis teismas įvertino ir 2017-03-23 sprendime padarė išvadą, kad UAB... 82. Ginčo Sutartimi atsakovė UAB „Tomadas“ įsipareigojo 24 val per parą... 83. Taigi, ji įsipareigojo nepertraukimą paslaugos teikimą technikai tvarkingais... 84. Atsakovė Panevėžio apskrities VPK neturi priekaištų Tomadui“ dėl... 85. Priešingai ieškovei, Sutartyje nėra nustatytas reikalavimas, kad ieškovė... 86. Ieškovė UAB „Automera“ netinkamą sutarties vykdymą grindžia pateikdama... 87. Atsakovės UAB „Tomadas“ paaiškinimu ji ne tik vykdo Sutartį, tačiau... 88. Atsakovė Panevėžio A VPK paaiškino, kad neturi informacijos kiek tiksliai... 89. Ieškovės pateiktos ištraukos iš portalo „15 min“ su nuotraukomis... 90. Dėl A. P. įmonės „Kadex“.... 91. Ieškovės teigimu ją nuolatinai pasitelkia vilkikų ir kitų sunkiasvorių... 92. Atsakovė pripažįsta, kad naudojasi šios įmonės paslaugomis, tačiau ne... 93. Byloje pateiktas A. P. įmonės „KADEX“ 2017-08-14 raštas „Teikiamų... 94. Pridėtos A. P. įmonės „Kadex“ išrašytos „Tomadui“ 5 sąskaitos:... 95. Šie įrodymai patvirtina, kad nuo 2016-12-02 atsakovė atskirais užsakymais 5... 96. Dėl UAB „Autosita“ ... 97. Ieškovės teigimu ją „Tomadas“ pasitelkia lengvųjų transporto... 98. Atsakovė UAB „Tomadas“ atsikerta 2016-11-29 technikos nuomos sutartimi... 99. Iš 2016-12-07 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto matyti, kad... 100. Iš ieškovės pateiktų Naujienų portalo „15 min“ ištraukų iš eismo... 101. 2017-05-25 publikacijoje ir nuotraukose nėra duomenų, patvirtinančių... 102. 2017-08-25 nuotraukose UAB „Autosita“ priklausantis pakrautas sudaužytu... 103. 2017-09-07 publikacijoje nurodyta, kad tą dieną ne kartą teko vykti į eismo... 104. 2017-09-15 nuotraukos ir publikacija tik dėl į griovį nuvažiavusio vilkiko... 105. 2017-11-21 publikacija- susidūrus dviem automobiliams, abu buvo apgadinti itin... 106. 2017-11-29 publikacijoje apie moters, vairavusios „Peugeot“ automobilį... 107. 2017-12-06- platforma su „Autositos“ telefono numeriu.... 108. 2017-12-27 publikacijoje -2 eismo įvykiai, nukentėjo 4 automobiliai, iš jų... 109. 2018-01-03- priverstinai nuvežti į aikštelę saugojimui. Matyti platformos... 110. 2018-02-05 UAB „Autosita“ priklausantis pakrautas sudaužytu lengvuoju... 111. Facebook „Autosita“ techninė pagalba kelyje. Įrašas apie tai, jog du... 112. 2018-04-20- platformos su „Autositos“ telefono numeriu.... 113. 2018-04-27- automobilis išvežtas į saugojimo aukštelę... 114. 2018-05-21-nuotraukoje telefono numeris, kuris neįžiūrimas. Publikuota-... 115. 2016-11-29 technikos nuomos sutartimi Nr.16/29 Dėl transporto priemonės... 116. Teismas, įvertinęs šalių paaiškinimus, viešai skelbiamą informaciją,... 117. Pateiktos nuotraukos neįrodo, kas nuvežė transporto priemones, kokiu... 118. Esant pirmiau nurodytoms aplinkybėms, įvertinus tai, jog eismo įvykiai-... 119. Įvertinus visų byloje esančių įrodymų visumą teismas sprendžia, kad... 120. Pažymėtina, kad Apeliacinis teismas pirmiau minėtame 2017-03-23 sprendime... 121. Nustatyta, kad atsakovė UAB „Tomadas“ tinkamos Sutarties vykdymui kartais... 122. Iš aptartų įrodymų visumos ir nustatytų faktinių aplinkybių nėra... 123. Todėl UAB „Automera“ ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir... 124. Dėl piktnaudžiavimo procesu... 125. Atsakovė UAB “Tomadas” prašo skirti 5000 € baudą ieškovams už... 126. CPK 95 straipsnio 1 dalis nustato, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris... 127. Ieškovai, įgyvendindami įstatymu įtvirtintą teisę kreiptis į teismą... 128. Teismų praktikoje laikomasi vieningos pozicijos, kad įstatyme nustatytos... 129. Šioje byloje nenustatyta, kad ieškovai naudojosi savo procesinėmis teisės... 130. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 -291... 131. Ieškovo V. B. ir ieškovės UAB „Automera“ ieškinį atmesti.... 132. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...