Byla 1-110-405/2012
Dėl jo veika teisingai kvalifikuojama pagal LR BK 284 str. 1 d

1Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Lisauskienė, sekretoriaujant Vilmai Vilkoicienei, dalyvaujant prokurorui Janui Paškevičiui (Jan Paškevič), nukentėjusiajai M. R., vertėjai Daliai Skuolienei, teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą,kurioje

2V. B. (a.k. ( - )), gimęs Baltarusijoje, Lietuvos Respublikos pilietis, pagrindinio išsilavinimo, nesusituokęs, pensininkas, neteistas, gyv. ( - ), kaltinamas pagal LR BK 284 str. 1 d.,

3Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,

Nustatė

4V. B. pažeidė viešąją tvarką: 2011 m. liepos 19 d. apie 16.50 val. viešoje vietoje – daugiabučio namo, esančio Žilvičių g. 14 Švenčionėlių m. Švenčionių r., kieme, įžūliais veiksmais – neleistinu, akivaizdžiai agresyviu ir moralės požiūriu nepriimtinu, aplinkinius šokiruojančiu elgesiu, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdydamas visuomenės rimtį ir tvarką, matant pašaliniams asmenims, tyčia pastūmė M. R., pastarajai pargriuvus ant žemės, dešinės rankos delnu sudavė jai ne mažiau dviejų kartų į veidą, padarydamas sumušimus veide, lazda sudavė ne mažiau dviejų smūgių į galvą ir ne mažiau kaip vieną smūgį lazda į kairę alkūnę, padarydamas nubrozdinimą kairės alkūnės srityje, nežymiai sutrikdydamas M. R. sveikatą, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 284 str. 1 d.

5Kaltinamasis V. B. kaltu prisipažino iš dalies, paaiškino, kad tą dieną kartu su drauge A. Y. ėjo pro suolelį daugiabučio namo kieme, ant kurio sėdėjo jo tėvas su M. R., kuri jį prižiūri ir gyvena jo namuose. Tarp M. R. ir jo draugės kilo konfliktas, kurio metu nukentėjusioji sudavė A. Y. lazdele, kuria eidamas pasiremdavo jo tėvas. Tai pamatęs, jis priėjo prie nukentėjusiosios, kuri jam norėjo suduoti lazdele, bet jis nukentėjusiąją pastūmė, sudavė dešine ranka jai į veidą. Nukentėjusioji pargriuvo, po to atsikėlė, paėjo ir vėl pargriuvo. Lazda nukentėjusiosios nemušė. Tą dieną jis ir A. Y. buvo išgėrę alaus. Su civiliniu ieškiniu nesutinka.

6Ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 57-60) kaltinamasis parodė vietą, esančią prie daugiabučio namo Nr. 14 Žilvičių g. Švenčionėlių m., kur ant suoliuko sėdėjo jo tėvas ir nukentėjusioji M. R.. Taip pat kaltinamasis parodė, kaip jis pastūmė nukentėjusiąją ir kaip jai pargriuvusiai ant žemės sudavė dešinės rankos delnu mažiausiai du smūgius per veidą.

7Nors kaltinamasis V. B. kaltu neprisipažino, jo kaltė įrodyta nukentėjusiosios M. R., liudytojų J. P., P. V., iš dalies – liudytojos A. Y. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

8Nukentėjusioji M. R. parodė, kad ji prižiūrėjo kaltinamojo tėvą, kartu su juo sėdėjo daugiabučio namo kieme ant suoliuko. Priėjusi kaltinamojo sugyventinė A. Y. pradėjo konfliktą. Kaltinamasis iš pradžių A. Y. kvietė eiti, o vėliau priėjęs ją (nukentėjusiąją) pastūmė ir ji pargriuvo. Tada kaltinamasis atsisėdo ant jos ir mušė rankomis per galvą, o po to – mušė lazda. Gali patvirtinti, kad kaltinamasis jai sudavė du kartus į veidą dešine ranka ir du kartus lazda į galvą. Kaltinamasis sudavė daug smūgių, kurių neskaičiavo ir negali pasakyti, kiek jų buvo ir į kurias kūno dalis juos sudavė.

9Netikėti nukentėjusiosios parodymais nėra pagrindo, nes ji tokius pačius parodymus davė ir ikiteisminio tyrimo metu, visą laiką vienodai aiškino įvykio aplinkybes, jos parodymai patvirtinami kitais surinktais įrodymais.

10Liudytoja J. P. patvirtino nukentėjusiosios parodymus, nurodė, kad tuo metu buvo savo bute, esančiame ( - ). Per atidarytą langą išgirdo triukšmą, pažiūrėjusi matė, kaip kaltinamasis pribėgo prie ant suoliuko sėdėjusios nukentėjusiosios, ją pargriovė ant žemės ir sudavė per galvą lazda. Kiek kartų sudavė, negali pasakyti. Ji išbėgo į lauką, matė gulinčią nukentėjusiąją, o kaltinamasis jau buvo nuo jos atitrauktas.

11Liudytojas P. V. paaiškino, kad tą dieną automobilių stovėjimo aikštelėje statydamas automobilį matė, kaip nukentėjusioji gynėsi nuo kitos moters. Matė kaip prie nukentėjusiosios pribėgo kaltinamasis V. B., pargriovė ją ant žemės ir prispaudė lazda. Jis kaltinamąjį atitraukė nuo nukentėjusiosios. Matė, kad nukentėjusiajai sužalota galva. Taip pat matė, kaip kaltinamasis, prieš prispausdamas lazda nukentėjusiąją prie žemės, buvo ta lazda užsimojęs. Smūgio nematė.

12Ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 44-46) liudytojas P. V. parodė vietą, kurioje kaltinamasis pargriovė jam nepažįstamą moterį.

13Liudytoja A. Y. patvirtino aplinkybę, kad kaltinamasis pastūmė nukentėjusiąją. Taip pat nurodė, kad buvo apsvaigusi nuo alkoholio.

14Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja A. Y. parodė, kaip kaltinamasis rankomis pastūmė nukentėjusiąją (b.l. 37-41).

15Nukentėjusiosios, liudytojų parodymai patvirtinami 2011 m. gruodžio 21 d. specialisto išvadoje Nr. G 3829/11(01) (b.l. 18-19) esančiais duomenimis. Išvadoje nurodoma, kad nukentėjusiajai M. R. padarytas nubrozdinimas kairės alkūnės srityje, sumušimai veide ir kitose kūno vietose, galimai aplinkybėse nurodytu laiku (2011 m. liepos 19 d.) paveikus kietais bukais daiktais, sužalojimai padaryti mažiausiai trimis trauminiais poveikiais.

16Apžiūrėjus įvykio vietą (b.l. 7-8) nustatyta, kad nusikalstama veika padaryta Švenčionių r. Švenčionėlių m. Žilvičių g. prie daugiabučio namo Nr. 14.

17Iš 2011 m. liepos 19 d. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (b.l. 48) nustatyta, kad pateikta medinė rudos spalvos lazda su nulaužtu laikikliu. Apžiūrėjus lazdą (b.l. 49-50) nustatyta, kad vienas jos galas nulaužtas.

18Byloje gauta pakankamai objektyvių įrodymų, kad kaltinamasis V. B., pavartodamas prieš M. R. smurtą ir tuo demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką. Kaltinamojo daromą veiką matė kiti asmenys, kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė viešoje vietoje – prie daugiabučio gyvenamojo namo, todėl jo veika teisingai kvalifikuojama pagal LR BK 284 str. 1 d.

19Kaltinamojo V. B. atsakomybę lengvinančių ir aplinkybių byloje nėra.

20Skiriant kaltinamajam bausmę atsižvelgiama į tai, kad jis padarė nesunkų nusikaltimą, į kaltinamojo asmenybę – teisiamas pirmą kartą, galiojančių administracinių nuobaudų neturi, pensininkas, ir manoma, kad yra pagrindas paskirti švelniausią sankcijoje numatytą bausmę – viešuosius darbus.

21Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš kaltinamojo priteisti 715,94 Lt dydžio turtinės žalos atlyginimą. Kaltinamasis su civiliniu ieškiniu nesutiko motyvuodamas tuo, kad nukentėjusioji galėjo būti apsidraudusi ir nebūtų reikėję iš jo reikalauti žalos atlyginimo. Byloje nustatyta, kad nukentėjusiajai sužalojimus, dėl kurių ji buvo gydoma, padarė kaltinamasis, gydymo išlaidų dydis patvirtinamas Gydymo paslaugų apskaitos išraše esančiais duomenimis (b.l. 25), todėl civilinis ieškinys tenkinamas, iš kaltinamojo Valstybinei ligonių kasai priteisiamas 715,94 Lt dydžio žalos atlyginimas.

22Iš kaltinamojo V. B. priteisiamos 18 Lt dydžio proceso išlaidos į valstybės biudžetą.

23Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303 – 307 str.,

Nutarė

24V. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d. ir nubausti aštuonių mėnesių trukmės viešaisiais darbais, įpareigojant neatlygintinai dirbti keturiasdešimt valandų per mėnesį visuomenės labui.

25Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

26Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti. Išieškoti iš V. B. 715,94 Lt (septynių šimtų penkiolikos Lt 94 ct) dydžio turtinės žalos atlyginimą Valstybinei ligonių kasai.

27Išieškoti iš V. B. 18 (aštuoniolika) Lt proceso išlaidų į valstybės biudžetą.

28Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti apskųstas Vilniaus apygardos teismui per Švenčionių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Švenčionių rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė... 2. V. B. (a.k. ( - )), gimęs Baltarusijoje, Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,... 4. V. B. pažeidė viešąją tvarką: 2011 m. liepos 19 d. apie 16.50 val.... 5. Kaltinamasis V. B. kaltu prisipažino iš dalies, paaiškino, kad tą dieną... 6. Ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 57-60) kaltinamasis parodė vietą, esančią... 7. Nors kaltinamasis V. B. kaltu neprisipažino, jo kaltė įrodyta... 8. Nukentėjusioji M. R. parodė, kad ji prižiūrėjo kaltinamojo tėvą, kartu... 9. Netikėti nukentėjusiosios parodymais nėra pagrindo, nes ji tokius pačius... 10. Liudytoja J. P. patvirtino nukentėjusiosios parodymus, nurodė, kad tuo metu... 11. Liudytojas P. V. paaiškino, kad tą dieną automobilių stovėjimo... 12. Ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 44-46) liudytojas P. V. parodė vietą, kurioje... 13. Liudytoja A. Y. patvirtino aplinkybę, kad kaltinamasis pastūmė... 14. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja A. Y. parodė, kaip kaltinamasis rankomis... 15. Nukentėjusiosios, liudytojų parodymai patvirtinami 2011 m. gruodžio 21 d.... 16. Apžiūrėjus įvykio vietą (b.l. 7-8) nustatyta, kad nusikalstama veika... 17. Iš 2011 m. liepos 19 d. Daiktų, dokumentų pateikimo protokolo (b.l. 48)... 18. Byloje gauta pakankamai objektyvių įrodymų, kad kaltinamasis V. B.,... 19. Kaltinamojo V. B. atsakomybę lengvinančių ir aplinkybių byloje nėra.... 20. Skiriant kaltinamajam bausmę atsižvelgiama į tai, kad jis padarė nesunkų... 21. Valstybinė ligonių kasa pareiškė civilinį ieškinį, kuriuo prašo iš... 22. Iš kaltinamojo V. B. priteisiamos 18 Lt dydžio proceso išlaidos į... 23. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 303 – 307 str.,... 24. V. B. pripažinti kaltu pagal LR BK 284 str. 1 d. ir nubausti aštuonių... 25. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti –... 26. Valstybinės ligonių kasos civilinį ieškinį patenkinti. Išieškoti iš V.... 27. Išieškoti iš V. B. 18 (aštuoniolika) Lt proceso išlaidų į valstybės... 28. Nuosprendis per 20 d. nuo paskelbimo gali būti apskųstas Vilniaus apygardos...