Byla e2-2043-601/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas, sekretoriaujant Ievai Gegieckaitei, dalyvaujant ieškovės atstovui adv. J. J.

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės viešosios įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Birštono mineraliniai vandenys“ dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir priteisti iš atsakovės UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ 284 167,48 Eur skolą, 1 020,53 Eur delspinigių ir 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad tarp šalių 2015 m. lapkričio 10 d. buvo sudaryta sutartis Nr. ( - ) dėl vienkartinių pakuočių. Pagal šią sutartį ieškovė įsipareigojo atlikti administravimo veiksmus, o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei įmokas už suteiktas paslaugas. Laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. sausio 30 d. ieškovė už suteiktas paslaugas pagal sutartį atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras. Atsakovė apmokėjo tik dalį sąskaitų ir yra skolinga ieškovei 284 167,48 Eur pradelstos skolos bei pagal sutartį paskaičiuotus delspinigius.

4Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 20 d. preliminariu sprendimu ieškinį patenkino ir priteisė iš atsakovės 284 167,48 Eur skolą, 1 020,53 Eur delspinigių bei 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos (285 188,01 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-03-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1 503,76 Eur žyminį mokestį, 605 Eur išlaidų už suteiktas teisines paslaugas ieškovei.

5Atsakovė pateikė teismui prieštaravimus dėl minėto preliminaraus sprendimo, kuriuose nurodė, kad ieškovės pareikšti reikalavimai yra nepagrįsti, todėl prašo preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti. Kadangi mokėjimo terminai, nustatyti šalių susitarimu dar nebuvo suėję (sutartimi nustatyti terminai, pagal susiklosčiusią šalių praktiką, buvo nukeliami bent mėnesiui), ieškovė, kreipdamasi į teismą, piktnaudžiavo savo padėtimi rinkoje, vienašališkai pažeidė tarp šalių susiklosčiusią praktiką bei esamą susitarimą dėl atsiskaitymo terminų. Taip pat nurodė, kad prieštaravimų pateikimo dieną atsakovė yra padengusi įsiskolinimą, kurio mokėjimo terminai yra suėję, t. y. yra sumokėjusi 284 167,48 Eur, tačiau nesutinka su reikalavimu priteisti delspinigių, palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovė po priimto preliminaraus teismo sprendimo yra apmokėjusi skolą, tačiau atsakovė nesutinka su prašomais priteisti delspinigiais ir palūkanomis. Prašo nesivadovauti CPK 430 straipsnio 9 dalies nuostata, nes atsakovė nesutinka su priimtu preliminariu sprendimu (prašo ieškinį atmesti visa apimtimi), mokėjimo nurodymuose nėra nurodyta už ką yra mokama, todėl esant galiojančiam preliminariam sprendimui, bus atitinkamai užskaitytos sumos. Pažymi, kad atsakovė ir toliau vėluoja vykdyti mokėjimus nustatytais terminais pagal sutartį.

7Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.

8Preliminariu sprendimu nustatyta, kad ieškovė VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ su atsakove UAB „Birštono mineraliniai vandenys“ 2015 m. lapkričio 10 d. sudarė sutartį Nr. ( - ) dėl vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, administravimo, surinkimo ir tvarkymo organizavimo. Pagal šios sutarties 2.1 punktą ieškovė įsipareigojo atlikti administravimo veiksmus, siekdama užtikrinti atsakovei Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų įgyvendinimą, o atsakovė įsipareigojo mokėti ieškovei įmokas už suteiktas paslaugas. Laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 30 d. iki 2017 m. sausio 30 d. ieškovė už suteiktas paslaugas pagal sutartį atsakovei išrašė PVM sąskaitas faktūras: 2016 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), užstato suma 113 135,60 Eur, apmokėjimo terminas nurodytas iki 2017 m. sausio 27 d.; 2016 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), administravimo įmokos suma 33 133,19 Eur, apmokėjimo terminas nurodytas iki 2017 m. sausio 27 d.; 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), užstato suma 101 241,10 Eur, apmokėjimo terminas nurodytas iki 2017 m. vasario 27 d.; 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), administravimo įmokos suma 36 657,59 Eur, apmokėjimo terminas nurodytas iki 2017 m. vasario 27 d. Ieškovės nurodymu, atsakovė apmokėjo tik dalį sąskaitų ir ieškinio teismui pateikimo dieną yra skolinga ieškovei 284 167,48 Eur.

9Atsakovė savo prieštaravimuose nesutiko su šalių pasirašytos sutarties 13.1.4. punkte nurodyta sąlyga dėl atsiskaitymo terminų, nes, pasak atsakovės, tarp šalių buvo susiklosčiusi kitokia praktika dėl atsiskaitymo. Teismas neturi pagrindo su tuo sutikti. Pažymėtina, kad duomenų, jog 2015 m. lapkričio 10 d. sudarytos sutarties Nr. ( - ) „Dėl vienkartinių pakuočių, už kurias nustatytas užstatas, administravimo, surinkimo ir tvarkymo organizavimo“, 13.1.4. punkte nurodyta sąlyga dėl atsiskaitymo yra pakeista ar pripažinta negaliojančia, todėl teismui nėra pagrindo spręsti, jog tarp šalių buvo susitarta dėl kitokių atsiskaitymo terminų, negu nurodyta sutartyje, juo labiau, jog tą neigia ieškovė. Taigi, preliminarus sprendimas delspinigių dalyje yra pagrįstas.

10Lietuvos Respublikos CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Prieš tai minėti įrodymai patvirtina, kad ieškovė suteikė sutartyje numatytas paslaugas, išrašė PVM sąskaitas faktūras, tačiau atsakovė įsipareigojimus įvykdė (sumokėjo skolą) po preliminaraus sprendimo priėmimo. Teismas, įvertinęs šias aplinkybes, sprendžia, kad atsakovė, sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitydama su ieškove, pažeidė sutartinę prievolę, todėl ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 284 167,48 Eur skolą priimant preliminarų sprendimą buvo pagrįstas.

11Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus netesybomis (CK 6.70 str. 1 d.). Šalių sudarytos sutarties 14.1 p. numatyta, jeigu šalis pažeidžia sutartyje nustatytus atsiskaitymo terminius, kitos šalies reikalavimu ji privalo sumokėti 0,02 procentai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

12Ieškovės paskaičiavimais atsakovė pagal 2016 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios pradelsta suma 33 133,19 Eur, ir pagal 2017 m. gruodžio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios pradelsta suma sudaro 113 135,60 Eur, pradelsė apmokėti po 33 dienas, todėl delspinigiai atitinkamai sudaro 218,68 Eur ir 746,69 Eur. Atsakovė pagal 2016 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios pradelsta suma sudaro 101 241,10 Eur, ir pagal 2017 m. sausio 31 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. ( - ), kurios pradelsta suma sudaro 36 657,59 Eur, pradelsė apmokėti po 2 dienas, todėl delspinigiai atitinkamai sudaro 14,66 Eur Eur ir 40,50 Eur. Iš viso pagal minėtas sąskaitas faktūras paskaičiuoti pagal sutartį delspinigiai sudaro 1 020,53 Eur. Teismas, priimdamas preliminarų sprendimą, vertino, kad ieškovės pateiktas delspinigių apskaičiavimas neprieštarauja minėtos sutarties 14.1 punkto nuostatoms, todėl minėta suma ieškovei priteistina pagrįstai.

13Teismui nustačius, kad atsakovė nustatytu terminu neįvykdė prievolės, iš ieškovės pagrįstai priteistos 5 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (285 188,01 Eur) už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. kovo 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.38 str., 6.205 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

14Pažymėtina, kad atsakovė skolą ieškovei pripažino, ją sumokėjo. Tačiau ieškovės atstovas nurodė, kad mokėjimo nurodymuose atsakovė nenurodė mokėjimo paskirties, todėl atitinkamai gautos sumos bus paskirstytos pagrindinei skolai, delspinigiams ir palūkanoms padengti. Esant nustatytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad nėra pagrindo keisti ar naikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. preliminarų sprendimą, todėl galutiniu sprendimu jis paliekamas nepakeistas (CPK 430 str. 6 d. 1 p.).

15Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

16Ieškovė nurodo, jog po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo patyrė 1 875,50 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (atsiliepimo į prieštaravimus surašymas, prašymo atsisakyti priimti priešieškinį surašymas, advokato pasirengimas 2017-05-18 teismo posėdžiui, vykimas į teismo posėdį, dalyvavimas jame, advokato pasirengimas 2017-06-27 teismo posėdžiui, vykimas į jį, dalyvavimas jame), todėl prašo jas priteisti.

17CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio (toliau – rekomendacijos). Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad nagrinėjama byla nėra didelės apimties ir nesudėtinga, joje nėra specialių žinių reikalingumo, nėra teisinių klausimų naujumo, į advokato nurodomos darbo ir laiko sąnaudas (vyko du teismo posėdžiai, kurie bendrai užtruko iki valandos laiko), į advokato paslaugų teikimo pastovumą, į tai, kad advokatas du kartus paskaičiuoja apmokėjimą už 2017-05-18 teismo posėdį ir vykimą į jį, į rekomendacijose nurodomus maksimalius užmokesčio dydžius, sprendžia, kad prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos mažintinos iki 1 200 Eur.

18Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428 straipsniu,

Nutarė

19Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. preliminarų sprendimą palikti nepakeistą.

20Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono mineraliniai vandenys´, j. a. k. ( - ), ieškovei viešajai įstaigai „Užstato sistemos administratorius“, j. a. k. ( - ), 1 200 Eur (vieną tūkstantį du šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidų.

21Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Evaldas Burzdikas,... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Ieškovė VšĮ „Užstato sistemos administratorius“ kreipėsi į teismą... 4. Kauno apygardos teismas 2017 m. kovo 20 d. preliminariu sprendimu ieškinį... 5. Atsakovė pateikė teismui prieštaravimus dėl minėto preliminaraus... 6. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas nurodė, kad atsakovė po priimto... 7. Preliminarus sprendimas paliktinas nepakeistu.... 8. Preliminariu sprendimu nustatyta, kad ieškovė VšĮ „Užstato sistemos... 9. Atsakovė savo prieštaravimuose nesutiko su šalių pasirašytos sutarties... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.716 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad paslaugų... 11. Prievolių įvykdymas gali būti užtikrinamas pagal sutartį arba įstatymus... 12. Ieškovės paskaičiavimais atsakovė pagal 2016 m. gruodžio 31 d. PVM... 13. Teismui nustačius, kad atsakovė nustatytu terminu neįvykdė prievolės, iš... 14. Pažymėtina, kad atsakovė skolą ieškovei pripažino, ją sumokėjo. Tačiau... 15. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 16. Ieškovė nurodo, jog po preliminaraus teismo sprendimo priėmimo patyrė 1... 17. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 18. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 428... 19. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 20 d. preliminarų sprendimą palikti... 20. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Birštono... 21. Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...