Byla 2A-1204-259/2011
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Arvydo Žibo, kolegijos teisėjų Leono Jachimavičiaus, Virginijos Gudynienės, sekretoriaujant Ingai Kalkauskaitei, dalyvaujant ieškovei D. R., jos atstovei advokatei Rūtai Andriulevičiūtei, atsakovo UAB „Aivex“ atstovams Alvydui Augaičiui ir advokatui Pauliui Vaicekauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Aivex“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. vasario 18 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-757-475/2011 pagal ieškovės D. R. ieškinį atsakovui UAB „Aivex“, tretiesiems asmenims B. L., J. Ž., M. G. dėl žalos atlyginimo ir

Nustatė

2Ieškovė D. R. patikslintu ieškiniu (b.l.33-36) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Aivex“ patirtą 1604,06 Lt turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Kauno miesto apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimu (b.l.133-136) ieškinį tenkino: priteisė ieškovei iš atsakovo 1604,06 Lt turtinę žalą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2010-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 66 Lt žyminį mokestį; priteisė iš atsakovo valstybei 84,78 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu.

4Teismas nustatė, jog ieškovei dėl atsakovo veiksmų patyrus žalą, kyla atsakovo deliktinė atsakomybė, nes rašytinė sutartis tarp ieškovės ir atsakovo sudaryta nebuvo. Teismas pripažino, jog atsakovo darbuotojų neteisėti veiksmai pasireiškė tuo, kad atvykę darbuotojai bandė nustatyti gedimą, skydinėje junginėjo saugiklius, ką patvirtino liudytojų paaiškinimai bei policijos tyrimo medžiagos M. Ž. ir B. L. apklausos protokolai (b.l.9, 11 policijos medžiagoje), Teismas laikė įrodytu, jo atsakovo darbuotojai atliko tam tikrus veiksmus ir būtent tų veiksmų pasėkoje atsirado žala ieškovei. Teismas pažymėjo, jog padaryta žala turi būti atlyginta pilnai (CK 6.251 str.,6. 263 str. 2 d.). CK 6.295 str. numato paslaugų teikėjo griežtą atsakomybę - už teikiamas paslaugas jis atsako praktiškai be kaltės. CK 6.264 str. 1 d. numato, kad įmonė atsako už savo darbuotojų padarytą žalą. Todėl, vadovaudamasis visomis nustatytomis aplinkybėmis bei CK normomis, teismas ieškovės ieškinį patenkino.

5Apeliaciniu skundu (b.l.142-145) atsakovas UAB „Aivex“ su teismo sprendimu nesutiko, prašė teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą - ieškovės ieškinį atmesti. Skunde nurodoma, jog teismas, spręsdamas žalos atlyginimo klausimą, privalėjo nustatyti, ar egzistuoja civilinės atsakomybės taikymo atsakovui sąlygos. Teismas nepagrįstai laikė įrodytu, jog atsakovo darbuotojai atliko tam tikrus veiksmus ir būtent tų veiksmų pasėkoje atsirado žala ieškovei, kadangi byloje nėra pakankamai šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų. Priešingai, tarp atsakovo darbuotojų veiksmų ir ieškovei atsiradusių pasekmių nėra priežastinio ryšio. Skunde nurodoma, jog bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad atsakovo darbuotojai atvykę pagal iškvietimą ir apžiūrėję 12-tą butą, vizualiai nepastebėję jokių gedimų, atidarė laiptinėje esantį nerakinamą elektros skydelį, kuriame matėsi apdegę, neizoliuoti, netvarkingai sujungti elektros laidai, buvo atjungtas 12-o buto automatinis elektros išjungėjas. Atsakovo darbuotojai pamėgino įjungti 12-o buto automatinį elektros išjungėją, bet jis vėl automatiškai išsijungė. Daugiau jokių veiksmų atsakovo darbuotojai neatliko, ką patvirtina Žaliakalnio policijos komisariato patikrinimo medžiaga Nr. 20-25-2-AP-1210 - liudytojos B. L. apklausa (patikrinimo medžiaga Nr. 20-25-2-AP-1210, 11 lapas). Atsakovo nuomone, faktas, jog atsakovo darbuotojai atliko nurodytus veiksmus, savaime neįrodo, kad neigiamas pasekmes sąlygojo minėti veiksmai. Atsakovas nurodo, jog byloje taip pat nustatyta, kad ieškovės buto elektros instaliacija buvo netvarkinga, sumontuotas neleistinas 40 amperų automatinis išjungėjas, kuris daugiabučių namų butams praleidžia neleistinai didelę elektros srovę, ką patvirtino Žaliakalnio policijos komisariato patikrinimo medžiaga Nr. 20-25-2-AP-1210 - liudytojo Z. K. apklausa (patikrinimo medžiaga Nr. 20-25-2-AP-1210, 12 lapas). Liudytojas Z. K. nurodė, kad „šiame name yra sena instaliacija, todėl laidai nuo apkrovos galėjo pradėti svilti, <...> 11-ame bute pastatytas 40 amperų saugiklis, nors priklausė tik 16 amperų“. Todėl atsakovo nuomone, atsiradusias neigiamas pasekmes sąlygojo ne atsakovo darbuotojų veiksmai, o ieškovės elektros instaliacijos būklė, susvilusi laidų izoliacija ir sumontuotas neleistinas 40 amperų automatinis išjungėjas, praleidęs elektros srovę, kuri ir sugadino ieškovei priklausančius elektros įrenginius. Teismas netyrė, kaip atsiradusias neigiamas pasekmes sąlygojo sumontuotas neleistinas 40 amperų automatinis išjungėjas ir prasta elektros instaliacijos būklė, nors, atsakovo nuomone, būtent šios aplinkybės buvo pagrindinė priežastis neigiamoms pasekmėms atsirasti. Teismas taip pat nenurodė, dėl kokių priežasčių šiuos atsakovo argumentus atmetė.

6Atsiliepime į atsakovo UAB „Aivex“ apeliacinį skundą (b.l.168-172) ieškovė D. R. prašė atsakovo apeliacinį skundą atmesti, teismo sprendimą palikti nepakeistą, priteisti ieškovei iš atsakovo atstovavimo išlaidas apeliacinėje instancijoje, dėl šių motyvų:

71) priešingai, nei teigiama skunde, teismas tyrė ir vertino visas civilinės atsakomybės taikymo atsakovui sąlygas: neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę bei padarytos žalos dydį, ir tai tinkamai motyvavo savo sprendime (CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.). Teismas tinkamai vertino bylos faktines aplinkybes ir byloje esančius įrodymus, nustatydamas atsakovo neteisėtus veiksmus bei jų sukeltas pasekmes. Skundo teiginiai, jog atsakovo darbuotojai tik pamėgino įjungti 12-o buto automatinį elektros išjungėją ir daugiau jokių veiksmų neatliko, neatitinka tikrovės. Iš Žaliakalnio PK atlikto patikrinimo medžiagos (Nr.20-25-2-AP-1210, b.l.9-10) matyti, kad atsakovo darbuotojas J. Ž. pripažino, jog siekdami nustatyti 12-o buto rozetės gedimo priežastį, jis ir M. G. elektros skydinėje patikrino, ar iki išjungto 12-o buto elektros saugiklio ateina elektros srovė, tada jį įjungė, o pradėjus kibirkščiuoti laidams, saugiklį išjungė. Aplinkybes, jog atvykę elektrikai tikrino srovę ir buvo įjungę saugiklį, patvirtino ir Žaliakalnio PK apklausta B. L. (Žaliakalnio PK medžiaga Nr.20-25-2-AP-1210, b.l.11), kuri nurodė, jog elektrikams kažką junginėjant skydinėje, pradėjo kaukti kaimyninio (ieškovės) buto signalizacija, pasijautė degančių laidų kvapas. B. L. apklausos protokole taip pat užfiksuota, jog elektrikai po pakartotinio B. L. skambučio „sugrįžo ir vėl kažką judino skydinėje“. Šios aplinkybės paneigia skundo teiginius, jog atsakovo darbuotojų veiksmai apsiribojo tik 12-o buto saugiklio įjungimu ir išjungimu. Apklausiama šioje civilinėje byloje B. L. nurodė, kad elektrikai skydinėje atjunginėjo elektrą, ji stovėjo šalia ir matė, kaip elektrikams atliekant veiksmus, skydinėje kažkas sužaižaravo, pasijuto dūmų kvapas, ko pasėkoje jos bute sprogo lempa, sugedo kompiuteris. Faktą, kad elektrikams atliekant veiksmus elektros skydinėje buvo įsijungusi ieškovės buto signalizacija, patvirtino ir liudytoja R. Š.. Atkreiptinas dėmesys, kad ikiteisminėje ginčo sprendimo stadijoje atsakovas vengė pripažinti, kad būtent jo darbuotojai buvo atvykę pagal B. L. iškvietimą. Ieškovei kreipusis į Žaliakalnio PK, buvo nustatyta, kad pagal B. L. iškvietimą elektros gedimo atvyko taisyti atsakovo darbuotojai. Tuomet atsakovas atsiliepime į ieškinį bandė neigti, jog jo darbuotojai atliko kokius nors veiksmus elektros skydinėje, esą nebuvo pasirašyta jokia sutartis dėl paslaugų teikimo. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas yra nesąžiningas ir bando išvengti atsakomybės. Šioje byloje įrodyta, jog dėl atsakovo darbuotojų atliktų veiksmų elektros skydinėje susidarė staigūs elektros įtampos šuoliai (viršįtampis), tapę ieškovės patirtos žalos priežastimi. Atsakovas yra elektros darbų paslaugas teikiantis juridinis asmuo, o subjektams, vykdantiems šią veiklą, keliami aukštesni kokybės, saugos ir darbų organizavimo reikalavimai. Vadovaujantis LR ūkio ministro 2003-12-22 įsakymo Nr. 4-482 „Dėl įmonių, eksploatuojančių energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų patvirtinimo“ 9.1. p., juridinis asmuo, atliekantis elektros įrenginių eksploatavimą, yra atestuojamas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos. Be to, CK 6.295 str. yra įtvirtinta paslaugų teikėjo griežtoji atsakomybė - atsakomybė be kaltės. Teismo proceso metu pareikalavus pateikti atsakovo darbuotojų M. G. ir J. Ž. kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus, į bylą buvo pateikti tik J. Ž. kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai (b.l.116-117). Darytina išvada, jog darbų elektros skydinėje atlikimo metu M. G. apskritai neturėjo elektriko specialybę patvirtinančių dokumentų;

82) teismas tinkamai nustatė priežastinį ryšį tarp atsakovo darbuotojų neteisėtų veiksmų ir atsiradusių pasekmių (CK 6.247 str.). Visuose ieškovės prietaisų (televizorius, mobiliojo telefono pakrovėjas, signalizacijos sistemos detalės, kompiuteris, jo garso sistema) gedimų vertinimo aktuose gedimo priežastimi nurodomas elektros viršįtampis (UAB „ATEA“ 2009-12-29 įrangos apžiūros ir vertinimo aktas, b.l.19, UAB „EPROMA“ 2010-01-08 defektų aktas, b.l.21, UAB „RADOSATAS“ 2009-12-31 aktas, b.l.25). Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių šią aplinkybę ar įrodančių, jog ieškovės prietaisų gedimai atsirado dėl kitų priežasčių. Viršįtampį sukėlė atsakovo darbuotojų elektros skydinėje atlikti veiksmai. Atsakovo darbuotojų veiksmų atlikimo ir žalos ieškovei atsiradimo laikas sutampa. Ieškovės bute dingo elektra, įsijungė buto signalizacija, ėmė svilti laidai bei sugedo prietaisai būtent tuo metu, kai atsakovo darbuotojai atidarė elektros skydinę ir joje atliko veiksmus. M. G. parengiamajame teismo posėdyje patvirtino, kad gedimų šalinti atvyko 2009-12-17 apie 17.00 val. Iš teismo sprendimo matyti, kad tokį atsakovo darbuotojų veiksmų atlikimo laiką nurodė ir B. L. (apie 17.00 val.) bei liudytoja R. Š. (apie 16.30-17.00 val.), kuri patvirtino, jog elektrikams įėjus į laiptinę, po 10 min. pradėjo kaukti 11-o buto signalizacija. Ieškovei apie 17 val. dukra telefonu pranešė, kad namie dingo elektra, buvo įsijungusi signalizacija, ėmė pypsėti elektros prietaisai, svilti laidai. Ieškovei apie 17.30 val. atvykus į namus, elektros nebuvo. 2009-12-19 Butų savininkų bendrijos sudarytas Apžiūros aktas patvirtina, kad ieškovės elektros prietaisų gedimo priežastis - staigiai padidėjusi elektros srovės įtampa (susidarė dvi fazės), atsiradusi dėl to, kad atsakovo darbuotojams atliekant darbus, elektros spintoje prie paketinio kirtiklio sudegė nulinis laidas. Šis aktas yra nenuginčytas. Butų savininkų bendrijos pirmininkas B. P. teisme taip pat paliudijo, kad surašant aktą kaip specialistas dalyvavo ir elektrikas Z. K., kuris patvirtino, jog viršįtampį galėjo sukelti vien 12-o buto saugiklio įjungimas ar išjungimas, ką ir atliko atsakovo darbuotojai (Žaliakalnio PK patikrinimo medžiaga, elektriko Z. K. apklausos protokolas, b.l.12). Byloje įrodyta, kad atsakovo darbuotojams įjungus 12-o buto saugiklį, laidai ėmė kibirkščiuoti, o jį išjungus, pasijautė degančių laidų kvapas. Elektros prietaisų gedimai pasireiškė tik tuose butuose, kuriems priskirta atsakovo darbuotojų taisyta elektros skydinė, t. y. butams Nr.11 ir 12. Nors buto Nr. 12 savininkė B. L. nesikreipė dėl žalos atlyginimo į teismą, tačiau teikdama paaiškinimus, ji patvirtino ir jos bute buvusių elektros prietaisų gedimą, kurie atsirado atsakovo darbuotojams atlikus darbus skydinėje (sprogo lempa, sugedo kompiuteris);

93) skundo teiginiai, kad atsiradusias neigiamas pasekmes sąlygojo ne atsakovo darbuotojų veiksmai, o ieškovės buto netvarkinga elektros instaliacija, sumontuotas neleistinas 40 amperų automatinis išjungėjas, kuris praleido neleistinai didelę elektros srovę, yra tik samprotavimai, nepagrįsti jokiais įrodymais (CPK 178 str.). Byloje nustatyta, kad susidarė viršįtampis, o elektros prietaisų gedimai atsirado ne tik ieškovės bute, bet ir kaimyniniame bute Nr. 12, kurio automatiniai elektros išjungėjai buvo 16 amperų. Todėl darytina išvada, jog šiuo atveju viršįtampiui ir jo pasekmėms automatinio išjungėjo maksimali praleidžiama srovė (16 amperų ar 40 amperų) neturėjo jokios reikšmės, nes elektros prietaisai sugedo abiejuose butuose. Ieškovė pateikė į bylą dokumentus, patvirtinančius, jog jos buto elektros instaliacija yra tvarkinga: buto Nr.11 elektros grandinės varžos yra normos ribose, elektros grandinių izoliacijos varža tenkina visus būtinus reikalavimus (UAB „Varža“ matavimų protokolai Nr.43 ir 44, b.l.120-123). Atsakovas turėjo teisę ir galimybę teikti į bylą papildomus įrodymus, paneigiančius ieškovės pateiktus matavimų protokolus, tačiau tokių įrodymų nepateikė, todėl jo argumentas dėl netvarkingos buto instaliacijos atmestinas. Vadinasi, yra faktinis priežastinis ryšys tarp atsakovo darbuotojų veiksmų ir neigiamų pasekmių: žala atsirado būtent tuo metu, kai atsakovo darbuotojai atliko veiksmus elektros skydinėje. Jeigu šių atsakovo darbuotojų veiksmų nebūtų buvę, žalingi padariniai nebūtų atsiradę. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių kitas žalos atsiradimo priežastis (CPK 178 str.). Nustatant teisinį priežastinį ryšį (t. y. ar padariniai teisiškai nėra pernelyg nutolę nuo neteisėto veiksmo) vertinama atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybė neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtis ir vertė bei pažeisto teisinio reguliavimo apsauginis tikslas. Taip pat svarbi ir atsakomybės prigimtis bei įprasta gyvenimiška rizika (LAT 2007-11-26 nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-345/2007). Darytina išvada, kad jeigu M. G. ir J. Ž. būtų elgęsi kaip protingi ir apdairūs asmenys, atidarę elektros skydinę ir pamatę neva netvarkingai sujungtus elektros laidus ir neva neleistiną 40 amperų automatinį elektros išjungėją, galėjo numatyti, kad tam tikri jų veiksmai sąlygos žalos atsiradimą. B. L. patvirtino, kad atsakovo darbuotojai dirbo be sutarčių, iškvietimo dieną nesiūlė sudaryti sutarties dėl paslaugų atlikimo. Vadinasi, atsakovo darbuotojai elgėsi nerūpestingai ir aplaidžiai, juo labiau kad jiems keliami aukštesni darbų kokybės bei saugos reikalavimai. Tokiais savo veiksmais atsakovo darbuotojai prisiėmė riziką dėl galimų neigiamų pasekmių. CK 6.264 str. 1 d. numato, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines pareigas, kaltės.

10Atsiliepime į atsakovo UAB „Aivex“ apeliacinį skundą (b.l.166-167) tretysis asmuo B. L. apeliacinės instancijos teismo prašė įvertintus byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios bus įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais priimti atitinkamą sprendimą byloje. Atsiliepime nurodoma, jog priimtas teismo sprendimas trečiojo asmens teisių įtakoti negali, kadangi tretysis asmuo neturi teisinio suinteresuotumo šioje byloje. Todėl tretysis asmuo atsiliepime į skundą savo pozicijos tiek dėl sprendimo, tiek dėl skundo nepateikė.

11Apeliacinis skundas atmestinas.

12Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatytos tos faktinės aplinkybės, jog ieškovė gyvena bute, esančiame ( - ), Kaune. 2009-12-17 jos kaimynė B. L., gyvenanti ( - ), Kaune bute Nr. 12, dėl sugedusios rozetės pagal skelbimą laikraštyje (b.l.10) iškvietė samdomus darbuotojus, dirbančius atsakovo įmonėje. Atsakovo darbuotojams pradėjus elektros prietaiso remonto darbus, ieškovės bute tuo metu nustojo veikti elektros prietaisai – televizorius, mobilaus ryšio telefono pakrovėjas, kompiuteris su garso sistema, įsijungė ieškovės buto signalizacija, kuri vėliau nustojo funkcionuoti. Ieškovė tuo metu buvo darbe, apie tai, kad namuose dingo elektra, apie 17 val. telefonu jai pranešė dukra. Iš darbo namo ieškovei sugrįžus apie 23 val., elektros energijos ieškovės bute nebuvo. Kitą dieną elektra neatsirado, ieškovė paskambino namo bendrijos pirmininkui, buvo surašytas apžiūros aktas (b.l.11), nufotografuota skydinė (b.l.27-29), kaip įvykio priežastys buvo įvardinti atsakovo darbuotojų veiksmai, užfiksuota ieškovei padaryta žala. Ieškovė nurodė, kad patyrė iš viso 1604,06 Lt žalą – 217 Lt už televizoriaus taisymą, 10 Lt už mobiliojo ryšio telefono pakrovėją, 578 Lt už signalizacijos remontą, 510 Lt už kompiuterio remontą, 289,06 Lt už nepataisomai sugadintą ir pakeistą kompiuterio garso sistemą (b.l.19-26). Ieškovė dėl patirtos žalos atlyginimo kreipėsi į atsakovą (b.l.13-14), tačiau žala geranoriškai atlyginta nebuvo, motyvuojant tuo, kad bendrovė nėra tikra, ar asmenys, atlikę veiksmus elektros spintoje, yra šios bendrovės darbuotojai. Ieškovė kreipėsi į Žaliakalnio PK (b.l.12, prij. medžiaga Nr.20-25-2-AP-1210), buvo atliktas patikrinimas, kurio metu nustatyta, jog skelbimas, kuriuo B. L. kreipėsi dėl elektros gedimo, laikraštyje „Kauno diena“ patalpintas atsakovo užsakymu, nustatyta, kad elektros remonto darbus 2009 12 17 Savanorių pr. Nr. 104 atliko UAB „Aivex‘ įgalioti darbuotojai, pasiūlyta pareiškėjai kreiptis į teismą su pretenzija UAB „Aivex‘ (prij. medžiaga Nr.20-25-2-AP-1210, 1. 16). Ieškovė D. R. patikslintu ieškiniu (b.l.33-36) prašė priteisti iš atsakovo UAB „Aivex“ patirtą 1604,06 Lt turtinę žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

13Kauno miesto apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimu (b.l.133-136) ieškinį tenkino: priteisė ieškovei iš atsakovo 1604,06 Lt turtinę žalą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2010-08-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 66 Lt žyminį mokestį; priteisė iš atsakovo valstybei 84,78 Lt išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Teismas bylos įrodymų visuma laikė įrodytu, jo atsakovo darbuotojai atliko tam tikrus veiksmus ir būtent tų veiksmų pasėkoje atsirado žala ieškovei.

14Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Aivex“ skundžia Kauno miesto apylinkės teismo sprendimą, prašo teismo sprendimą panaikinti, apeliacinio skundo motyvai yra susiję su tomis aplinkybėmis, jog teismas, spręsdamas žalos atlyginimo klausimą, nenustatė, kad egzistuoja civilinės atsakomybės taikymo atsakovui sąlygos, teismas nepagrįstai laikė įrodytu, jog atsakovo darbuotojai atliko tokius veiksmus, kurių pasėkoje atsirado žala ieškovei, kadangi byloje nėra pakankamai šią aplinkybę pagrindžiančių įrodymų. Be to, ieškovės buto elektros instaliacija buvo netvarkinga, sumontuotas neleistinas 40 amperų automatinis išjungėjas, kuris daugiabučių namų butams praleidžia neleistinai didelę elektros srovę, todėl atsakovo nuomone, atsiradusias neigiamas pasekmes sąlygojo ne atsakovo darbuotojų veiksmai, o ieškovės elektros instaliacijos būklė, susvilusi laidų izoliacija ir sumontuotas neleistinas 40 amperų automatinis išjungėjas, praleidęs elektros srovę, kuri ir sugadino ieškovei priklausančius elektros įrenginius.

15Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, kai teismo išvados atitinka įstatymo nustatytomis įrodinėjimo priemonėmis ir nustatyta tvarka konstatuotas reikšmingas bylos aplinkybes. Teismo išvados apie faktines bylos aplinkybes gali būti grindžiamos tik CPK 177 str. išvardytais įrodymais, gautais bei ištirtais įstatymų nustatyta tvarka. Šalys privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimu (LR CPK 178 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas minėtų įstatymų nuostatų, priimdamas sprendimą, laikėsi, Teismas, priimdamas skundžiamą apeliacine tvarka teismo sprendimą teisingai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias įrodymų rinkimo, įrodinėjimo naštą, jų vertinimą reglamentuojančių procesinės teisės normas, tinkamai taikė deliktinės civilinės atsakomybės materialinės teisės normas (LR CK 6.246 str., 6.264 str.). Teismas tyrė ir vertino visas civilinės atsakomybės taikymo atsakovui sąlygas: neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį, kaltę bei padarytos žalos dydį (LR CK 6.246 str., 6.247 str., 6.248 str., 6.249 str.) ir tai tinkamai nurodė skundžiamo apeliacine tvarka teismo sprendimo motyvuose (LR CPK 270 str.). Dėl to apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas, o skundžiamas apeliacine tvarka teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (LR CPK 178 str., 326 str. 1 dalis).

16Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog iki atsakovo darbuotojai 2009-12-17 neatliko elektros prietaiso taisymo darbų, ieškovės elektros butiniai prietaisai veikė, jie sugedo būtent tuo momentu, kada atsakovo samdomi darbuotojai pradėjo remontuoti ieškovės gyvenamajame name elektros prietaisus. Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai ir teisingai konstatavo, jog atsakovo samdomi darbuotojai 2009 12 17 atliko elektros instaliacijos gedimo šalinimo veiksmus ieškovės gyvenamajame name, kurių pasėkoje atsirado turtinė žala ieškovei. Atsakovas nepateikė byloje jokių įrodymų, kad paneigti ieškovės nurodomas aplinkybes arba įvardinti kitą priežastį, dėl ko elektros prietaiso remonto metu sugedo ieškovės elektriniai buitiniai prietaisai. Dėl šių motyvų atsakovo apeliacinio skundo argumentai, jog byloje nėra nustatyti atsakovo neteisėti veiksmai, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir neigiamų padarinių, atsakovo kaltė, yra nepagrįsti. LR CK 6.264 str. 1 d. numato, kad samdantis darbuotojus asmuo privalo atlyginti žalą, atsiradusią dėl jo darbuotojų, einančių savo darbines pareigas, kaltės.

17Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovo apeliacinio skundo argumentus, jog ieškovės prietaisų gedimą lėmė ieškovės elektros instaliacijos būklė, susvilusi laidų izoliacija ir sumontuotas neleistinas 40 amperų automatinis išjungėjas. Teisėjų kolegija vertina, kad šie argumentai yra tik prielaida, nepagrįsti leistinais įrodymais (LR CPK 178 str.). Be to ši prielaida yra paneigta ieškovės pateiktais rašytiniais įrodymais, ieškovė pateikė į bylą dokumentus, patvirtinančius, jog jos buto elektros instaliacija yra tvarkinga: buto Nr.11 elektros grandinės varžos yra normos ribose, elektros grandinių izoliacijos varža tenkina visus būtinus reikalavimus (UAB „Varža“ matavimų protokolai Nr.43 ir 44, b.l.120-123).

18Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu teisėjų kolegija apeliacinį skundą atmeta kaip nepagrįstą ir neįrodytą (LR CPK 178 str. ), o skundžiamą apeliacine tvarka teismo sprendimą palieka nepakeistą. Teisėjų kolegija išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka, taip pat nenustatė absoliučių skundžiamo teismo spendimo negaliojimo pagrindų (LR CPK 329 str. 2, 3 dalys).

19Atmetus apeliacinį skundą ieškovei iš atsakovo priteistinos turėtos 1320 lt išlaidos advokato paslaugoms apmokėti apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 98 str.).

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

21apeliacinį skundą atmesti.

22Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-18 sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš D. R. (a.k. ( - ) iš UAB „Aivex“ (į.k. 135582077) 1320 lt (vieną tūkstantį tris šimtus dvidešimt litų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė D. R. patikslintu ieškiniu (b.l.33-36) prašė priteisti iš... 3. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimu (b.l.133-136) ieškinį... 4. Teismas nustatė, jog ieškovei dėl atsakovo veiksmų patyrus žalą, kyla... 5. Apeliaciniu skundu (b.l.142-145) atsakovas UAB „Aivex“ su teismo sprendimu... 6. Atsiliepime į atsakovo UAB „Aivex“ apeliacinį skundą (b.l.168-172)... 7. 1) priešingai, nei teigiama skunde, teismas tyrė ir vertino visas civilinės... 8. 2) teismas tinkamai nustatė priežastinį ryšį tarp atsakovo darbuotojų... 9. 3) skundo teiginiai, kad atsiradusias neigiamas pasekmes sąlygojo ne atsakovo... 10. Atsiliepime į atsakovo UAB „Aivex“ apeliacinį skundą (b.l.166-167)... 11. Apeliacinis skundas atmestinas.... 12. Išnagrinėjus bylą apeliacine tvarka yra nustatytos tos faktinės... 13. Kauno miesto apylinkės teismas 2011-02-18 sprendimu (b.l.133-136) ieškinį... 14. Apeliaciniu skundu apeliantas UAB „Aivex“ skundžia Kauno miesto apylinkės... 15. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas,... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje neginčijamai nustatyta, jog iki... 17. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atsakovo apeliacinio skundo... 18. Esant šioms byloje nustatytoms aplinkybėms ir išdėstytų motyvų pagrindu... 19. Atmetus apeliacinį skundą ieškovei iš atsakovo priteistinos turėtos 1320... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 21. apeliacinį skundą atmesti.... 22. Kauno miesto apylinkės teismo 2011-02-18 sprendimą palikti nepakeistą.... 23. Priteisti iš D. R. (a.k. ( - ) iš UAB „Aivex“ (į.k. 135582077) 1320 lt...