Byla e2-3683-341/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Marius Rapolas Žukas,

2sekretoriaujant Simonai Andrijauskaitei,

3viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei Ž. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

4Teismas

Nustatė

51.ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 138,91 Eur (479,63 Lt) negrąžintą paskolą, 44,83 Eur (154,79 Lt) palūkanas po kredito grąžinimo termino, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

62.Ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2015-08-01 tarp ieškovės UAB „4finance“ ir atsakovo Ž. S. nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 916741010. Šia sutartimi šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovui iš viso 150,00 Eur/ 517,92 Lt sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma. R. S. bendrųjų sąlygų 3.7 punktu, atsakovas pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl 2016-04-21 atsakovas turėjo grąžinti 150,00 Eur / 517,92 Lt. Dalį paskolos atsakovas grąžino, todėl liko skolingas 138,91 Eur / 479,63 Lt. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovui 150,00 Eur/ 517,92 Lt. Deja, atsakovas savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Pažymi, kad CK 6.873 str. 1 d. nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino ieškovui paskolos. Dėl šios priežasties iš atsakovo yra priteistina 138,91 Eur / 479,63 Lt negrąžinta paskolos suma. Nurodo, jog CK 6.874 str. 1 d. nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Lietuvos A. T. praktikoje yra ne kartą išaiškinta, jog CK 6.874 str. 1 d. norma yra įstatyminė išimtis iš CK 6.37 str. 4 d. nuostatos, kad palūkanos už palūkanas neskaičiuojamos. Tai reiškia, kad paskolos teisiniuose santykiuose yra laikoma, kad terminas grąžinti paskolą ir sumokėti palūkanas sueina kiekvieną dieną ir tolesnės mokėjimo palūkanos skaičiuojamos nuo sukauptos skolos ir palūkanų sumos. Taigi, bendra pinigų suma, kurią privalo grąžinti paskolos gavėjas, tais atvejais, kai paskola laiku negrąžinta, susideda iš šių sumų: paskolos negrąžinta dalis, palūkanos kaip atlyginimas už naudojimąsi pinigais nuo paskolos išdavimo iki grąžinimo termino, ir palūkanos po grąžinimo termino pažeidimo, kurių skaičiavimas tęsiamas iki pilno prievolės įvykdymo, taip pat kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo (žr. pvz., Lietuvos A. T. 2011-11-02 nutartį c.b. Nr.3K-3-400/2011; 2010-12-09 nutartį c.b. Nr. 3K-3-509/2010; 2007-06-29 nutartį c.b. Nr. 3K-3-298/2007; 2005-11-14 nutartį c.b. Nr. 3K-3-572/2005; 2005-09-28 nutartį c.b. 3K-3- 434/2005; 2004-03-03 nutartį c.b. 3K-3-161/2004; 2003-09-18 nutartį c.b. Nr. 3K-7-751/2003; ir kitas). Šias palūkanų skaičiavimo taisykles po paskolos termino praleidimo šalys nustatė ir Vartojimo kredito sutarties 7.1. p. Taigi, pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p., nuo 2015-10-31 iki 2016-08-31 atsakovas privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (131.20 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Iš viso pagal CK 6.874 str. 1 d. nustatytą taisyklę iš atsakovo priteistina – 44,83 Eur / 154,79 Lt palūkanų suma už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Palūkanų sąvoka, skirtingai negu netesybų, Civiliniame kodekse nėra įtvirtinta, todėl palūkanų instituto turinys yra atskleidžiamas sistemingai aiškinant šį civilinės teisės institutą reglamentuojančias teisės normas. Lietuvos civilinėje teisėje palūkanos yra: pirma, mokestis už pinigų skolinimą (pavyzdžiui, CK 6.872 straipsnyje nustatytos palūkanos už naudojimąsi paskolos suma); antra, minimalių kreditoriaus nuostolių, kurių nereikia įrodyti, kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (CK 6.261 straipsnis). Palūkanos kaip mokestis už pinigų skolinimą, teismų praktikoje dar yra vadinamos mokėjimo palūkanomis ir iš esmės skiriasi nuo kompensuojamųjų palūkanų, mokamų už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kreditoriaus reikalavimas sumokėti palūkanas už pinigų skolinimą sutarties nustatytu terminu traktuotinas ne kaip reikalavimas atlyginti dėl kreditoriaus pinigų naudojimo patirtus nuostolius, bet kaip reikalavimas prievolę įvykdyti natūra, t. y. sumokėti įstatyme ar šalių sutartyje nustatytą mokestį už naudojimąsi paskolos suma – palūkanas (CK 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis). Kaip yra pažymėjęs Lietuvos Aukščiausiasis teismas, mokėjimo palūkanos yra atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus 2013 m. balandžio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 200/2013). Taigi netesybos ir palūkanos yra skirtingi prievolių teisės institutai, kurie atlieka skirtingas funkcijas tai yra netesybos neatlieka mokėjimo už naudojimąsi pinigais funkcijos. Pažymėi, jog ieškovė yra didžiausia Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėja. Per metus ieškovė sudaro vidutiniškai 168972 vartojimo kredito sutarčių, kuriomis paskolina vidutiniškai 26128527 Eur / 90216578,03 Lt su vidutine 109,89 proc. palūkanų norma. Dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas ieškovė iškarto perskolina naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovui laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 proc. metine palūkanų norma. Atitinkamai, dėl atsakovo laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovas negavo realių pajamų, t.y. – patyrė nuostolių. Dėl šios priežasties, nurodo, kad pagal CK 6.874 str. 1 d. ir sutarties 7.1.p. apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovo negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma yra laikytina ir minimaliais ieškovės nuostoliais pagal CK 6.261 str. nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovė patyrė dėl neteisėtų atsakovo veiksmų. Atsakovas nėra informavęs apie jokios atsakomybę lengvinančias ar nuo jos atleidžiančias aplinkybes. Nurodo, kad pagal CK 6.210 straipsnio 1 dalį bei 6.261 straipsnį palūkanos priteisiamos tik iki bylos iškėlimo teisme, išskyrus šalių susitarime ar įstatyme nustatytus atvejus, kai palūkanos skaičiuojamos iki visiško prievolės įvykdymo. Tai yra, po bylos iškėlimo pradedamos skaičiuoti ne CK 6.210 straipsnyje reglamentuojamos, bet vadinamosios procesinės palūkanos, įtvirtintos CK 6.37 straipsnyje. Pažymėtina, kad procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo teismo priteistos sumos, t. y., tiek nuo pagrindinės ieškiniu reikalaujamos sumos (pagrindinės skolos), tiek nuo papildomų, pvz., delspinigių, palūkanų ir panašiai (Lietuvos A. T. 2005-06-29 nutartis c.b. Nr. 3K-3-364/2005; 2005-09-28 nutartis c.b. Nr. 3K-3-434/2005; 2005-11-14 nutartis c.b. Nr. 3K-3-572/2005; ir kitos). Šiuo atveju, šalių sudarytos Vartojimo kredito sutarties 4.4. punktas numato, kad palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo atsakovui dienos (imtinai) iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas ieškovei, t.y. iki visiško prievolės įvykdymo. Dėl šios priežasties, vadovaujantis CK 6.37 str. 2 d. ir sutarties 4.4. p., iš atsakovo yra priteistinos ir procesinės palūkanos – 5 % per metus už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad GRT duomenimis atsakovas gyvena adresu Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Žarniškių vs. Registruojantis paskolai gauti atsakovas savo gyvenamąją vietą nurodė Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Žarniškių vs. LR CK 2.17 str. 3 d. numatyta, kad fizinis asmuo privalo raštu pranešti kitai sandorio šaliai, taip pat savo kreditoriams ar skolininkams apie savo gyvenamosios vietos pasikeitimą. Jeigu asmuo šios pareigos neįvykdo, kita sandorio šalis ir kreditoriai turi teisę siųsti pranešimus bei atlikti kitus veiksmus paskutinėje jiems žinomoje asmens gyvenamojoje vietoje. Pranešimas apie gyvenamosios vietos pasikeitimą iš atsakovo nebuvo gautas.

73.Į teismo posėdį ieškovo atstovas neatvyko, gautas prašymas bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl byla nagrinėjama ieškovo atstovui nedalyvaujant (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 246 straipsnio 1 dalis).

84.Atsakovei teismo pranešimas ir ieškinys su priedais įteikti įstatymo nustatyta tvarka – dokumentų įteikimo viešo paskelbimo būdu (( - ) straipsnis). Per teismo nustatytą terminą atsakovas be pateisinamos priežasties atsiliepimo į ieškinį nepateikė, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą negauta, į teismo posėdį atsakovas neatvyko, todėl byla nagrinėjama atsakovui nedalyvaujant (( - ) straipsnio 2 dalis).

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

105.Byloje esančiais duomenimis nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2015-08-01 nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 916741010. Minėta sutartimi šalys susitarė, jog ieškovas paskolino atsakovui 150,00 Eur (517,92 Lt) sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma. Sutarties bendrųjų sąlygų 3.7 punkto pagrindu, atsakovas pratęsė skolos grąžinimo terminą, todėl atsakovas 2016-04-21 turėjo grąžinti 150,00 Eur (517,92 Lt). Ieškovas ieškinyje nurodo, kad dalį paskolos atsakovas grąžino, todėl liko skolingas 138,91 Eur (479,63 Lt).

116.Atsakovas atsiliepimo nepateikė, ieškovo reikalavimų neginčijo. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad atsakovas iš ieškovo paskolos sutarties pagrindu gavo 150,00 Eur. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.870 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad paskolos sutartimi viena šalis perduoda kitos šalies nuosavybėn pinigus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad paskolos sutartis laikoma sudaryta nuo pinigų perdavimo momento ir paskolos gavėjas tampa pinigų savininku ir jam tenka paskolos praradimo rizika (CK 6.870 straipsnio 3 dalis). Pažymėtina, kad CK 6.873 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsakovas pažeidė šią prievolę ir sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino ieškovui visos paskolos; duomenų apie tai, kad atsakovas pilnai atsiskaitė si ieškovu, byloje nėra.

127.Nagrinėjamu atveju iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų darytina išvada, kad tarp šalių vartojimo kredito sutarties pagrindu susiklostė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 - 6.4, 6.881, 6.886 straipsniai). Teisėtai sudaryta sutartis jos šalims turi įstatymo galią (CK 6.189 straipsnio l dalis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Ieškovas savo sutartinius įsipareigojimus įvykdė tinkamai, suteikė kreditą, tačiau atsakovas nustatytu terminu finansinių įsipareigojimų pilnai neįvykdė, todėl laikytina, kad atsakovas pažeidė prievolę (CK 6.63 straipsnio l dalies 2 punktas, 6.205 straipsnis). Ieškinio reikalavimas dėl 138,91 Eur skolos priteisimo yra tenkinamas, kadangi atsakovas laiku ir tinkamai neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų. Kadangi atsakovas susidariusio įsiskolinimo pilnai ir laiku nesumokėjo, darytina išvada, kad jis prievolės neįvykdė, todėl atsakovas turi pareigą sumokėti ieškovui susidariusį įsiskolinimą (CK 6.59 straipsnis, 6.63 straipsnio 1 dalis, 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.256, 6.87 ir 6.886 straipsniai). Atkreiptinas dėmesys, kad šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 straipsnio 1 dalis).

138.Šalys, sudarydamos kredito sutartį, bendrųjų sąlygų 7.1 punkte susitarė, jog už naudojimąsi kreditu, atsakovas turi mokėti palūkanas. Lietuvos Respublikos CK 6.872 straipsnio 1 dalis nustato, kad palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Lietuvos Respublikos CK 6.874 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 44,83 Eur palūkanas už laikotarpį nuo 2015-10-31 iki 2016-08-31 už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Teismas sprendžia, kad šis ieškovo reikalavimas yra teisėtas ir pagrįstas, atsakovas turi pareigą mokėti ieškovui 44,83 Eur dydžio palūkanas (CK 6.261 straipsnis, 6.870 – 6.874 straipsniai).

149.Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti metines 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu. Spręstina, kad atsakovas turi pareigą mokėti 5 procentų dydžio palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Todėl ieškovui iš atsakovo priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą 183,74 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2017-06-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas pateikė rašytinius įrodymus, kad patyrė 15,00 Eur žyminio mokesčio išlaidas. Kadangi ieškinys yra tenkinamas, ieškovui iš atsakovo priteisiamas 15,00 Eur dydžio žyminis mokestis (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

1510.Teismo patirtos procesinių dokumentų įteikimo išlaidos, kurias sudaro 5,44 Eur, į valstybės biudžetą priteistinos iš atsakovo (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268 – 270 straipsniais, teismas

Nutarė

17ieškinį tenkinti visiškai.

18Priteisti iš atsakovo Ž. S., a.k. ( - ) 138,91 Eur negrąžintos paskolos, 44,83 Eur palūkanų, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 183,74 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017-06-15) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 15,00 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB „4finance“, į.k. ( - ), naudai.

19Priteisti iš atsakovo Ž. S., a.k. ( - ) į valstybės biudžetą 5,44 Eur procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

20Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai