Byla II-323-423/2009

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėja Asta Urbonienė, sekretoriaujant Astai Kavaliauskienei, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui J. M. , nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusios institucijos – Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovui Laimučiui Vaškevičiui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal J. M. skundą dėl nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialisto 2009-02-26 nutarimu J. M. paskirta administracinė nuobauda – 500 litų bauda už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 159 str. 7d., padarymą.

3J. M. administracinė nuobauda paskirta už tai, kad jis 2007 metų pavasarį, neturėdamas nustatyta tvarka suderinto projekto ir išduoto leidimo, atliko gyvenamojo namo, esančio Piesčių kaime, Šakių rajone, rekonstrukcijos darbus – pakeitė keraminę stogo dangą į skardinę (metalo), t.y. pakeitė stogo dangos tipą. Tuo savo veiksmais pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1d. 3 ir 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ I skyriaus 2p. reikalavimus.

4J. M. prašo panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti, kadangi nuobauda paskirta nepagrįstai ir neteisėtai. Nurodytu laiku jis jokių statybos darbų neatliko, kadangi jis tuo metu atliko jam paskirtą laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose. Stogo dangą be jo žinios pakeitė giminaitis A. K. .

5Marijampolės apskrities viršininko administracijos atstovas su skundu sutinka, prašo panaikinti nutarimą ir bylą nutraukti.

6Skundas tenkintinas.

7Administracinio teisės pažeidimo subjektas yra asmuo, kurio veikoje (veiksmuose arba neveikime) yra nustatyta administracinio teisės pažeidimo sudėties požymių, t.y. asmuo, atlikęs priešingą teisei kaltą (tyčinį arba neatsargų) veikimą arba neveikimą, kuriuo kėsinamasi į valstybinę arba viešąją tvarką, nuosavybę, piliečių teises ir laisves, į nustatytą valdymo tvarką, už kurį įstatymai numato administracinę atsakomybę (ATPK 9 str. 1d.). Tinkamas administracinio teisės pažeidimo subjekto nustatymas yra būtina prielaida užtikrinanti, kad administracinėn atsakomybėn bus patrauktas asmuo kaltas pažeidimo padarymu. Nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą turi būti nustatyta kokie neteisėti veiksmai buvo atlikti, jų priešingumas teisei bei juos atlikęs asmuo.

8Byloje nėra objektyvių ir neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad J. M. 2007 metų pavasarį, neturėdamas nustatyta tvarka suderinto projekto ir išduoto leidimo, atliko gyvenamojo namo, esančio Piesčių kaime, Šakių rajone, rekonstrukcijos darbus – pakeitė keraminę stogo dangą į skardinę (metalo), t.y. pakeitė stogo dangos tipą. Tuo savo veiksmais pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1d. 3 ir 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ I skyriaus 2p. reikalavimus.

9Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, nagrinėjant bylą nebuvo nustatyta kokius neteisėtus, priešingus teisei veiksmus atliko J. M. .

10Kadangi byloje nėra objektyvių ir neginčijamų įrodymų, patvirtinančių, kad J. M. pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1d. 3 ir 4 p., Statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ I skyriaus 2p. reikalavimus, todėl skundžiamas nutarimas naikintinas, byla nutrauktina, neesant J. M. veiksmuose nusižengimo, numatyto ATPK 159 str. 7d., sudėties (ATPK 250 str. 1d.).

11Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 124 str. 1d. 2p., teisėja

Nutarė

12Skundą tenkinti.

13Marijampolės apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriaus vyr. specialisto 2009-02-26 nutarimą, kuriuo J. M. paskirta administracinė nuobauda – 500 litų bauda, panaikinti ir bylą nutraukti.

14Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai