Byla 2S-348-661/2014
Dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo BUAB „Sapnų sala“ skundą dėl antstolio D. K. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0174/12/01465.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Vilniaus apygardos teismas, nagrinėdamas civilinę bylą Nr. 2-5004-431/2012, 2012 m. rugpjūčio 8 d. priėmė nutartį, kuria tenkino pareiškėjo prašymą panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, kuriomis buvo uždrausta BUAB „Sapnų sala“, UAB „IGNIKA“, K. A. ir

5V. S., taip pat kitiems tretiesiems asmenims valdyti, naudoti ir disponuoti UAB „DRAUGŲ STUDIJA“ ir UAB „Skolvalda“ nuosavybės teise priklausančiu turtu bei dokumentais, taip pat kitų asmenų jiems perduotu turtu bei dokumentais, taip pat iš dalies tenkino UAB „DRAUGŲ STUDIJA“ ir UAB „Skolvalda“ prašymus: iki teismo nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo pakeitė turto saugotoją antstolį D. K. (toliau – ir antstolis) į kitą turto saugotoją UAB „DRAUGŲ STUDIJA“; leido UAB „DRAUGŲ STUDIJA“ ir UAB „Skolvalda“ kartu su pasirinktu antstoliu patekti į patalpas, esančias Vilniuje, R. J. g. 6, S. M. g. 21-1, S. M. g. 21, ir išsivežti iš jų antstolio D. K. ir jo padėjėjų 2012 m. birželio 12 d. ir birželio 13 d. aprašuose nurodytą ir saugotą turtą bei dokumentus saugoti į kitas patalpas. UAB „DRAUGŲ STUDIJA“ ir UAB „Skolvalda“ pateikė nutartį vykdyti antstoliui D. K., kuris 2012 m. rugpjūčio 10 d. patvarkymu ją priėmė, 2012 m. rugpjūčio 10 d. ir 31 d. patvarkymais informavo suinteresuotus asmenis apie nutarties vykdymo vietą ir laiką.

6Pareiškėjas pateikė antstoliui skundą, prašydamas panaikinti jo 2012 m. rugpjūčio 10 d. ir 31 d. patvarkymus kaip neteisėtus; skundo netenkinus, nagrinėti skundą teisme žodinio proceso tvarka; nustačius, kad antstolio veiksmai turi nusikalstamos veikos požymių, pranešti Vilniaus apygardos Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai. Pareiškėjas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutartis nevykdytina skubiai, todėl jos rezoliucinėje dalyje nurodyti veiksmai dėl saugotojo pakeitimo, leidimo patekti į patalpas ir turto išvežimo galėjo būti atliekami tik nutarčiai įsiteisėjus. Be to, skundžiamuose patvarkymuose nepagrįstai nurodyta, kad vykdymo veiksmai turi būti atliekami pareiškėjui priklausančiose patalpose, esančiose Vilniuje, R. J. g. 6, S. M. g. 21-1, S. M. g. 21, nes 2012 m. birželio 29 d. dalis daiktų dalyvaujant kitam antstoliui buvo pernešta į patalpas, esančias Vilniuje, R. J. g. 6F, kita dalis – į patalpas, esančias S. M. g. 21-1.

7Antstolis 2012 m. rugpjūčio 31 d. patvarkymu pareiškėjo skundo netenkino ir, vadovaudamasis CPK 510 straipsniu, perdavė jį nagrinėti Vilniaus miesto 2-ajam apylinkės teismui.

8Suinteresuoti asmenys UAB „Draugų studija“, UAB „Skolvalda“ prašė pareiškėjo skundą atmesti.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 27 d. nutartimi pareiškėjo skundo netenkino. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjui atstovauja advokatas, kuris surašė skundą dėl antstolio veiksmų, pateikta vykdomoji byla, kurioje atlikti skundžiami veiksmai, sprendė, jog nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo prašymo nagrinėti skundą žodinio proceso tvarka (CPK 443 straipsnio 5 dalis). Teismas nurodė, kad Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties rezoliucinė dalis sudaryta iš dviejų dalių: pirmoji – dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, antroji – dėl saugotojo pakeitimo. Nutartyje nurodyta, kad nutarties dalis dėl turto saugotojo pakeitimo ir leidimo ieškovams patekti į nurodytas patalpas bei išvežti iš jų aptartą turtą bei dokumentus vykdytina dar iki nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo įsiteisėjimo. Atsižvelgdamas į tai, teismas konstatavo, kad antstolis neturėjo teisinio pagrindo laukti, kol nutartis įsiteisės (CPK 586, 588 straipsniai), ir tik tada priimti ją vykdyti. Pasisakydamas dėl to, kad skundžiamuose antstolio patvarkymuose neteisingai nurodyti patalpų, kuriose turi būti atliekami vykdymo veiksmai, adresai, teismas pažymėjo, jog tokie adresai nurodyti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 8 d. nutarties rezoliucinėje dalyje, pareiškėjas jų tikslumo neginčijo, todėl antstolis, vykdydamas nutartį, neturėjo pagrindo dėl jų abejoti.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Apeliantas (pareiškėjas) BUAB „Sapnų sala“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-09-27 nutartį ir išspręsti bylą iš esmės, panaikinant antstolio D. K. 2012-08-10 patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, 2012-08-10 patvarkymą dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo vykdomojoje ir 2012-08-13 patvarkymą dėl 2012-08-08 nutarties Nr. 2-5004-431/2012 vykdymo kaip neteisėtus. Nurodo, kad:

  1. Teismas nepagrįstai sprendė, jog pareiškėjo argumentai dėl to, kad vykdymo veiksmai pagal 2012-08-08 Vilniaus apygardos teismo nutarties rezoliucinės dalies dalį dėl saugotojo pakeitimo ir leidimo ieškovams patekti į patalpas ir išsivežti iš jų aprašytą turtą bei dokumentus, galėjo būti atliekami tik nutarties daliai įsiteisėjus, yra nepagrįsti. Turto saugotojo pakeitimas yra laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas, kadangi saugotojas yra skiriamas tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, o nutartis pakeisti laikinąsias apsaugos priemones gali būti vykdoma tik jai įsiteisėjus arba pačioje nutartyje nurodant jos skubų vykdymą Vilniaus apygardos teismas 2012-08-08 nutarties rezoliucinėje dalyje nenurodė, kad rezoliucinės dalies dali dėl saugotojo pakeitimo yra skubaus vykdymo, todėl antstolis D. K. neteisėtai priėmė minėtą nutartį vykdymui.
  2. Antstolio D. K. vykdymo veiksmai buvo neteisėti, nes R. J. g. 6, Vilnius, esančios patalpos Nekilnojamojo turto registro duomenimis priklauso UAB „Laima ir partneriai“, o ne skolininkui BUAB „Sapnų sala“ ir antstolis, kaip valstybės įgaliotas asmuo, vadovaudamasis viešais Nekilnojamojo turto registro duomenimis turėjo žinoti ir žinojo šią informaciją.
  3. Dėl pirmosios instancijos teismo argumentų, susijusių su Vilniaus apygardos teismo 2012-08-16 nutartimi, apeliantas pažymi, kad teismo nutarti negali būti abstraktaus turinio ir ja leista išsivežti neaišku kokiuose faktinių aplinkybių konstatavimo protokoluose aprašytą ir neaišku kokį turtą ir dokumentus, todėl pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis Vilniaus apygardos teismo 2012-08-16 nutartimi, negalėjo spręsti, kad antstolio veiksmai yra teisėti.
  4. Teismas nepagrįstai nustatė, kad BUAB „Sapnų sala“ neprieštaravo laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimui dalyje dėl turto saugotojo pakeitimo, kadangi BUAB „Sapnų sala“ neprieštaravo tik dėl UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ prašymo turtą ir dokumentus išvežti saugoti į kitas patalpas;
  5. Tarp Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012-07-17 nutarčių civilinėse bylose Nr. 2-7705-535/2012 ir Nr. 2-7706-535/2012 bei Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5004-431/2012 yra prieštaravimas, kadangi turto saugotojo pakeitimas yra laikytinas turto perleidimu, o tai buvo uždrausta Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo nutartimis ir šiuo atveju faktas, kad Vilniaus apygardos teismo 2012-08-08 nutartis buvo priimta vėliau, teisinės reikšmės neturi.
  6. BUAB „Sapnų sala“ sutiko dėl turto ir dokumentų, dėl kurių nuosavybės teisės yra kilęs ginčas, išvežimo saugoti į kitas patalpas, todėl skundžiama nutartis nepagrįstai motyvuojama Vilniaus apygardos teismo 2012-07-24 nutartimi neva kaip įrodymas, jog BUAB „Sapnų sala“ sutiko su turto saugotojo pakeitimu (b. l. 91-96).

13Suinteresuoti asmenys UAB „Draugų studija“ ir UAB „Skolvalda“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo skundą ir pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi ir joje išdėstytais argumentais (b. l. 119-120).

14Vilniaus apygardos teisme buvo gautas apelianto atsisakymas nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties. Nurodė, kad skundo atsisakymo pasekmės, numatytos LR CPK 308 str. 3 d., jam yra žinomos ir suprantamos.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

16Atsisakymas nuo atskirojo skundo priimtinas, apeliacinis procesas nutrauktinas.

17Nagrinėjant atskiruosius skundus, taikomos taisyklės reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Vadovaujantis CPK 308 str. apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę atsisakyti apeliacinio skundo iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka – iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Apeliacinio skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės. Apeliantas prašymą dėl atskirojo skundo atsisakymo pateikė iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje, todėl terminas atsisakymui nuo atskirojo skundo nebuvo praleistas. Apeliantas patvirtino žinantis apeliacinio skundo atsisakymo pasekmes. Taip pat teismas nenustatė, kad būtų CPK 42 str. 2 d. numatytų sąlygų, todėl prašymas dėl atsisakymo nuo atskirojo skundo tenkintinas ir apeliacinis procesas nutrauktinas.

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 str. 2 d., 331 str.,teismas

Nutarė

19priimti apelianto BUAB „Sapnų sala“ atsisakymą nuo atskirojo skundo dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 27 d. nutarties ir apeliacinį procesą civ. byloje 2S-348-661/2014 nutraukti.

Proceso dalyviai