Byla I-16-279/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Panevėžio apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Nijolės Čekanauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Dalytės Zlatkuvienės ir Irenos Varžinskienės rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovams Utenos teritorinei darbo biržai, Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

Nustatė

2pareiškėjas V.K. kreipėsi į teismą su skundu ( b.l. 22- 23 ), ir 2012-11-21 patikslintu skundu ( b.l. 78-81 ), kuriais prašė: 1) panaikinti Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2011m. spalio 14 d. sprendimą dėl priešpensinės bedarbio išmokos neskyrimo ir įpareigoti atsakovą paskirti jam priešpensinę bedarbio išmoką, 2) įpareigoti Utenos apskrities valstybinę mokesčių inspekciją išregistruoti jį iš mokesčių mokėtojų registro, kaip vykdantį individualią veiklą nuo 2011-09-29. Pareiškėjas 2013-01-11 pateikė teismui patikslintą skundą ( b.l.107-109 ), kuriuo prašė panaikinti Utenos teritorinės darbo biržos Visagino skyriaus 2011m. spalio 14 d. sprendimą dėl priešpensinės bedarbio išmokos neskyrimo ir įpareigoti atsakovą paskirti jam priešpensinę bedarbio išmoką ir priteisti iš Utenos teritorinės darbo biržos jo turėtas išlaidas: 2000 Lt už advokatės pagalbą ir 403,49 Lt kelionės išlaidų. Atsisakė nuo skundo reikalavimo Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atžvilgiu, kadangi Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcijos mokestinių prievolių skyriaus Visagino poskyrio 2012-12-18 Operatyvaus patikrinimo pažymoje Nr. (duomenys neskelbtini) nustatyta, kad jo individuali veikla nutraukta nuo 2011-09-29.

32013-01-25 teisme gautas pareiškėjo V.K. pareiškimas, kuriame jis nurodė, kad Utenos teritorinė darbo birža gera valia patenkino jo reikalavimą. Utenos teritorinės darbo biržos direktoriaus 2013-01-24 įsakymu Nr. (duomenys neskelbtini) jam paskyrė priešpensinę bedarbio išmoką 819 Lt už laikotarpį nuo 2011-10-01 iki 2012-10-25. Todėl jis prašo administracinę bylą nutraukti, nes pareiškėjas atsisako nuo skundo, prašo priteisti iš Utenos teritorinės darbo biržos ir Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos lygiomis dalimis jo turėtas išlaidas: 2000 Lt už advokatės pagalbą ( skundo, patikslinto skundo surašymą, atstovavimą teisme ) ir 403,49 Lt kelionės išlaidų.

4Šalys į teismo posėdį neatvyko, joms apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pranešta tinkamai.

5Ginčo tarp šalių nebėra, atsakovai patenkino pareiškėjo reikalavimus gera valia. Pareiškėjo V.K. atsisakymas nuo skundo neprieštarauja įstatymams ar viešajam interesui, nepažeidžia kitų byloje dalyvaujančių asmenų teisių ir teisėtų interesų, todėl atsisakymas nuo skundo teismo priimtinas. Pareiškėjui žinomos atsisakymo nuo skundo teisinės pasekmės. Esant tokioms aplinkybėms, administracinė byla nutrauktina.

6Atsakovai Utenos teritorinė darbo birža ir Utenos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija jiems reiškiamus skundo reikalavimus patenkino gera valia pareiškėjo V.K. naudai, todėl vadovaujantis LR ABTĮ 44 str. 2 d. nuostatomis, V.K. įgijo teisę gauti iš atsakovų savo išlaidų, patirtų nagrinėjant administracinę bylą Nr. I-16-279-2013, atlyginimą. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas administracinėse bylose sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ( ABTĮ 44 str. 6 d.) CPK 98 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 ( toliau- Rekomendacijos).

7Rekomendacijų 8.2 punktas numato, kad maksimalus priteistinų išlaidų už ieškinio paruošimą dydis yra 3 MMA, t.y. 2400 Lt ( 3 x 800), o pagal Rekomendacijų 8.18 punktą, už vieną atstovavimo valandą teisme – 0,15 MMA, t.y. 120 Lt ( 800 Lt x0,15 ). Bylos medžiaga patvirtina faktą, kad pareiškėjo V.K. atstovė advokatė N.Kuchareva parengė patikslintą skundą, advokatė 1 val.30 min. atstovavo pareiškėjui teismo posėdžiuose - 2012-10-26 ir 2013-01-11. Už patikslinto skundo paruošimą bei atstovavimą 2000 Lt išlaidos yra pagrįstos tinkamais teisinių paslaugų suteikimą bei apmokėjimą už šias paslaugas patvirtinančiu dokumentu ( 2012-07-05 sutartimi dėl teisinių paslaugų , 2012-12-17 pinigų paėmimo kvitu), todėl jos priteistinos iš atsakovų lygiomis dalimis. Iš pateiktų 2012-07-27, 2012-10-25, 2013-01-10 UAB“ Lukoil Baltija„ kvitų matyti, kad 403,49 Lt kelionės išlaidų turėjo advokatė N.Kuchareva, tačiau dokumentų įrodančių, kad V.K., vykdydamas 2012-07-05 sutartį dėl teisinės pagalbos ( b.l. 113 ), būtų atlyginęs advokatei šias išlaidas ir pats patyręs kelionės išlaidų nėra, todėl jos pareiškėjui nepriteistinos.

8Teismas, vadovaudamasis LR ABTĮ 101 str.1 d. 3 p., 102 str., 44 str.,45 str.,

Nutarė

9prašymą tenkinti iš dalies.

10nutraukti administracinę bylą pagal pareiškėjo V. K. skundą atsakovams Utenos teritorinei darbo biržai, Utenos apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos ir Lietuvos darbo biržai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus pareiškėjui atsisakius nuo skundo ir teismui atsisakymą priėmus.

11Priteisti V. K. iš Utenos teritorinės darbo biržos 1000 Lt ir Utenos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 1000 Lt už patikslinto skundo paruošimą bei advokatės atstovavimą teisme.

12Prašymą dėl 403,49 Lt kelionės išlaidų priteisimo atmesti.

13Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos, paduodant skundą Panevėžio apygardos administraciniame teisme.

Proceso dalyviai