Byla 2A-487-479/2010

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Žydrūno Bertašiaus, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės ir Almanto Padvelskio, sekretoriaujant Martynui Šimkevičiui, dalyvaujant ieškovui R. B. ir jo atstovui Antanui Barusevičiui, atsakovės atstovams advokatui Rokui Venslauskui ir Arūnui Bukoliui, viešame kolegijos posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo R. B. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-18 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo R. B., atstovaujamo profesinės sąjungos „Uostininkas“, ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Klaipėdos konteinerių terminalas“ dėl grąžinimo į darbą ir žalos atlyginimo priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3ieškovas R. B., atstovaujamas profesinės sąjungos „Uostininkas“, kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“, kuriuo prašė panaikinti darbdavio 2009-06-29 įsakymą Nr. 78-K dėl ieškovo atleidimo, skubiai grąžinti jį į darbą, priteisti iš atsakovės 18 021,09 Lt už priverstinės pravaikštos laiką iki teismo sprendimo priėmimo, taip pat priteisti iš atsakovės 6 500 Lt neturtinės žalos atlyginimo. Nurodė, jog dirbo UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pagal 2005-12-01 darbo sutartį Nr. 1445 dokininku-mechanizatoriumi, atsakovės 2009-06-29 įsakymu Nr. 78-K buvo atleistas iš darbo DK 129 str. 2 d. pagrindu. Nurodė, jog pagal DK 134 str. 1 d. darbuotojai, išrinkti į atstovaujamus organus, negali būti atleisti iš darbo be tų organų sutikimo. Ieškovas, pertvarkius skyrių „Vakarai“ į grupę, buvo išrinktas grupės „Terminalas“ patikėtiniu, apie tai atsakovė informuota 2009-06-25 raštu Nr. 09-79, todėl nutraukiant darbo sutartį turėjo būti gautas išankstinis profesinės sąjungos „Uostininkas“ tarybos sutikimas. Tokio sutikimo darbdavys į profesinę sąjungą nesikreipė, todėl darbo sutarties nutraukimas yra nepagrįstas ir neteisėtas. Be to, ieškovas buvo išrinktas ir į bendrovės Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, todėl turėjo būti taikomos garantijos, numatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme. Minėto įstatymo 13 str. 9 d. nustatyta, kad darbuotojų atstovui saugai ir sveikatai taikomos DK 134 str. numatytos garantijos. Tai reiškia, kad nutraukiant darbo sutartį darbdavys turėjo gauti ir Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto sutikimą. Toks sutikimas negautas, todėl atsakovės veiksmai nutraukiant darbo sutartį su nariu yra nepagrįsti ir neteisėti. Kartu ieškovas pažymėjo, jog darbo sutartyje nurodyta, kad ji nutraukiama DK 129 str. 2 d. pagrindu, t. y. dėl ekonominių priežasčių. Tokiu atveju, kadangi numatyta atleisti daugiau darbuotojų, atsakovė turėjo vykdyti DK 130 str. 4 d. nuostatas ir privalėjo organizuoti konsultacijas su darbuotojų atstovais. Konsultacijų išvados, atleidimų sąlygos turėjo būti įformintos protokolu. Darbdavys tokių konsultacijų neorganizavo, todėl pažeidė nustatytą darbo sutarčių nutraukimo tvarką, kartu ir nario teises, nes konsultacijų metu susitariama dėl atleidimų tvarkos, pirmumo teisės likti darbe ir kitų garantijų. Be to, nutraukiant darbo sutartį nevertintos ir kitos aplinkybės, turinčios įtaką nario padėčiai (pvz. šeiminė padėtis, darbo stažas ir pan.). Pagal DK 135 str. 1 d. 6 p. ieškovas turėjo pirmumo teisę likti darbe (kaip išrinktas grupės patikėtiniu), tačiau į tai nebuvo atsižvelgta. Be to, nevertintos aplinkybės, kad narys augina nepilnametį sūnų, turi grąžinti kreditą. Dėl šių priežasčių atsakovė, atleisdama ieškovą iš darbo, pažeidė įstatymų reikalavimus, todėl atliko neteisėtą veiką, tuo ieškovui buvo padaryta turtinė ir neturtinė žala. Turtinė žala už priverstinės pravaikštos laiką nuo 2009 metų liepos mėnesio iki 2009 metų spalio mėnesio imtinai sudaro 18 021,09 Lt. Kartu ieškovas prašė atlyginti 6 500 Lt neturtinę žalą, kadangi dėl atleidimo iš darbo išgyveno, patyrė nepatogumus, sukeltus neteisėtu darbo sutarties nutraukimu, buvo sumenkinta jo, kaip profesinės sąjungos atstovo, padėtis. Be to, atleidus iš darbo patyrė nepatogumus, nes buvo priverstas tvarkyti dokumentus darbo biržoje, gauti pažymas, jaudintis dėl skolos grąžinimo ir pan.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-11-18 sprendimu ieškinį atmetė.

5Ieškovas R. B., atstovaujamas profesinės sąjungos „Uostininkas“, dėl minėto sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo sprendimą panaikinti ir išnagrinėjus bylą iš esmės ieškinį tenkinti. Apeliantas nurodo, kad teismas nepagrįstai tarp šalių susiklosčiusiems darbo teisiniams santykiams taikė kolektyvinių darbo santykių atstovavimo pagrindus (DK 19 str.), nors organizacija (profesinė sąjunga „Uostininkas“) teikė ieškinį gindama pažeistas nario teises, todėl šiuo atveju teismas turėjo vadovautis normomis, reglamentuojančiomis individualius atstovavimo pagrindus. Byloje surinkti įrodymai, kad profsąjunga įmonėje veikė ir turi teisę atstovauti savo nariams, tačiau teismas šią teisę apribojo. Be to, teismas išnagrinėjo bylą bei priėmė sprendimą nesilaikydamas tai bylų kategorijai nustatytos tvarkos bei terminų, tai įrodo, jog byla buvo vilkinama.

6Atsakovė UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, juo prašo skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7Apeliacinis skundas netenkintinas.

8Byloje sprendžiamas šalių ginčas dėl ieškovo atleidimo iš darbo teisėtumo. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis teigdamas, jog atleidžiant jį iš darbo nepaisyta įstatymo garantijų, suteikiamų jam, kaip įmonės Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nariui bei profesinės sąjungos atstovaujamojo renkamojo organo nariui. Apeliantas taip pat pažymi, kad teismas apribojo jo, kaip profesinės sąjungos nario, teisę naudotis organizacijos gynyba bei naudotis kitomis profesinės sąjungos nario teisėmis bei garantijomis, numatytomis darbuotojų atstovams. Kolegija nesutinka su šiais apelianto argumentais.

9Ieškovas savo ieškinio reikalavimus iš esmės grindžia DK normomis, reglamentuojančiomis kolektyvinius darbo santykius (DK 19, 47, 129, 134, 135 str.), todėl teismas pagrįstai aiškinosi profesinės sąjungos „Uostininkas“ veiklos UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ įmonėje teisėtumą ir pagrįstumą, taip pat ieškovo, kaip įmonės Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nario, įgaliojimus. Kolegijos vertinimu, teismas išsamiai ir visapusiškai ištyrė bei įvertino ginčo sprendimui reikšmingas aplinkybes.

10Negalima sutikti su apelianto teiginiu, jog atleisdama ieškovą iš darbo atsakovė privalėjo organizuoti konsultacijas su darbuotojų atstovais ir tam buvo būtinas darbuotojų atstovaujamojo organo sutikimas, kadangi ieškovas buvo išrinktas į profesinės sąjungos „Uostininkas“ valdymo organus (DK 134 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad norint profesinę sąjungą „Uostininkas“ pripažinti darbuotojų atstove atsakovės UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“ įmonėje, būtinas atsakovės darbuotojų kolektyvo pritarimas dėl jos atstovavimo

11(DK 19 str.), o byloje duomenų apie tokį kolektyvo pritarimą nėra. Net ir tuo atveju, jei pripažintume, kad atsakovės įmonėje veikė profesinė sąjunga „Uostininkas“, atsakovė atleisdama ieškovą iš darbo neprivalėjo gauti profesinės sąjungos „Uostininkas“ tarybos sutikimą, nes ieškovas R. B. atleidimo momentu buvo ne profesinės sąjungos „Uostininkas“ tarybos narys, o tik šios profesinės sąjungos grupės „Terminalas“ patikėtinis. Profesinės sąjungos „Uostininkas“ įstatuose grupė „Terminalas“ nėra laikoma minėtos profesinės sąjungos atstovaujamuoju renkamuoju organu, todėl ieškovui, kuris atleidimo iš darbo metu buvo grupės „Terminalas“ patikėtiniu, negali būti taikoma DK 134 straipsnyje numatyta garantija. Dėl tos pačios priežasties ieškovas neturi pirmumo teisės būti paliktas dirbti, kai mažinamas darbuotojų skaičius (DK 135 str. 1 d. 6 p.). Pirmosios instancijos teismas taip pat pagrįstai atkreipė dėmesį į darbuotojo piktnaudžiavimą savo teisėmis – profesinės sąjungos „Uostininkas“ taryba grupės „Terminalas“ patikėtiniu ieškovą išrinko 2009-06-16 ir apie tai įmonę informavo

122009-06-25, t. y. likus 4 dienoms iki ieškovo atleidimo, nors ieškovui įspėjimas apie numatomą atleidimą buvo įteiktas dar 2009-02-27 (b. l. 8, 14, 33, 34). Taigi akivaizdu, jog darbuotojas jau buvo informuotas apie atleidimą iš darbo dėl ekonominių priežasčių, kai jis buvo skiriamas grupės „Terminalas“ patikėtiniu, todėl tiek darbuotojas, tiek profesinė sąjunga veikė nesąžiningai.

13Nors byloje paneigtas profesinės sąjungos „Uostininkas“ kolektyvinis atstovavimas atsakovės įmonėje bei nenustatyta pagrindų, dėl kurių ieškovui, kaip profesinės sąjungos valdymo organui, turėtų būti taikomos papildomos įstatyme numatytos garantijos, tačiau negalima sutikti su apelianto argumentu, jog teismas apribojo jo, kaip profesinės sąjungos nario, teisę naudotis organizacijos gynyba. Nepaneigta, jog ieškovas yra minėtos profesinės sąjungos narys, sąjunga atstovauja jo interesams, tad individualaus atstovavimo teisiniai santykiai yra užtikrinti (DK 19 str. 1 d., CPK 56 str. 1 d. 5 p.).

14Apeliantas teismui nepateikė įrodymų ir apie tai, kad jis įmonėje buvo išrinktas į Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, ir dėl tos priežasties atsakovė atleisdama ieškovą turėjo gauti šio komiteto sutikimą. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad profesinė sąjunga „Uostininkas“

152007-06-14 d. raštu Nr.07-29 atsakovei nurodė, kad „<...> taryba nusprendė išrinkti atstovus į darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą ir siūlyti darbdaviui spręsti klausimą dėl Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto bendrovėje įsteigimo <...>“. Kartu informavo, kad profesinės sąjungos atstovu į Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą, be kitų atstovų, buvo išrinktas ir R. Butkevičius (b. l. 38). Tačiau, vadovaujantis Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei Įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos komitetų bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos 2003-10-29 posėdžio protokolu Nr.6-PV5-36, darbuotojų atstovus į minėtą komitetą išrinkti galėjo tik įmonės darbuotojų kolektyvo susirinkimas (Nuostatų 9 p.). Šiuo atveju kolegija vėlgi sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad R. B. buvo tik išrinktas profesinės sąjungos „Uostininkas“ skyriaus „Vakarai“ tarybos atstovu, tačiau pagal teisės aktų reikalavimus darbuotojų kolektyvo atstovu į Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetą išrinktas nebuvo, todėl jo sutikimas atsakovei atleidžiant ieškovą iš darbo nebuvo reikalingas.

16Kolegija nesutinka ir su apelianto argumentais dėl procesinės teisės pažeidimų, padarytų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas ėmėsi visų būtinų priemonių, kad byla būtų tinkamai išnagrinėta, taip pat savo iniciatyva rinko įrodymus, reikalingus teisingam bylos išnagrinėjimui, procesinės teisės pažeidimų nekonstatuota.

17Esant šioms aplinkybėms kolegija daro išvadą, kad apelianto išdėstytais argumentais nėra pagrindo keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo sprendimą, jis paliktinas iš esmės nepakeistas.

18Vadovaudamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmos dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

19Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-11-18 sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai