Byla 2A-464/2014
Dėl žemės sklypo aukciono pripažinimo neteisėtu

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ireko“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-1773-661/2013 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Ireko“ ieškinį atsakovui valstybės įmonei Valstybės žemės fondui (trečiasis asmuo - valstybės įmonės Valstybės žemės fondas Utenos žemėtvarkos skyrius) dėl žemės sklypo aukciono pripažinimo neteisėtu.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

42012 m. spalio 25 d. buvo vykdomas 0,0972 ha žemės sklypo, esančio ( - ) nuomos aukcionas. Ieškovas UAB „Ireko“, prieš registruodamasis dalyvauti aukcione, pervedė į aukciono komisijos nurodytą banko sąskaitą pradinį įnašą - vienerių metų pradinio žemės nuomos mokesčio dydžio sumą - 1198 Lt bei per aukciono dalyvių registracijai skirtą laiką Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos Ukmergės skyriui užklijuotame voke 2012 m. spalio 18 d. įteikė paraišką ir kitus reikalingus dalyvauti žemės sklypo nuomos aukcione dokumentus, tačiau aukciono vykdymo dieną UAB „Ireko“ atstovui nebuvo leista dalyvauti aukcione nurodžius, kad jis yra pašalintas iš aukciono dalyvių kaip pažeidęs Aukciono nuostatų 10 punktą, t. y. “pateiktas vokas paženklintas įmonės rekvizitais”.

5UAB “Ireko” kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė pripažinti UAB „Ireko“ apribojimą dalyvauti 2012 m. spalio 25 d. vykusiame žemės sklypo, esančio ( - ) nuomos aukcione ir patį aukcioną neteisėtais bei įpareigoti surengti naują aukcioną. Nurodė, kad nebuvo konstatuota nei vieno iš Naujų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos aukcionų nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 1999 m. birželio 2 d. nutarimu Nr. 692 (toliau – Nuostatai), 26 punkte išvardintų atvejų, dėl ko UAB „Ireko“ nebūtų galima laikyti aukciono dalyviu. Pažymėjo, kad dokumentus pateikė UAB „Ireko“ atstovas ir jokie pastarojo rekvizitai nebuvo nurodyti. Pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. sausio 31 d. įsakyme Nr. 3-38 „Dėl universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - Pašto taisyklės) nurodyta, kad ant pašto siuntos turi būti nurodytas siuntėjo pavadinimas ir adresas (8.1, 8.5 p.), o pagal Nuostatų 10 punktą duomenys komisijai gali būti teikiami paštu. Be to, konkrečiu atveju buvo pažeistas viešasis interesas sklypą išnuomoti už kuo didesnę kainą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2013 m. balandžio 8 d. sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad aukciono komisija, nustačiusi, jog ieškovo pateiktas vokas neatitinka Nuostatų 10 punkto reikalavimo neidentifikuoti aukciono dalyvio dokumentų pateikėjo, pasielgė teisėtai ir pagrįstai, kadangi šio punkto nuostata suderinta su Nuostatų 25 punktu, kuriama nustatyta, kad komisija patikrina kiekviename voke esančius dokumentus, ir jeigu jie atitinka šių nuostatų reikalavimus, aukciono komisijos pirmininkas skelbia aukciono dalyvio siūlomą aukciono objekto pirkimo kainą arba metinį žemės nuomos mokestį, nenurodydamas asmens rekvizitų. Teismas sprendė, kad Fizinio ar juridinio asmens rekvizitų neviešinimas iki aukciono paskelbimo (Nuostatų 29 p.) pradžios, leidžia užtikrinti, kad aukciono komisijos narys, atsakingas už dokumentų priėmimą neturėtų galimybės duomenų apie kitus aukciono dalyvius perduoti tretiesiems asmenims, kas užtikrina viešiems aukcionams keliamus tikslus ir jų skaidrumą. Nuostatų 26 punkte nustatyta, kad asmenys, pateikę aukciono dalyvio registracijos dokumentus, aukciono dalyviais nelaikomi, jeigu pateikti ne visi šių nuostatų 8 punkte nurodyti dokumentai (26.1 p.). Teismas sutiko su atsakovo pozicija, jog Nuostatų 10 punktas vertintinas kaip 8 punkto tęstiniai reikalavimai, keliami asmenims, norintiems užsiregistruoti aukciono dalyviu ir jų nesilaikymas suteikia teisę aukciono komisijai tuos reikalavimus pažeidusius asmenis (fizinius ir juridinius) nelaikyti aukciono dalyviais. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas darė išvadą, jog ieškovas, pažymėdamas voką savo antspaudu, iš esmės pažeidė 8 punkte nustatytą reikalavimą, kuriuo siekiama užtikrinti aukciono skaidrumą – nerašyti aukciono dalyvio dokumento pateikėjo rekvizitų (asmens duomenų) ant voko.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

9Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Ireko“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Tokių rekvizitų, kokie yra draudžiami Aukciono nuostatų 10 punkto prasme, ant voko su ieškovo (apelianto) pasiūlymu nebuvo užrašyta, nes aukciono dalyvio dokumento pateikėjas buvo ieškovo atstovas (fizinis asmuo), o ant pateikto voko su ieškovo pasiūlymu nebuvo nei vieno rekvizito, pagal kurį būtų galima identifikuoti pasiūlymą pateikusį asmenį (CK 2.44 str.).
  2. Aukciono nuostatų 26 punkte yra išvardintas baigtinis sąrašas atvejų, kada asmenys, pateikę aukciono dalyvio registracijos dokumentus, nelaikomi aukciono dalyviais, tačiau nei vieno iš minėtame punkte nurodytų atvejų konkrečiu atveju nebuvo konstatuota, o pirmosios instancijos teismas nepagrįstai plečiamai aiškino Aukciono nuostatų 8 punktą kaip apimantį ir 10 punkte įtvirtintą draudimą užrašyti ant voko aukciono dalyvio dokumentų pateikėjo rekvizitus.
  3. Vadovaujantis Pašto taisyklių 8 punktu, siuntėjo pavadinimą ir adresą būtina nurodyti ant pašto siuntos (8.1, 8.5 p.), o pats atsakovas atsiliepimu į ieškinį pripažino, jog aukciono dalyviui pasiūlymą siunčiant paštu, ant voko užrašyti rekvizitai nebūtų laikomi pažeidimu Aukciono nuostatų 10 punkto prasme.
  4. Aukcioną organizavusi komisija nedėjo visų reikiamų pastangų tam, kad pasiektų efektyviausią viešojo intereso įgyvendinimą, o vadovavosi formaliai reikalavimais, neturinčiais jokios esminės reikšmės aukciono rezultatams.

10Atsiliepimu į apeliacinį skundą VĮ „Valstybės žemės fondas“ prašo palikti pirmosios instancijos teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą nepakeistą. Nurodo, kad ieškovo atstovas voką su dokumentais pateikė ne paštu, o nuo aukciono paskelbimo iki jo vykdymo dienos jokių pretenzijų dėl dokumentų pateikimo būdų nereiškė.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas netenkinamas.

13Nesutikdamas su skundžiamu sprendimu apeliantas jo neteisėtumą, be kita ko, grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė Nuostatus, nes jų 26 punkte esančiame baigtiniame sąraše atvejų, kada asmenys, pateikę aukciono dalyvio registracijos dokumentus, nelaikomi aukciono dalyviais, nėra atvejo, numatyto Nuostatų 10 punkte, kurio pagrindu ieškovas nebuvo pripažintas aukciono dalyviu. Tačiau sutikti su tokiu teiginiu, kolegijos nuomone, nėra pagrindo, nes vien tik tai, kad Nuostatai įsakmiai nurodo, kokiais atvejais asmenys, pateikę aukciono dalyvio registracijos dokumentus, nelaikomi aukciono dalyviais, savaime nereiškia, kad aukciono komisija, nustačiusi vienokio ar kitokio pobūdžio Nuostatų pažeidimą bei įvertinusi jo mastą, neturi teisės nepripažinti asmens aukciono dalyviu, kas ir buvo padaryta nagrinėjamu atveju. Tuo tarpu sprendžiant dėl byloje nustatyto Nuostatų pažeidimo sunkumo svarbu atsižvelgti į tai, kad pažeidus Nuostatų 10 punkto reikalavimą neidentifikuoti aukciono dalyvio dokumentų, liko neužtikrintas reikalavimas dėl aukciono skaidrumo (Nuostatų 8 p., 10 p., 29 p.).

14Sutikti su apelianto teiginiu, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai konstatavo, jog ant ieškovo pateikto voko nebuvo užrašyti jo rekvizitai, teisėjų kolegijos nuomone, nėra pagrindo, nes iš atsakovo apeliacinės instancijos teismui pateikto voko, kuriame buvo pateiktas ieškovo pasiūlymas (voko originalas buvo pateiktas apžiūrai pirmosios instancijos teisme) nuorašo (141 b. l.) matyti, ką konstatavo ir pirmosios instancijos teismas, kad voko viršutiniame kairiajame kampe uždėtas ieškovo įmonės antspaudas (o ne jo dalis, kaip teigia apeliantas), iš kurio aiškiai matyti, kas pateikė pasiūlymą. Be to, įmonės antspaudai uždėti ir kitoje voko pusėje, kas reiškia, kad ieškovas, pateikęs pasiūlymą, iš anksto save identifikavo ir taip pažeidė Nuostatų 10 punkto reikalavimus. Tokios išvados pagrįstumo apelianto nuoroda į Tarptautinių žodžių žodyną nepaneigia. Pažymėtina, kad apeliantas prieštarauja pats sau, vienu atveju teigdamas, kad ant voko nebuvo nei vieno ieškovo rekvizito, įskaitant ir įmonės pavadinimą (kaip jau minėta, byloje įrodyta priešingai), o kitu atveju nurodydamas, kad aukciono dalyvio dokumentus pateikus jo atstovui (fiziniam asmeniui), pastarojo rekvizitų ant voko nebuvo, taip tarsi sutikdamas, kad įmonės rekvizitai (pavadinimas) ant voko buvo nurodyti. Be to, toks juridinio asmens atstovo sutapatinimas su juridiniu asmeniu, pareiškusiu norą dalyvauti aukcione, nėra pagrįstas.

15Apelianto argumentai susiję su, jo nuomone, asmenų lygiateisiškumo principo pažeidimu, pateikiant pasiūlymus paštu ir betarpiškai aukciono komisijai, bei nuoroda į Pašto paslaugų teikimo taisykles nagrinėjamu atveju esminės teisinės reikšmės neturi, nes ieškovo pasiūlymas buvo pateiktas ne paštu, o pats ieškovas, apsisprendęs dalyvauti aukcione, aukciono organizatoriui tokio pobūdžio pretenzijų nereiškė.

16Kaip jau minėta, ieškovas pažeidė Nuostatų 8 bei 10 punktų reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti aukciono skaidrumą, kas laikytina esminiu aukciono procedūrų pažeidimu, dėl ko teigti, kaip tai daro apeliantas, kad atsakovas ir pirmosios instancijos teismas dėl tariamo formalaus pažeidimo eliminavę ieškovą iš aukciono pažeidė turinio viršenybės prieš formą bei proporcingumo pricipus, nėra pagrindo. Be to, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo pasiūlytas metinis žemės nuomos mokestis nebuvo didžiausias, apelianto teiginiai, kad nagrinėjamu atveju nebuvo užtikrintas efektyvus ir racionalus valstybės turto panaudojimas bei pažeistas viešasis interesas, vertintini kaip deklaratyvus ir nepagrįsti.

17Kiti apeliacinio skundo argumentai esminės teisinės reikšmės sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą neturi, todėl dėl jų atskirai nepasisakytina.

18Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, naikinti skundžiamą sprendimą dėl apeliaciniame skunde nurodytų argumentų nėra pagrindo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2013 m. balandžio 8 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai