Byla AS-492-705-14

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, G. K., uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Petroleum“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Druskininkų savivaldybės I-ojo notarų biuro notarui J. P., Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notarui E. N. dėl įsakymo panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, ginanti viešąjį interesą, padavė teismui prašymą, prašydama: 1) panaikinti Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymą Nr. 15-Ž-2604 „Dėl žemės sklypo Druskininkų mieste pardavimo“; 2) pripažinti negaliojančia 2008 m. spalio 27 d. valstybinės žemės sklypo (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )); 3) pripažinti negaliojančia 2014 m. balandžio 7 d. žemės sklypo (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartį (notarinio registro Nr. ( - )); 4) taikyti restitucija, įpareigojant uždarąją akcinę bendrovę (toliau – ir UAB) „Baltic Petroleum“ grąžinti G. K. 0,0398 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )). G. K. įpareigotina atlyginti UAB „Baltic Petroleum“ jų patirtas šio turto įsigijimo išlaidas; 5) taikyti restitucija, įpareigojant G. K. grąžinti valstybei 0,0398 ha žemės sklypą, esantį ( - ) (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )). Valstybė įpareigotina atlyginti G. K. jos patirtas šio turto įsigijimo išlaidas.

5Prašymo reikalavimams užtikrinti pareiškėja prašė taikyti reikalavimų užtikrinimo priemonę – draudimą atsakovui UAB „Baltic Petroleum“ perleisti nuosavybės teises į žemės sklypą (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ) (toliau – ir Žemės sklypas)), dalyvauti sandoriuose dėl minėto sklypo, organizuoti planavimo, statybos darbus, vykdyti šiame žemės sklype bet kokius kitus darbus.

6II.

7Kauno apygardos administracinis teismas 2014 m. balandžio 25 d. nutartimi pareiškėjos prašymą dėl reikalavimų užtikrinimo priemonės taikymo atmetė. Teismas sprendė, kad pareiškėjos prašymas dėl reikalavimo užtikrinimo priemonės taikymo nėra pakankamai motyvuotas, nenurodyta jokia reali grėsmė dėl ko teismas turėtų taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes teismas konstatavo, kad nėra pagrindo taikyti pareiškėjos prašomos reikalavimo užtikrinimo priemonės.

8III.

9Pareiškėja pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – taikyti reikalavimo užtikrinimo priemonę – draudimą atsakovui UAB „Baltic Petroleum“ perleisti nuosavybės teises į žemės sklypą (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), dalyvauti sandoriuose dėl minėto sklypo, organizuoti planavimo, statybos darbus, vykdyti šiame žemės sklype bet kokius darbus.

10Pareiškėja mano, kad yra grėsmė, jog netaikius reikalavimo užtikrinimo priemonės teismo sprendimo vykdymas pasunkės ar taps neįmanomas, kadangi atsakovas gali perleisti ginčo sklypą arba organizuoti šiame sklype projektavimo, statybos darbus. Pareiškėja nurodo, kad siekiant užkirsti kelią kitų neteisėtų padarinių atsiradimui būtina uždrausti atsakovui UAB „Baltic Petroleum“ perleisti nuosavybės teises į žemės sklypą (registro įrašo Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - )), dalyvauti sandoriuose dėl minėto sklypo, organizuoti planavimo, statybos darbus, vykdyti šiame žemės sklype bet kokius darbus.

11Atsakovas UAB „Baltic Petroleum“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, nuodydamas, jog nesutinka su atskirojo skundo argumentais.

12Atsakovas tvirtina, kad yra sąžiningas Žemės sklypo įgijėjas, todėl šis nekilnojamasis daiktas negali būti iš jo išreikalautas. Patikina, kad neketina Žemės sklypo perleisti tretiesiems asmenims.

13Atsakovė G. K. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydama atskirąjį skundą atmesti.

14Atsakovė nurodo, kad pareiškėjos atskirojo skundo argumentai visiškai nesusiję su reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymu. Sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentu, kad pareiškėjos prašymas taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones yra visiškai nemotyvuotas.

15Atsakovas Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, prašydamas atskirąjį skundą tenkinti.

16NŽT mano, jog atsakovės G. K. nesąžiningas elgesys perleidžiant Žemės sklypą atsakovui UAB „Baltic Petroleum“ sudaro pagrindą manyti, jog ir UAB „Baltic Petroleum“ gali pasielgti nesąžiningai ir siekdamas išvengti Žemės sklypo pirkimo-pardavimo sandorio pripažinimo negaliojančiu pasekmių, perleis šį nuosavybės teisės objektą.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Pareiškėja atskiruoju skundu ginčija pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria teismas atsisakė taikyti reikalavimo užtikrinimo priemones byloje, kurioje kilo ginčas dėl Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 15-Ž-2604, kuriuo, be kita ko, nuspręsta parduoti žemės sklypą, kurio kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ) (dabartinis adresas – ( - )), ( - ), atsakovei G. K., 2008 m. spalio 27 d. pirkimo-pardavimo sutarties, kuria šis žemės sklypas yra parduotas atsakovei, taip pat 2014 m. balandžio 7 d. pirkimo-pardavimo sutarties, kuria Žemės sklypas yra parduotas atsakovui UAB „Baltic Petroleum“. Prokurorė pareikštu prašymu, be kita ko, prašo taikyti restituciją natūra.

20Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijai kyla abejonių, ar šis ginčas nagrinėtinas teisme administracinio proceso tvarka. Specialioji teisėjų kolegija bylos rūšinio teismingumo bendrosios kompetencijos ar administraciniam teismui klausimams spręsti (toliau – ir Specialioji kolegija) savo nutartyse ne kartą yra pažymėjusi, kad valstybei nuosavybės teise priklausančios žemės pardavimo ir nuomos santykiai, nepaisant pardavimo ar nuomos subjektų teisinio statuso bei to, jog sutarties dalykas yra valstybinės žemės sklypas, yra reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normų. Be teisės aktais priskirtų valdžios, t. y. viešojo administravimo funkcijų, valstybė ir savivaldybės dalyvauja ir civiliniuose teisiniuose santykiuose kaip lygiateisiai šių teisinių santykių subjektai įgyvendinantys atitinkamas turtines teises bei pareigas, susijusias su valstybei, kaip civilinės teisės subjektui, priklausančiu nekilnojamuoju turtu. Dalyvaudama šiuose santykiuose, valstybė ir savivaldybė atlieka veiksmus, kurie vertintini kaip juridiniai faktai, sukuriantys, pakeičiantys ar panaikinantys atitinkamas subjektines civilines teises ir pareigas. Taigi viešojo administravimo institucijų veikla šioms institucijoms dalyvaujant civiliniuose teisiniuose santykiuose, nėra viešasis administravimas (žr., pvz., Specialiosios teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 9 d. nutartį Nr. T-74, priimtą byloje A. K. v. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrius, 2013 m. liepos 10 d. nutartį Nr. T-84, priimtą byloje A. Ž.-M. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų žemėtvarkos skyrius). Aptariamu atveju Alytaus apskrities viršininko 2008 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 15-Ž-260 ir valstybinės žemės pirkimo–pardavimo sutarties pagrindu atsakovė G. K., kaip civilinės teisės subjektas, įgijo nuosavybės teisę į žemės sklypą, o pareiškėja, ginčydama administracinį aktą, šią bei vėliau atsakovės G. K. sudarytą žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis siekia susiklosčiusius civilinius teisinius santykius paneigti. Taigi, manytina, kad keliamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio. Siekiant pašalinti nurodytas abejones, teisėjų kolegijos manymu, tikslinga išspręsti šios bylos rūšinio teismingumo klausimą.

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 21 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

22kreiptis į Specialiąją teisėjų kolegiją spręsti bylos pagal Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos Kauno apygardos prokuratūros prokurorės, ginančios viešąjį interesą, prašymą atsakovams Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, G. K., uždarajai akcinei bendrovei „Baltic Petroleum“, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Druskininkų savivaldybės I-ojo notarų biuro notarui J. P., Vilniaus rajono 6-ojo notaro biuro notarui E. N. dėl įsakymo panaikinimo, sandorių pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo rūšinio teismingumo klausimą.

23Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai