Byla 2S-484-227/2007

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės pranešėjos Margaritos Dzelzienės,

2kolegijos teisėjų: Edmundo Jaro, Rimanto Savicko,

3viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Aukštuminių statybų technologijos“ ir Ko ir trečiojo asmens M. S. atskiruosius skundus dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuria ieškinys paliktas nenagrinėtu, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Aukštuminių statybų technologijos“ ir Ko ieškinį atsakovui AB „Parekss Apdrošinašanas kompanija“, atstovaujamai AB „Parekss Draudimo Kompanija“ filialo Baltic polis draudimas, tretiesiems asmenims M. S., UAB „Hansa lizingas“ dėl draudimo išmokos, delspinigių ir palūkanų priteisimo.

4Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

5Ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 30 200 Lt draudimo išmoką, 730,84 Lt delspinigių už laikotarpį nuo 2005-12-27 iki 2006-04-27, 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad su atsakovu UAB DK „BALTIC POLIS“ Panevėžio regionu sudarė transporto priemonių savanoriško draudimo sutartį, pagal kurią apdraudė automobilį „Mercedes Benz“ 280, valst. Nr. ( - ) Automobilis apdraustas pagal Transporto priemonių savanoriško draudimo taisykles Nr. 014 jo rinkos verte draudiminio įvykio metu. Draudimo sutarties galiojimo pradžia 2005-03-08, o pabaiga – 2006-03-07. 2005-11-27, t. y. draudimo sutarties galiojimo laikotarpiu, Panevėžyje, Vilniaus ir Velžio kelio gatvių sankryžoje, įvykusio eismo įvykio metu buvo apgadintas apdraustas automobilis. Kadangi įvykis draudiminis, tai atsakovas privalo atlyginti draudiminio įvykio metu patirtus nuostolius (30 200 Lt). Tačiau atsakovas savo sutartinės prievolės sumokėti draudimo išmoką nepagrįstai nevykdo.

6Panevėžio miesto apylinkės teismas 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartimi ieškovo ieškinį paliko nenagrinėtu, motyvuodamas tuo, kad ieškovo atstovas neatvyko į parengiamąjį teismo posėdį dėl nežinomų priežasčių, nors teismo posėdžio data su šalimis buvo suderinta, apie parengiamąjį teismo posėdį ieškovo atstovui ir trečiajam asmeniui buvo žinoma (b. l. 100). Iki posėdžio pradžios prašymų atidėti bylos nagrinėjimą, nurodant neatvykimo į teismo posėdį priežastis, negauta. Konstatavo, jog ieškovo atstovas į teismo posėdį neatvyko be svarbių priežasčių. Atsakovo atstovui neprašius priimti sprendimo už akių, ieškinys paliekamas nenagrinėtu (CPK 246 str. 1 d.).

7Atskiraisiais skundais ieškovas ir tretysis asmuo M. S. prašo Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad nutartis neteisėta ir nepagrįsta, nes: 1. Ieškovo atstovas advokatas V. Baltrūnas tą pačią dieną, t. y. 2007-09-24 9 val. 30 min. Panevėžio miesto apylinkės teisme dalyvavo kitoje civilinėje byloje Nr. 2-6977-198/2006, kur posėdis pasibaigė 10 val. 00 min. Po posėdžio advokatas informavo teisėją, jog pateiks prašymą atidėti parengiamąjį posėdį po pietų vyksiančioje civilinėje byloje dėl neišmokėtos draudiminės išmokos bei palūkanų priteisimo, kadangi tretysis asmuo M. S. patyrė galvos traumą ir negalės atvykti į teismo posėdį (be to, ir pats M. S. prašė, jog ieškovo atstovas informuotų teismą apie jo negalėjimą dalyvauti posėdyje, ką ieškovas ir padarė). Tokiu būdu, teisėja faktiškai buvo informuota ir žinojo apie trečiojo asmens neatvykimo į posėdį priežastį bei tai, kad ieškovo atstovas pateiks prašymą atidėti bylos nagrinėjimą. 2. Ieškovas pateikė teismui 2007-09-24 prašymą atidėti bylos nagrinėjimą vėlesniam laikui, tačiau dėl įvykusio nesusipratimo apie paskirto posėdžio laiką ieškovo atstovas atvyko ne 13.00 val., bet 13 val. 30 min., kai jau teismas buvo priėmęs nutartį ieškinį palikti nenagrinėtą. 3. Teismas, faktiškai žinodamas šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį priežastis, privalėjo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, o ne formalia teisės norma, suteikiančia teismui teisę palikti ieškinį nenagrinėtą. Be to, neįvertinta ir tai, kad šioje byloje apygardos teismas jau yra panaikinęs pirmosios instancijos teismo sprendimą dėl absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir perdavęs bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes sprendimas priimtas dėl neįtraukto dalyvauti byloje asmens M. S. teisių ir pareigų. Todėl teismas turėjo atidėti bylos nagrinėjimą vėlesniam laikui ir, remdamasis CPK 246 str. 3 d., spręsti klausimą dėl baudos neatvykusiai šaliai skyrimo bei aiškintis trečiojo asmens M. S. neatvykimo į posėdį priežastis.

8Atsiliepimu į trečiojo asmens M. S. atskirąjį skundą ieškovas prašo atskirąjį skundą patenkinti, apylinkės teismo nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9Atsiliepimu į ieškovo atskirąjį skundą atsakovas AB „Parekss Apdrošinašanas kompanija“ prašo apylinkės teismo nutartį, kuri pagrįsta, priimta laikantis teisės aktų nuostatų, palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas tinkamai taikė CPK 246 str. 1 d. ir ieškinį paliko nenagrinėtą, o būtent: 1. Pats ieškovas patvirtino, kad apie parengiamąjį teismo posėdį buvo informuotas tinkamai. 2. Ieškovo atstovas nepateikė teismui iki parengiamojo teismo posėdžio pradžios jokių dokumentų, kurie pateisintų jo neatvykimą į teismo posėdį, o prie atskirojo skundo pridėtas prašymas atidėti teismo posėdį nepatvirtina aplinkybės, kad jis pateiktas teismui laiku. Nepagrįsti ieškovo teiginiai, jog buvo pateiktas prašymas iki teismo posėdžio bei tai, kad 13 val. 30 min. į teismo posėdį atvyko jo atstovas, kadangi pats atsakovas savo atstovo buvo informuotas, jog iki 13 val. 40 min. į teismo posėdį neatvyko ieškovo atstovas, tretysis asmuo, taip pat nebuvo gauti jokie prašymai iš ieškovo, jo atstovo ar trečiojo asmens. Be to, pateiktas prašymas nepagrįstas įrodymais, prie atskirojo skundo pridėtas medicininis pažymėjimas išrašytas 2007 m. rugsėjo 26 d., t.y. praėjus dviem dienom po teismo posėdžio. 3. Atsakovo atstovas parengiamojo teismo posėdžio metu neprašė priimti sprendimo už akių. Pažymi, kad ieškovas atskirajame skunde nenurodo nė vienos jo neatvykimą pateisinančios priežasties, pats nesielgė kaip protingas, racionalus, atidus, rūpestingas asmuo, tinkamai ginantis savo teises.

10Atskirasis skundas atmestinas (CPK 337 str. 1 p.).

11Įstatymas numato, kad šalys gali ginti savo teises teisme patys ar per atstovus (CPK 51 str. 1d). Tuomet, kai šalį atstovauja atstovas – advokatas, visi procesiniai dokumentai ir pranešimai siunčiami jo (ieškovo) atstovui ir tik jis informuojamas apie posėdžius, o pastarasis įpareigotas nedelsdamas informuoti savo atstovaujamąjį (CPK 118 str.). Atstovo atvykimas į teismo posėdį laikomas tinkamu byloje dalyvaujančio asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu teismo posėdyje, išskyrus atvejį, kai teismas pripažįsta šalies dalyvavimą būtinu (CPK 51 str. 1 ir 2 d.). Viena iš šalių teisių yra teisė dalyvauti teismo posėdyje, tačiau tam tikrais atvejais nepasinaudojus šia teise, šaliai gali atsirasti nepageidaujamų padarinių, išvardintų CPK 246 straipsnyje.

12Šią bylą ieškovas teisme vedė per savo atstovą advokatą V. Baltrūną (CPK 51 str.1 ir 2d. 55 str. 2 d.) (b. l. 97). Iš bylos medžiagos matyti, kad į 2007-06-18 parengiamąjį posėdį neatvyko tretysis asmuo M. S. dėl nežinomų priežasčių ir ieškovo atstovas – dėl užimtumo kitoje byloje. Nors advokato nurodyta priežastis paprastai nelaikoma svarbia priežastimi, kliudžiusia atvykti į posėdį, tačiau teismas, rašytiniu ieškovo atstovo prašymu, bylos nagrinėjimą atidėjo 2007-06-29 11val (b. l. 89). Šio parengiamojo posėdžio metu (2007-06-29) teismas priėmė ieškovo atstovo surašytą ir pasirašytą sutikslintą ieškinį ir paskyrė sekančią parengiamojo posėdžio datą ir laiką (b. l. 99). Ieškovo atstovas ir trečiasis asmuo parašais patvirtinę, kad apie kitą parengiamąjį teismo posėdį, vyksiantį 2007-09-24 13 val., jiems žinoma (b. l. 100), paskirtu laiku neatvyko į posėdį ir teismas neturėjo duomenų apie jų neatvykimo priežastis, t. y. prieš posėdį nebuvo gautas prašymas nagrinėti bylą jiems nedalyvaujant ar priešingas prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Taigi, ieškovas ir/ar jo atstovas neatvykdami į teismo posėdį elgėsi neatidžiai, nerūpestingai ir tokiu būdu pažeisdami ekonomiškumo principą, bei bendro pobūdžio principą rūpintis kuo greitesniu bylos išnagrinėjimu, turėjo ir galėjo įvertinti galinčias kilti iš to pasekmes, numatytas CPK 246 str. 1 dalyje, juo labiau, kaip minėta, teismas ieškovo atstovo prašymu jau sykį atidėjo bylos nagrinėjimą (2007-06-18) ir tuo jam sudarė sąlygas tinkamai ginti ieškovo teises ir teisėtus interesus. Esant šioms aplinkybėms, ieškovo atstovui neatvykus į teismo 2007-09-24 13.00 val. posėdį be svarbių priežasčių, o atsakovo atstovui neprašant priimti sprendimo už akių, apylinkės teismas palikdamas ieškinį nenagrinėtu CPK 296 straipsnio 1dalies 5 punkto pagrindu, tinkamai taikė CPK 246 straipsnio 1 dalies ir CPK 285 straipsnių nuostatas ir nepažeidė CK 1.5 straipsnio nuostatų.

13Ieškovo teiginys, jog jo atstovas, dalyvavęs 10 val. 00 min. pasibaigusiame posėdyje informavo teisėją, jog pateiks prašymą atidėti šios bylos parengiamąjį posėdį dėl negalėjimo atvykti posėdį patyrusiam galvos traumą bylos trečiajam asmeniui M. S., o atstovas į posėdį per klaidą atvyko pavėluotai – 13 val. 30 min., įrodymais nepagrįstas ir todėl atmestinas. Priešingai nei teigiama, ieškovo atstovas iki posėdžio pradžios nebuvo pateikęs prašymo bylos nagrinėjimą atidėti, o nurodyto turinio prašymas teisme gautas tik 13 val. 40 min. (b. l. 162), t. y. po to, kai byloje buvo priimtas procesinis sprendimas ieškinį palikti nenagrinėtu CPK 296 str. 1 d. 5 p. pagrindu ir teismas nežinojo ieškovo atstovo ir trečiojo asmens neatvykimo į teismo posėdį priežasčių. Ta aplinkybė, jog dėl traumos teismo posėdyje negalėjo dalyvauti ir nedalyvavo bylos trečiasis asmuo M. S. šiuo atveju reikšmės neturi, nes ieškinys paliktas nenagrinėtu ne dėl jo neatvykimo į teismo posėdį, o dėl to, kad tinkamai informuotas apie posėdį, jame be svarbių priežasčių nedalyvavo ieškovą atstovaujantis asmuo, t. y. esant CPK 146 str. 1 dalies aplinkybėms. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog net tuo atveju, jei teismas būtų laiku gavęs ieškovo atstovo prašymą bylos nagrinėjimą atidėti dėl trečiojo asmens ligos, tai tokio turinio prašymas neįpareigoja prašymą tenkinti, o pats klausimas dėl bylos nagrinėjimo nedalyvaujant trečiajam asmeniui, būtų sprendžiamas sutinkamai su CPK 247 straipsnio nuostatomis, šiuo atveju teismas taikė CPK 246 straipsnio nuostatas, nustatančias šalių ir jų atstovų neatvykimo į teismo posėdį pasekmes. Be to, ieškovo atstovas taip ir nenurodė svarbių priežasčių, kliudžiusių atvykti į teismo posėdį, o jo suklydimas dėl posėdžio laiko prie tokių nepriskirtinas.

14Kolegija nesutinka su apeliantais, jog teismas, neatvykus trečiajam asmeniui į teismo posėdį privalėjo bylos nagrinėjimą atidėti dėl to, kad šioje byloje apeliacine tvarka jau buvo panaikintas sprendimas CPK 329 str. 2 d. 2 p. pagrindu – nuspręsta dėl neįtraukto į bylą asmens M. S. teisių ir pareigų ir aiškinti jo neatvykimo priežastis, o neatvykusio ieškovo atstovo atžvilgiu taikyti CPK 246 str. 3 d. nuostatas – skirti baudą. Pirma, trečiasis asmuo žinojo apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, antra, jo dalyvavimas teismo posėdyje nepripažintas privalomu, trečia, ne dėl jo neatvykimo į posėdį ieškinys paliktas nenagrinėtu.

15Teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškinys paliktas nenagrinėtu tinkamai pritaikius ir išaiškinus procesinės teisės normas. Naikinti skundžiamą nutartį atskiruose skunduose išvardintais motyvais teisinio pagrindo nėra (CPK 337 str. 1d. 1 p.). Atmetus atskiruosius skundus iš apeliantų priteistinos teismo turėtos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 3 p.).

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Panevėžio miesto apylinkės teismo 2007 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti iš UAB „Aukštuminių statybų technologijos“ ir Ko, į. k. 148357618 ir M. S., a. k. ( - ) iš kiekvieno po 7 Lt (septynis litus) teismo turėtų išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu į valstybės biudžetą

Proceso dalyviai