Byla 2-284-496/2015
Dėl skolos už patiektą šilumą ir karštą vandenį, delspinigių bei palūkanų priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Daiva Valčiukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „LITESKO“ ieškinį atsakovui V. B. ir trečiajam asmeniui Kelmės rajono savivaldybės administracijai dėl skolos už patiektą šilumą ir karštą vandenį, delspinigių bei palūkanų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „LITESKO“ ieškiniu (b. l. 3-4) prašo priteisti iš atsakovo V. B. 144,10 Eur įsiskolinimo už patiektą šilumą bei karštą vandenį, 2,94 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir turėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Trečiasis asmuo Kelmės rajono savivaldybės administracija pateiktu atsiliepimu (b. l. 23) prašo sprendimą priimti teismo nuožiūra, nurodo, kad Kelmės rajono savivaldybė 2014 m. rugsėjo 2 d. sudarė socialinio būsto nuomos sutartį Nr. 131 su V. B., kurią pasirašė V. B. ir UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktorius. Sutarties 2.4 punkte nustatyta, kad mokestis už šaltą, karštą vandenį, elektros energiją, dujas, šiluminę energiją, mokamas paslaugų tiekėjams.

4Atsakovui V. B. teismo nutartimi (l. 18) buvo nustatytas keturiolikos dienų terminas nuo ieškinio nuorašo įteikimo dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu (l. 28). Per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui ji nepateikė, todėl ieškovo prašymu (l. 4) priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas.

6Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų – mokesčių paskaičiavimo pažymos (b. l. 6-7), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b. l. 8-10), Gyventojų registro tarnybos išrašo apie asmenį (b. l. 13), Kelmės rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos sutarties Nr. 131 (b. l. 24-26) – matyti, kad ieškovas UAB „LITESKO“, veikiantis per UAB „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, laikotarpiu nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. į Kelmės rajono savivaldybei priklausantį, atsakovui Socialinio būsto nuomos sutartimi išnuomotą butą ( - ), patiekė šilumos energiją ir karštą vandenį, už kuriuos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1 p. su ieškovu turėjo būti atsiskaitoma iki einamojo mėnesio paskutinės dienos. Ieškovo paskaičiavimu už patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį už nurodytą laikotarpį yra susikaupusi 144,10 Eur skola bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 124 „Dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos“ 3.1 p. pagrindu paskaičiuoti 2,94 Eur dydžio delspinigiai.

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.384 str. 1 d. numato, jog energijos pirkimo – pardavimo sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų momento bei sutartyje nenumačius ko kita, laikoma esant ją sudarytą neterminuotam laikui. Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.383 str. 1 d. energijos pirkimo – pardavimo sutartimi abonentas (vartotojas) įsipareigoja už patiektą energiją susimokėti. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. numato, jog kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jas neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Iš aptartų rašytinių įrodymų daroma išvada, kad atsakovą V. B. ir ieškovą UAB „LITESKO“, veikiantį per UAB „LITESKO“ filialą „Kelmės šiluma“, ieškovo nurodytu šilumos energijos ir karšto vandens patiekimo į atsakovui išnuomotą butą laikotarpiu – nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. – siejo energijos pirkimo – pardavimo sutartiniai santykiai. Duomenų, jog atsakovas sutartinę prievolę – už suvartotą šilumos energiją ir karštą vandenį atsiskaityti su ieškovu iki einamojo mėnesio paskutinės dienos – įvykdė, nėra, prieštaravimų dėl ieškinio ar jo dydžio ji nepareiškė, todėl ieškovo reikalavimas priteisti skolą už patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį bei delspinigius yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo prašymas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palūkanas yra pagrįstas ir tenkintinas.

9Tenkinant ieškinį iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, susidedančios iš 20 Eur (b. l. 2, 5) sumokėto žyminio mokesčio, 0,87 Eur (b. l. 11-12) išlaidų už VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ir 0,84 Eur (b. l. 14-15) išlaidų už Gyventojų registro pažymą (Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d.).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 285 str. ir 286 str., teismas

Nutarė

11Ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš V. B., a. k. ( - ) UAB „LITESKO“, įmonės kodas ( - ), 144,10 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt keturis eurus 10 centų) skolos už patiektą šilumos energiją ir karštą vandenį, 2,94 Eur (du eurus 94 centus) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2015 m. vasario 12 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 21,71 Eur (dvidešimt vieną eurą 71 centą) bylinėjimosi išlaidų.

13Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

14Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai