Byla 2S-478-302/2008

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro

2kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,

3kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Neringa Švedienė,

4kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės R. E. C. atskirąjį skundą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, paduotą dėl Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. kovo 13 d. nutarties.

5Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

6Vilniaus apygardos teismas 2007-06-22 sprendimu įpareigojo atsakovę R. E. C. grąžinti UAB „Damava“ statybines medžiagas, panaudotas gyvenamojo namo ( - ), stogui uždengti.

7Molėtų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs antstolės Aistės Mikulėnienės sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimo, neįvykdymo aktą, 2008 m. kovo 13 d. nutartimi įpareigojo iki 2008-04-20 įvykdyti sprendimą.

8Atsakovė R. E. C. 2008-03-26 pateikė teismui atskirąjį skundą dėl 2008-03-13 nutarties.

9Molėtų rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi atsisakė priimti atskirąjį skundą. Teismas nurodė, kad atsakovės 2008-03-26 atskirasis skundas dėl teismo nutarties, kuri priimta teismo posėdyje dalyvaujant atsakovei, yra paduotas praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą, todėl atsisakė jį priimti.

10Atsakovė R. E. C. atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą teismo nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas tuo, kad byloje nėra duomenų apie tai, kad nutarties priėmimo dieną atsakovė buvo supažindinta su rašytiniais nutarties motyvais, priešingai, teismas neįteikė atsakovei skundžiamos nutarties nuorašo, byloje nėra jokio atsakovės parašo su data, patvirtinančių nutarties įteikimo faktą. Taigi dėl nutartį priėmusio teismo nepagrįstų ir nepateisinamų veiksmų atsakovė gavo nutartį tik 2008-03-21, todėl atskirasis skundas paduotas nepraleidus įstatyme nustatyto termino.

11Taip pat nurodo, jog teisėjos nešališkumas kelia abejonių.

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, byloje esančią medžiagą, laiko, kad skundžiama teismo nutartis priimta laikantis procesinės teisės normų, reglamentuojančių teismo nutarties apskundimo terminus bei procesinių terminų skaičiavimo tvarką, todėl atskirojo skundo argumentais naikinti skundžiamos teismo nutarties nėra pagrindo.

14Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 338 straipsnio nuostatomis atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama, per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Jeigu skundžiama teismo nutartis Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka priimta rašytinio proceso tvarka, atskirasis skundas gali būti paduodamas per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos (Civilinio proceso kodekso 335 straipsnis).

15Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismo nutartis buvo priimta 2008-03-13, teismo posėdyje dalyvaujant skolininkei R. E. C. ir jos atstovui advokatui Edgarui Dereškevičiui, tokiu būdu teismo nutarties, priimtos žodinio proceso tvarka, apskundimo terminas skaičiuojamas ne nuo nutarties gavimo, bet nuo jos priėmimo dienos, t.y. 2008-03-13, ir terminas atskirajam skundui dėl tokios nutarties paduoti baigiasi 2008-03-20, skaičiuojant procesinius terminus vadovaujantis taisyklėmis, įtvirtintomis Civilinio proceso kodekso 73 straipsnyje. Todėl pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo laikyti, jog 2008-03-26 teismui išsiųstas skolininkės atskirasis skundas paduotas nepraleidus įstatyme nustatyto termino atskirajam skundui paduoti.

16Ta aplinkybė, jog 2008-03-15 skolininkei faksimiliniu ryšiu buvo išsiųstas tik vienas 2008-03-13 teismo nutarties lapas, kaip nurodo apeliantė, kaip tik patvirtina, jog teismo nutartis buvo surašyta ir pareikalavus šaliai - jai siunčiama, bet dėl techninių kliūčių nebuvo gauta visa (b.l. 158), ir nors visa teismo nutartis buvo įteikta tik 2008-03-21 (b.l. 161), nesudaro pagrindo laikyti, jog dėl to teismo nutarties apskundimo terminai turi būti skaičiuojami nuo jos gavimo dienos. Skolininkė, būdama proceso šalimi ir turėdama pareigą domėtis bylos eiga, net žinodama apie surašytą teismo nutartį jau 2008-03-15, nesiėmė jokių veiksmų, jog teismo priimta nutartis būtų apskųsta įstatymo nustatytu terminu, skaičiuojamu nuo teismo nutarties priėmimo dienos, juo labiau, kad ji buvo atstovaujama profesionalaus teisininko – advokato.

17Atskirojo skundo argumentas, jog dėl teismo kaltės 2008-03-13 nutartis buvo įteikta skolininkei tik 2008-03-21, neįtakoja skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo, kadangi jai praleidus įstatymo nustatytą terminą ir neprašant jo atnaujinti, nebuvo pagrindo laikyti, jog atskirasis skundas paduotas laiku.

18Atskirojo skundo argumentai dėl teisėjos nešališkumo nesvarstytini kaip nesusiję su nagrinėjamu klausimu.

19Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atskirasis skundas buvo paduotas praleidus įstatymo nustatytą 7 dienų terminą, skaičiuojamą nuo skundžiamos teismo nutarties priėmimo dienos ir apeliantas neprašė atnaujinti nurodyto termino, kaip tai yra numatyta Civilinio proceso kodekso 78 straipsnyje, sprendžia, jog teismui nebuvo pagrindo priimti nurodyto atskirojo skundo. Teismas praleistą procesinį terminą gali atnaujinti tik esant pareiškėjo prašymui.

20Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista, o atskirasis skundas atmestinas (Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktas).

21Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str., kolegija

Nutarė

23Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro... 2. kolegijos pirmininkė ir pranešėja Romualda Janovičienė,... 3. kolegijos teisėjai Algirdas Auruškevičius ir Neringa Švedienė,... 4. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės 5. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 6. Vilniaus apygardos teismas 2007-06-22 sprendimu įpareigojo atsakovę 7. Molėtų rajono apylinkės teismas, išnagrinėjęs antstolės Aistės... 8. Atsakovė R. E. C. 2008-03-26 pateikė teismui atskirąjį... 9. Molėtų rajono apylinkės teismas 2008 m. balandžio 2 d. nutartimi atsisakė... 10. Atsakovė R. E. C. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 11. Taip pat nurodo, jog teisėjos nešališkumas kelia abejonių.... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus,... 14. Vadovaujantis Civilinio proceso kodekso 338 straipsnio nuostatomis... 15. Kaip matyti iš bylos medžiagos, teismo nutartis buvo priimta 2008-03-13,... 16. Ta aplinkybė, jog 2008-03-15 skolininkei faksimiliniu ryšiu buvo išsiųstas... 17. Atskirojo skundo argumentas, jog dėl teismo kaltės 2008-03-13 nutartis buvo... 18. Atskirojo skundo argumentai dėl teisėjos nešališkumo nesvarstytini kaip... 19. Kolegija, atsižvelgdama į tai, kad atskirasis skundas buvo paduotas praleidus... 20. Esant nustatytoms aplinkybėms, skundžiama pirmosios instancijos teismo... 21. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308, 321, 325,... 23. Molėtų rajono apylinkės teismo 2008 m. balandžio 2 d. nutartį palikti...