Byla 2-82-297/2012
Dėl termino palikimui priimti pratęsimo

1Druskininkų miesto apylinkės teismo teisėja Danguolė Urbanavičienė, sekretoriaujant Akvilei Povilanskaitei, dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokato padėjėjai V. K., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo B. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Druskininkų savivaldybės 2-ajam notarų biurui dėl termino palikimui priimti pratęsimo ir

Nustatė

2pareiškėjas B. S. kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl termino palikimui priimti pratęsimo ir jį patikslinęs prašė atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti po pareiškėjo tėvo F. K. S., a.k. ( - ), Vokietijos piliečio, gyvenusio ( - ), mirusio ( - ), mirties. Pareiškime nurodė, kad F. K. S. gyveno Druskininkuose nuo 2006 m. iki mirties, jis valdė nuosavybės teise nekilnojamąjį turtą - gyvenamąjį namą su žemės sklypu ( - ), ir žemės sklypą su statiniais ( - ). Po jo mirties pareiškėjas yra vienintelis pirmos eilės įpėdinis pagal įstatymą, nes kitų pirmos eilės įpėdinių nėra, F. K. S. buvo išsituokęs. Testamento palikėjas nebuvo sudaręs. Pareiškėjas, būdamas Vokietijos pilietis ir nuolat ten gyvenantis, 2011-08-16 priėmė tėvo palikimą Vokietijoje. Dėl teisinių žinios stokos manė, kad terminas palikimui priimti Lietuvoje yra ilgesnis (šeši mėnesiai) ir kad pakaks apostilizuoti teismo sprendimą, kuriuo priėmė palikimą Vokietijoje, todėl atvykti į Lietuvą uždelsė, atvyko 2011-09-29, o 2011-10-03 jis kreipėsi į Druskininkų savivaldybės 1-ąjį notarų biurą, kur sužinojo, kad kreipėsi ne į tą notarų biurą ir kad viena diena praleido terminą palikimui priimti. 2011 m. lapkričio mėnesį pareiškėjas išdavė notarinį įgaliojimą bnt H. K. K. advokatų profesinei bendrijai dėl paveldėjimo bylos vedimo, sudarė su šia bendrija atstovavimo sutartį. Pareiškėjas prašė pripažinti, kad įstatymo nustatytą terminą palikimui priimti praleido dėl svarbių priežasčių, nes nemokėdamas lietuvių kalbos ir neturėdamas pakankamai teisinių žinių, jis pavėlavo įforminti palikimo priėmimą Lietuvoje, pažymėjo, kad nepraleisdamas trijų mėnesių termino, jis priėmė palikimą Vokietijoje, savo teises įgyvendino atidžiai ir sąžiningai.

3Teismo posėdyje dalyvavusi pareiškėjo atstovė pagal pavedimą advokato padėjėja V. K. palaikė pareiškimą ir jame nurodytų aplinkybių pagrindu prašė jį tenkinti, atnaujinti praleistą terminą palikimui priimti.

4Suinteresuoto asmens Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie posėdžio vietą ir laiką informuotas tinkamai. Iš teismui pateikto atsiliepimo į pareiškimą matyti, kad Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašė bylą nagrinėti atstovui nedalyvaujant, nurodė, kad neprieštaraus pareiškėjo prašymui dėl termino palikimui priimti atnaujinimo, jei teismas pripažins pareiškėjo pateiktus įrodymus pagrįstais ir išsamiais (b. l. 67-68).

5Suinteresuoto asmens Druskininkų savivaldybės 2-ojo notaro biuro atstovas teismo posėdyje nedalyvavo, jam apie posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Pareiškėjo atstovės paaiškinimais, rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ( - ) Druskininkuose mirė pareiškėjo B. S., gim. ( - ), tėvas F. K. S., a.k. ( - ), Vokietijos pilietis, nuo 2006-01-23 deklaravęs gyvenamąją vietą ( - ) (b. l. 21, 23, 25-30, 42-43). Po jo mirties liko nekilnojamasis turtas-du žemės sklypai su statiniais adresu ( - ) ir ( - ) (b. l. 37-41). Lietuvos Respublikos CK 1.62 str. 1 d. nustatyta, kad nekilnojamojo daikto paveldėjimo santykiams taikoma nekilnojamojo daikto buvimo vietos valstybės teisė. Tai reiškia, jog Lietuvos Respublikoje esantis nekilnojamasis daiktas visais atvejais paveldimas pagal Lietuvos Respublikos teisę. Pagal Lietuvos Respublikos CK 1.15 str. 1 d. užsienio piliečiai Lietuvos Respublikoje turi tokį patį civilinį teisnumą kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai, taigi pareiškėjas, nors ir užsienio pilietis, kaip pirmos eilės įpėdinis turi teisę paveldėti pagal įstatymą po tėvo F. K. S. mirties likusį nekilnojamąjį turtą (CK 5.5 str. 1 d. 1 p., 5.11 str. 1 d. 1 p.). Tam, kad įgytų palikimą, įpėdinis turi jį priimti įstatymo nustatytais būdais ir tvarka. Palikimo atsiradimo metu galiojusio CK 5.50 str. 2 d. buvo nustatyta, jog įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, kreipėsi į palikimo atsiradimo vietos apylinkės teismą dėl turto apyrašo sudarymo arba kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą. Palikimo priėmimo veiksmai turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos (CK 5.50 str. 3 d.). Pažymėtina, kad šis terminas nėra naikinamasis ir jeigu jis yra praleistas, tai pagal CK 5.57 str. 1 d. nuostatas teismas gali jį pratęsti, jei pripažįsta, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių. Byloje nustatyta, kad testamentų registro duomenimis registre nėra įregistruotų F. K. S. sudarytų testamentų ir palikimo priėmimo faktų (b. l. 46). Iš Druskininkų savivaldybės 2-ojo notaro biuro 2012-05-02 pažymos matyti, kad paveldėjimo byla po F. K. S. mirties notaro biure neužvesta (b. l. 78). Pareiškėjo atstovės paaiškinimais nustatyta, kad pareiškėjas praleido įstatymo nustatytą terminą dėl svarbių priežasčių, nes būdamas užsienietis, nemokantis lietuvių kalbos, jis nesuprato paveldėjimo teisę reguliuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, į Lietuvą atvykęs 2011-09-29 tikslu priimti palikimą, jis 2011-10-03 nuvyko į Druskininkų savivaldybės 1-ąjį notarų biurą, kur paaiškėjo, kad pareiškėjas viena diena praleido trijų mėnesių terminą palikimui priimti ir kad kreipėsi ne į tą notarų biurą (reikėjo kreiptis į Druskininkų savivaldybės 2-ąjį notaro biurą). Pareiškėjo atstovės nurodytas aplinkybes patvirtina teismo posėdžio metu apklaustos liudytojos D. K. parodymai, taip pat įlaipinimo į lėktuvą dokumentas (b. l. 55-58). Tai, kad pareiškėjas aiškiai išreiškė norą priimti palikimą po tėvo mirties, liudija ta aplinkybė, kad jis nedelsdamas, t. y. 2011-08-16 (praėjus pusantro mėnesio po tėvo mirties) priėmė palikimą Vokietijoje (b. l. 25-30). Išdėstytų aplinkybių pagrindu ir atsižvelgiant į tai, kad pareiškėjas savo kaip įpėdinio teises įgyvendino atidžiai ir sąžiningai, pripažintina, kad pareiškėjas terminą palikimui priimti po tėvo F. K. S. mirties praleido dėl svarbių priežasčių ir tai sudaro pagrindą praleistą terminą atnaujinti (CK 5.57 str. 1 d., CPK 578 str.).

8Iš pareiškėjo į valstybės biudžetą išieškotinos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, kurios sudaro 29,20 Lt (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 578 str., 290 str., 291 str., teismas

Nutarė

10pareiškėjo B. S. pareiškimą tenkinti.

11Atnaujinti terminą palikimui priimti po F. K. S., a.k. ( - ), mirusio ( - ) Druskininkuose, mirties.

12Išieškoti iš pareiškėjo B. S. 29,20 Lt (dvidešimt devynis litus 20 centų) valstybei už išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu.

13Nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Druskininkų miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai