Byla 2-20-649/2013
Dėl 36169,00 Lt piniginių lėšų priteisimo

1Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant Rasai Jurkštienei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB “Vikompera” atstovei Eglei Banytei, nedalyvaujant atsakovams K. S. ir V. Š. ( atsakovai apie posėdį informuoti tinkamai), viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB “Vikompera” ieškinį atsakovams K. S. ir V. J. dėl 36169,00 Lt piniginių lėšų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovo atstovė E. Banytė teismo posėdyje palaikė ieškinį (b. l. 3-6).

3Teismas pažymi, kad atsakovas V. J. yra pakeitęs pavardę – asmuo su tuo pačiu asmens kodu, nurodytu ieškinyje, yra V. Š. ( b. l. 23, 24-26).

4Ieškinyje ieškovas BUAB “Vikompera” prašo priteisti iš atsakovų K. S. ir subsidiariai iš V. Š. 36169,00 Lt, buvusių įmonėje, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškovas ieškinyje nurodo, jog Panevėžio apygardos teismas 2011-09-16 priėmė nutartį, kuria iškėlė bankroto bylą UAB „Vikompera“. Minėta nutartimi teismas įpareigojo įmonės vadovą per 10 dienų nuo nutarties dėl bankroto bylos įsiteisėjimo dienos perduoti paskirtam administratoriui visą įmonės turtą ir dokumentaciją. UAB „Vikompera“ vadovu nuo 2007-08-13 iki bankroto bylos iškėlimo buvo K. S., visas UAB „Vikompera“ akcijas valdė V. Š.. Atsakovas K. S. ilgą laiką nevykdė 2011-09-16 nutartyje numatytų įpareigojimų ir tik po pakartotinio įpareigojimo perduoti BUAB „Vikompera“ dokumentus ir turtą elektroniniu paštu pateikė balansą. Iš pateikto balanso matyti, kad įmonėje buvo virš 36000 Lt grynųjų lėšų, pinigai bankroto administratoriui iki šiol neperduoti.

6Po balanso pateikimo K. S. buvo išsiųstas pranešimas dėl 36169 Lt perdavimo bankroto administratoriui, tačiau reikalavimo K. S. neįvykdė. K. S., kaip įmonės vadovas, atsako už metinių finansinių ataskaitų sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą. Bankroto administratoriui perėmus įmonės sąskaitas jose lėšų nebuvo, vadinasi, pinigai buvo laikomi kasoje, kuri nėra administratoriui perduota. Jei įmonės vadovas netinkamai vykdo savo pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą.

7Įmonės vadovui neperduodant balanse užfiksuoto turto, BUAB „Vikompera“ ir jos kreditoriams yra daroma žala, kurios dydis lygus balanse užfiksuotai, bet neperduotai turto vertei, tai yra 36169 Lt, ir šią sumą turi atlyginti atsakingi už žalos padarymą asmenys –atsakovai K. S. ir V. Š..

8Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovas K. S. dalį UAB „Vikompera“ dokumentų bankroto administratoriui perdavė tik po baudos skyrimo bei pakartotinio įpareigojimo. Taip pat bankroto administratoriui buvo perduotas įmonės ilgalaikis turtas bei finansiniai dokumentai. Pateiktas įmonės balansas yra šioje byloje, ir iš balanso matyti, kad įmonėje 2011-09-27 kaip grynieji pinigai buvo 36169 Lt. Kadangi šių lėšų įmonės sąskaitose nebuvo, jie galėjo būti laikomi įmonės kasoje, tačiau tos lėšos bankroto administratoriui nebuvo perduotos. Byloje yra dar vienas balansas, kurį K. S. pateikė po teismo įpareigojimo. Ieškovo atstovės nuomone, vėliau pateiktasis balansas negali būti teisingas, nes pateiktas jau bylai esant teisme, kai reikalaujama priteisti suma nustatinėjama remiantis pirmuoju balansu. Ieškovas neturi pagrindo abejoti K. S. pateiktu pirminiu balansu, nes jį pateikė įmonės vadovas, kuris atsakingas už įmonės finansinius dokumentus. Įmonės akcininkas V. Š. subsidiariai turėtų atsakyti dėl to, kad pakankamai nesirūpino įmone, nekontroliavo vadovo veiksmų, nesiėmė aktyvių veiksmų aiškindamasis įmonės padėtį, nereikalavo atsakomybės iš vadovo, tokiu būdu dėl neveikimo atsakingas už žalą, atsiradusią įmonei neperdavus 36196 Lt lėšų.

9Atsakovas V. Š. atsiliepimo nepateikė, dalyvavo 2013-03-14 vykusiame teismo posėdyje ( b. l. 88), kuriame byla iš esmės nebuvo pradėta nagrinėti.

10Atsakovas K. S. pateikė atsiliepimą, dalyvavo 2013-02-06 ir 2013-03-14 vykusiuose teismo posėdžiuose ( b. l. 65, 88), kuriuose byla iš esmės nebuvo pradėta nagrinėti. Teismui K. S. pateikė jo paties pasirašytą UAB „Vikompera“ balansą už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-09-30 ( b. l. 72, 73). Atsiliepime ( b. l. 28-29) K. S. nurodė, kad įmonė nuo 2008 m. neturėjo buhalterės, todėl buhalterinę apskaitą tvarkė pats. Įmonę nuo 2006 m. tikrino FNTT, todėl negalėjo surasti buhalterės nuolatiniam darbui. Kadangi neturėjo buhalterinių žinių ir reikiamo išsilavinimo, neturėjo pirminių įmonės buhalterinių dokumentų, todėl laiku ir negalėjo pateikti bankroto administratoriui reikalaujamų buhalterinių ataskaitų. Elektroniniu paštu pateiktas balansas yra netikslus, be atsakovo parašo ir nepatvirtintas mokesčių inspekcijos, todėl kaip pagrindas ieškiniui yra ginčytinas.

11Posėdžio metu ( b. l. 65) K. S. dėl elektroniniu paštu pateikto balanso ( b. l. 13) paaiškino, kad tą balansą rengė pats, tačiau to balanso nesuprato. Įmonėje 36000 Lt nebuvo. Dėl pateikto patikslinto balanso ( b. l. 72, 73) K. S. nurodė ( b. l. 88), kad šį balansą parengė samdyta buhalterė pagal buhalterinės apskaitos programą. Pirminių dokumentų, pagal kuriuos sudarytas balansas, nėra, dokumentų pateikti negali.

12Ieškinys tenkinamas iš dalies.

13Bylos nagrinėjimo metu nustatytos šios aplinkybės.

14Uždarajai akcinei bendrovei „Vikompera“ Panevėžio apygardos teismo 2011-09-16 nutartimi iškelta bankroto byla ( b. l. 7), ta pačia nutartimi UAB „Vikompera“ vadovas K. S. įpareigojamas per 10 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo perduoti administratoriaus „Bankroto valdymas“ įgaliotam asmeniui visą UAB „Vikompera“ turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus. K. S. UAB „Vikompera“ direktoriumi dirbo nuo 2007-08-13 ( b. l. 9), vienintelis įmonės akcininkas buvo V. Š. ( b. l. 10). K. S. bankroto administratoriui elektroniniu paštu perdavė UAB „Vikompera“ balansą už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-09-27 ( b. l. 12,13), iš kurio matyti, įmonėje turėtų būti 36169 Lt pinigų ar pinigų ekvivalentų. Bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo pareikalavo nedelsiant perduoti bankroto administratoriui 31369 Lt ( b. l. 15-16).

15K. S. buvo prašomas pateikti įvairius dokumentus Panevėžio apygardos teismui prieš iškeliant UAB „Vikompera“ bankroto bylą ( b. l. 74), tačiau dokumentų nepateikė ( b. l. 75), po nutarties iškelti bankroto bylą dokumentai ir turtas taip pat nebuvo perduoti ( b. l. 83-84), todėl K. S. buvo skirta bauda ( b. l. 85-86). Atsakovas V. Š. buvo pateikęs prašymą dėl įtraukimo trečiuoju asmeniu į UAB „Vikompera“ bankroto bylą ( b. l. 76-78) dėl to, kad jam neišmokėtas 6909,65 Lt darbo užmokestis ( b. l. 79, 80-82), tačiau V. Š. į kreditorių sąrašą neįtrauktas ( b. l. 87).

16Dėl V. Š. civilinės atsakomybės

17Ieškovas atsakovo V. Š. atsakomybę kildina remiantis CK 2.50 str. 3 d. – kai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesąžiningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievolę savo turtu subsidiariai. Ieškovas nurodo, kad V. Š. nesąžiningi veiksmai – jis kaip akcininkas nesirūpino įmone, nekontroliavo vadovo veiksmų, nesiėmė aktyvių veiksmų aiškinantis įmonės padėtį, nereikalavo vadovo atsakomybės – todėl dėl neveikimo atsakingas už žalą, kuri padaryta įmonei neperdavus įmonės lėšų – 36169 Lt.

18Ieškovo teiginiai dėl atsakovo V. Š. atsakomybės nagrinėjamu atveju nepagrįsti. CK 2.50 str. 3 d. nustatyta papildoma atsakomybė juridinio asmens dalyviams, kad jie negalėtų piktnaudžiauti galimybe išvengti turtinės atsakomybės, prisidengdami ribota turtine atsakomybe, tais atvejais, kai jų nesąžiningi veiksmai lemia juridinio asmens negalėjimą įvykdyti prievolę kreditoriui. Tik nustačius, kad juridinio asmens dalyvis atliko nesąžiningus veiksmus kreditoriaus atžvilgiu, laikoma, kad jis kaltas dėl nesąžiningų veiksmų atlikimo, ir tik nesąžiningų veiksmų nustatymas yra pakankamas pagrindas juridinio asmens dalyviui taikyti subsidiariąją atsakomybę. Juridinio asmens dalyvio atsakomybei, numatytai CK 2.50 str. 3 d., atsirasti reikalinga šių sąlygų visuma –nesąžiningi, civilinės atsakomybės aspektu –neteisėti ir kalti (CK 6.246 str. 1d., CK 6.248 str. 3 d.) – juridinio asmens dalyvio veiksmai; juridinio asmens negalėjimas įvykdyti prievolės; priežastinis ryšys tarp nesąžiningų veiksmų ir juridinio asmens negalėjimo vykdyt prievolės. Ieškovas atsakovo V. Š. atžvilgiu civilinės atsakomybės sąlygų neįrodinėjo, o atsakomybę kildina iš bendro pobūdžio akcininko neturtinių teisių, numatytų Akcinių bendrovių įstatymo 16 str. Teismo nuomone, juridinio asmens dalyvio atsakomybė negali būti grindžiama bendro pobūdžio pareigų nevykdymu, kaip nurodo ieškovas- nepakankamu rūpinimusi turima įmone ir nepakankama vadovo kontrole.

19Nepakankamas domėjimasis turimos įmonės veikla negali būti laikomi nesąžiningais juridinio asmens dalyvio veiksmais pagal CK 2.50 str. 3 d. prasmę, todėl ieškinys V. Š. atžvilgiu atmestinas.

20Dėl K. S. civilinės atsakomybės

21Atsakovas K. S. ieškovui balansą ( b. l. 13) perdavė tik po to, kai jam buvo paskirta bauda už 2011-09-16 Panevėžio apygardos teismo nutartyje nustatytų įpareigojimų nevykdymą (nutarties 4 p.). Šis balansas pateiktas elektroniniu paštu, nepasirašytas, jame nurodyti ataskaitinio laikotarpio ( 2011-01-01-2011-09-27) duomenys nesusieti su praėjusiais finansiniais metais, balansas neteisingas jau vien dėl to, kad pagal balanso sudarymo formą turto vertė turėtų būti lygi nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertei. Balanse nurodyta, kad UAB „Vikompera“ 2011-09-27 buvo 36169 Lt pinigų ar pinigų ekvivalentų. Byloje šis nepasirašytas balansas yra vienintelė užuomina apie galėjusius įmonėje būti grynuosius pinigus, ieškovas šį balansą laiko pakankamu įrodymu pagrįsti atsakovų kaltei dėl žalos padarymo UAB „Vikompera“. Atsakovas K. S. nurodo balansą sudarinėjęs pats, nors nesupratęs, kaip tai daryti, teigia įmonėje nebuvus 36169 Lt grynųjų pinigų. Balanso tikrumas kėlė klausimų ir bankroto administratoriui, tai patvirtina susirašinėjimas elektroniniu paštu ( b. l. 30). Atsakovas K. S. pateikė naują UAB „Vikompera“ balansą už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2011-09-30 ( b. l. 73), kuriame nurodė, kad 2011-09-30 įmonėje buvo 211 Lt grynųjų pinigų. Naujasis balansas pasirašytas atsakovo K. S., jis iš esmės skiriasi nuo anksčiau pateikto elektroniniu paštu ir taip pat nesusietas su ankstesniu finansiniu laikotarpiu. Teismas nė vieno iš pateiktų balansų negali laikyti teisingais ta prasme, jog nepateikti jokie pirminiai duomenys, kuriais remiantis jie sudaryti. Atsakovas K. S., neinformavęs teismo, nedalyvavo teismo posėdyje, todėl negalėjo smulkiau paaiškinti apie balansą, tačiau teismas laiko, jog K. S., pats pasirašydamas ir teismui pateikdamas balansą, pripažino, jog UAB „Vikompera“ nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo metu buvo 211 Lt.

22Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus. Teismo nuomone, nepakankamas įrodymas ieškinyje nurodytai žalai pagrįsti yra K. S., kaip įmonės UAB „Vikompera“ direktoriaus, teismo nutarties ir Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7 d. 1 p. reikalavimų nevykdymas bei nepasirašytas balansas, nors ir išsiųstas elektroniniu paštu K. S. e. pašto dėžutės. Teismas, remdamasis atsakovo K. S. pateiktu rašytiniu įrodymu ( balansu, b. l. 73), laiko, jog UAB „Vikompera“ buvo 211 Lt, kuriuos atsakovas privalėjo perduoti bankroto administratoriui vykdydamas nutartį.

23Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai teigiama, kad bendrovės vadovo civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti visas jos taikymo sąlygas - neteisėtus veiksmus, žalą (nuostolius), priežastinį ryšį ir kaltę ( CK 6.246-6.249 str.). Tokio pobūdžio bylose ieškovas privalo įrodyti neteisėtus atsakovo veiksmus, padarytos žalos faktą ir neteisėtų veiksmų bei žalos priežastinį ryšį ( CPK 178 str.). Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių ) atsiradimą, jo kaltė būtų preziumuojama. Tačiau bendrovės vadovo ir jos dalyvių neteisėtais veiksmais padarytos žalos įstatymai nepreziumuoja, vien įmonės vadovo neteisėtos veikos nepakanka jo civilinei atsakomybei. Bendrovės vadovas už įstatymuose įtvirtintų pareigų pažeidimus atsako tik tada, kai jo veiksmais padaroma žalos (nuostolių), kuri yra ne tik viena būtinųjų civilinės atsakomybės sąlygų, bet ir pagrindas nagrinėjamus konkrečius bendrovės vadovo veiksmus (neveikimą) vertinti kaip neteisėtus ir lėmusius žalos atsiradimą.

24Nagrinėjamu atveju tikėtina, jog UAB „Vikompera“ balansas buvo nesudarytas ir kita dokumentacija neperduota bankroto administratoriui dėl to, kad buvo netinkamai vedama buhalterinė apskaita. Atsakovas K. S., gavęs baudą už teismo nutartyje numatytų įpareigojimų nevykdymą, vengdamas gauti dar vieną baudą, sudarė pagal savo suvokimą balansą ir elektroniniu paštu išsiuntė bankroto administratoriui. Tačiau tokio nepasirašyto dokumento išsiuntimas dar nereiškia, kad įmonėje buvo tame balanse nurodyta grynųjų pinigų suma.

25Tokios sumos pinigų buvimą sunku paaiškinti ir logiškai. Visi UAB „Vikompera“ kreditorių finansiniai reikalavimai lygūs 76721,83 Lt ( b. l. 87), todėl galima daryti išvadą, jog esant įmonės kasoje 36169,00 Lt, abejotina, ar būtų tikslinga įmonei skelbti bankrotą. Iš nutarties ( b. l. 7) teksto matyti, kad atsakovas V. Š. dalyvavo kaip trečiasis asmuo procese dėl bankroto bylos iškėlimo jo paties įmonei ir palaikė Panevėžio apskrities VMI ieškinį, reikalaujantį iškelti bankroto bylą UAB „Vikompera“. Vadinasi, atsakovo V. Š. įmonė buvo skolinga jam pačiam, iš 2011-09-16 nutarties aprašomosios dalies matyti, kad UAB „Vikompera“ nesumoka V. Š. priskaičiuotų už darbą 6909,63 Lt; K. S. mokesčių inspekcijai neteikia jokių ataskaitų, nurodo, kad bendrovės skolos siekia 85, 98 proc. registruotino turto. Sunku suprasti, kokiu būdu po nutarties priėmimo praėjus mažiau kaip 2 savaitėms įmonės kasoje gali atsirasti virš 36000 Lt. Byloje nėra jokių duomenų, o ir ieškovas neįrodinėjo, kad nepasirašytame balanse ( b. l. 13) nurodyta pinigų suma įmonės kasoje iš viso buvo ar galėjo būti.

26Teismo nuomone, neteisėtais K. S. veiksmais, lėmusiais žalos atsiradimą, negalima laikyti aplaidžiai tvarkytos buhalterinės apskaitos ir pareigos perduoti bankroto administratoriui turtą nevykdymo. Remiantis ieškiniu, neteisėtais atsakovo veiksmais nagrinėjamu atveju galėtų būti 36169,00 Lt pasisavinimas, tačiau tokios veikos ieškovas neįrodinėjo ir tokia atsakovo veika nenustatyta. Ieškovo nuomone, žala įmonei padaryta turto netekimu, tačiau ieškovas neįrodinėjo ir byloje nenustatyta, ar atsakovo K. S. neteisėti veiksmai (neveikimas) lėmė turto netekimą – jo neišsaugojimą ar pasisavinimą ( CK 6.249 str. 1 d.). Žala galėjo būti padaryta, jeigu atsakingas asmuo (atsakovas K. S.) iš neteisėtų veiksmų būtų gavęs naudos, kuri kreditoriaus reikalavimu galėtų būti pripažinta nuostoliais. Tačiau ieškovas šių aplinkybių neįrodinėja, taip pat neįrodinėja aplinkybės –ar iš viso tokia suma grynųjų pinigų galėjo būti bankrutuojančioje įmonėje. Juk jei atsakovas balanse būtų įrašęs niekuo nepagrįstą dar didesnę pinigų sumą, tai, remiantis ieškinio logika, turėtų atlyginti nors ir milijoną litų žalos iš esmės nesiaiškinant jokių kitų aplinkybių.

27Teismo nuomone, negalima atsakovo atsakomybės kildinti iš fakto, kad jis ieškovui neperdavė nepasirašytame balanse nurodytos grynųjų pinigų sumos, kai jokie įrodymai nepatvirtina egzistavus tas lėšas. Vien pareigos pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 6 p. nevykdymas nerodo, jog atsakovas atliko neteisėtus veiksmus (neveikimą) dėl turto netekimo ir dėl šios priežasties ginčo turto neperdavė ieškovui. Akivaizdu, kad UAB „Vikompera“ buvo aplaidžiai tvarkoma buhalterinė apskaita, tačiau tokios apskaitos buvimas negali nulemti žalos padarymo fakto, tai yra vienais ar kitais apskaitos įrašais, kai negalima leistinomis įrodinėjimo priemonėmis patikrinti įrašų teisingumo, negalima sukurti įmonės turto.

28Teismas laiko, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovai K. S. ir V. Š. ieškovui padarė 36169,00 Lt dydžio žalą. Tačiau teismas mano, kad atsakovas K. S. turėtų atlyginti ieškovui 211,00 Lt – tai suma, kurios buvimą nutarties įsiteisėjimo momentu UAB „Vikompera“ patvirtino parašu pats atsakovas- įmonės vadovas K. S.. Nors abu K. S. pateikti balansai negali būti pripažinti tinkamais pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą, paties atsakovo pasirašytas balansas gali būti tinkamas pagal CPK 177 str. įrodymas priteisiant ieškovui neperduotus grynuosius pinigus - 211,00 Lt.

29Ieškovui iš atsakovo K. S. priteistina 211,00 Lt žalos bei 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

30Dėl bylinėjimosi išlaidų

31Ieškovas, pateikdamas ieškinį, nemokėjo žyminio mokesčio sumokėjo (CPK 83 str. 1 d. 8 p.), ieškinį tenkinant iš dalies iš atsakovo K. S. valstybės biudžetui priteistina 72,00 Lt žyminio mokesčio.

32Duomenų apie kitokias bylinėjimosi išlaidas byloje nėra. Iš atsakovo K. S. nepriteisiamos procesinių dokumentų įteikimo per pašto įstaigas išlaidos, nes, skaičiuojant proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, jos mažesnės už 10 Lt.

33Vadovaudamasis išdėstytu bei remdamasis LR CPK 263 – 264 str., 270 str., 271 str. teismas

Nutarė

34Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės “Vikompera”, į. k. 160327089, ieškinį tenkinti iš dalies.

35Priteisti ieškovui BUAB “Vikompera”, į. k. 160327089, iš atsakovo K. S., a. k. ( - ) 211,00 Lt žalos atlyginimą bei 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos - 2012-09-27 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

36Priteisti iš atsakovo K. S., a. k. ( - ) valstybės biudžetui 72,00 Lt žyminio mokesčio.

37Likusioje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

38Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Kupiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kupiškio rajono apylinkės teismo teisėjas Saulius Vanagas, sekretoriaujant... 2. Ieškovo atstovė E. Banytė teismo posėdyje palaikė ieškinį (b. l. 3-6).... 3. Teismas pažymi, kad atsakovas V. J. yra pakeitęs pavardę – asmuo su tuo... 4. Ieškinyje ieškovas BUAB “Vikompera” prašo priteisti iš atsakovų K. S.... 5. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog Panevėžio apygardos teismas 2011-09-16... 6. Po balanso pateikimo K. S. buvo išsiųstas pranešimas dėl 36169 Lt perdavimo... 7. Įmonės vadovui neperduodant balanse užfiksuoto turto, BUAB „Vikompera“... 8. Ieškovo atstovė teismo posėdyje nurodė, kad atsakovas K. S. dalį UAB... 9. Atsakovas V. Š. atsiliepimo nepateikė, dalyvavo 2013-03-14 vykusiame teismo... 10. Atsakovas K. S. pateikė atsiliepimą, dalyvavo 2013-02-06 ir 2013-03-14... 11. Posėdžio metu ( b. l. 65) K. S. dėl elektroniniu paštu pateikto balanso (... 12. Ieškinys tenkinamas iš dalies. ... 13. Bylos nagrinėjimo metu nustatytos šios aplinkybės.... 14. Uždarajai akcinei bendrovei „Vikompera“ Panevėžio apygardos teismo... 15. K. S. buvo prašomas pateikti įvairius dokumentus Panevėžio apygardos... 16. Dėl V. Š. civilinės atsakomybės... 17. Ieškovas atsakovo V. Š. atsakomybę kildina remiantis CK 2.50 str. 3 d. –... 18. Ieškovo teiginiai dėl atsakovo V. Š. atsakomybės nagrinėjamu atveju... 19. Nepakankamas domėjimasis turimos įmonės veikla negali būti laikomi... 20. Dėl K. S. civilinės atsakomybės... 21. Atsakovas K. S. ieškovui balansą ( b. l. 13) perdavė tik po to, kai jam buvo... 22. Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo... 23. Kasacinio teismo praktikoje nuosekliai teigiama, kad bendrovės vadovo... 24. Nagrinėjamu atveju tikėtina, jog UAB „Vikompera“ balansas buvo... 25. Tokios sumos pinigų buvimą sunku paaiškinti ir logiškai. Visi UAB... 26. Teismo nuomone, neteisėtais K. S. veiksmais, lėmusiais žalos atsiradimą,... 27. Teismo nuomone, negalima atsakovo atsakomybės kildinti iš fakto, kad jis... 28. Teismas laiko, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovai K. S. ir V. Š. ieškovui... 29. Ieškovui iš atsakovo K. S. priteistina 211,00 Lt žalos bei 5 procentų... 30. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 31. Ieškovas, pateikdamas ieškinį, nemokėjo žyminio mokesčio sumokėjo (CPK... 32. Duomenų apie kitokias bylinėjimosi išlaidas byloje nėra. Iš atsakovo K. S.... 33. Vadovaudamasis išdėstytu bei remdamasis LR CPK 263 – 264 str., 270 str.,... 34. Ieškovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės “Vikompera”, į. k.... 35. Priteisti ieškovui BUAB “Vikompera”, į. k. 160327089, iš atsakovo K. S.,... 36. Priteisti iš atsakovo K. S., a. k. ( - ) valstybės biudžetui 72,00 Lt... 37. Likusioje reikalavimų dalyje ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 38. Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...