Byla e2-34325-863/2016
Dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Lysionok, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“ ieškinį atsakovėms N. N. ir Ž. P. dėl skolos, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovių 388,57 Eur skolą (po 194,28 Eur iš kiekvienos atsakovės), iš atsakovės N. N. 151,11 Eur skolą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinys buvo priimtas 2016 m. rugpjūčio 2 d. teisėjos rezoliucija, ši diena laikoma bylos iškėlimo teisme diena (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 137 straipsnio 1 dalis).

3Atsakovei Ž. P. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka – asmeniškai 2016 m. rugpjūčio 6 d. Atsakovei N. N. ieškinio ir jo priedų kopijos bei teismo pranešimas dėl atsiliepimo pateikimo buvo išsiųsti ieškinyje nurodytu jos deklaruotos gyvenamosios vietos adresu ( - ), tačiau buvo neįteikti ir grąžinti į teismą. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis atsakovė nedirba. Kadangi atsakovei nepavyko įteikti dokumentų aukščiau nurodytu būdu, procesinius dokumentus nutarta atsakovei N. N. įteikti viešo paskelbimo būdu. 2016 m. rugsėjo 19 d. procesiniai dokumentai atsakovei N. N. įteikti viešo paskelbimo būdu, paskelbiant specialiame interneto puslapyje www.teismai.lt, todėl laikytina, kad atsakovei procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (el. b. l. 43). Kadangi atsakovės nepateikė tinkamai įforminto atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą 14 dienų terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

5Ieškinys tenkintinas.

6Byloje nustatyta, kad ieškovas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2006 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 30-29 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ (http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30108861), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. 30-8 dėl minėto įsakymo keitimo (http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=30179737), Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymu „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ (http://www.vilnius.lt/vaktai2011/DefaultLite.aspx?Id=3&DocId=30217806), 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 30-2610 „Dėl Administracijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 30-2398 „Dėl UAB „Senamiesčio ūkis“ skyrimo Vilniaus miesto daugiabučių namų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore“ pakeitimo“ (http://www.vilnius.lt/vaktai/default.aspx?Id=3&DocId=30218912) buvo paskirtas namo, esančio adresu ( - ), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratoriumi. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad butas, esantis adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), nuosavybės teise priklauso atsakovei N. N. (1/2 dalis pagal 1998 m. vasario 20 d. Pirkimo-pardavimo sutartį ir 1/2 dalis pagal 2015 m. spalio 14 d. Dovanojimo sutartį). Iš minėto išrašo taip pat matyti, kad iki 2015 m. spalio 14 d. Dovanojimo sutarties sudarymo, minėto buto 1/2 dalis nuosavybės teise priklausė atsakovei Ž. P. (el. b. l. 4-5).

7Gyvenamasis namas, esantis ( - ), yra daugiabutis, todėl pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.82, 4.83 straipsnių nuostatas atsakovėms (atsakovei Ž. P. iki 2015 m. spalio 14 d. Dovanojimo sutarties sudarymo) kartu su kitais šio namo butų savininkais bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso (-ė) minėto namo bendro naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė-techninė ir kitokia įranga, ir jos kartu su kitais bendraturčiais privalo (-ėjo) bendro naudojimo objektus tinkamai prižiūrėti ir remontuoti, proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas. Kaip nurodo ieškovas, atsakovės proporcingai savo nuosavybės daliai mokesčius už daugiabučio namo bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir komunalines paslaugas mokėjo nereguliariai, todėl už laikotarpį iki 2015 m. spalio mėn. atsakovių N. N. ir Ž. P. įsiskolinimas yra 374,32 Eur skola ir 14,25 Eur kaupiamosios lėšos (paskaičiuotos vadovaujantis 2015 m. balandžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinio naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“), iš viso – 388,57 Eur, o už laikotarpį nuo 2015 m. spalio mėn. iki 2016 m. liepos mėn. atsakovės N. N., kaip viso buto savininkės, įsiskolinimas yra 128,31 Eur ir 22,80 Eur kaupiamosios lėšos, iš viso – 151,11 Eur (el. b. l. 6-9). Byloje nėra duomenų apie tai, kad atsakovės su ieškovu būtų atsiskaičiusios dėl reikalaujamos įsiskolinimo sumos (CPK 178 straipsnis).

8Pagal CK 6.38 straipsnio nuostatas prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Vadovaujantis CK 6.63 straipsnio 1 dalies 2 punktu, skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, bei į tai, kad iki 2015 m. spalio 14 d. Dovanojimo sutarties sudarymo buto, esančio Šiltnamių g. 13-16, Vilnius, savininkės buvo abi atsakovės (kiekvienai priklausė po 1/2 dalį buto), ieškovo reikalavimas už laikotarpį iki 2015 m. spalio mėn. lygiomis dalimis priteisti iš atsakovių 388,57 Eur įsiskolinimą yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui priteistina jo prašoma suma – po 194,28 Eur iš kiekvienos atsakovės. Be to, atsižvelgiant į tai, kad nuo 2015 m. spalio 14 d. viso aukščiau minėto buto savininke tapo atsakovė N. N., ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės N. N. 151,11 Eur įsiskolinimą yra taip pat pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.37 straipsnio 2 dalis nustato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Pagal CK 6.210 straipsnio l dalį, terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-223/2011; 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovių 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (atsakovės N. N. – 345,39 Eur, atsakovės Ž. P. – 194,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugpjūčio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovo ieškinį patenkinus visa apimtimi, ieškovui lygiomis dalimis iš atsakovių priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 15 Eur sumokėto žyminio mokesčio, t. y. po 7,50 Eur iš kiekvienos atsakovės (el. b. l. 10-11) (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis).

11Kadangi šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovių nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

12Vadovaudamasis CPK 285-287 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį patenkinti.

14Priteisti iš atsakovės N. N., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, juridinio asmens kodas 121452134, naudai 345,39 Eur (trijų šimtų keturiasdešimt penkių eurų ir 39 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (345,39 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugpjūčio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,50 Eur (septynių eurų ir 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidas.

15Priteisti iš atsakovės Ž. P., asmens kodas ( - ) ieškovo UAB „Senamiesčio ūkis“, juridinio asmens kodas 121452134, naudai 194,28 Eur (vieno šimto devyniasdešimt keturių eurų ir 28 euro centų) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (194,28 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. rugpjūčio 2 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 7,50 Eur (septynių eurų ir 50 euro centų) bylinėjimosi išlaidas

16Atsakovės negali sprendimo už akių skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, bet per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę paduoti sprendimą už akių priėmusiam teismui dėl pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuris turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai