Byla 2-3801-179/2012
Dėl juridinio fakto nustatymo palikimui priimti

1Alytaus rajono apylinkės teismo teisėjas Jonas Čirvinskas sekretoriaujant Audronei Liudvinavičienei dalyvaujant ieškovui, pareiškėjui (-ams) A. S. ieškovo (-ų), pareiškėjo (-jų) atstovui (-ams) atsakovui (-ams), suinteresuotam (-iems) asmeniui (ims) atsakovo (-ų), suinteresuoto asmens (-ų) atstovui (-ams) nedalyvaujant trečiajam (-iesiems) asmeniui (-ims) trečiojo (-ųjų) asmens (-ų) atstovui (-ams) valstybės (savivaldybės) institucijos atstovui (-ams) vertėjui (-jai) ekspertui (-ams) viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. S. pareiškimą dėl juridinio fakto nustatymo palikimui priimti ir

Nustatė

2Pareiškėjas A. S. nurodė, kad ( - ), būdamas ( - ) metų amžiaus mirė jo brolis P. S. gyvenęs ( - ). Mirusysis P. S. testamento niekam nepaliko. Pagal įstatymą jis yra ketvirtos eilės paveldėtojas. Po brolio mirties liko turtas, t.y. 1/5 dalis nekilnojamojo turto – gyvenamojo namo, unikalus Nr. 4400-1106-0598, su ūkiniais pastatais bei kitais priklausiniais kurį jis paveldėjo po motinos A. S. mirties bei 1/6 dalis žemės sklypo esančio ( - ). Po brolio P. S. mirties jis vienintelis iki šiol rūpinasi visu likusiu savo brolio P. turtu. Po brolio P. mirties pagal įstatymą atsirado palikimas. Per įstatymo nustatytą terminą nesikreipė į notarinę kontorą, todėl praleido terminą palikimui priimti. Po brolio mirties atsiradusį palikimą faktiškai priėmė ir jį valdo, bei juo rūpinasi. Kreipdamiesi dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo pas notarą, praleido įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą, todėl jam nebuvo išduotas paveldėjimo teisės liudijimas.

3Prašo nustatyti juridinį faktą, tikslu gauti paveldėjimo teisės liudijimą, kad jis asmeniškai po brolio P. S. mirties atsiradusį palikimą priėmė ir pradėjo jį faktiškai valdyti.

4Suinteresuotas asmuo Alytaus apskrities VMI prašo bylą nagrinėti jų atstovui nedalyvaujant, juridinio fakto nustatymui neprieštarauja.

5Suinteresuoti asmenys O. D., A. B., E. K. į teismo posėdį neatvyko ir prašo civilinę bylą nagrinėti joms nedalyvaujant, juridinio fakto nustatymui neprieštarauja.

6Suinteresuoti asmenys N. S. ir M. S. (M.) į teismo posėdį neatvyko ir savo nuomonės nepareiškė. Apie bylos nagrinėjimą suinteresuotiems asmenims pranešta tinkamai.

7Pareiškimas tenkintinas.

8Iš pareiškėjo A. S. paaiškinimų, bei byloje esančių rašytinių duomenų, matyti, kad ( - ) mirė jo brolis P. S. (b. l. 8). Po palikėjo mirties liko nekilnojamas turtas. Palikėjas savo turto testamentu niekam neaprašė. Į palikėjo likusį turtą kiti įpėdiniai nepretenduoja. Pareiškėjas pagal įstatymą praleido 3 mėnesių terminą kreiptis į notarinę kontorą palikimui priimti. Pareiškėjas būdamas mirusio P. S. įstatyminis ketvirtos eilės įpėdinis, po savo brolio P. mirties pradėjo rūpintis paliktu nekilnojamuoju turtu. Šias aplinkybes patvirtino ir byloje apklausta liudytoja E. S..

9Įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, jeigu jis pradėjo valdyti turtą, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja ir juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius, kreipėsi į teismą išreikšdamas valią priimti palikimą ir paskirti palikimo administratorių ir pan.). Įpėdinis, pradėjęs valdyti kokią nors palikimo dalį ar net kokį nors daiktą, laikomas priėmusiu visą palikimą (LR CK 5.51 str.).

10Remiantis išdėstytu darytina išvada, kad pareiškėjas A. S. po savo brolio P. S. mirties, mirusio ( - ) atsiradusį palikimą priėmė ir pradėjo jį faktiškai valdyti (LR CPK 444 str.2d.,8p.) .

11Vadovaudamasis LR CPK 260str. - 270str.,448 str., teisėjas

Nutarė

12pareiškimą tenkinti. Nustatyti juridinį faktą paveldėjimo teisės liudijimui gauti, kad pareiškėjas A. S., a.k. ( - ) priėmė po savo brolio P. S., gim. ( - ), a.k. ( - ) mirties, mirusio ( - ), gyvenusio ( - ), atsiradusį palikimą ir faktiškai pradėjo jį valdyti.

13Priteisti iš A. S. valstybei 24,00 Lt turėtų pašto išlaidų už procesinių dokumentų išsiuntimą.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Alytaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai