Byla e2-295-446/2016
Dėl skolos priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 142 straipsnio 4 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“ ieškinį atsakovei N. P. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Nordecum“ teismui pateiktu ieškiniu prašo priteisti iš atsakovės N. P. 248,27 Eur negrąžinto kredito, 113,22 Eur nesumokėtų palūkanų, 246,72 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovei N. P. teismo nutartimi buvo nustatytas keturiolikos dienų terminas nuo ieškinio nuorašo įteikimo dienos pareikšti atsiliepimą į ieškinį. Atsakovei pranešimas apie iškeltą bylą ir procesiniai dokumentai įteikti tinkamai, viešo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje (www.teismai.lt) būdu, tačiau ji per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį teismui nepateikė, todėl ieškovo prašymu priimamas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys pagrįstas ir tenkintinas iš dalies.

5Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis, Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 2 straipsnio 16 dalis).

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų – vartojimo kredito sutarties Nr. SP32848 ir standartinės informacijos apie vartojimo kreditą – matyti, kad 2011 m. spalio 10 d. tarp bylos šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. SP32848, kuria ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Nordecum“ atsakovei N. P. suteikė 289,62 Eur kreditą. Atsakovė šia vartojimo kredito sutartimi įsipareigojo suteiktą kreditą grąžinti per 210 dienų, grąžinant kreditą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais (sutarties 7 punktas). Vartojimo kredito sutarties specialiosiose sąlygose šalys numatė, kad klientas (atsakovė) įsipareigoja grąžinti kreditą ir mokėti 78,17 procentų dydžio metines palūkanas, o klientui (atsakovei) uždelsus sumokėti bet kurį Kreditavimo sutartyje numatytą mokėjimą, klientas (atsakovė) įsipareigoja mokėti kreditoriui (ieškovui) 0,05 procentų dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos už kiekvieną pradelstą dieną (sutarties 8.3 punktas). Atsakovei N. P. negrąžinus suteikto kredito, ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Nordecum“ nuo laiku negrąžintos kredito sumos paskaičiavo vartojimo kredito sutartyje numatytus palūkanas ir delspinigius. Ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Nordecum“ nurodo, jog atsakovė N. P. pagal 2011 m. spalio 10 d. vartojimo kredito sutartį Nr. SP32848 ieškovui liko skolinga 248,27 Eur (du šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 27 euro ct) negrąžinto kredito, 113,22 Eur (vieną šimtą trylika eurų 22 euro ct) palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo 2011 m. lapkričio 10 d. iki 2012 m. gegužės 7 d. (6 mėnesiai) ir 246,72 Eur (du šimtus keturiasdešimt šešis eurus 72 euro ct) delspinigių, paskaičiuotų už kiekvieną atsiskaityti pavėluotą dieną, t. y. už laikotarpį nuo 2012 m. gegužės 8 d. iki 2016 m. vasario 1 d. (1365 dienos).

7Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnis numato, kad kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles, o jas neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs, privalo atlyginti sutarties šaliai šios patirtus nuostolius bei sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl sutarties nevykdymo, bei netesybas (Lietuvos Respublikos CK 6.221 straipsnio 2 dalis).

8Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad atsakovė N. P. ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“ suteiktą 289,62 Eur dydžio kreditą paėmė, tačiau vartojimo kredito sutartimi Nr. SP32848 prisiimtų prievolių neįvykdė, negrąžino jai suteikto kredito, ieškovo paskaičiuotų palūkanų ir delspinigių. Duomenų apie tai, kad atsakovė N. P. ieškovui 2011 m. spalio 10 d. vartojimo kredito sutartimi Nr. SP32848 prisiimtus įsipareigojimus būtų įvykdžiusi, t. y. grąžinusi paimtą kreditą, sumokėjusi sutartines palūkanas, byloje nėra, prieštaravimų dėl ieškovo reikalavimų pagrįstumo ar jų dydžio atsakovė nepareiškė, todėl ieškinys dalyje dėl 248,27 Eur (dviejų šimtų keturiasdešimt aštuonių eurų 27 euro ct) negrąžinto kredito ir 113,22 Eur (vieno šimto trylikos eurų 22 euro ct) palūkanų priteisimo pripažintinas pagrįstu ir tenkintinas.

9Nors ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“ reikalavimas priteisti iš atsakovės N. P. delspinigius taip pat yra pagrįstas (Lietuvos Respublikos CK 6.256 straipsnis ir 6.258 straipsnis), tačiau jis yra grindžiamas tarp bylos šalių sudaryta vartojimo sutartimi. Šios sutarties sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams teismas įpareigotas tikrinti ex officio (Lietuvos Respublikos CK 6.188 straipsnis), todėl net ir nesant byloje prieštaravimų, teismas privalo kontroliuoti prašomų priteisti delspinigių dydį, mažindamas aiškiai per didelius delspinigius (LAT 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis Nr. 3K-3-502/2009 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovė – vartotojas, kuris sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu iš esmės nederinant vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies sąlygų, t. y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, taip pat į tai, jog atsakovei neįvykdžius sutartinių prievolių, laiku negrąžinus kredito, nesumokėjus palūkanų, ieškovas (beveik ketverius metus laiko) nepagrįstai ilgą laiką nesiėmė jokių priemonių išieškoti iš atsakovės N. P. jai suteikto vartojimo kredito, palūkanų ir delspinigių, kas sąlygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitęsimą bei priskaičiuotų delspinigių dydį, ir į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (249,72 Eur) paskaičiuoti net už 1365 dienas bei įvertinus tai, kad ieškovas uždaroji akcinė bendrovė „Nordecum“ tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuojama, jog prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 straipsniu, 6.73 straipsnio 2 dalimi ir 6.258 straipsnio 3 dalimi, delspinigiai yra mažintini iki 32,40 Eur sumos (0,05 procentų dydžio delspinigiai paskaičiuoti už 180 dienų). Tokia suma laikoma adekvačia padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams, todėl iš atsakovės N. P. ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nordecum“ yra priteistina 32,40 Eur (trisdešimt du eurai 40 euro ct) delspinigių, kita reikalavimo dalis dėl delspinigių priteisimo atmestina, kaip nepagrįsta.

10Pagal Lietuvos Respublikos CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir 6.210 straipsnio 1 dalį skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Nordecum“ prašymas priteisti iš atsakovės N. P. nurodyto dydžio procesines palūkanas laikytinas pagrįstu, todėl tenkintinas.

11Pagal Lietuvos Respublikos CPK 93 straipsnio 2 dalį, jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai. Ieškinį patenkinus iš dalies, t. y. 65%, iš atsakovės N. P. ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Nordecum“ yra priteisiama dalis bylinėjimosi išlaidų – 10 Eur (15 Eur x 65%) sumokėto žyminio mokesčio. Kadangi valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, šioje byloje yra nedidelės (0,89 Eur), t. y. mažiau nei trys eurai, todėl, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi, tokia suma iš atsakovės nepriteisiama (Lietuvos Respublikos CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 92 straipsnis, 93 straipsnio 2 dalis, 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalis).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 285 straipsniu ir 286 straipsniu, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies. Priteisti uždarajai akcinei bendrovei „Nordecum“, juridinio asmens kodas ( - ), iš N. P., a. k. ( - ), 248,27 Eur (du šimtus keturiasdešimt aštuonis eurus 27 euro ct) negrąžinto kredito, 113,22 Eur (vieną šimtą trylika eurų 22 euro ct) palūkanų, 32,40 Eur (trisdešimt du eurus 40 euro ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2016 m. vasario 18 d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10 Eur (dešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų.

14Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

15Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai