Byla 2-5340-641/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė,

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė - ( - ), A/s Nr. ( - ), AB SEB bankas, ieškinį atsakovui UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė - ( - ), dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas bylą prašo nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir iš atsakovo UAB „( - )“ priteisti 1180 Lt skolą, 4840 Lt skolą, 2185,80 Lt skolą, 60,04 Lt delspinigių, 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas, skaičiuojant jas nuo visos priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas- 124,00 Lt žyminį mokestį ir 500,00 Lt išlaidas, patirtas dėl procesinių dokumentų parengimo. Ieškovas nurodė, kad atsakovo skolą įrodo su ieškiniu pateikiama 2013-09-05 sutartis Nr. 2013/09/05-1 su priedais, PVM sąskaitų-faktūrų kopijos, skolos akto kopija, AB „( - )“ delspinigių paskaičiavimo aktas.

4Ieškinys tenkintinas visiškai.

5Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad ieškovas UAB „( - )“ sudarė sutartį Nr. 2013/09/05-1 su atsakovu UAB „( - )“, pagal kurią ieškovas įsipareigojo išnuomoti atsakovui bokštinį kraną ( - )1 statybos objekte ( - ), preliminariu laikotarpiu nuo 2013-09-05 iki 2013-09-06 pagal sutarties Nr. 2.2., 3.5 punktus ( b.l.4-10). Ieškovas sutartį įvykdė bei 2013-09-10, pagal sutarties 2013/09/05-1 priedą Nr. 2 perdavė atsakovui nuomojamą bokštinį kraną, darbui objekte ( - ), pagal sutarties 2013/09/05-1 priede Nr. 1 nurodytą įrangos kiekį ir nuomos kainą, o atsakovas ją priėmė bei pasirašė perdavimo-priėmimo aktuose (b.l. 11). 2014 m. sausio 6 d. ieškovas ir atsakovas pasirašė sutarties 2013/09/05-1 priedą Nr. 4, kuriuo pratęsė bokštinį kraną ( - ) nuomos laikotarpį nuo 2014 m. sausio 6 d. iki 2014 m. kovo 31 d. (b.l. 12). Ieškovas išrašė atsakovui sąskaitas-faktūras: 2014 m. sausio 31 d. serija CBB0 Nr. 0006/14, 2014 m. vasario 28 d. serija CBB Nr. 00029/14, 2014 m. kovo 31 d. serija CBB Nr. 00062/14, kurias pateikė apmokėti (b.l. 13-15). Atsakovas su ieškovu pagal minėtas PVM sąskaitas-faktūras neatsiskaitė. Ieškovas paragino atsakovą įvykdyti įsipareigojimus ir sumokėti skolą, tačiau atsakovas už suteiktas paslaugas neatsiskaitė. Už nustatytų terminų nesilaikymą ir neatsiskaitymą ieškovas, remdamasis Statybos mechanizmų, įrangos bei techninės priežiūros paslaugos sutarties 7.1 punktu, kuriuo atsakovas įsipareigojo laiku nepamokėjus ieškovui už suteiktas paslaugas, pastarajam mokėti 0,02 % delspinigius nuo likusios neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, paskaičiavo atsakovui 60,04 Lt delspinigius, iš viso 8265,84 Lt (16 b. l.).

6Byloje duomenų apie tai, kad atsakovas su ieškovu atsiskaitė, nepateikta. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau–CK) 6.256 str. 1 d., kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. CK 6.38 str. 1 d. nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra,– vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas sąskaitoje faktūroje nustatytu terminu už jam suteiktas įrangos nuomos (bokštinio krano nuomos) paslaugas pilnai neatsiskaitė, o sprendimo priėmimo dienai byloje nėra duomenų, jog atsakovas būtų įvykdęs savo prievoles ir sutartyje numatytais terminais ir tvarka atsiskaitęs su ieškovu už išnuomotą bokštinį kraną (CK 6.477 str. 1 d.), atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 1 p., 2 p., 6.256 str. 1 d., 6.260 str. 1 d.), todėl ieškinys tenkintinas ir 8205,80 Lt skola bei 60,04 Lt delspinigiai priteistini iš atsakovo ieškovo naudai.

7Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.261 str., 6.210 str.). Taigi šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai vėluojama sumokėti, t.y. jos atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją. Prie kompensacinę funkciją atliekančių palūkanų taip pat priskirtinos palūkanos, skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo momento iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d.), t.y. prievolė skaičiuoti ir mokėti šias palūkanas atsiranda nuo bylos iškėlimo momento. Kaip matyti, atsakovas yra juridinis asmuo, kuris užsiima komercine veikla iš žemės ūkio, siekia iš jos pelno, todėl pagal veiklos pagrindą jis laikomas ūkio subjektu, kurio atžvilgiu už netinkamą prievolių vykdymą gali būti skaičiuojamos procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo įvykdymo. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir ieškovo prašymą, iš atsakovo ieškovui priteistinos 6 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme (2014-06-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, skaičiuojant jas už priteistiną sumą– 8265,84 Lt.

8Kadangi ieškinys tenkintinas visiškai, iš atsakovo ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 124,00 Lt žyminis mokestis (b.l. 18) bei 500,00 Lt išlaidos, ieškovo patirtos dėl procesinių dokumentų parengimo (b.l. 20-21) (CPK 88 str., 93 str. 1 d.).

9Priimtinas preliminarus sprendimas, nes sprendimo priėmimas atitinka LR CPK 424 str. 1 d. numatytus leistinumo reikalavimus, yra ieškovės prašymas bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka ir yra pateikta pakankamai leistinų rašytinių įrodymų tokio sprendimo priėmimui.

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str., 263 str., 424-428 str. teismas,

Nutarė

11Priimti preliminarų sprendimą ir ieškinį patenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė - ( - ), ieškovui AB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė - ( - ), A/s Nr. ( - ), AB SEB bankas, banko kodas 70440, 8205,80 Lt (aštuonių tūkstančių dviejų šimtų penkių litų 80 ct) skolą, 60,04 Lt (šešiasdešimties litų 4 ct) delspinigius, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą- 8265,84 Lt- už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos- 2014-06-03 - iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Priteisti iš atsakovo UAB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė - ( - ), ieškovui AB „( - )“, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė - ( - ), bylinėjimosi išlaidas- 124,00 Lt (vieną šimtą dvidešimt keturis litus 00 ct) žyminio mokesčio bei 500,00 Lt (penkių šimtų litų 00 ct) išlaidas, patirtas dėl procesinių dokumentų parengimo.

14Atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo įteikimo dienos, privalo jį įvykdyti arba raštu pateikti sprendimą priėmusiam teismui motyvuotus prieštaravimus.

15Jeigu per 20 dienų prieštaravimai nebus pateikti, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

16Sprendimo nuorašą kartu su ieškiniu bei jo priedų kopijas ne vėliau kaip kitą dieną po jo priėmimo išsiųsti atsakovui.

17Preliminarus sprendimas nei apeliacine, nei kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai