Byla A-756-246-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju: Arturo Drigoto, Stasio Gudyno (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaites (pranešeja), sekretoriaujant Lilijai Andrijauskaitei, dalyvaujant atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atstovei Juratei Riaubiškienei, atsakovu E. V. , S. V. (P.), V. F. V. atstovui advokatui Arunui Juodžiui, treciajam suinteresuotam asmeniui ir treciojo suinteresuoto asmens S. S. atstovei J. M. ,

2viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal pareiškejo UAB ,,JGK Statyba“ apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejo UAB ,,JGK Statyba“ skunda atsakovams Vilniaus apskrities viršininko administracijai, E. V. , S. V. (P.), V. F. V., treciaisiais suinteresuotais asmenimis byloje dalyvaujant S. S. , S. V. , A. V. (A. V. ), V. V. , S. D. , B. K. , M. R. , J. M. , L. B. , M. V. , T. Ž. , T. F. , UAB ,,Adema“, UAB ,,Viskas spausdintuvams“ del isakymu panaikinimo ir ipareigojimo atlikti veiksmus.

3Teiseju kolegija n u s t a t e:

4I.

5Pareiškejas kreipesi i teisma, prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtinto Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto Pilaites seniunijos Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo dalis del suprojektuotu gražintinu natura žemes sklypu, pažymetu numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2; 2) ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija patvirtinti bendrovei 1 500 gyventoju komplekso „Salote“ individualiu gyvenamuju namu ir ju aptarnaujanciu objektu statybai skirta 33 ha ploto žemes sklypa, esanti Vilniaus m. Pilaites seniunijoje, pažymint ji Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto Pilaites seniunijos Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildyme (t. I, b. l. 5-7); 3) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendima Nr. 2.4-01-4774 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste S. D. “; 4) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendima Nr. 2.4-01-4775 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste S. V. “; 5) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendima Nr. 2.4-01-4776 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste M. V. “; 6) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendima Nr. 2.4-01-4777 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste A. V.“; 7) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. balandžio 26 d. sprendima Nr. 2.4-01-4953 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste A. V. “; 8) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4678 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste S. S. “; 9) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4679 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste V. V. “; 10) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. sausio 31 d. sprendima Nr. 2.4-01-4740 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste T. Ž. . “; 11) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. sausio 31d. sprendima Nr. 2.4-01-4741 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste T. F. “; 12) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. birželio 13 d. sprendima Nr. 2.4-01-5078 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste A. V.“; 13) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4680 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste V. V. “; 14) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4681 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste R. V. “; 15) panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4707 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste I. V. “ (II t., b. l. 64-66); 16) ipareigoti V. F. V., S. V. (P.), E. V. atlaisvinti 2,0600 ha ploto žemes sklypa (unik. Nr. 4400-1112-8818), esanti Vilniaus m. sav., Salotes k. (III t., b. l. 3-7). Nurode, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybe 1990 m. gegužes 16 d. potvarkiu Nr. 142p paskyre pareiškejui (nuo 1991 m. rugpjucio 18 d. – Vilniaus miesto statomu jaunimo gyvenamuju kompleksu direkcijos teisiu peremejui) 42,8 ha žemes sklypa, esanti Vilniaus rajono Buivydiškiu apylinkeje (dabar Vilniaus m., Pilaites seniunija) ir nustate tiksline šio žemes sklypo naudojimo paskirti – gyvenamuju namu komplekso statyba. Minetas potvarkis nera panaikintas, pakeistas arba papildytas. Pareiškejas nustatytu laiku visiškai ivykde žemes suteikimo salygas, t.y. sumokejo už žemes paskirties pakeitima, 1990 m. gegužes 25 d. perduotas 42,8 ha žemes sklypas buvo atribotas naturoje gelžbetoniniais riboženkliais. Istatymu nustatyta tvarka 1996 m. patvirtinti sklypo detalieji planai. Vilniaus apskrities viršininko 2003 m. spalio 30 d. isakymu Nr. 5516-01 nuo 2003 m. lapkricio 15 d. buvo pradetas rengti Vilniaus miesto Buivydiškiu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymas Smalines, Salotes, Zujunu, Varnes Gudeliu, Gineitiškiu, Geležiu, Naujosios Padekaniškiu kaimu teritorijose, šio isakymo 3.2 punktu buvo pavesta Vilniaus miesto žemetvarkos skyriui pateikti projekto rengimui reikalingus dokumentus ir kontroliuoti projekto rengima. Pareiškejui suteiktas žemes sklypas patenka i Buivydiškiu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo rengimo teritorija. Ginco teritorijos planai buvo patvirtinti Vilniaus apskrities viršininko administracijos 1999 m. liepos 28 d. isakymu Nr. 2263-41. Šiuo isakymu patvirtintame Vilniaus rajono Buivydiškiu kadastro vietoves valstybes išperkamos ir neprivatizuotinos žemes plane pareiškejui suteikto 42,8 ha žemes sklypo dalis (33 ha) paskirta valstybes išperkamai žemei, išskyrus 9,8 ha žemes plota Vilkeliškiu kaime. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu byloje Nr. I4-1078/2004 konstatuota, kad Vilniaus miesto žemetvarkos skyrius privalo pateikti projekto autoriui išperkamo ir neprivatizuotino pareiškejui suteikto 33 ha ploto žemes sklypo planus ir kontroliuoti, kad rengiamame Buivydiškiu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildyme bendrovei suteiktas žemes sklypas butu pažymetas kaip valstybes išperkamas ir neprivatizuotinas. Be to, Vilniaus apygardos administracinis teismas 2005 m. balandžio 4 d. sprendimu byloje Nr. I-647-8-2005 ipareigojo Vilniaus m. žemetvarkos skyriu užtikrinti, kad žemes reformos žemetvarkos projekto rengejas UAB Korporacija „Matininkai“, rengdamas Vilniaus rajono Buivydiškiu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekta, suderintu su bendrove 1 500 gyventoju komplekso „Salote“ individualiu gyvenamuju namu ir ju aptarnaujanciu objektu statybai skirto 33 ha ploto žemes sklypo, esancio Vilniaus m., Pilaites seniunijoje, ribas (Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. rugsejo 8 d. nutartimi byloje Nr. A8-875/2005 paliko Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima nepakeista). Isiteisejus šiam sprendimui, bendrove kreipesi i antstoli. Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemes tvarkymo departamento Vilniaus m. žemetvarkos skyriaus 2007 m. vasario 9 d. raštu Nr.S-18-178 antstolei nurodyta, kad i parengta ir Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu patvirtinta Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekta bendroves žemes sklypas neitrauktas, nes valstybes išperkamoje ir neprivatizuojamoje žemeje žemes reformos žemetvarkos projektai nerengiami. Tai reiškia, kad institucija neivykde Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo, o patvirtinus Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekta be bendrovei skirto 33 ha ploto žemes sklypo ribu derinimo su bendrove tycia atsisake vykdyti privaloma teismo sprendima. Vilniaus miesto žemetvarkos skyriaus neveikimo pasekmeje buvo priimtas skundžiamas isakymas, kurio pagrindu 64 922 m2 valstybes išperkamos ir privatizuojamos žemes plotas buvo paskirtas privatiems asmenims, atkuriant i ji nuosavybes teises, ignoruojant Vilniaus apygardos administracinio teismo isiteisejusiuose procesiniuose sprendimuose nurodytu Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 patvirtintos Žemes reformos žemetvarkos projektu rengimo tvarkos 7, 12 punktu bei Žemes ir mišku ukio ministerijos 1998 m. balandžio 23 d. isakymo Nr. 207 ,,Del žemes reformos žemetvarkos projektu kaimo vietoveje rengimo metodikos patvirtinimo“ 5.4, 17, 90 punktu reikalavimus. Tretiesiems suinteresuotiems asmenims ginco žemes sklypai buvo suteikti neteiseto Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymo Nr. 2.3-9766-41 pagrindu, pažeidžiant Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo (toliau – ir Atkurimo istatymas) 12 straipsnio nuostatas, todel taip pat naikintini. Pareiškejas pateike prašyma skirti byloje ekspertize del ginco žemes sklypu vietos nustatymo (t. II, b. l. 77, 78), taip pat praše priimti atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos atžvilgiu atskiraja nutarti už priimtu teismo sprendimu nevykdyma.

6Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pareiškejo skunda praše atmesti. Nurode, kad Vilniaus apskrities viršininkas 2005 m. gegužes 26 d. isakymu Nr. 2.3-4358-01 patvirtino Buivydiškiu (Vilniaus miesto) kadastro vietoves valstybes išperkamos ir neprivatizuojamos žemes plana, priskirdamas Lietuvos Respublikos Ministru Tarybos 1990 m. gegužes 16 d. potvarkiu Nr.142p pareiškejui skirto 42,8 ha žemes sklypo dali – 33 ha žemes (išskyrus 9,8 ha) – valstybes išperkamai žemei. Valstybes išperkamoje ir neprivatizuojamoje žemeje žemes reformos žemetvarkos projektai nerengiami. Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 22.3-9766-4 patvirtinto Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildymu buvo suformuoti gražintini natura žemes sklypai. I Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11d. isakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtinta Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekta pareiškejui skirto 42,8 ha žemes sklypo dalis – 33 ha ploto žemes sklypas – nebuvo itrauktas. Minetu isakymu patvirtintame projekto papildyme suformuoti gražintini natura žemes sklypai, pažymeti numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2, yra teritorijoje, Vilniaus miesto savivaldybei priskirtoje 1996 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Traku rajono savivaldybiu teritoriju administraciniu ribu pakeitimo istatymu Nr. I-1304. Ginco sklypai nera valstybes išperkama žeme, todel gražinti natura. Rengiant gincijamus Vilniaus apskrities viršininko sprendimus buvo vadovaujamasi Atkurimo istatymo 5 straipsnio 6 dalimi. UAB korporacijos ,,Matininkai” grupes vadovo A. J. 2008 m. vasario 14 d. parengta Situacijos schema M 1:5000 patvirtina, kad ginco sklypai nepatenka i Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1990 m. gegužes 16 d. potvarkiu Nr. 142p pareiškejui skirta žemes sklypa, atribota brežiniu M 1:10000, pridetu prie 1990 m. gegužes 25 d. Vilniaus rajono Buivydiškiu tarybinio ukio žemes perdavimo Vilniaus miesto statomu jaunimo gyvenamuju namu kompleksu direkcijai akto. Todel gincijami Vilniaus apskrities viršininko sprendimai pareiškejo teisiu nepažeidžia. Pažymejo, kad pareiškejo pageidaujamo išsinuomoti individualiu gyvenamuju namu statybai žemes sklypo suformavimas priskirtas Vilniaus miesto savivaldybes administracijos kompetencijai, kuri šioje byloje itrauktina treciuoju suinteresuotu asmeniu. Be to, pareiškejo reikalavimas patvirtinti 1 500 gyventoju komplekso ,,Salote“ individualiu gyvenamuju namu ir ju aptarnaujanciu objektu statybai skirto 33 ha ploto žemes sklypo, esancio Vilniaus m, Pilaites seniunijoje, pažymint ji Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame Vilniaus rajono Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildyme, atmestini ir todel, kad šioje teritorijoje detaliaisiais planais yra suplanuoti žemes sklypai, išnuomoti pareiškejui, parduoti tretiesiems asmenims, isigijusiems pastatus iš pareiškejo. Pažymejo, kad mineti sklypai suplanuoti Vilniaus rajono savivaldybes 1996 m. lapkricio 18 d. sprendimu Nr. 511 ir Vilniaus miesto savivaldybes 2000 m. kovo 9 d. sprendimu Nr. 513V patvirtintais detaliaisiais planais. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1990 m. gegužes 16 d. potvarkiu Nr. 142p pareiškejui paskirtas žemes sklypas yra Vilkeliškiu, Dvarykšciu ir Salotes kaimu teritorijose, o minetas žemes reformos žemetvarkos projekto papildymas buvo rengiamas tik Salotes kaime. Atsakovas taip pat teige, kad šios bylos nagrinejimas turetu buti sustabdytas kol bus išnagrineta civiline byla, kurioje yra gincijami pareiškejo steigimo dokumentai.

7Atsakovai S. V. , E. V. , V. F. V. pareiškejo skunda praše atmesti. Nurode, kad 2007 m. balandžio 26 d. Vilniaus apskrities viršininko sprendimas Nr. 2.4.-01-4953 buvo priimtas teisetai, pateiktu dokumentu, irodanciu I. V. nuosavybes teises i išlikusi nekilnojamaji turta bei paveldetoju teises i paveldeta turta, pagrindu, išnagrinejus nuosavybes teisiu atkurimo byla. Ipareigojimas atlaisvinti ginco sklypa neturi prasmes, nes šiuo metu jame niekas negyvena ir juo nesinaudoja.

8Tretieji suinteresuotieji asmenys UAB ,,Adema“ ir UAB ,,Viskas spausdintuvams“ nurode, kad 1996 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Traku rajonu savivaldybiu teritoriju administraciniu ribu pakeitimo istatymo 1 straipsnio 2 punktu Vilniaus miesto savivaldybei priskirta Vilniaus miesto jaunimo gyvenamuju namu kvartalo naudojama žeme – 42,8 ha. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1990 m. gegužes 16 d. potvarkio Nr. 142p priedo Nr. 5 Vilniaus miesto statomu jaunimo gyvenamuju kompleksu direkcijai buvo skirtas butent šis plotas – 42,8 ha. Taigi ginco žeme buvo priskirta Vilniaus miesto savivaldybei. Nuo šio momento Vilniaus rajono savivaldybe neteko igaliojimu tvirtinti Vilniaus miesto teritorijos planavimo dokumentu, tame tarpe ir detaliuju planu. Tokiu budu Vilniaus rajono savivaldybes 1996 m. lapkricio 18d. sprendimas Nr. 511, kuriuo patvirtintas UAB ,,JGK Statyba” Jaunimo gyvenamojo komplekso detalusis planas, yra priimtas viršijant Vilniaus rajono savivaldybes igaliojimus.

9Tretieji suinteresuoti asmenys M. V., V. V. , J. M. , M. R., L. B., B. K. pareiškejo skunda praše atmesti.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 10 d. sprendimu nutrauke byla dalyje del reikalavimu panaikinti Vilniaus apskrities viršininko 2007 m. vasario 6 d. sprendima Nr. 2.4-01-4774 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste S. D. “, 2007 m. vasario 6 d. sprendima Nr. 2.4-01-4775 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste S. V. “, 2007 m. vasario 6 d. sprendima Nr. 2.4-01-4776 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste M. V.“, 2007 m. vasario 6 d. sprendima Nr. 2.4-01-4777 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste A. V.“, 2007 m. balandžio 26 d. sprendima Nr. 2.4-01-4953 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste A. V. “, 2006 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4678 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste S. S. “, 2007 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4679 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste V. V. “, 2007 m. sausio 31 d. sprendima Nr. 2.4-01-4740 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste T. Ž. “, 2007 m. sausio 31 d. sprendima Nr. 2.4-01-4741 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste T. F. “, 2007 m. birželio 13 d. sprendima Nr. 2.4-01-5078 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste A. V.“, 2006 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4680 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste V. V. “, 2006 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4681 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste R. V. “, 2006 m. gruodžio 29 d. sprendima Nr. 2.4-01-4707 ,,Del nuosavybes teisiu i žeme atkurimo Vilniaus mieste I. V.“. Skunda dalyje del reikalavimo ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija patvirtinti bendrovei 1500 gyventoju komplekso „Salote“ individualiu gyvenamuju namu ir ju aptarnaujanciu objektu statybai skirta 33 ha ploto žemes sklypa, esanti Vilniaus m. Pilaites seniunijoje, pažymint ji Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto Pilaites seniunijos Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildyme, teismas paliko nenagrinetu. Likusioje dalyje pareiškejo skunda atmete.

12Teismas pripažino nepagristu atsakovo prašyma stabdyti šios bylos nagrinejima iki bus išnagrineta civiline byla, kurioje yra gincijami pareiškejo steigimo dokumentai. Teismas pažymejo, kad Juridiniu asmenu registre yra nurodomi pareiškejo steigimo dokumentai, šiuo metu jie nera pakeisti ar panaikinti, todel teismas vadovaujasi nurodytais duomenimis. Jeigu po šios bylos nagrinejimo atsirastu naujos aplinkybes, suinteresuoti asmenys turetu teise kreiptis i teisma del proceso atnaujinimo šioje byloje (Administraciniu bylu teisenos istatymo 153 str.).

13Teismas nustate, kad Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 22.3-9766-4 „Del Vilniaus rajono Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto Pilaites seniunijos Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo patvirtinimo“ patvirtinta UAB Korporacija „Matininkai“ parengtas Vilniaus rajono Buivydiškiu ir Vilniaus miesto kadastro vietovese Salotes kaimo 73 ha teritorijoje žemes reformos žemetvarkos projekto papildymas ir jame suformuotu žemes (miško) sklypu ribos ir plotai, nustatytos specialiosios žemes ir miško naudojimo salygos ir servitutai, asmenu, kuriems rengiant Buivydiškiu ir Vilniaus miesto kadastro vietoviu Salotes kaimo 73 ha teritorijoje žemes reformos žemetvarkos projekto papildyma, suformuoti žemes sklypai, nustatytos specialiosios žemes ir miško naudojimo salygos, paskirtis bei servitutai, sarašas pagal 1 prieda, taip pat pavesta Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto žemetvarkos skyriams iregistruoti projekta Teritoriju planavimo dokumentu registre, Buivydiškiu kadastro vietoves projektui rengti konkursa laimejusiam rangovui ir UAB Korporacija „Matininkai“ atlikti projekte suformuotu žemes (miško) sklypu paženklinima vietoje bei parengti dokumentus žemes nuosavybes ar naudojimo teisems iforminimui (t. I, b. l. 121-126). Isakymo priede yra nurodytas pretendentu, kuriems pagal projekta suformuoti gražintini natura žemes sklypai, sarašas. Minetu isakymu patvirtintame projekto papildyme suformuoti gražintini natura žemes sklypai, pažymeti numeriais 1783-2 (pretendentas i 2,06 ha A. V. (A. V. )), 1784 (pretendentes i 0,42 ha T. Ž. ir T. F. ), 1785 (pretendente i 0,32 ha S. S. ), 1786-2 (pretendentai i 0,67 ha S. V., J. V. (J. V. ), A. V., S. D. , M. V. (M. V. )), 1787-1 (pretendentas i 0,18 ha V. V. ), 1788-2 (pretendentai i 1,02 ha I. V. (I. V.), V. V. (V. V. ), R. V. (R. V. )). Pareiškejo gincijamais Vilniaus apskrities viršininko sprendimais i nurodytus sklypus atkurtos nuosavybes teises. Gincijamu isakymu patvirtintame projekto papildyme suformuoti gražintini natura žemes sklypai, pažymeti numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2, yra teritorijoje, Vilniaus miesto savivaldybei priskirtoje 1996 m. balandžio 24 d. Lietuvos Respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Traku rajono savivaldybiu teritoriju administraciniu ribu pakeitimo istatymu Nr. I-1304.

14Byloje nera ir pareiškejas nepateike irodymu, patvirtinanciu, kad ginco sklypai yra valstybes išperkama žeme, todel, vadovaujantis Atkurimo istatymo 5 straipsnio 6 dalies, 12 straipsnio nuostatomis, gincijamame žemetvarkos projekto papildyme teisetai buvo nurodyti kaip gražintini natura sklypai (ABTI 57 str.). UAB korporacijos ,,Matininkai“ grupes vadovo A. J. 2008 m. vasario 14 d. parengta Situacijos schema M 1:5000 patvirtina, kad ginco sklypai nepatenka i Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1990 m. gegužes 16 d. potvarkiu Nr. 142p pareiškejui skirta žemes sklypa, atribota brežiniu M 1:10000, pridetu prie 1990 m. gegužes 25 d. Vilniaus rajono Buivydiškiu tarybinio ukio žemes perdavimo Vilniaus miesto statomu jaunimo gyvenamuju namu kompleksu direkcijai akto (II t., b. l. 109). Šioje schemoje yra nurodytos sklypo ribos, ibraižytos pagal Vilniaus rajono Vilniaus miesto statomu jaunimo gyvenamuju kompleksu direkcijai jaunimo gyvenamajam kompleksui statyti suteikto sklypo atribojimo brežini 1990 m., kurio plotas 42,8 ha; teritorija, priskirtina valstybes išperkamai žemei, plotas 27,87 ha; sklypai, patenkantys i teritorija 1996 m. balandžio 24 d. istatymu Nr. I-1304 priskirta Vilniaus m., suformuoti gražinimui natura rengiant Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildyma, patvirtinta Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41. Iš šios schemos matyti, kad ginco sklypai nepatenka i valstybes išperkamos žemes plota, kurio dalis patenka i mineta 42,8 ha plota. Pareiškejas nenurode jokiu aplinkybiu, kurios sudarytu pagrinda abejoti nurodyto rašytinio irodymo turiniu ir byloje tokiu nenustatyta. Prašymas del ekspertizes, kurios metu butu iš naujo svarstomi klausimai, nustatyti 2008 m. vasario 14 d. parengtoje Situacijos schemoje ir gincijamame isakyme, skyrimo – nepagristas. Teismas padare išvada, kad gincijamas žemetvarkos projekto papildymas nepažeidžia pareiškejo teisiu, todel nera pagrindo naikinti skundžiamo atsakovo isakymo. Nustacius, kad pareiškejo nurodyta 33 ha ginco sklypo dalis nepatenka i žemetvarkos projekto pakeitima, netenka reikšmes pareiškejo motyvai del to, ar sklypas pagal Atkurimo istatymo 12 straipsnio 2 dali priskirtinas valstybes išperkamai žemei.

15Vadovaudamasis Žemes istatymo 9 straipsnio 11 dalimi, teismas nusprende, kad pareiškejo nurodomi argumentai del esanciu nuomos santykiu negalejo tureti reikšmes atsakovo Vilniaus apskrities viršininko administracijos veiksmams, vykdant nuosavybes teisiu atkurimo i žeme natura proceso, t.y. priimant gincijama isakyma, kuriuo buvo papildytas žemetvarkos projektas. Pareiškejo reikalavimas panaikinti žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo dalis del suprojektuotu gražintinu natura žemes sklypu atmestinas.

16Teismas konstatavo, kad pareiškejas neirode savo teisiu pažeidimo, net nepateike irodymu, patvirtinanciu, kokias teises pareiškejas šiuo metu turi i ginco 33 ha sklypa. Sklypas 1990 m. buvo suteiktas asmeniui, kurio teisiu peremeju yra pareiškejas, taciau pareiškejas nepateike irodymu, kad tos teises buvo igyvendinamos ir yra šiuo metu patvirtintos istatymu nustatyta tvarka, t.y. kad yra sudaryta nuomos sutartis, sklypas bei pareiškejo teises i sklypa butu buvusios iregistruotos nekilnojamojo turto registre ir pan. Pareiškejas, siekdamas patvirtinti savo teises i sklypa, nepagristai remiasi Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimais – 2004 m. gruodžio 16 d. ir 2005 m. balandžio 1 d. (t. I, b. l. 28-31). Iš nurodytu sprendimu turinio taip pat matyti, kad 2005 m. balandžio 1 d. sprendime nurodytos aplinkybes yra nustatytos vadovaujantis prejudiciniais faktais, nurodytais 2004 m. gruodžio 16 d. sprendime. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 5 d. nutarties nuorašas patvirtina, kad administracineje byloje, užbaigtoje 2004 m. gruodžio 16 d. sprendimu, yra atnaujintas procesas ir byla perduota nagrineti iš naujo Vilniaus apygardos administraciniam teismui (t. I, b. l. 131-135). Taigi 2004 m. gruodžio 16 d. ir 2005 m. balandžio 1 d. sprendimuose nustatytais faktais negalima vadovautis (Administraciniu bylu teisenos istatymo 58 str.). Nurodytoje byloje pareiškejas UAB „JGK Statyba“ prašo ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracijos žemetvarkos skyriu pažymeti Buivydiškiu kadastrines vietoves projekto papildyme valstybes išperkamos ir UAB „JGK Statyba“ gyvenamuju namu komplekso statybai suteiktos žemes plotus ir ribas. Lietuvos teismu informacines sistemos duomenys patvirtina, kad nurodyta administracine byla Nr. I-1928-142/2008 yra sustabdyta kol bus išnagrinetos kitos bylos. Teismo nuomone, pareiškejas šioje byloje reiškia iš esmes tapatu reikalavima kaip ir yra nagrinejamas administracineje byloje Nr. I-1928-142/2008, tik nurodo Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymo konkrecius duomenis. Šis patikslinimas nekeicia skundo dalyko ir ginco esmes. Vadovaujantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 103 straipsnio 4 punktu, reikalavimas ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija patvirtinti bendrovei 1 500 gyventoju komplekso „Salote“ individualiu gyvenamuju namu ir ju aptarnaujanciu objektu statybai skirta 33 ha ploto žemes sklypa, esanti Vilniaus m. Pilaites seniunijoje, paliktinas nenagrinetu. Teismas pažymejo, kad Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 5 d. nutartyje yra pasisakyta, kad mineto reikalavimo nagrinejimas yra susijes su asmenu, pagal kuriu prašyma atnaujintas procesas, teisemis ir pareigomis. Pareiškejas reikšdamas skunda bei žinodamas Vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 5 d. nutarties turini, nenurode minetu asmenu treciaisiais suinteresuotais asmenimis.

17Teismas nurode, kad pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio 1 dali skundas administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikimo) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos. Pareiškejas 2008 m. vasario 6 d. skundo patikslinimu praše panaikinti Vilniaus apskrities viršininko isakymus del nuosavybes teisu atkurimo atsakovams bei tretiesiems suinteresuotiems asmenims (t. II, b. l. 63). Sprendimai priimti 2006 m. gruodžio 29 d. – 2007 m. balandžio 26 d. laikotarpiu bei nurodyti viešame nekilnojamojo turto registre 2007 m. vasario 9 d. – 2007 m. birželio 19 d. laikotarpiu. Isakymu irašymas viešame registre bei daiktiniu teisu iregistravimas gincijamu isakymu pagrindu laikytinas ju paskelbimu (pareiškejas, kreipdamasis i teisma su ieškiniu atsakovams S. P. , E. V., V. F. V., 2007 m. lapkricio 26 d. kartu su kitais dokumentais pateike registro išraša del A. V. priimto isakymo (III t. b. l. 3, 50)), todel teismas nusprende, kad pareiškejas praleido vieno menesio skundo padavimo termina, jo atnaujinti nepraše, ir, vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 101 straipsnio 6 punktu, byla dalyje del Vilniaus apskrities viršininko sprendimu del nuosavybes teisiu atkurimo nutrauke. Nutraukes byla dalyje del 2007 m. balandžio 26 d. Vilniaus apskrities viršininko sprendimo Nr. 2.4-01-4953, teismas atmete ir reikalavima ipareigoti V. F. V., S. P. , E. V. atlaisvinti žemes sklypa.

18III.

19Apeliaciniu skundu pareiškejas prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima panaikinti ir priimti nauja – pareiškejo skunda tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

201. Nepagristos teismo išvados, jog pareiškejas neirode savo teisiu i ginco sklypa. Jas patvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1990 m. gegužes 16 d. potvarkis Nr. 142p, jo pagrindu priimti Vilniaus rajono savivaldybes 1996 m. lapkricio 18 d. sprendimas Nr. 511,Vilniaus apskrities viršininko 1999 m. liepos 8 d. isakymas Nr. 2263-41. Skundžiamame sprendime teismas, atsisakydamas remtis isiteisejusiu Vilniaus apygardos administracinio teismo 2005 m. balandžio 1 d. sprendimu, buvo šališkas, nenurode tokio atsisakymo teisinio pagrindo.

212. Pareiškejas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 26 d. sprendimu užbaigtoje byloje reiške reikalavima del jam skirto žemes sklypo pažymejimo tuo metu dar tik rengiamame Buivydiškiu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildyme kaip valstybes išperkamo ir neprivatizuojamo. Šioje byloje pareiškejas reiškia reikalavima del to paties jam paskirto sklypo suteikimo tretiesiems asmenims skundžiamu atsakovo 2006 m. spalio 11 d. isakymo pagrindu. Taigi reikalavimas ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija patvirtinti bendrovei 1 500 gyventoju komplekso „Salote“ individualiu gyvenamuju namu ir ju aptarnaujanciu objektu statybai skirta 33 ha ploto žemes sklypa, esanti Vilniaus m. Pilaites seniunijoje, nepagristai paliktas nenagrinetu. Nesuprantamos ir nelogiškos teismo išvados, kad prieš du metus iki skundžiamo isakymo priemimo pareiškejas jau buvo pareiškes tapatu reikalavima, t.y. gincijes dar realiai neatliktus atsakovo veiksmus.

223. Teismas neišsprende pareiškejo prašymo del ekspertizes skyrimo ir nepagristai remesi netikslia UAB korporacijos ,,Matininkai“ 2008 m. vasario 14 d. parengta Situacijos schema.

234. Nepagristi teismo teiginiai, kad pareiškejas tinkamai nenurode treciuju asmenu. Vadovaujantis Administraciniu bylu teisenos istatymo 37 straipsnio 4 dalimi, galutinai del šalies pakeitimo tinkama teismas sprendžia teismo posedžio parengiamojoje dalyje. Pareiškejas pakankamai aiškiai suformulavo ginco dalyka, todel teismas turejo galimybe nuspresti del atitinkamu asmenu patraukimo treciaisiais suinteresuotais asmenimis.

245. Termino apskusti Vilniaus apskrities viršininko sprendimams del nuosavybes teisiu atkurimo pareiškejas nepraleido – ju turini jis sužinojo tik 2008 m. sausio 24 d., susipažines su administracines bylos Nr. I-11-602/2008 medžiaga.

25Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovai S.V. (P.), E. V., V. F. V. prašo Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima palikti nepakeista, apeliacini skunda atmesti, taip pat priteisti iš pareiškejo atsakovams turetas bylinejimosi išlaidas.

26Teiseju kolegija

konstatuoja:

27IV.

28Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

29Teismo pareiga visapusiškai ir objektyviai išnagrineti byla, visus pareikštus ir priimtus nagrineti reikalavimus ir priimti del ju teiseta ir pagrista sprendima (Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 79 straipsnio 1 dalis, 81 straipsnis, 57 straipsnis, 86 straipsnis, 87 straipsnio 4 dalies 3 punktas). Teiseju kolegija daro išvada, kad pirmosios instancijos teismas esminiai pažeide šias nuostatas, prieme neteiseta ir nepagrista spendima. Ši aplinkybe - pagrindas teismo sprendima panaikinti ir gražinti byla nagrineti iš naujo (ABTI 141 str. 1 d. 3 p., 142 str. 1 d.).

30Pareiškejas Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtinto Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto Pilaites seniunijos Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo dalis del suprojektuotu gražintinu natura žemes sklypu, pažymetu numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2 gincija motyvuodamas tuo, kad i ši žemetvarkos projekto papildyma (t.y. suprojektuotu gražintinu natura žemes sklypu teritorija) patenka jo naudojamas žemes sklypas, skirtas Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1990 m. gegužes 16 d. potvarkiu Nr. 142p. Savo sprendima atmesti pareiškejo reikalavima panaikinti mineto atsakovo isakymo dalis pirmosios instancijos teismas iš esmes grinde vieninteliu dokumentu – UAB Korporacijos ,,Matininkai“ grupes vadovo A. J. 2008 m. vasario 14 d. parengta Situacijos schema M 1:5000, kuri, teismo nuomone, patvirtina, kad ginco sklypai nepatenka i minetu Vyriausybes potvarkiu pareiškejui skirta žemes sklypa, atribota brežiniu M 1:10000, pridetu prie 1990 m. gegužes 25 d. Vilniaus rajono Buivydiškiu tarybinio ukio žemes perdavimo Vilniaus miesto statomu jaunimo gyvenamuju namu kompleksu direkcijai akto. Teiseju kolegija, patikrinusi byloje surinkta medžiaga, konstatuoja, kad tokia teismo išvada negali buti vertinama pakankamai pagrista, nes nera aišku kokiais konkreciais duomenimis vadovavosi UAB Korporacija ,,Matininkai“, sudarydama šia schema ir pažymedama joje sklypu ribas. Byloje esancios kitu planu, projektu, brežiniu, schemu (juodai baltos) kopijos ar tik fragmentu kopijos yra visiškai neinformatyvios, iš ju negalima spresti apie pareiškejui skirto žemes sklypo teritorijos ribas, vienaip ar kitaip susieti ju su suprojektuotu gražintinu natura žemes sklypu, pažymetu numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2 ribomis, tad jie niekaip negali patvirtinti Korporacijos ,,Matininkai“ Situacijos schemoje M 1:5000 nubraižytu ginco sklypu teritoriju ir ju ribu. Pareiškejas pagristai teigia, kad neaišku kuo remiantis šioje schemoje nurodyta, jog valstybes išperkamai žemei priskirtas 27,87 ha plotas, kai tuo tarpu pagal Vilniaus rajono savivaldybes 1996 m. lapkricio 18 d. sprendima Nr. 511 ir Vilniaus apskrities viršininko 1999 m. liepos 28 d. isakyma Nr. 2263-41 Lietuvos Respublikos pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 12 straipsnio 2 punkto pagrindu valstybes išperkamai žemei priskirtas 33 ha žemes plotas ir patvirtintas neprivatizuotinos žemes planas. Pirmosios instancijos teismas visu šiu aplinkybiu netyre ir nevertino. Teiseju kolegija konstatuoja, kad bylai reikšmingos faktines aplinkybes liko neišaiškintos, joms nustatyti reikalingi irodymai nesurinkti. Tik abejoniu nekelianciais materialiais irodymais nustacius Vyriausybes 1990 m. gegužes 16 d. potvarkiu Nr. 142p pareiškejui paskirto ir detaliuoju planu patvirtinto valstybes išperkamai žemei priskirto žemes sklypo teritorijos ribas bei suprojektuotu gražintinu natura žemes sklypu ribas, galima pagristai nuspresti, ar gincijamu Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtinto Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto Pilaites seniunijos Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo dalis del suprojektuotu gražintinu natura žemes sklypu, pažymetu numeriais 1783-2, 1784, 1785, 1786-2, 1787-1, 1788-2, pažeidžia pareiškejo teises bei teisetus interesus. Vienu iš tokiu irodymu byloje galetu buti ir nepriklausomu ekspertu pateiktos išvados, pagristos faktinemis bylos aplinkybemis bei teises aktais.

31Pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurode, kad pagal ABTI 33 straipsnio 1 dali skundas (prašymas) administraciniam teismui paduodamas per viena menesi nuo skundžiamo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksma (neveikima) iteikimo suinteresuotai šaliai dienos, taciau, pareiškejui skaiciuodamas skundo del jo gincijamu Vilniaus apskrities viršininko isakymu atkurti nuosavybes teises atsakovams ir tretiesiems suinteresuotiems asmenims padavimo termina nuo šiu isakymu irašymo viešame registre bei daiktiniu teisiu iregistravimo momento, šia teises norma aiškino netinkamai. Vien tokiu aktu irašymas registre ar daiktiniu teisiu ju pagrindu iregistravimas negali buti laikomas individualaus akto paskelbimu suinteresuotai šaliai.

32Pagal Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo istatymo 19 straipsni sprendimai del nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo gali buti apskusti teismui per 30 dienu nuo šiu sprendimu iteikimo pilieciams dienos. Mineta termino skundui paduoti pradžia taikoma tik asmenu, kuriems sprendimais atkurtos nuosavybes teises, atžvilgiu. Tokius sprendimus turi teise apskusti ir kiti asmenys, kuriu interesus sprendimai liecia, taciau tokiems asmenims kreipimosi i teisma terminas prasideda ne nuo sprendimo jiems iteikimo, o nuo akto paskelbimo. Skundžiamas individualaus pobudžio aktas laikomas asmeniui paskelbtu tuomet, kai jis sužinojo kas ir kada prieme toki administracini akta, koks yra jo turinys. Panašiai ABTI 33 straipsnio 1 dalies nuostata Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškines 2006 m. spalio 5 d. nutartyje (administracineje byloje Nr. AS7-301/06).

33Teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino bylai reikšmingu aplinkybiu kada pareiškejui tapo žinoma ne tik apie priimtus Vilniaus apskrities viršininko isakymus, kuriuos nagrinejamoje byloje jis prašo panaikinti, bet ir apie ju turini. Tik nustacius šias aplinkybes galima nuspresti, ar pareiškejas savo teise i teismine gynyba bando realizuoti istatymu nustatyta tvarka, ar šia tvarka jis tinkamai nepasinaudojo. Tad teismo sprendimas nutraukti byla dalyje del pareiškejo reikalavimu panaikinti Vilniaus apskrities viršininko isakymus neteisetas ir nepagristas, taigi turi buti naikinamas.

34Pareiškejo reikalavima ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko administracija patvirtinti bendrovei 1 500 gyventoju komplekso „Salote“ individualiu gyvenamuju namu ir ju aptarnaujanciu objektu statybai skirta 33 ha ploto žemes sklypa, esanti Vilniaus m. Pilaites seniunijoje, pažymint ji Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41 patvirtintame Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto Pilaites seniunijos Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildyme teismas atmete motyvuodamas tuo, kad šis pareiškejo reikalavimas yra tapatus pareikštam administracineje byloje Nr. I-1928-142/2008, kuria, pirmosios instancijos teismo teigimu, Vilniaus apygardos administracinis teismas yra sustabdes iki bus išnagrinetos kitos bylos. Teiseju kolegija su tokia išvada nesutinka. Iš byloje esancios Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. spalio 5 d. nutarties (administracineje byloje Nr. P5-182/2005) matyti, kad procesas buvo atnaujintas Vilniaus apygardos administracineje byloje Nr. I4-1078/04, kurioje pareiškejas UAB ,,JGK Statyba“ praše ipareigoti atsakova Vilniaus apskrities viršininko administracijos Vilniaus miesto žemetvarkos skyriu pažymeti Buivydiškiu kadastrines vietoves projekto papildyme valstybes išperkamos ir UAB ,,JGK Statyba“ gyvenamuju namu komplekso statybai suteiktos žemes plotus bei ribas (t. II, b. l. 131-135). Minetoje administracineje byloje sprendžiamas tarp pareiškejo ir atsakovo kiles gincas Buivydiškiu kadastro vietoves žemes reformos žemetvarkos projekto papildymo rengimo procese, tuo tarpu nagrinejamoje byloje pareiškejas gincija jau Vilniaus apskrities viršininko patvirtinta (2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr. 2.3-9766-41) Zujunu seniunijos Buivydiškiu kadastro vietoves ir Vilniaus miesto Pilaites seniunijos Vilniaus miesto kadastro vietoves Salotes kaimo žemes reformos žemetvarkos projekto papildyma. Taigi, abiejose administracinese bylose nagrinejami tarp šaliu administraciniai gincai nera tapatus, todel pirmosios instancijos teismas nepagristai ABTI 103 straipsnio 4 punkto pagrindu aptariama pareiškejo reikalavima paliko nenagrineta.

35Nagrinedamas byla iš naujo, pirmosios instancijos teismas ne tik turi buti aktyvus, surinkti naujus irodymus ir nustatyti visas svarbias bylos aplinkybes bei visapusiškai ir objektyviai jas ištirti, bet ir savo išvadas pagristi tinkamu teises normu aiškinimu bei taikymu (ABTI 57 str. 4, 6 d., 81, 86, 87 str.). Tik išsiaiškinus ir tinkamai ivertinus visas reikšmingas bylos aplinkybes, galimas teiseto ir pagristo sprendimo priemimas.

36Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 4 punktu, teiseju kolegija

Nutarė

37Apeliacini skunda patenkinti iš dalies.

38Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. sprendima panaikinti ir perduoti byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš naujo.

39Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla... 3. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 4. I.... 5. Pareiškejas kreipesi i teisma, prašydamas: 1) panaikinti Vilniaus apskrities... 6. Atsakovas Vilniaus apskrities viršininko administracija pareiškejo skunda... 7. Atsakovai S. V. , E. V. , V. F. V. pareiškejo skunda praše atmesti. Nurode,... 8. Tretieji suinteresuotieji asmenys UAB ,,Adema“ ir UAB ,,Viskas... 9. Tretieji suinteresuoti asmenys M. V., V. V. , J. M. , M. R., L. B., B. K.... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. balandžio 10 d. sprendimu... 12. Teismas pripažino nepagristu atsakovo prašyma stabdyti šios bylos... 13. Teismas nustate, kad Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d.... 14. Byloje nera ir pareiškejas nepateike irodymu, patvirtinanciu, kad ginco... 15. Vadovaudamasis Žemes istatymo 9 straipsnio 11 dalimi, teismas nusprende, kad... 16. Teismas konstatavo, kad pareiškejas neirode savo teisiu pažeidimo, net... 17. Teismas nurode, kad pagal Administraciniu bylu teisenos istatymo 33 straipsnio... 18. III.... 19. Apeliaciniu skundu pareiškejas prašo Vilniaus apygardos administracinio... 20. 1. Nepagristos teismo išvados, jog pareiškejas neirode savo teisiu i ginco... 21. 2. Pareiškejas Vilniaus apygardos administracinio teismo 2004 m. gruodžio 26... 22. 3. Teismas neišsprende pareiškejo prašymo del ekspertizes skyrimo ir... 23. 4. Nepagristi teismo teiginiai, kad pareiškejas tinkamai nenurode treciuju... 24. 5. Termino apskusti Vilniaus apskrities viršininko sprendimams del nuosavybes... 25. Atsiliepimu i apeliacini skunda atsakovai S.V. (P.), E. V., V. F. V. prašo... 26. Teiseju kolegija... 27. IV.... 28. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 29. Teismo pareiga visapusiškai ir objektyviai išnagrineti byla, visus... 30. Pareiškejas Vilniaus apskrities viršininko 2006 m. spalio 11 d. isakymu Nr.... 31. Pirmosios instancijos teismas sprendime teisingai nurode, kad pagal ABTI 33... 32. Pagal Pilieciu nuosavybes teisiu i išlikusi nekilnojamaji turta atkurimo... 33. Teiseju kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino... 34. Pareiškejo reikalavima ipareigoti Vilniaus apskrities viršininko... 35. Nagrinedamas byla iš naujo, pirmosios instancijos teismas ne tik turi buti... 36. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140... 37. Apeliacini skunda patenkinti iš dalies.... 38. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. balandžio 10 d. sprendima... 39. Nutartis neskundžiama....