Byla 2S-1473-479/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys S. T., UAB „Pempininkų būstas“, antstolis Giedrius Jonauskas

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Žydrūnas Bertašius, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo skolininko J. O. (J. O.) atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-12 nutarties civilinėje byloje pagal skolininko J. O. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys S. T., UAB „Pempininkų būstas“, antstolis Giedrius Jonauskas.

2Teismas

Nustatė

3skolininkas J. O. 2013-05-06 kreipėsi į antstolį G. Jonauską su skundu vykdomojoje byloje Nr. 0091/13/00437 ir prašė panaikinti antstolio patvarkymą Nr. 3.6.-49850 dėl nekilnojamojo turto įkainojimo ir skirti papildomą ekspertizę parduodamo nekilnojamojo turto rinkos vertei nustatyti. Nurodė, kad jam priklausantis turtas, kurį antstolis ketina parduoti iš varžytynių, tai yra 3 kambarių butas, esantis ( - ), kuris ekspertės įvertintas 118 000 Lt. Skolininkas nesutiko su ekspertės nustatyta minėto buto verte, nes panašių butų kainos rinkoje yra didesnės. Antstolis turėtų skirti papildomą ekspertizę buto vertei nustatyti, tokiu būdu objektyviai ir realiai įvertinant vienintelio skolininko turimo nekilnojamojo turto rinkos vertę.

4Suinteresuotas asmuo antstolis G. Jonauskas pareiškėjo skundą atmetė ir skundą kartu su vykdomąja byla persiuntė teismui. Antstolis nurodė, kad skolininkui buvo išaiškinta jo teisė per 3 dienas nuo turto arešto akto gavimo dienos pateikti prieštaravimus, tačiau skolininkas šia teise pasinaudojo praleidęs nustatytą terminą, dėl to antstolis turėjo teisę tęsti vykdymo veiksmus.

5Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-06-12 nutartimi skolininko J. O. skundą dėl antstolio veiksmų atmetė. Teismas konstatavo, kad antstolis 2013-04-15 patvarkymu Nr. 3.6.-49850 dėl nekilnojamojo turto įkainojimo pagrįstai nustatė pareiškėjui priklausančio turto vertę, atsižvelgęs į teismo ekspertės nustatytą kainą. Teismas nenustatė jokių aplinkybių, keliančių abejonių dėl teismo eksperto nustatytos turto vertės. Skolininkas, nesutikdamas su nustatyta turto verte, įrodymų, pagrindžiančių savo išdėstytas aplinkybes, nepateikė. Dėl to antstolis neturėjo pagrindo skirti papildomą ar pakartotinę ekspertizę. Teismas nurodė, kad skolininkas motyvuotus prieštaravimus dėl ekspertizės išvados pateikti galėjo per tris dienas nuo patvarkymo dėl turto įkainojimo gavimo dienos, tačiau prieštaravimus dėl ekspertizės išvados jis pateikė praleidęs patvarkyme nustatytą terminą. Be to, skolininkas atliktos ekspertizės išvados nustatyta tvarka neapskundė.

6Atskiruoju skundu skolininkas J. O. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-12 nutartį pakeisti ir įpareigoti antstolį vykdymo veiksmus atidėti ir skirti papildomą ekspertizę varžytynėse parduodamo buto rinkos vertei nustatyti. Nurodė, kad teismas neatsižvelgė į skolininko šeimos interesus, į tai kad parduodamas vienintelis jo turtas, dėl to jo vertė turi būti nustatyta kaip įmanoma tikslesnė. Nurodė, kad pakartotinę ekspertizę skirti yra būtina.

7Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

8Atskirasis skundas atmestinas.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329, 338 str.).

10Skolininkas nurodė, kad teismas, atmesdamas skundą neatsižvelgė į jo šeimos interesus bei į tai, kad parduodamas vienintelis turtas, dėl to jo vertė turi būti nustatyta kaip galima tikslesnė.

11LR CPK 681 str. 1 d. numatyta, kad areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Iš nurodytos teisės normos matyti, kad antstolis gali skirti ekspertizę tik dviem atvejais: išieškotojui ar skolininkui nesutinkant su turto verte arba jeigu pačiam antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės. Abejones dėl turto įvertinimo gali sukelti tik kitokią turto vertę pagrindžiantys argumentai ir juos patvirtinantys įrodymai.

122013-03-04 antstolis G. Jonauskas priėmė patvarkymą Nr. 3.6.-46944 dėl turto įkainojimo, kuriame nurodė, kad šalys turi teisę per 7 dienas nuo patvarkymo įteikimo dienos pateikti savo nuomonę dėl skolininko buto vertės. Šis patvarkymas skolininkui įteiktas 2013-03-07 (vykd. b. l. 5), tačiau skolininkas nuomonės nepateikė. Akivaizdu, kad 2013-03-26 patvarkymu antstolio iniciatyva buvo paskirta ekspertizė turto rinkos vertei nustatyti, o šis patvarkymas buvo išsiųstas skolininkui ir 2013-03-28 įteiktas skolininkui (vykd. b. l. 7). 2013-04-12 buvo gautas teismo ekspertės L. C. turto vertinimo ekspertizės aktas, kuriame nustatyta, kad skolininkui priklausančio nekilnojamojo turto, esančio ( - ), rinkos vertė yra 118 000 Lt (vykd. b. l. 10). Pranešimas dėl turto arešto ir turto vertės nustatymo skolininkui įteiktas 2013-04-16 (vykd. b. l. 15). Pažymėtina, kad prieštaravimų dėl ekspertizės išvados (akto) LR CPK 682 str. 2 d. nustatyta tvarka skolininkas antstolei nėra pateikęs. Bylos medžiaga patvirtina, kad kai antstolis 2013-04-23 patvarkymu paskelbė apie turto pardavimą iš varžytynių, skolininkas 2013-05-06 kreipėsi į antstolį su skundu prašydamas skirti papildomą ekspertizę ir nurodydamas vienintelį skundo motyvą – objektyviai ir tiksliai įvertinti turto rinkos vertę.

13Lietuvos Aukščiausiasis teismas, formuodamas teismų praktiką, laikosi nuomonės, kad antstolis privalo imtis papildomų priemonių tinkamam skolininko turto vertės įkainojimui nustatyti tuo atveju, kai turimi skolininko turto vertės įrodymai kelia jam abejonių. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdomojoje byloje esantys įrodymai dėl turto vertės, t. y. eksperto išvada, nekelia abejonių areštuoto turto vertės tinkamu nustatymu, nes jį areštuojant vadovautasi kvalifikuoto specialisto išvada. Ginčydamas areštuoto turto vertę skolininkas nepateikė įrodymų, paneigiančių turto arešto akte nurodytą turto vertę. Turto įvertinimo ataskaita yra parengta atitinkamą kvalifikaciją turinčio turto vertintojo, antstolis, areštuodamas ginčo turtą ja vadovavosi, todėl teismas neturi pagrindo ja abejoti.

14Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurios naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d.

151 p.)

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 335-339 str., teismas

Nutarė

17Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-06-12 nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai