Byla 2-361-650/2015
Dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Alma Jurgelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios EURO GARANTAS, UADBB, atstovaujančios bankroto administratorės Sandros Gedminienės, ieškinį atsakovui R. S. dėl žalos atlyginimo, procesinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovės bankrutuojančios EURO GARANTAS, UADBB bankroto administratorė Sandra Gedminienė prašo priteisti iš atsakovo R. S. 114728,05 Lt žalą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Atsakovui ieškinys su priedais įteiktas tinkamai (šeimos nariui), tačiau jis per teismo nustatytą terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui įteiktame pranešime dėl atsiliepimo į ieškinį pateikimo buvo išaiškinta, kad nepateikus atsiliepimo į ieškinį, gali būti priimtas sprendimas už akių. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 str. 4 d., 285 str. 1 d., nesant atsakovo prašymo nepriimti sprendimo už akių, o ieškovui prašant priimti tokį sprendimą, priimtinas sprendimas už akių.

4Formaliai įvertinus byloje pateiktus įrodymus, ieškinys tenkintinas.

5Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas buvo BUADBB “Euro garantas” vadovas. 2014-05-16 nutartyje dėl bankroto bylos iškėlimo teismas nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2014-04-24 d. nutartimi įpareigojo UADBB "Euro garantas" vadovą iki 2014-05-05 (vėliau terminas pratęstas iki 2014-05-12) pateikti teismui šiuos dokumentus: kreditorių ir skolininkų (t.y. debitorių) sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, {...} skolų sumos, atsiskaitymo terminai, {...}. Tačiau UADBB "Euro garantas" vadovas R. S. iki 2014-05-15 nurodytų dokumentų nepateikė. Teismas iškėlė bankroto bylą. Iškėlus UADBB "Euro garantas" bankroto bylą, vadovaujantis LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 7d. 1 p. įmonės valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus per teismo nustatytus terminus. 2014-05-29 bankroto administratorė išsiuntė Atsakovui pranešimą su reikalavimu pateikti pranešime išvardintus dokumentus, tame tarpe ir debitorių sąrašą. Atsakovas R. S. pateikė Ieškovo bankroto administratorei Sandrai Gedminienei 2014-05-26 sudarytą Ieškovo balansą bei kreditorių ir debitorių sąrašus. Tačiau įmonės skolininkų, t.y. debitorių sąrašas neatitinka įmonių bankroto įstatymo 8 str. 2d. nustatytų reikalavimų, t.y. jame 1 14 728,05 Lt sumai nėra detalizuoti skolininkai, administratorius nežino iš kokių asmenų reikalauti skolas. Administratorius informavo atsakovą, jeigu pastarasis nedetalizuos skolininkų, toks vadovo elgesys bus vertinamas, kaip turtinė žala įmonei, kurią atsakovas privalės atlyginti. Tačiau Atsakovas skolų nedetalizavo, dėl ko ieškovas prarado galimybę išsiieškoti debitorinius įsiskolinimus iš UADBB "EURO GARANTAS" skolininkų.

6Konstatuotina, kad įmonės administracijos vadovo, kaip juridinio asmens valdymo organo, santykis su juridiniu asmeniu yra specifinis - grindžiamas pasitikėjimu ir lojalumu. Įstatyme įtvirtinta, kad juridinio asmens valdymo organo narys juridinio asmens atžvilgiu turi veikti sąžiningai ir protingai (CK 2.87 straipsnio 1 dalis); būti jam lojalus ir laikytis konfidencialumo (CK 2.87 straipsnio 2 dalis); vengti situacijos, kai jo asmeniniai interesai prieštarauja ar gali prieštarauti juridinio asmens interesams (CK 2.87 straipsnio 3 dalis) ir kt. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad administracijos vadovas yra specialus subjektas, kuriam taikomi aukštesni veiklos ir atsakomybės standartai nei eiliniam bendrovės darbuotojui; įmonę ir administracijos vadovą sieja pasitikėjimo santykiai; tai reiškia, kad įmonės administracijos vadovas privalo ex officio veikti išimtinai įmonės interesais; įmonės vadovas atstovauja bendrovei, atsako už įmonės veiklos organizavimą; jis turi veikti rūpestingai, sąžiningai, atidžiai, kvalifikuotai bei daryti viską, kas nuo jo priklauso, kad jo vadovaujama įmonė veiktų pagal įstatymus ir kitus teisės aktus. Ar įmonės administracijos vadovas konkrečiu atveju šias pareigas įvykdė, nustatoma pagal tam tikrus objektyvius elgesio standartus – rūpestingo, apdairaus, protingo vadovo elgesio matą Jeigu įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar kituose norminiuose aktuose nurodytas pareigas, tai jis privalo atlyginti juridiniam asmeniui padarytą žalą (CK 2.87 str. 7 d.). Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad įmonės vadovo civilinė atsakomybė gali atsirasti tiek įmonei, kai įmonės vadovas veikia priešingai įmonės interesams, tiek tretiesiems asmenims, kai įmonės vadovas pažeidžia apribojimus, nustatančius tam tikras tokių asmenų garantijas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 25 d. nutartis, civ. b. Nr. 3K-7-266/2006). Kiekvienu atveju, taikant deliktinę atsakomybę, būtina nustatyti visus būtinus tam elementus: neteisėtą juridinio asmens vadovo veiką, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtos veikos ir atsiradusios žalos, ir juridinio asmens vadovo kaltę. Įmonės vadovo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškinį pareiškęs asmuo neprivalo jos įrodinėti. Bendrovės vadovas gali šią prezumpciją paneigti, pateikdamas įrodymus, kurie patvirtintų, kad jo kaltės nėra (CPK 178 str.). Iš ieškovo pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog atsakovas savo elgesiu ( neveikimu) sukėlė žalą ieškovui BUADBB “Euro garantas”, t.y. nepatikslino ieškovo bankroto administratorei Sandrai Gedminienei 2014-05-26 sudaryto ieškovo balanso bei kreditorių ir debitorių sąrašo, kad jis atitiktų įmonių bankroto įstatymo 8 str. 2d. nustatytus reikalavimus. Tokio neveikimo pasekoje liko 1 14 728,05 Lt sumai nedetalizuoti skolininkai, ir ieškovo atstovas prarado galimybę išsiieškoti debitorinius įsiskolinimus iš bankrutuojančios įmonės skolininkų.

7Pažymėtina, jog žalos dydis – fakto klausimas, susijęs su bylą nagrinėjančio teismo nustatytų faktinių aplinkybių vertinimu (CPK 178 str., 353 str. 1 d.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovui laiku atlikus jam teisės aktais priskirtas pareigas rūpestingai, t. y. pateikus įstatymo reikalavimus atitinkantį ieškovo balanso bei kreditorių ir debitorių sąrašą, kreditoriniai reikalavimai galėjo būti patenkinti, o ieškovas būtų galėjęs visiškai ar bent iš dalies atsiskaityti su kreditoriais, todėl galima konstatuoti, kad yra atsakovo neveikimo ir atsiradusios žalos priežastinis ryšys. Atsakovas nepateikė įrodymų, paneigiančių jo kaltę dėl žalos įmonei atsiradimo, todėl kaltės prezumpcija byloje nenuginčyta (CPK 178 str.) ir 114718,05 Lt žala priteisiama.

8Iš byloje esančių rašytinių ir teismo ištirtų įrodymų, nurodytų aplinkybių nustatyta, kad atsakovui neužtikrinus tinkamo kreditorių ir debitorių sąrašo pateikimo, atsakovui taikytina deliktinė civilinė atsakomybė (CK 6.245 str. 4 d.), ir priteistina 33227,54 Eur ( 114728,05 Lt) žala (CK 6.249 str.), bei, vadovaujantis CK 6.37 str., 6.210 str. 2 d., ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už 33 227,54 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. 2014-10-24, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas (CPK 83 str. 1d. 8 p.), todėl iš atsakovo valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos: 953,00 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 2 p., 82 str., 88 str., 96 str. 1d.).

10Teismas, remdamasis išdėstytu ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 130 straipsnio 1 dalimi, 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285 – 287 straipsniais,

Nutarė

11ieškinį tenkinti visiškai.

12Priteisti iš atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) ieškovui BUADBB “Euro garantas”, juridinio asmens kodas 300548462, 33227,54 Eur (trisdešimt tris tūkstančius du šimtus dvidešimt septynis eurus 54 euro centus) žalos atlyginimo, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-10-24) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

13Priteisti valstybei atsakovo R. S., asmens kodas ( - ) 953,00 Eur (devynis šimtus penkiasdešimt tris eurus) žyminio mokesčio.

14Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

15Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai