Byla e2VP-6579-477/2019
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovo nubaudimo

1Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų teisėjas Rimvydas Žukauskas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo antstolio Sigito Osvaldo Grašio pareiškimą suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovui – generaliniam direktoriui A. J., dėl uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovo nubaudimo.

2Teismas

Nustatė

3Antstolis S. O. Grašys pareiškime nurodė, kad jo kontoroje yra vykdomi vykdomieji dokumentai: Visagino miesto apylinkės teismo 2012-03-22 teismo įsakymas Nr. L2-418-531/2012, Visagino miesto apylinkės teismo 2013-07-30 teismo įsakymas Nr. L2-1122-844/2013, Visagino miesto apylinkės teismo 2014-10-02 vykdomasis raštas Nr. 2-884-844/2014, Visagino miesto apylinkės teismo 2016-06-30 teismo įsakymas Nr. eL2-1088-1027/2016, Visagino miesto apylinkės teismo 2017-01-25 vykdomasis raštas Nr. e2-1917-758/2016, ir Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmų 2018-04-25 teismo įsakymas Nr. eL2-3061-731/2018, dėl skolų išieškojimo iš skolininkės V. L., a. k. ( - ) Antstolis 2019-07-12 išsiuntė skolininkės darbovietei uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“ patvarkymą dėl skolos išieškojimo iš skolininkės darbo užmokesčio, su nuoroda išieškotas sumas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Kadangi antstolio 2019-07-12 patvarkymas nebuvo vykdomas, 2019-09-13 antstolio kontora išsiuntė uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“ reikalavimą pateikti duomenis apie tai, kiek piniginių lėšų (konkreti pinigų suma) išskaičiuota iš skolininkės V. L. darbo užmokesčio, pagal antstolio patvarkymą Nr. S-19-168-33316, ir nepervesta antstolių kontorai, bei nurodyti priežastis, dėl kurių nevykdomas antstolio patvarkymas dėl skolos išieškojimo iš V. L. darbo užmokesčio. Šiuo reikalavimu buvo pranešta, kad nepateikus duomenų, apie uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ asmenį, atsakingą už antstolio reikalavimo išskaičiuoti lėšas iš skolininkės V. L. darbo užmokesčio ir išieškotas sumas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą įvykdymą, bei asmenį, atsakingą už antstolio reikalavimo dėl duomenų pateikimo, įvykdymą, bus laikoma, kad už šių antstolio reikalavimų įvykdymą yra atsakingas uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovas – generalinis direktorius A. J., ir baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą bus prašoma skirti šiam asmeniui. Antstolio reikalavimas uždarajai akcinei bendrovei „Ainava“ buvo išsiųstas registruotu laišku su įteikimo pranešimu. AB „Lietuvos paštas“ duomenimis, šį reikalavimą bendrovė gavo 2019-10-25. Reikalaujamus duomenis buvo nurodyta pateikti per 10 dienų nuo reikalavimo gavimo dienos, tačiau duomenys iki šiol nepateikti, todėl antstolis prašė nubausti uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovą už antstolio reikalavimų nevykdymą bauda.

4Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą laiką (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 585 straipsnio 1 dalis). A. J. yra uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovas, tačiau antstolio patvarkymo dėl skolos išieškojimo ir reikalavimo dėl duomenų pateikimo vykdomojoje byloje per nustatytą laiką neįvykdė, kas matyti iš patvarkymo dėl skolos išieškojimo, reikalavimo dėl duomenų pateikimo, įteikimo pranešimų. A. J., būdamas uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovu, privalėjo juos vykdyti besąlygiškai ir atlikti išskaitas iš skolininkės V. L. darbo užmokesčio. Šiais veiksmais (neveikimu) uždaroji akcinė bendrovė „Ainava“ trukdė antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą.

5Pagal CPK 585 straipsnio 1 dalį antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą. Pagal to paties straipsnio 2 dalį asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki trijų šimtų eurų baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Jeigu tokius veiksmus atlieka juridinis asmuo, bauda skiriama juridinio asmens vadovui arba kitam už įvykdymą atsakingam asmeniui (CPK 585 straipsnio 3 dalis).

6Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, jog uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovas, be pateisinamų priežasčių nevykdo antstolio reikalavimų. Tokiu būdu yra įžvelgiamas piktybiškumas, skolininkas savo veiksmais vilkina vykdymo procesą, nebendradarbiauja su antstoliu, daro žalą vykdymo procesui. Už juridiniam asmeniui pateiktų reikalavimų nevykdymą yra atsakingas juridinio asmens vadovas (CPK 645 straipsnio 2 dalis). Byloje nėra duomenų apie tai, kad antstolio patvarkymo-reikalavimo įvykdymas pavestas kitam atsakingam asmeniui, todėl uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovui – A. J. už patvarkymo-reikalavimo nevykdymą skirtina bauda. Byloje nėra duomenų apie tai, kad uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovui A. J. anksčiau būtų taikyta CPK 585 straipsnio 2 dalyje numatyta sankcija už antstolio reikalavimų nevykdymą. Skirtinos baudos dydžio nustatymas priskirtas teismo nuožiūrai. Baudos skyrimas yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio pasekmes, todėl šią priemonę taikydamas, teismas įvertino jos taikymo būtinumą ir pagrįstumą. Esant išdėstytų aplinkybių visumai, A. J. skirtina 50 Eur dydžio vienkartinė bauda už antstolio reikalavimų nevykdymą, kuri teismo nuomone atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus bei prevencinius baudos tikslus (CPK 585 straipsnio 2 dalis ir 3 dalis).

7Uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“ vadovui A. J. išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 straipsnio 2 dalis).

8Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 593 straipsniu,

Nutarė

9Antstolio Sigito Osvaldo Grašio pareiškimą patenkinti.

10Uždarosios akcinės bendrovės „Ainava“, juridinio asmens kodas 123875414, esančios Vilniaus m., Pilaitės pr. 7, vadovui – A. J., a. k. ( - ) skirti 50 Eur (penkiasdešimt eurų) baudą už antstolio reikalavimo nevykdymą.

11Nutartis gali būti skundžiama atskiruoju skundu per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos, atskirąjį skundą paduodant Panevėžio apygardos teismui, per Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai