Byla 2-1782-832/2013
Dėl UAB „Sadovalis“ darbuotojų darbo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei,

3dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ bankroto administratoriaus UAB „Viresita“ atstovui I. Š., atsakovams A. G., Z. Š., V. M., atsakovų atstovui advokatui Gintarui Griciui, atsakovo UAB „Sadovalis“ atstovui direktoriui M. L., trečiųjų asmenų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovei V. P., UAB „Vanagėliai“ atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ ieškinį atsakovams L. G., L. L., S. P., J. K., D. L., V. Z., R. A. L., V. M., V. Š., A. G., Z. Š., I. K., L. A., I. J., V. M., V. B., N. M., R. B., A. A., J. B., M. G., UAB „Sadovalis“, tretiesiems asmenims Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriui, UAB „Vanagėliai“, dėl UAB „Sadovalis“ darbuotojų darbo sutarčių pripažinimo niekinėmis ir negaliojančiomis.

5Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

6Ieškovas 2013-05-15 kreipėsi į teismą ieškiniu, 2013-06-19 patikslintu ieškiniu, kuriuo prašė UAB „Sadovalis“ ir UAB „Sadovalis“ darbuotojų L. G., L. L., S. P., J. K., D. L., V. Z., R. A. L., V. M., V. Š., A. G., Z. Š., I. K., L. A., I. J., V. M., V. B., N. M., R. B., A. A., J. B. ir M. G. darbo sutartis dėl antraeilių pareigų pripažinti niekinėmis ir negaliojančiomis nuo 2013 m. kovo 1 d. Pripažinti 2013 m. kovo 7 d. UAB „Sadovalis“ direktoriaus įsakymą dėl „Dėl prastovų ne dėl darbuotojų kaltės“ negaliojančiu ab initio (nuo jo sudarymo momento) (1-6 b. l. I t., 26-35 b. l. II t.).

7Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovai iš UAB „Sadovalis“ 2013-03-07 perėjo dirbti į UAB „Vanagėliai“ pirmaeiles pareigas, o nuo 2013-03-01 į UAB „Sadovalis“ perėjo dirbti antraeilėms pareigoms. Vadinasi nuo 2013-02-28 atsakovai su UAB „Sadovalis“ sudarė antraeilių pareigų darbo sutartis tuo pačiu momentu, kai perėjo dirbti į UAB „Vanagėliai“. Antraeilių pareigų darbo sutartys su UAB „Sadovalis“ yra fiktyvios, sudarytos nesiekiant sukurti jokių realių darbo teisinių santykių. Atsakovai pereidami dirbti į UAB „Vanagėliai“ ir tuo pačiu metu sudarydami antraeilių pareigų darbo sutartis tokiems pat darbams su UAB „Sadovalis“ siekė sukurti ne darbo santykius, o veikė nesąžiningai, siekdami fiktyvia antraeilių pareigų darbo sutartimi gauti atlyginimą už neatliekamas darbo funkcijas iš UAB „Sadovalis“.

8Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovai nurodė, kad darbo sutartis yra darbuotojo ir darbdavio susitarimas. UAB „Sadovalis“ yra privati bendrovė, kuriai netaikomos specialios teisės normos, reglamentuojančios darbą antraeilėse pareigose. 2013 m. vasario mėn. iš UAB „Sadovalis“ vadovo sužinojo, jog įmonėje susidarė sunki ekonominė padėtis. 2013-02-28 vadovui įteikė prašymus nebetaikyti NPD ir PNPD, tą pačią dieną įmonės direktorius priėmė įsakymą Nr. 315, kuriuo įsakė nuo 2013 m. kovo 1 d. skaičiuojant darbo užmokestį darbuotojams netaikyti NPD ir PNPD, o 2013 m. kovo 7 d. buvo priimtas įsakymas Nr. 316, kuriuo įmonės vadovas įsakė nuo 2013 m. kovo 7 d. paskelbti prastovą UAB „Sadovalis“ darbuotojams ne dėl darbuotojų kaltės. 2013 m. kovo 6 d. gavę pasiūlymą pateikė prašymus UAB „Vanagėliai“ ir tą pačią dieną buvo priimti į darbą šioje bendrovėje. Jokios naujos darbo sutartys dėl antraeilių pareigų su atsakovais ir UAB „Sadovalis“ nebuvo sudarytos. Į antraeiles pareigas buvo perkelti įsakymo pagrindu, todėl ieškovo reikalavimas pripažinti niekinėmis sutartis, kurių apskritai nėra, atsakovams nesuprantamas (77-79 b. l. I t., 84-87 b. l. II t.).

9Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodė, kad ieškinį palaiko. Ginčijamos darbo sutartys tarp atsakovų – fizinių asmenų ir UAB „Sadovalis“, apie kurios komercinę veiklą nagrinėjamu laikotarpiu nėra jokių objektyvių duomenų, buvo sudarytos nesiekiant sukurti realių darbo santykių, mokėti darbo užmokesčio bei socialinio draudimo įmokų, tuo padarant žalą ne tik UAB „Sadovalis“, jos akcininkui BUAB „Rekolas“, bet ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (73-75 b. l. I t., 98-100 b. l. II t.).

10Tretysis asmuo UAB „Vanagėliai“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir atsiliepime į pareikštą ieškinį nurodė, kad ieškovas ne tik, kad nepateikia ginčijamų darbo sutarčių nuorašų, bet ir nenurodo tokių sutarčių sudarymo dienos. Sutartys dėl antraeilių pareigų tarp UAB „Sadovalis“ ir darbuotojų sudarytos nebuvo ir tokių įrodymų ieškovas nepateikė. Kiekvienas darbuotojas turi teisę savarankiškai pasirinkti, kurią darbovietę darbdavys privalo nurodyti pagrindinę. Tam, kad dirbti ne vienoje darbovietėje, nebūtina sudaryti sutartį dėl antraeilių pareigų. Ieškovas pareiškė ieškinį dėl sutarčių, kurios neegzistuoja, pripažinimo negaliojančiomis, todėl ieškinys atmestinas (101-104 b. l. II t.).

11Teismo posėdyje ieškovo ir atsakovo UAB „Sadovalis“ atstovas prašė ieškinį patenkinti. Atsakovai, jų atstovas ir trečiojo asmens UAB „Vanagėliai“ atstovas prašė ieškinį atmesti. Trečiojo asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovė ieškinį prašė spręsti teismo nuožiūra.

12Ieškinys atmestinas.

13Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 28 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 2012 UAB „Sadovalis“ išnuomojo UAB „Vanagėliai“ pastatą-poilsio bazę, pastatą-garažą, kiemo statinius, tvorą, kiemo aikštelę, pastatą-katilinę, stoginę, dujotiekio liniją, dujų rezervuarą, įrenginius ir įrangą, esančius ( - ) (57-59; 139-140 b. l. II t.), negyvenamosios patalpos priėmimo-perdavimo aktu perduotos 2013 m. kovo 1 d. (140 b. l. II t.). Atsakovai L. G. (150 b. l. I t.), L. L. (6 b. l. II t.), S. P. (137 b. l. I t.), J. K. (147 b. l. I t.), V. Z. (134 b. l. I t.), R. A. L. (144 b. l. I t.), V. M. (9 b. l. II t.), V. Š. (3 b. l. II t.) ir Z. Š. (140 b. l. I t.) 2013-02-28 prašymais paprašė savo darbdavio (atsakovo) UAB „Sadovalis“ nuo 2013-03-01 pervesti į antraeiles pareigas ir nebetaikyti NPD ir PNPD. 2013-02-28 UAB „Sadovalis“ direktoriaus įsakymu Nr. 315, atsižvelgiant į darbuotojų prašymus laikyti jų darbo vietą UAB „Sadovalis“ ne pagrindine darboviete, nuo 2013-03-01 skaičiuojant darbo užmokestį darbuotojams A. A., M. G., J. B., I. J., L. A., I. K., Z. Š., S. P., L. G., V. M., V. Z., V. Š., L. L., A. A. L., J. K. netaikytas NPD ir PNPD (131 b. l. I t.). 2013-03-07 UAB „Sadovalis“ direktoriaus įsakymu Nr. 316 nuo 2013-03-07 paskelbta prastova UAB „Sadovalis“ darbuotojams ne dėl darbuotojų kaltės, mokant darbuotojams už prastovas Vyriausybės nustatyto minimaliojo valandinio atlygio (6,06 Lt) dydžio apmokėjimą už kiekvieną prastovos valandą iki atskiro sprendimo (132 b. l. I t.). Atsakovai L. G. (101-104 b. l. I t.), L. L. (109-112 b. l. I t.), S. P. (113-116 b. l. I t.), J. K. (97-100 b. l. I t.), V. Z. (105-108 b. l. I t.), R. A. L. (93-96 b. l. I t.), V. M. (85-88 b. l. I t.), V. Š. (89-92 b. l. I t.), Z. Š. (81-84 b. l. I t.) 2013-03-06 pateikė UAB „Vanagėliai“ prašymus dėl priėmimo į darbą ir 2013-03-06 UAB „Vanagėliai“ direktoriaus įsakymu nuo 2013-03-07 priimti dirbti į UAB „Vanagėliai“.

14Nagrinėjamoje byloje atsakovai – fiziniai asmenys – dirbo darbus keliose darbovietėse, o tai yra leidžiama pagal DK 114 straipsnio 2 dalį, to atsakovams nedraudė įstatymai ar kiti norminiai teisės aktai. Pažymėtina, kad atsakovai – fiziniai asmenys – su atsakovu UAB „Sadovalis“ jokių darbo sutarčių dėl antraeilių pareigų nesudarė, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 19 d. nutarime Nr. 1043 Dėl atskirų darbo sutarčių ypatumų patvirtinimo. Atsakovų darbo sutartys nebuvo modifikuotos ar kitaip pakeistos, ir nebuvo sudaryti tariami sandoriai. Tik penkiolikai atsakovų, iš dvidešimt vieno esančio byloje, nuo 2013-03-01 nustatyta, kad UAB „Sadovalis“ yra ne pagrindinė jų darbovietė, o kiti atsakovai UAB „Sadovalis“ jau anksčiau dirbo kaip ne pagrindinėje darbovietėje, kaip antai anot atsakovės A. G., ji antraeilėse pareigose dirbo net septynerius metus. Iš byloje esančių pateiktų devynių atsakovų prašymų pervesti į antraeiles pareigas, bei įsakymo Nr. 315, kuriuo penkiolikos atsakovų atžvilgiu UAB „Sadovalis“ darbovietė laikyta ne pagrindine, matyti, kad atsakovų D. L., A. G., V. M., V. B., N. M. ir R. B. pagrindinė darbovietė UAB „Sadovalis“ nebuvo. Taigi, nesant ginčijamų sutarčių, kurios neegzistuoja ir kurios nebuvo sudarytos, teismas negali patenkinti reikalavimą panaikinti darbo sutartis dėl antraeilių pareigų. Teisiškai ieškovo reikalavimas yra abstraktus ir nekonkretus, be to, dalis atsakovų nuo anksčiau, t. y. ne nuo 2013-03-01, dirbo UAB „Sadovalis“ kaip ne pagrindinėje darbovietėje. Įstatymai ir kiti norminiai teisės aktai atsakovams nedraudė dirbti kelis darbus, keliose darbovietėse ir vieną iš jų laikyti pagrindine darboviete. Pažymėtina, kad tam, kad dirbti kitą darbą nebūtina darbo sutartis dėl antraeilių pareigų, užtenka tik nurodyti kuri darbovietė pagrindinė. Atsižvelgiant į tai, kad darbo sutartys dėl antraeilių pareigų nebuvo sudarytos, darbovietės laikymas ne pagrindine darboviete, negali būti pripažįstamas darbo sutartimi, todėl nesant pačių sandorių, kurių prieštaravimą viešajai tvarkai ir gerai moralei grindė ieškovas, bei fiktyvių sutarčių, ieškinys atmestinas (CK 1.81, 1.86 straipsniai). Tai, kad atsakovai pradėjo dirbti darbą pas trečiąjį asmenį UAB „Vanagėliai“ galimai analogišką dirbtam UAB „Sadovalis“, nereiškia, kad buvo sudarytos kažkokios fiktyvios sutartys. Kaip žinia, atsakovas UAB „Sadovalis“ 2012 m. gruodžio 28 d. negyvenamųjų patalpų nuomos sutartimi Nr. 2012 išnuomojo UAB „Vanagėliai“ pastatą-poilsio bazę su priklausiniais ir nuo 2013 m. kovo 1 d. perdavė valdyti UAB „Vanagėliai“, todėl logiška, kad atsakovai nebegalėjo dirbti to paties darbo ir nedirbo UAB „Sadovalis“ naudai. UAB „Sadovalis“ turėjo ir galėjo užsiimti kita jos įstatuose numatyta ir leistina ūkine veikla, o esant sunkiai ekonominei padėčiai ir dėl jam pareikštų turtinių reikalavimų nebegalėjo vykdyti veiklos ir atsiskaityti su darbuotojais, bei juos atleisti pilnai atsiskaitant su jais, todėl logiška, kad įmonės vadovo sprendimu buvo paskelbta prastova. Kita vertus, UAB „Sadovalis“ darbuotojų darbo pobūdis nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, todėl plačiau dėl jų teismas nepasisako.

15Byloje nėra duomenų apie atsakovų darbo sutarčių nutraukimo pagrindus ir DK prasme (DK 124 straipsnis). Pagal ieškovo reikalavimus ir motyvus neaišku kokiu pagrindu UAB „Sadovalis“ anksčiau dirbusių atsakovų darbo sutartys turėtų būti pripažintos negaliojančiomis nuo 2013 m. kovo 1 d., jei jie nuolat pas atsakovą UAB „Sadovalis“ dirbo kaip ne pagrindinėje darbovietėje. O tai, ar atliko kokį nors darbą atsakovai pas atsakovą UAB „Sadovalis“ ir kokį, kaip minėta aukščiau, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

16Taigi, pagrindo panaikinti darbo sutartis tarp atsakovo UAB „Sadovalis“ ir atsakovų nėra jokio teisinio pagrindo, o darbuotojų atleidimo klausimus turi spręsti naujasis UAB „Sadovalis“ vadovas.

17Antras ieškovo reikalavimas, t. y. pripažinti 2013 m. kovo 7 d. UAB „Sadovalis“ direktoriaus įsakymą „Dėl prastovų ne dėl darbuotojų kaltės“ negaliojančiu ab initio, taip pat negali būti tenkinamas, kadangi tai nėra individualus darbo ginčas nagrinėtinas teisme (DK 299 straipsnis), be to, ieškovas pakeitė UAB „Sadovalis“ direktorių, kuris kompetentingas priimti sprendimus dėl buvusio direktoriaus įsakymų panaikinimo. Kita vertus, dėl šito reikalavimo, dėl to, kad jis yra perteklinis, teismo posėdyje suabejojo ir pats ieškovo atstovas (114 b. l. II t.).

18Taigi, vertinant aukščiau išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo ieškinys yra neteisėtas, nepagrįstas ir neįrodytas, todėl atmestinas.

19Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį atmetus atsakovams priteistinos iš ieškovo jų patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovai L. G., L. L., S. P., J. K., D. L., V. Z., R. A. L., V. M., V. Š., A. G. ir Z. Š. pateikė prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, minėti atsakovai patyrė 2200,00 Lt, t. y. po 200,00 Lt, išlaidų advokato pagalbai apmokėti, todėl šios išlaidos priteistinos iš ieškovo BUAB „Rekolas“ atsakovams. Tretysis asmuo UAB „Vanagėliai“ šioje byloje patyrė 1905,75 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti, pateikė prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, todėl šios išlaidos priteistinos iš ieškovo BUAB „Rekolas“ trečiajam asmeniui UAB „Vanagėliai“.

20Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 259-260, 269, 270 straipsniais,

Nutarė

21Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“ ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovo BUAB „Rekolas“ atsakovams L. G., L. L., S. P., J. K., D. L., V. Z., R. A. L., V. M., V. Š., A. G. ir Z. Š. po 200,00 Lt (du šimtai litų 00 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

23Priteisti iš ieškovo BUAB „Rekolas“ trečiajam asmeniui UAB „Vanagėliai“ 1905,75 Lt (vieną tūkstantį devynis šimtus penkis litus 75 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

24Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,... 2. sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Vidai Šurpienei,... 3. dalyvaujant ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo... 5. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 6. Ieškovas 2013-05-15 kreipėsi į teismą ieškiniu, 2013-06-19 patikslintu... 7. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad atsakovai iš UAB „Sadovalis“ 2013-03-07... 8. Atsakovai su pareikštu ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti... 9. Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių... 10. Tretysis asmuo UAB „Vanagėliai“ su pareikštu ieškiniu nesutiko ir... 11. Teismo posėdyje ieškovo ir atsakovo UAB „Sadovalis“ atstovas prašė... 12. Ieškinys atmestinas.... 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad 2012 m. gruodžio 28 d. negyvenamųjų patalpų... 14. Nagrinėjamoje byloje atsakovai – fiziniai asmenys – dirbo darbus keliose... 15. Byloje nėra duomenų apie atsakovų darbo sutarčių nutraukimo pagrindus ir... 16. Taigi, pagrindo panaikinti darbo sutartis tarp atsakovo UAB „Sadovalis“ ir... 17. Antras ieškovo reikalavimas, t. y. pripažinti 2013 m. kovo 7 d. UAB... 18. Taigi, vertinant aukščiau išdėstytas aplinkybes konstatuotina, kad ieškovo... 19. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 20. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98,... 21. Ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Rekolas“... 22. Priteisti iš ieškovo BUAB „Rekolas“ atsakovams L. G., L. L., S. P., J.... 23. Priteisti iš ieškovo BUAB „Rekolas“ trečiajam asmeniui UAB... 24. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...