Byla 2S-254-265/2014
Dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 15 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2-588/2011

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Alvydas Žerlauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo V. B. atskirąjį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 15 d. nutarties, kuria buvo atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2-588/2011,

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-2-588/2011 pagal ieškovo BUAB „Stats kamps“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo tretieji asmenys V. B. ir BUAB „Senamiesčio vystymo grupė“. Atnaujinus procesą prašė atsakovą V. B. pakeisti teisių perėmėjais I. B. ir V. B. bei priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Nurodo, kad apeliacinės instancijos teismui dar nepradėjus nagrinėti apeliacinio skundo dėl 2011-03-14 sprendimo 2011-12-06 mirė atsakovas V. B., tačiau tiek apeliacinės instancijos, tiek kasacinės instancijos teismas bylą išnagrinėjo į ją neįtraukęs atsakovo, mirusio 2011-12-06, įpėdinių – teisių perėmėjų. Byla išnagrinėta nedalyvaujant įstatyminiams atsakovo įpėdiniams, nestabdant jos iki bus išspręstas klausimas dėl teisių perėmimo. Dėl to buvo pažeistos pareiškėjo V. B. procesinės teisės, nes priteista suma išieškoma iš paveldėto pagal apyrašą jo asmeninio turto ir pinigų, nors jis neturėjo galimybės ginčyti pareikšto reikalavimo teisėtumo ir pagrįstumo, pateikti visų atsikirtimų ir įrodymų, turinčių reikšmės priimto sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Jis apie bylą informuotas ir į ją įtrauktas nebuvo, užkirsta teisė būti išklausytam. Atnaujinus bylą ir suteikus pareiškėjui galimybę pateikti bylai reikšmingus atsikirtimus bus užkirstas kelias galimai nepagrįstos skolos išieškojimui iš paveldėto turto.

3Palangos miesto apylinkės teismas 2013-10-15 nutartimi atmetė pareiškėjos skundą dėl proceso atnaujinimo. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsakovas V. B. (pareiškėjo senelis) ne tik dalyvavo (per atstovą) priimant 2011-03-14 Palangos miesto apylinkės teismo sprendimą, bet ir pasinaudojo jam suteikta teise apskųsti jį apeliacine tvarka. Atsakovas V. B. mirė bylą nagrinėjant apeliacine tvarka, taigi teismas sutinka su ieškovo atsiliepime į prašymą dėstomais teiginiais, kad 2011-03-14 sprendime nėra tiesiogiai pasisakyta dėl pareiškėjo teisių ir pareigų, kadangi jis seneliui gyvam esant ir negalėjo būti proceso šalis, be to, bylą nagrinėjant apeliacine tvarka pagal atsakovo apeliacinį skundą jo mirties dieną jau buvo suėję apeliacinio skundo padavimo terminai. Pirmosios instancijos teismo vertinimu, Palangos miesto apylinkės teismo 2011-03-14 sprendimu nėra nuspręsta dėl pareiškėjo materialinių teisių ir pareigų, kadangi sprendimas priimtas atsakovui V. B. dar esant gyvam. Pasak pirmosios instancijos teismo aplinkybę, kad atsakovui V. B. pagal 2011-03-14 sprendimą buvo atsiradusios turtinės pareigos ieškovei BUAB „Stats kamps“, ir tai lemia tik palikimo turinį bei apimtį, tačiau nekeičia įpėdinio V. B. teisių ir pareigų. Taip pat pirmosios instancijos teismas, išanalizavęs pareiškėjo pateiktą skolų suderinimo pažymą nurodė, jog nėra teisinio pagrindo atnaujinti procesą ir CPK 366 str. 1 d. 2 p. pagrindu.

4Atskiruoju skundu pareiškėjas V. B. prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „Stats kamps“ ieškinį atsakovui V. B. dėl skolos priteisimo. Nurodo, kad jis nėra praleidęs termino prašymui dėl proceso atnaujinimo pateikti. Teismo argumentai dėl termino praleidimo formalūs ir nepagrįsti. Vien tik aplinkybė, kad viešajame registre buvo įregistruotas areštas jo senelio turtui, nebuvo pagrindas kreiptis į teismą dėl proceso atnaujinimo. Taip pat pareiškėjas nurodo, jog teismas netinkamai taikė CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punktą. Pasak pareiškėjo, jam nesuprantami teismo argumentai, jog priimtais teismo sprendimais nebuvo nuspręsta dėl jo, kaip perėmėjo, teisių ir pareigų. Pareiškėjas nurodo, jog senelis mirė dar pirmosios instancijos teismo sprendimui neįsiteisėjus, dėl to teismas privalėjo sustabdyti procesą ir į bylą įtraukti jį kaip teisių perėmėją. Taip pat pareiškėjas nurodo, jog pirmosios instancijos teismas visiškai ignoravo jo skolų suderinimo aktą, kuriuo jis grindė prašymą atnaujinti procesą.

5Ieškovė BUAB „Stats kamps“ su pareiškėjo atskiruoju skundu nesutiko, prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, o pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą.

6Atskirasis skundas atmestinas.

7Apeliantas iš esmės nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pirmosios instancijos teismas atsisakė atnaujinti procesą CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu, taip pat pareiškėjas nesutinka praleidęs įstatyme nustatytą terminą prašymui dėl proceso atnaujinimo pareikšti.

8Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į atskirojo skundo argumentus ir apskųsto procesinio sprendimo turinį konstatuoja, kad klausimo sprendimas dėl termino praleidimo nagrinėjamu atveju nėra aktualus. Nors pirmosios instancijos teismas ir konstatavo, kad pareiškėjas praleido terminą, tačiau klausimą dėl proceso atnaujinimo išnagrinėjo iš esmės. Nepriklausomai nuo to, ar būtų praleistas terminas ar ne, apeliacinės instancijos teismas vis vien turėtų analizuoti pareiškėjo nurodomus proceso atnaujinimo pagrindus. Dėl to kvestionuoti, ar buvo praleistas terminas prašymui dėl proceso atnaujinimo paduoti, nėra tikslinga.

9Vertinant pareiškėjo atskirojo skundo argumentus dėl proceso atnaujinimo pagrindo konstatuotina, jog kasacinio teismo yra išaiškinta, kad procesui atnaujinti CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytu pagrindu būtina nustatyti ne tik tai, jog asmuo be pakankamo pagrindo nebuvo įtrauktas į bylos nagrinėjimą ir jame nedalyvavo, bet ir tai, kad sprendimu teismas nusprendė dėl jo teisių ar įstatymų saugomų interesų (CPK 365 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjo AB „Swedbank“ prašymą atnaujinti procesą, bylos Nr. 3K-3-42/2010; kt.). Vertinant proceso atnaujinimo galimybę nurodytu pagrindu pirmiausia pažymėtina tai, kad pareiškėjai neturi galimybių ginti savo pažeistų teisių ar teisėtų interesų kitais teismų procesinių sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės būdais, t. y. naudotis instancine teismų sistema, kad proceso atnaujinimas yra vienintelė tokia galimybė. Prašyme atnaujinti procesą nepakanka nurodyti vien procesinio pobūdžio aplinkybes, pareiškėjas turi nurodyti materialiąja teisės norma pagrįstą teisę ar įstatymo saugomą interesą, kurie pažeisti jo neįtraukus į procesą, taip pat pateikti įrodymus ir argumentus, kurie pagrįstų jo dalyvavimo įtaką šalių susiklosčiusiems materialiesiems teisiniams santykiams ir teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui. Procesas CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu gali būti atnaujinamas tik tuo atveju, kai teismo sprendime tiesiogiai pasisakyta dėl neįtraukto į bylos nagrinėjimą pareiškėjo teisių ar jo pareigų, teismo sprendimas jam sukuria teisių ar pareigų arba tokiu teismo sprendimu pažeistos jo teisės ar įstatymo saugomi interesai.

10Nagrinėjamu atveju, kaip nurodo pareiškėjas, jo senelis mirė šiam pateikus apeliacinį skundą. CPK 48 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tpirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakovui V. B. pagal 2011-03-14 sprendimą buvo atsiradusios turtinės pareigos ieškovei BUAB „Stats kamps“ ir tai lemia tik palikimo turinį bei apimtį, tačiau nekeičia įpėdinio V. B., kaip įpėdinio, teisių ir pareigų

11pirmosios instancijos teismas visiškai ignoravo jo skolų suderinimo aktą, kuriuo jis grindė prašymą atnaujinti procesą. Pirmosios instancijos teismas išsamiai išanalizavo pareiškėjo pateiktą dokumentą ir nurodė argumentus bei motyvus, dėl ko šis dokumentas negali būti kaip pagrindas civilinės bylos atnaujinimui.

12Esant nurodytoms aplinkybėms apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutarties atskirojo skundo motyvais naikinti ar keisti nėra teisinio pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

14Palangos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 15 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai