Byla B2-34-544/2018
Dėl įmonės veiklos pabaigos ir patvirtinti patikslintą kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „Statva“ (j. a. k. 183711152, buveinės adresas: Aušros g. 80, Utena) bankroto administratorės UAB „Valdsita“ direktorės I. P. prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos ir patvirtinti patikslintą kreditorių sąrašą bei jų finansinius reikalavimus,

Nustatė

2BUAB „Statva“ bankroto administratorės UAB „Valdsita“ direktorė I. P. prašo priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos, nes visos bankroto procedūros baigtos, bei patikslinti pirmosios eilės kreditorių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – VSDFV) Utenos skyriaus finansinį reikalavimą pagal pateiktus dokumentus (6 t., b. l. 1-2).

3Dalyvaujantys byloje asmenys, kuriems tinkamai pranešta apie bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka laiką ir vietą, į posėdį neatvyko, prašė bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant arba prašymui priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos prieštaravimų nepareiškė (6 t., b. l. 66-71).

4Prašymas tenkinamas (Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 30 straipsnio 1 dalis, 32 straipsnio 4 dalis).

5Panevėžio apygardos teismo 2015 m. gegužės 28 d. nutartimi, kuri įsiteisėjo 2015 m. birželio 5 d., UAB „Statva“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Valdsita“ (1 t., b. l. 184-186). 2015 m. rugpjūčio 24 d. teismo nutartimi patvirtintas, o 2015 m. spalio 12 d., gruodžio 10 d., 2016 m. sausio 29 d., gegužės 3 d., gruodžio 1 d., 2017 m. kovo 21 d., 2018 m. kovo 19 d., rugpjūčio 16 d. nutartimis patikslintas bendrovės kreditorių sąrašas iš 331 kreditoriaus ir jų 1 746 466,35 Eur finansinių reikalavimų (2 t., b. l. 90-104, 4 t., b. l. 41-49, 79-80, 107, 157, 161-162, 5 t., b. l. 142-151, 6 t., b. l. 142-151, 184-185). 2015 m. lapkričio 25 d. teismo nutartimi bendrovė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (3 t., b. l. 185-199).

6Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad įmonės likvidavimo procedūros baigtos. 2018 m. spalio 22 d. kreditorių komiteto posėdyje buvo patvirtinta bankroto administratorės ataskaita, o bankroto administratorė įpareigota kreiptis į teismą dėl įmonės veiklos pabaigos (6 t., b. l. 10). Iš bylos duomenų nustatyta, kad bankroto proceso metu kreditorių nustatyta tvarka realizavus bendrovės turtą, išieškojus debitorines skolas, grąžinus išankstinius mokėjimus, už turto nuomą, iš Garantinio fondo bei kitų šaltinių buvo gauta 748 086,89 Eur pajamų, iš kurių 554 401,28 Eur panaudoti kreditorių reikalavimams tenkinti, 169 799.35 Eur administravimo išlaidoms apmokėti (6 t., b. l. 15-28). Iš Aplinkos apsaugos departamento prie aplinkos ministerijos Utenos valdybos 2018 m. spalio 11 d. pažymos Nr. (17)-AD5-6371 matyti, kad neprieštaraujama, jog įmonė nutrauktų savo veiklą (6 t., b. l. 29|). Pagal teismų informacinės sistemos Liteko duomenis, teismuose nebaigtų bylų, kurios turėtų reikšmės įmonės mokumui, nėra.

7Taigi konstatuotina, kad nustatytos faktinės ir teisinės aplinkybės priimti sprendimą dėl BUAB „Statva“ veiklos pabaigos. Įmonę, kuriai priimtas sprendimas dėl įmonės veiklos pabaigos, išregistruoja Įmonių rejestro tvarkytojas Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5, 6 dalyse nustatyta tvarka.

8Bankroto administratorės prašymas patvirtinti patikslintą kreditorių, kurių reikalavimai liko nepatenkinti, sąrašą tenkinamas.

9Byloje nustatyta, kad 12 987,74 Eur bendrovės sukauptų lėšų buvo panaudotos pirmosios eilės kreditorių 1 etapo reikalavimų tenkinimui, dėl ko šios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai sumažėjo 12 987,74 Eur (6 t., b. l. 3-9, 30-47). Be to, pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad yra pagrindas 970,42 Eur padidinti VSDFV Utenos skyriaus finansinį reikalavimą iki 129 468,35 Eur, nes buvusiems darbuotojams A. J. ir D. B. buvo priskaitytos periodinės netekto darbingumo kompensacijos iki 2018 m. rugsėjo 30 d. (6 t., b. l. 48-53).

10Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268 straipsniais, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi, 32 straipsnio 4 dalimi

Nutarė

11pripažinti, kad BUAB „Statva“ (j. a. k. 183711152, buveinės adresas: Aušros g. 80, Utena) veikla pasibaigė dėl bankroto.

12Įpareigoti BUAB „Statva“ bankroto administratorę UAB „Valdsita“ įvykdyti Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalies reikalavimus ir raštu pranešti teismui apie įmonės išregistravimą iš Įmonių rejestro.

13Patvirtinti patikslintą BUAB „Statva“ kreditorių, kurių reikalavimai liko nepatenkinti, sąrašą, kuris yra neatskiriama šio teismo sprendimo dalis.

14Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai