Byla 2-1254-272/2011
Dėl 743,60 Lt skolos, 530,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį atsakovui K. G. dėl 743,60 Lt skolos, 530,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metinių palūkanų bei bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas UAB „SNORO lizingas“ prašo priteisti iš atsakovo K. G. 743,60 Lt skolos, 530,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.

4Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl, ieškovui prašant, priimamas sprendimas už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Šalys 2009-03-30 sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VAA90330CGPA (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas perdavė atsakovui valdyti ir naudotis GSM mobilaus ryšio telefoną NOKIA 7610 su sąlyga, kad įvykdžius visas prievoles pagal Sutartį, GSM mobilaus ryšio telefonas NOKIA 7610 pereis atsakovui nuosavybės teise, o atsakovas įsipareigojo mokėti Sutartyje nustatytomis dalimis ir terminais eilines įmokas ir kitus mokėjimus. Atsakovas savo sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė.

8Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (CK 6.200 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 str.).

9Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas nevykdė įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, t.y. nustatytomis dalimis ir terminais nemokėjo eilinių įmokų, ieškovo reikalavimas dėl 743,60 Lt skolos priteisimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

10CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

11Sutarties 3.10 punkte numatyta, kad nesumokėjęs šioje Sutartyje nustatytos pradinės įmokos, eilinės įmokos ar sutarties mokesčio, pirkėjas, kol bus faktiškai įmokėta visa jo skolos suma, privalo mokėti delspinigius nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną. Kaip matyti iš byloje esančių duomenų, atsakovas privalo mokėti 0,5 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą laiku atsiskaityti dieną. Kaip matyti iš byloje esančios delspinigių skaičiavimo lentelės, atsakovui už 182 dienas buvo priskaičiuota 677,04 Lt delspinigių. Ieškovas, sumažinęs savo reikalavimą, prašo priteisti iš atsakovo 530,00 Lt delspinigių.

12Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta tvarka paskelbtose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus (CPK 4 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vieningą teismų praktiką bylose dėl netesybų priteisimo, nurodė, kad netesybų teisinė prigimtis yra dvejopa: jos yra prievolės įvykdymo užtikrinimo būdas, nes skatina skolininką įvykdyti prievolę; jos yra sutartinės civilinės atsakomybės forma. Netesybos turi atlikti kompensuojamąją funkciją, jos nustatomos siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Jeigu netesybos (bauda, delspinigiai) yra aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, tačiau netesybos negali būti mažinamos mažiau, nei kreditorius iš tikrųjų patyrė nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005-09-19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005; 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006). Byloje duomenų, patvirtinančių, kad ieškovas dėl atsakovo neatsiskaitymo laiku realiai patyrė nuostolių tiek, kiek prašoma priteisti delspinigių, nėra, todėl teismas konstatuoja, kad sprendimas, kuriuo būtų patenkinamas ieškovo reikalavimas dėl 0,5 procento dydžio delspinigių priteisimo, nepaisant to, kad prašomų priteisti delspinigių dydį ieškovas sumažino, prieštarautų Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai praktikai, kuria pripažįstama, kad 0,02 procento dydžio delspinigiai pakankamai kompensuoja nukentėjusiajai šaliai patirtus nuostolius dėl nesavalaikio prievolės įvykdymo pagal sutartį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-06-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2006).

13Minėta, jog atsakovui už 182 dienas buvo priskaičiuota 677,04 Lt delspinigių. Sumažinus delspinigių dydį iki 0,02 procento, iš atsakovo ieškovui priteistina 27,08 Lt delspinigių. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 530,00 Lt delspinigių, todėl ieškovo reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies.

14Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.), t.y. 117,42 Lt ((67,00 Lt + 127,05 Lt) x 60,51 proc.) bylinėjimosi išlaidų (žyminio mokesčio ir išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu viešo paskelbimo būdu).

15Be to, iš atsakovo priteistinos 5,63 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei (CPK 96 str. 1 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.37, 6.38, 6.59, 6.63, 6.189, 6.200, 6.205, 6.210, 6.256, 6.258, 6.503 str. str., CPK 5, 88, 93, 96 str. str., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 270 str., 279 str. 2 d., 285-288 str. str., teismas

Nutarė

17ieškinį patenkinti iš dalies.

18Priteisti iš K. G. 743 Lt 60 ct skolos, 27 Lt 08 ct delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą, t.y. už 770,68 Lt, nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. nuo 2011-04-14, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 117 Lt 42 ct bylinėjimosi išlaidų UAB „SNORO lizingas“.

19Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

20Priteisti iš K. G. 5 Lt 63 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.

21Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Trakų rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stefanovič, vadovaudamasi CPK... 2. ieškovas UAB „SNORO lizingas“ prašo priteisti iš atsakovo K. G. 743,60... 3. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti įstatymo nustatyta tvarka.... 4. Atsakovas neįvykdė CPK 142 str. reikalavimų ir nepateikė atsiliepimo į... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Šalys 2009-03-30 sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį... 8. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais... 9. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės... 10. CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti... 11. Sutarties 3.10 punkte numatyta, kad nesumokėjęs šioje Sutartyje nustatytos... 12. Teismai, taikydami teisę, atsižvelgia į Teismų įstatymo nustatyta tvarka... 13. Minėta, jog atsakovui už 182 dienas buvo priskaičiuota 677,04 Lt... 14. Ieškinį patenkinus iš dalies, iš atsakovo ieškovui priteistinos jo... 15. Be to, iš atsakovo priteistinos 5,63 Lt bylinėjimosi išlaidos, susijusios su... 16. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CK 1.136, 1.138, 6.1, 6.4, 6.37, 6.38,... 17. ieškinį patenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš K. G. 743 Lt 60 ct skolos, 27 Lt 08 ct delspinigių, 5 procentų... 19. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Priteisti iš K. G. 5 Lt 63 ct bylinėjimosi išlaidų valstybei.... 21. Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 22. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...