Byla 2S-777-109/2008

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Birutės Bobrel, kolegijos teisėjų Arūno Rudzinsko, Leono Jachimavičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės I. B. M. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-0402-375/2008 pagal ieškovų I. B. M. , L. M. , H. M. , M. M. , H. M. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai, Lietuvos tekstilės institutui, tretieji asmenys Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl neteisėto svetimo turto valdymo.

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4ieškovai I. B. M. , L. M. , H. M. , M. M. , H. M. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai, Lietuvos tekstilės institutui, tretieji asmenys Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl neteisėto svetimo turto valdymo, kuriuo prašė panaikinti Lietuvos Respublikos pramonės ir prekybos ministerijos 1994-12-09 įsakymo Nr. 334 dalį dėl leidimo teisiškai registruoti Respublikiniame valstybiniame inventorizavimo ir paslaugų biure pagrindinį pastatą ( - ), esantį ( - ) Lietuvos tekstilės instituto vardu bei pripažinti negaliojančiu nuosavybės teisių įregistravimą į pastatą ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį (duomenys nesklebtini), įregistruotą Valstybės nuosavybe, patikėjimo teise valdomą Lietuvos tekstilės instituto. Ieškinį grindžia tuo, kad pastatas ( - ) adresu ( - ) ir pastatas ( - ) adresu ( - ) yra tas pats, tik dvigubai užregistruotas. Nurodo, jog ginčo namas buvo rekvizuotas, daiktinės teisės į jį nėra ir nebuvo įregistruotos, 1985 m. Vykdomojo komiteto sprendimas nebuvo ginčijamas ir buvo įvykdytas iš ginčo namo išsikeliant, o institutas ginčo pastatu naudojasi, jį valdo ir disponuoja.

5Atsakovas Lietuvos tekstilės institutas prašo stabdyti bylos nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-7708-657/2008 pagal Lietuvos tekstilės instituto ieškinį atsakovams I. B. M., L. M. , H. M. , M. M. , H. M. dėl pažeistų teisių gynimo, kadangi šioje byloje priimtas teismo sprendimas turės nagrinėjamai bylai prejudicinę reikšmę.

6Kauno miesto apylinkės teismas 2008 m. balandžio 17 d. nutartimi atsakovo prašymą tenkino, civilinę bylą sustabdė iki teismo sprendimo įsiteisėjimo Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-7708-657/2008. Teismas sutiko su atsakovės nurodytomis aplinkybėmis ir sprendė, jog bylos yra susijusios ir sprendimas civilinėje bylioje Nr. Nr. 2-7708-657/2008 turės prejudicinę reikšmę šiai bylai.

7Atskiruoju skundu ieškovė I. B. M. prašo panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008-04-17 nutartį civilinėje byloje Nr. 2-0402-375/2008 ir klausimą išspręsti iš esmės. Nurodo, kad teiginys dėl prejudicinės reikšmės yra nepagrįstas ir atmestinas. Naujai užvestoje civilinėje byloje nėra ginčijamos ieškovų teisės į statinius ( - ). Neginčijamas taip pat ir turto įsigijimo pagrindas (CK 4.47 str. 1 d. 4 p.), neginčijamas teismo sprendimas dėl turto padalijimo. Ieškovas pripažįsta, kad namas ir jo priklausiniai iki šiol nėra nugriauti. Todėl kitoje byloje pareikštas reikalavimas dėl ieškovų pripažinimo netekus teisės į teisėtai pastatytus statinius, neturės jokios prejudicinės reikšmės šios bylos nagrinėjimui. Priešingai, tik šioje byloje išsprendus tarp šalių namo ir jo priklausinių priklausomybės vienai iš šalių klausimą, bus galima spręsti, ar Lietuvos Tekstilės institutas turi teisę reikšti ieškinį dėl daiktinių teisių turėtojo ir jo šeimos narių pripažinimo netekusiais teisės į ginčo pastatus. Bylos sustabdymas užkerta kelią tolesnei eigai, neretai bylos sustabdomos palyginti ilgam. Nepagrįstas bylos sustabdymas neatitinka civilinio proceso tikslų per kuo trumpesnį laiką atkurti pažeistas byloje dalyvaujančių asmenų teises.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Respublikos ūkio ministerija nesutinka su ieškovės pareikštu atskiruoju skundu, prašo jį atmesti ir nutartį palikti nepakeistą, nurodo nutartyje išdėstytus motyvus.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas Lietuvos Tekstilės institutas prašo atskirąjį skundą atmesti, teismo nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas priimdamas nutartį padarė teisingą išvadą, kad sprendimas minėtoje byloje turės prejudicinę reikšmę civilinėje byloje Nr. 2-0402-375/2008, nes patenkinus Lietuvos tekstilės instituto ieškinį nebus galima tenkinti ieškovų (apeliantų) ieškinio reikalavimų. Teismas priimdamas nutartį įvertino ir bylai reikšmingų juridinių faktų atsiradimo laiką chronologine tvarka, t. y. 1985-10-23 Kauno miesto Liaudies deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 399 iš Irenos Birutės Mazerskienės valstybės reikmėms buvo paimtas žemės sklypas su gyvenamuoju namu, želdiniais ir įrenginiais, adresu ( - ) (be teisinės registracijos). Šis aukščiau paminėtas sprendimas buvo priimtas pagal tuo metu galiojusio Civilinio kodekso 163 straipsnio nuostatas, kurios numatė, kad valstybei paimti turtą iš savininko valstybės arba visuomenės interesams, išmokant jam turto vertę (rekvizicija) leidžiama tik TSR Sąjungos ir Lietuvos TSR įstatymų numatytais atvejais. Ieškovai yra praradę teises į gyvenamąjį namą adresu ( - ), nes iš jų nekilnojamas turtas buvo rekvizuotas. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad daiktinės teisės ieškovų vardu nėra ir nebuvo įregistruotos. Ieškovai ginčija 1994-12-09 teisinės registracijos pagrindą, t. y. žymiai vėlesnį aktą.

10Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

11Patikrinusi atskirojo skundo faktinį ir teisinį pagrindą, teisėjų kolegija daro išvadą, kad jis iš dalies yra pagrįstas, todėl tenkintinas iš dalies. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimų pagrindų, nustatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

12Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme numatytų objektyvių aplinkybių, kliudančių išspręsti civilinę bylą ir nepriklausančių nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. Lietuvos Respublikos CPK 163 straipsnis nustato atvejus, kada teismas privalo sustabdyti bylą. Vienas iš šių atvejų numatytas 3 punkte: kai negalima nagrinėti tos bylos tol, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Tačiau teismas neturi taikyti bylos sustabdymo pagrindų formaliai. Civilinio proceso tikslai reikalauja, kad teismas rūpintųsi greitu bylos išnagrinėjimu, nesudarytų sąlygų vilkinti bylą (Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnis, CPK 2, 7, 72 straipsniai). Ilgi bylos sustabdymo terminai sunkina ir tiesos nustatymą byloje. Visų pirma, teismas turi įsitikinti, ar aplinkybė, sudaranti pagrindą privalomam bylos sustabdymui, tikrai egzistuoja. Taip pat būtina išsiaiškinti, ar nėra duomenų, kad artimiausiu metu pagrindas sustabdyti bylą išnyks, nes bus pašalintos aplinkybės, sudarančios bylos sustabdymo pagrindą. Pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą negalimumas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla reiškia, kad teismas neturi tam tikrų faktų, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir pats jų negali nustatyti, pavyzdžiui, dėl to, kad juos nustatyti nepriklauso bendrosios kompetencijos teismams, byloje nėra pareikštas atitinkamas reikalavimas, kad tokiems faktams nustatyti numatyta kitokia teismo proceso tvarka ar neteisminė procedūra (baudžiamoji procesinė, administracinių bylų teisena, administravimo subjektų taikoma procedūra). Sustabdyti bylą šiuo pagrindu galima tik kai dvi ar daugiau neišnagrinėtų bylų taip susijusios, kad kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Tačiau, jei panašaus pobūdžio priešiniai reikalavimai nagrinėjami atskirose bylose, teismas atsižvelgdamas į bylos aplinkybes ir siekdamas, kad abi bylos būtų greičiau išnagrinėtos, gali vienos iš jų nestabdyti, o jas sujungti ir reikalavimus išnagrinėti kartu (CPK 136 straipsnio 4 dalis).

13Šiuo atveju yra dvi susiję bylos. Viena iš jų, kurioje nagrinėjamas atskirasis skundas, t. y. – pagal ieškovų I. B. M. , L. M. , H. M. , M. M. , H. M. ieškinį atsakovams Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijai, Lietuvos tekstilės institutui, tretieji asmenys Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė dėl neteisėto svetimo turto valdymo, kurioje sprendžiamas klausimas dėl leidimo teisiškai įregistruoti pastatą ( - ) Lietuvos tekstilės instituto vardu panaikinimo bei nuosavybės teisių į minėtą pastatą įregistravimo valstybės nuosavybe, patikėjimo teise valdomą Tekstilės instituto pripažinimo negaliojančia. Kita byla, dėl kurios pirmosios instancijos teismas sustabdė minėtąją - pagal ieškovo Lietuvos tekstilės instituto ieškinį atsakovams I. B. M., L. M. , H. M. , M. M. , H. M. dėl pažeistų teisių gynimo, kurioje sprendžiamas klausimas dėl pastato ( - ), rekvizuoto 1985 m. Vykdomojo komiteto sprendimu, kuris nebuvo ginčytas ir buvo įvykdytas iš ginčo namo išsikeliant, reikalavimas byloje reiškiamas pripažinti apeliantus praradus teises į ginčo pastatą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje yra pripažinęs faktą, kad šios bylos yra tarpusavyje susijusios.

14Tokiu atveju teismas turėjo spręsti klausimą dėl tikslingumo susijusias bylas su priešiniais reikalavimais sujungti ir išnagrinėti kartu (CPK 136 straipsnio 4 dalis) jei būtų pripažinta, kad sujungus minėtas bylas į vieną bylą, bus geriau įgyvendintas proceso koncentruotumo ir ekonomiškumo principas. Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sprendžia, kad atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartis naikintina ir klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo (LR CPK 337 straipsnio 3 punktas).

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 331, 336 straipsniais, 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

16Atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

17Panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2008 m. balandžio 17 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai