Byla 2-393-824/2012
Dėl išlaikymo priteisimo

1Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja Diana Navickienė, parengiamajame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės E. K. ieškinį atsakovui M. Š., institucija teikianti išvadą byloje Kretingos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo priteisimo,

Nustatė

22012-02-23 Kretingos rajono apylinkės teisme priimtas ieškovės E. K. ieškinys atsakovui M. Š., institucija teikianti išvadą byloje Kretingos rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius, dėl išlaikymo priteisimo. Ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo nepilnamečio vaiko – sūnaus E. Š., a.k. ( - ) išlaikymą, mokamą periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 400,00 Lt nuo 2012-02-01 iki vaiko pilnametystės, 2200,00 Lt dydžio išlaikymo įsiskolinimą, paskaičiuotą už laikotarpį nuo 2011-03-01 iki 2012-01-31, paskirti ieškovę nepilnamečio vaiko išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja bei nustatyti sūnaus E. Š. gyvenamąją vietą su ieškove, taip pat prašė priteisti visas bylinėjimosi išlaidas.

32012-04-03 šalys teismo posėdžio metu pateikė šalių pasirašytą taikos sutartį, kurią prašo patvirtinti ir civilinę bylą Nr. 2-393-824/2012 nutraukti, nes šalys susitarė geruoju. Nurodo, kad šalims yra žinomos ir suprantamos taikos sutarties sudarymo pasekmės.

4Prašymas dėl bylos nutraukimo pagrįstas ir tenkintinas, nes šalys susitarė sudarydamos taikos sutartį, kuri neprieštarauja įstatymui, šalių interesams, bylos medžiagai. Taikos sutartis tvirtintina ir civilinė byla Nr. 2-393-824/2012 nutrauktina.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290 – 291 str., 293 str. l d. 5 p., teismas,

Nutarė

6patvirtinti 2012-04-03 tarp šalių: ieškovės E. K., a.k. ( - ) gyv. ( - ), atstovaujamos advokato Jono Petriko pagal 2012-01-09 Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą Nr. (1.31)-TPA-24-12 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“, ir atsakovo M. Š., a.k. ( - ) gyv. ( - ), atstovaujamo advokatės Domicelės Baltrušaitienės pagal 2012-03-12 Klaipėdos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimą Nr. (1.31)-TPA-395-12 „Dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo“, sudarytą taikos sutartį pagal kurią:

  1. Šalys susitarė Kretingos rajono apylinkės teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-393-824/2012 užbaigti taikos sutartimi.
  2. Nepilnamečio vaiko – sūnaus E. Š., a.k. ( - ) gyvenamoji vieta nustatoma su motina E. K., a.k. ( - ) jos gyvenamojoje vietoje.
  3. Atsakovas M. Š., a.k. ( - ) įsipareigoja mokėti nepilnamečio vaiko - sūnaus E. Š., a.k. ( - ) išlaikymą po 300,00 Lt (tris šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo 2012-02-01 iki vaiko pilnametystės.
  4. Atsakovas M. Š., a.k. ( - ) įsipareigoja sumokėti 2200,00 Lt (dviejų tūkstančių dviejų šimtų litų) dydžio nepilnamečio vaiko - sūnaus E. Š., a.k. ( - ) išlaikymo įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2011-03-01 iki 2012-01-31. Išlaikymo įsiskolinimas sumokamas per 24 (dvidešimt keturis) mėnesius nuo teismo nutarties dėl taikos sutarties patvirtinimo įsigaliojimo dienos į atsakovės nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
  5. Ieškovė E. K., a.k. ( - ) paskiriama nepilnamečio vaiko - sūnaus E. Š., a.k. ( - ) išlaikymui skirtų lėšų tvarkytoja ir įsipareigoja šias lėšas skirti išimtinai nepilnamečio vaiko poreikiams tenkinti.
  6. Šalys susitaria, kad sūnus E. Š. bus auklėjamas bendru tėvų susitarimu, prisilaikant bendrų moralės normų. Motina E. K. įsipareigoja nekliudyti tėvui M. Š. bendrauti su vaiku ir dalyvauti jį auklėjant.
  7. Šalims suprantama, kad teismas, pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį, gali sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis.
  8. Šalims suprantama, kad suinteresuota šalis gali kreiptis į bylą išnagrinėjusį teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą, jeigu nevykdoma teismo patvirtinta taikos sutartis.
  9. Šalims suprantama, kad vaiko išlaikymo periodinėmis išmokomis suma kasmet indeksuojama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.
  10. Šalims yra žinomos taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo teisinės pasekmės, t.y. žinoma, kad teismui patvirtinus taikos sutartį ir bylą nutraukus, dėl to paties ginčo šalys nebegalės pakartotinai kreiptis į teismą ir kad teismo patvirtinta taikos sutartis įgyja privalomąją galią bei gali būti vykdoma priverstinai.

7Civilinę bylą nutraukti.

8Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant Kretingos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai