Byla I-816-484/2010

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su K. J. skundu,

Nustatė

3Vilniaus apygardos administraciniame teisme 2009-12-29 gautas pareiškėjo skundas dėl Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo 2009-12-01, 2007-11-16 sprendimų ir Kalėjimų departamento 2009-12-03 sprendimų.

4Skundas laikytinas nepaduotu.

5Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi, jeigu skundas neatitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimų, nutartimi nustatomas terminas trūkumams pašalinti. Jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas laikomas nepaduotu ir teisėjo nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

6Pareiškėjo paduotas skundas neatitiko Administracinių bylų teisenos įstatymo 23, 24 ir 39 straipsnių nustatytų reikalavimų, todėl teismas 2010-01-04 nutartimi nustatė pareiškėjui terminą iki 2010-01-20 skundo trūkumams pašalinti: pateikti patikslintą skundą, jame nurodyti skundo pagrindą ir dalyką, skundžiamą aktą, aplinkybes, kuriomis grindžiamas skundo reikalavimas, ir jas patvirtinančius įrodymus.

7Pareiškėjas 2010-01-13 pateikė teismui patikslintą skundą, tačiau jame vėl nenurodė skundo pagrindo ir dalyko, nepašalino kitų 2010-01-04 teismo nutartyje nurodytų procesinio dokumento trūkumų. Jeigu paduotame skunde nėra nurodytas skundo pagrindas ir dalykas, teisminis nagrinėjimas yra negalimas.

8Dėl nurodytų priežasčių ir vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi K. J. 2009-12-29 skundas laikytinas nepaduotu ir grąžintinas pareiškėjui.

9Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

11K. J. 2009-12-29 skundą laikyti nepaduotu.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą grąžinti pareiškėjui.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai